Fragmenty - Fragmenty - SJ World News - Best of Joomla! http://www.fragmenty.cz Mon, 23 Jul 2018 09:46:17 +0000 Joomla! - Open Source Content Management cs-cz Lídrem zahraniční politiky je z ústavy ČR prezident spolu s premiérem http://www.fragmenty.cz/index.php/svet/item/2301-lidrem-zahranicni-politiky-je-z-ustavy-cr-prezident-spolu-s-premierem http://www.fragmenty.cz/index.php/svet/item/2301-lidrem-zahranicni-politiky-je-z-ustavy-cr-prezident-spolu-s-premierem Premier Babiš lobující na Davoské fóru...

Je úsměvné, co humbuku nadělala a stále dělá ČSSD kolem postu ministra zahraničí. Svědčí to přitom jen o její neznalosti. Kdyby dávala jen trochu pozor ve sporu ministra zahraničí Karla Schwarzenberga s prezidentem Václavem Klausem, věděla by již dávno, že podle článku 63 ústavy ČR *) má prezident nezastupitelnou moc v zahraniční politice a jen když se mu nechce jet na některé mezinárodní summity, může pověřit premiéra či ministra zahraničí, aby tam jel místo něho. Pamatuji, jak byl tímto zjištěním zklamaný pan kníže, protože prezident Klaus jezdil do zahraničí rád a on seděl doma a jen se staral o velvyslance a podobné úřednické drobnosti. Že si pan kníže neprostudoval pravomoci, které mu příslušejí, se dá pochopit, ale když se právník Jan Hamáček domnívá, že když má ve svém držení ministerstvo zahraničních věcí, vede ČSSD zahraniční politiku České republiky, to je opravdu velká naivita. A to, že si stěžuje, že si jeho kompetence přivlastňuje  premiér Babiš neprávem, je opravdu komické všem, kteří nejsou líní a níže uvedený článek 630 ústavy si přečtou. Zeman s Babišem na něj prostě vyzráli a pokud má jen trochu pudu sebezáchovy, měl by již mlčet. 

Premiér je vyšší funkce, než ministr, a prezident pověřuje naprosto v souladu s ústavou proto v první řadě premiéra ve svém zastupování na summitech a dalších zahraničních akcích, kterých se nechce sám zúčastnit. Je proto jen na prezidentu republiky, čím pana premiéra pověří, a protože jsou přátelé a na zahraniční politiku ve vztahu k EU mají stejné názory, dalo se čekat, že zejména k EU povede zahraniční politiku pan Babiš a ministr zahraničí bude pouze úředníkem plnícím jeho příkazy. I pan Hamáček nic nenadělá s tím, že panu Babišovi stačí zvednout telefon a může volat, kterému bruselskému lídrovi chce. Pro pořádek uvádím přesné znění článku 63 o pravomocích prezidenta, aby si ho každý mohl přečíst a věřil faktům a ne zkomoleným polopravdám pánů Hamáčků et al:

Článek 63

(1) Prezident republiky dále
a) zastupuje stát navenek,
b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy,
c) je vrchním velitelem ozbrojených sil,
d) přijímá vedoucí zastupitelských misí,
e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,
f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu,
g) jmenuje a povyšuje generály,
h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán,
i) jmenuje soudce,
j) má právo udělovat amnestii.
(2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon.
(3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavce 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.
(4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.

Premiér tedy podle výše uvedeného  článku 63 kontrasignuje rozhodnutí prezidenta republiky  a nese za ně spolu s celou vládou odpovědnost. Podle ústavy kontrasignací může pověřit jiného člena vlády.

V případě uvolnění úřadu prezidenta nebo pokud nemůže prezident svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat, přísluší mu výkon některých funkcí dle článku 63. Konkrétně to jsou:

 • zastupování státu navenek
 • sjednávání a ratifikace mezinárodních smluv
 • je vrchním velitelem ozbrojených sil
 • přijímání vedoucích zastupitelských misí
 • pověřování a odvolávání vedoucích zastupitelských misí
 • propůjčování a udělování státních vyznamenání
 • jmenování soudců
 • nařízení, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo
 • udělování amnestie
 • výkon pravomocí neuvedených v ústavních zákonech, ale v běžných zákonech.

Kromě toho předseda vlády organizuje činnost vlády, řídí její schůze a vystupuje jejím jménem. Vykonává rovněž další činnosti, které mu svěří ústava nebo jiné zákony. Spolupodepisuje zákony, zákonná opatření Senátu a nařízení vlády. Na jeho návrh prezident republiky jmenuje a odvolává další členy vlády. Jeho prostřednictvím také podávají další členové vlády demisi do rukou prezidenta.

 

]]>
haslingerova@fragmenty.cz (IVANA HASLINGEROVÁ) SVĚT Sat, 21 Jul 2018 11:39:34 +0000
Boj za pravdu s apokalyptickým systémem ideologie smrti EU http://www.fragmenty.cz/index.php/cirkev/cirkev-a-moralku-naroda/item/2300-boj-za-pravdu-s-apokalyptickym-systemem-ideologie-smrti-eu http://www.fragmenty.cz/index.php/cirkev/cirkev-a-moralku-naroda/item/2300-boj-za-pravdu-s-apokalyptickym-systemem-ideologie-smrti-eu Své bytí máme od Boha, jen on nás může vést k pravdě a správnému životu

Pro dnešní dobu platí slova z Apokalypsy: „Drak rozpoutal válku… Dal šelmě moc… nad každým národem i rasou…“   Aapokalyptická šelma je systém EU, který má za cíl uvrhnout do časné smrti a věčné záhuby celé národy. Jaké má k tomu prostředky?Především je to profesionální lež s použitím pozitivních pojmů v legislativě a mainstreamových médiích. Už všechny oblasti života jsou proniknuty touto  infekcí lži a ideologií smrti. A jaké to nese ovoce? Pseudo-zákony likvidující společnost. Masově se šíří závislost na narkotikách, alkoholu, nečistotě, zvrácenostech, na destruktivních sektách, na satanismu.  Mládež, které se podařilo uniknout otrockým závislostem, touží bojovat za pravdu. Narazí ale na falešný ideál, jakým je bojové umění. Netuší, že tímto sportem to jen začne, ale skončí skrze orientální meditace pod vládou tzv. energií, ve skutečnosti démonů. Ovládne ji duch pýchy a agrese. V žádném případě se tak nestanou mladí lidé bojovníky proti duchu a systému lži a smrti. Udělá to z nich naopak hotové zombie. Jak proti tomu bojovat?:

Především si musíme uvědomit co je skutečné hrdinství.

Musíme začít od sebe! A to pravdivým pokáním, které je spojeno se sebepoznáním. Přiznat, že ložisko zla a lži má každý v sobě. Postavit se proti němu a prosit Boha o sílu a světlo. Musíme bojovat i proti systému, který dnes vede všechny národy do sebezničení, a navíc i do věčného zahynutí. Postavit se proti tomuto systému je pravé hrdinství a duchovní mučednictví.

Dále si musíme uvědomit kdo se dnes stává obětí psychologické války a proč?

Ten, kdo chce být na úrovni. V psychologické válce se pro svou mladistvou pýchu často stávají obětmi mladí lidé, hlavně studenti. Demagog, který ví, jak si udělat image, před nimi vystoupí se zdánlivou učeností, oslní je přehledem, suverénním hodnocením všeho, čemu trochu rozumí i čemu vůbec nerozumí, a všechny odpůrce drze zesměšní jako primitivy a nevzdělance. Všichni se proto bojí, aby je nepokořil, a jsou tak snadno manipulovatelní. Nikdo si nedovolí neobdivovat „císařovy nové šaty“. Na tomto principu funguje dnes i celý lživý mainstream.

Jak se mohlo podařit podřídit evropské státy vlně uprchlíků?

Zase to byla pýcha, tentokrát pýcha politické korektnosti. Politici vědí, že si nesmí dovolit tvářit se na mezinárodních jednáních tak, aby vzbudili dojem, že nemíní akceptovat lež o uprchlících. Ani si nesmí dovolit říct, že to nejsou žádní uprchlíci.

Proč křesťané nevyžadují ochranu proti islamizaci?

Protože se ve své pýše bojí, že by byli ocejchováni jako nemilosrdní. Páchat duchovní sebevraždu se ale nebojí.

A jak se podařilo prosadit homosexualismus?

Vytvořil se image, že homosexualita, pedofilie a všechny LGBTQ je vyšší úroveň. Kdo nemůže pochopit tato nová tzv. lidská práva, je zesměšněn a morálně likvidován jako homofob a fašista. Kampaň vymývání mozků pokračuje tak dlouho, dokud se veřejné mínění nezmění tak, že už se nikdo neodváží nazvat zvrhlost zvrhlostí.  Všichni se už stydí za slušnost.

Kdo to takto programuje a co tím sleduje?

Je za tím duch lži a sleduje genocidu na zemi a peklo po smrti. Církevní představitelé i politici se na tomto principu pýchy bojí vystoupit například proti gay pride a nazvat ho pravým jménem. Mluvčí biskupů Slovenska se při prvním gay pride dušoval, že biskupové nemají nic společného s protiakcí, kterou byl pochod za rodinu! Co to ale je gay pride? Abnormální a veřejná neslušnost a zvrhlost. Když jsou tedy církevníci „za neslušnost“, proč podporovali akce neziskovek za slušné Slovensko? Pokud jde církevníkům, neziskovkám a masmédiím o slušné Slovensko, proč nevyžadují, aby byl zakázán každoroční neslušný gay pride? Zvláštní schizofrenie a zvláštní bojovníci! A za co? Za lež a ideologii smrti.

Jak je zneužit pojem diskriminace?

Každý stát musí přijmout antidiskriminační zákony, aby nevypadal, že diskriminuje menšiny. To, že pak diskriminuje podle takzvaného antidiskriminačního zákona 98 % společnosti, to už je v pořádku! Zase za tím stojí lidská pýcha a hloupost, která nedovoluje, aby se černá nazývala černou a bílá bílou.

Jaké zákony se dnes na tomto principu pýchy prosazují v parlamentech?

Příkladem je Česko. Aby bylo na úrovni, bylo přijato, že v rámci tzv. lidských práv má teď každý právo se buď přeoperovat, nebo si změnit pohlaví i bez operace. Tím se ale dostali do šlamastyky. Když si žena změní pohlaví, musí si buď i manžel změnit pohlaví, aby zůstal zachován jejich sňatek, anebo stát musí uzákonit jednopohlavní manželství. A tato stupidnost se na parlamentní úrovni bere vážně! Kéž by některý poslanec řekl: „Za takové zákony může hlasovat skutečně jen blbeček. Zvedněte ruku, ať každý vidí, kdo hlasuje za!“

Co znamená v osobních dokumentech rubrika „inter“?

Francie uzákonila právo zařadit do osobních dokumentů rubriku „inter“ jako možnost uvedení třetího pohlaví. Ve skutečnosti to znamená, že člověk se může pokládat chvíli za ženu, chvíli za muže, a dokonce má výběr z více než 30 pohlaví. Jakou sugesci mu zrovna našeptá nečistý džin, taková musí být provedena i v úředních dokumentech. Kde je tady prostor pro pravdu a realitu? Je to totální blázinec. Ale tento blázinec se bere jako vyšší úroveň. Proč k tomu došlo? Protože ze srdcí lidí vymizela pokora i pravda a každý se jen bojí, aby nebyl zesměšněn. Tady je třeba pravé hrdinství! Postavit se za pravdu!

Jaký je dopad Úmluvy OSN o právech dítěte?

V podstatě jde o největší bezpráví a zločin. Pod hlavičkou „práva dítěte“ je dítě zbaveno toho nejzákladnějšího práva na vlastní rodiče. Může být rodičům preventivně, zdůrazňuji – preventivně – kradeno, prý kvůli nebezpečí domácího násilí!

Proč může systém obelhávání fungovat?

Protože lidi nemilují pravdu, odvrátili se od pravdy a bojí se být pokořeni. Proto jdou raději s proudem, který je však strhává do propasti. Mohli by se oddělit, ale to by nebylo na úrovni, to by se jim ostatní smáli, že jsou homofobové, fašisti nebo xenofobové, primitivové a nevzdělanci.

Celý tento systém drze staví všechno na hlavu. Ten, kdo skutečně bojuje proti extremismu a neofašismu, je nazván extremistou a fašistou a je proti němu vyvolána štvavá kampaň. A když by se proti nenávistné kampani bránil, tak ho potrestají za nenávistnou řeč.

Funguje tento systém lži a pýchy i v církvi?

Ano. Sám Ježíš jej pranýřoval. V poslední době náboženská pýcha ateistických teologů pod nabubřelým termínem „věda“ zlikvidovala základní pilíře spasitelné víry. Kdo se proti této herezi postaví, toho vyloučí jako sektáře a heretika. František dnes prosazuje islamizaci do každé farnosti a líbá nohy transsexuálům. Katolíci ale denně ve mši opakují: „v jednotě s naším papežem Františkem“.

Proč nenazvou Františka v pravdě tím, čím je, tedy heretikem, a už ho ve mši nezmiňují?

Protože je tu image lidské pýchy, která odmítá pravdivé pokání! Za Františka, za kterého by se měli stydět, protože je na ostudu, se nestydí. Za Ježíše, ke kterému by se měli hrdě hlásit, tak za toho se stydí! Toto je ovoce odmítnutí pravdy a lásky ke lži. To činí lidská pýcha, která peklem dýchá!

Proto křesťane, hledej pravdu, miluj pravdu, braň pravdu a bojuj za pravdu! Pravda tě vysvobodí od ducha lži a smrti.

 + Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Boj za pravdu a spásu Video: http://vkpatriarhat.org/cz/?p=39433 https://youtu.be/E903E5dWO04

]]>
Office_BCP@atlas.sk (+ Eliáš Antonín Dohnal OSBMr) CÍRKEV VYTVÁŘÍ MORÁLKU NÁRODA Thu, 19 Jul 2018 06:54:37 +0000
Mnoho bezdomovců používá psy jako nástroj k obživě. Čím jsou utýranější, tím lépe http://www.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/plac-zvirat-a-moralka-naroda2/item/2298-mnoho-bezdomovcu-pouziva-psy-jako-nastroj-k-obzive-cim-jsou-utyranejsi-tim-lepe http://www.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/plac-zvirat-a-moralka-naroda2/item/2298-mnoho-bezdomovcu-pouziva-psy-jako-nastroj-k-obzive-cim-jsou-utyranejsi-tim-lepe Nepomáhejte majitelům podobně zubožených psů, ale jim

Smutné oči vyhublého a zbědovaného psa obměkčí nejedno lidské srdce. Lidé mají s bezdomovci větší soucit a věnují jim větší obnos peněz nebo něco k snědku pro psa. To, že z peněz se nekoupí pro pejska nic, něco k snědku pro psa se stane jídlem pro bezdomovce, už dobrosrdeční lidé nevidí. Nebo snad ani nechtějí vidět… Podle průzkumů 90 % psů u bezdomovců končí katastroficky – umírají hladem, žízní, mrazem a v některých případech, bohužel poslouží i jako potrava pro majitele. I když se o tomto způsobu týrání zvířat nemluví, děje se každou vteřinou a případů přibývá. Případ  jezevčíka Bročka týroného hrubou zpustlou bezdomovkyní je ukázkový příběh co zakouší za muka pes, který je využíván pouze jako prostředek k „vydělávání“ peněz na její obživu.  Čím je ubožejší a hladový, tím lépe:

Na procházce jsem zjistila, že chudáka Bročka vláčela za sebou na vodítku velmi neupravená žena. Vlál za ní, zadní nožky se mu sotva pletly, drápky oškrábané do krve od chodníku, jak chudáček nestíhal tempu své paničky. Již na první pohled to byl zanedbaný a podvyživený pes. Oslovila jsem tuto ženu a zjistila jsem po krátké diskuzi, že je bez domova a nemá peníze na jídlo pro sebe, natož, cituji: „pro blbého psa“, a ještě ke všemu na veterinární ošetření. Slovo dalo slovo a žena mi pejska darovala a ja mu nalezla nový domov na druhém konci republiky. Byla to na štěstí rychlá akce. Mnozí bezdomovci podle zpráv skupiny na facebooku, která se problémy psů u bezdomovců zbývá, svého psa dobrovolně nevydají neboť je pro ně zdrojem obživy. 

A jaký je další osud Bročka? V novém domově následovala návštěva veterináře. Ten konstatoval, že takto zuboženého pejska už léta neviděl a za pár dní by pes nepřežil. O jeho stavu hovoří i to, že při kýchnutí mu vylezl červ přímo z čenichu… Další problém byly zadní nožky. Prokázalo se, že problém je mezi 1. a 2. krčním obratlem, jeho torze je téměř 45 st. způsobená necitlivým taháním za obojek, což způsobuje Bročkovi pohybové problémy. Protože Broček je pes s PP, tedy s tetováním v uchu, nebylo těžké vypátrat chovatelskou stanici a bylo zjištěno, že když odcházel do nového domova, byla torze obratle jen okolo 20 st. Ovšem týráním, hrubým zacházením a necitlivým taháním za obojek došlo ke zhoršení na oněch 45 st. Byla nutná operace s dlouhou rekonvalescencí a opravdu vysokými náklady. Ale jak jsem se již zmínila, úžasná skupinka lidí na facebooku se rozhodla finančně vypomoci, aby měl Broček šanci na uzdravení. I když bude mít po operaci omezení a doživotně bude muset užívat léky, má šanci, že z něho bude veselé a ze života radující se psisko.

Broček je nyní u své nové majitelky šťastný, spokojený a velmi vděčný.  Kvůli problémům s páteří nosí pouze kšírky, nesmí ale chodit po asfaltu nebo betonu. Má pravidelnou stravu, pamlsky, veterinární péči a vše, co potřebuje. Už začíná i lumpačit, hrát si a zdravotní stav se rapidně zlepšuje. 

Bročkův případ je ukázkový příběh psa, který byl využíván jako prostředek k „vydělávání“ peněz zpustlými bezdomovci.  

Ačkoliv je to příběh s dobrým koncem, všechno to byla obrovská souhra náhod, protože jak jsem již řekla 90 % psů u bezdomovců (a nejen u nich) končí katastroficky – umírají hladem, žízní, mrazem a v některých případech, bohužel poslouží i jako potrava pro majitele. I když se o tomto způsobu týrání zvířat nemluví, děje se každou vteřinou a případů přibývá. Prosím za všechny tyto ubožáky, všímejte si stvu těchto psů a pokuste se pomáhat jim, nikoliv jejich majitelům. Ti mohou jít v době 2 % nezaměstnanosti pracovat jako každý normální člověk a nevyužívat k k získávání penež takové nedůstojné a kruté prostředky.

(Příběh zveřejňuji se souhlasem již nové majitelky Bročka.)

]]>
PLÁČ ZVÍŘAT A MORÁLKA NÁRODA Thu, 19 Jul 2018 06:01:29 +0000
Definice ideální země podle Václava Klause Jr. http://www.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2297-definice-idealni-zeme-podle-vaclava-klause-jr http://www.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2297-definice-idealni-zeme-podle-vaclava-klause-jr Václav Klaus Jr. přednáší vždy se zápalem a k věci
Na nedávném schvalování vlády Poslaneckou sněmovnou parlamentu ČR  padlo z úst poslanců mnoho zdůvodňování proč jí dají či nedají hlas. Prakticky žádné z nich neobsahovalo hlubší vysvětlení natož pak poučení pro nás občany. Projev Václava Klause Jr. proč nemůže dát vládě ANO se ale vymkl tomuto šedému bezduchému plácání. Jako profesor matematiky shrnul svoji představu o tom v jaké zemi by si přál žít do definice ideální svobodné a suverenní země.  Největší americký prezident 20 století  Ronald Reagan život v takové zemi kdysi nazval people before government.  V Klausově definici je stručně a jasně shrnuto 22 důvodů jak by měla ideální zem  vypadat. Důvodů, proč nedal hlas současné vládě, která takovou zem nebuduje. Důvodů, které by se měly přednášet na všech školách, nechceme-li se vrátit do dob marxismu komunismu. A v jaké že zemi by si přál Václav Klaus Jr. žít? Čtěte:

Chtěl bych žít v zemi, kde základem všeho je svobodný občan, samostatný svobodný občan a jeho rodina, protože bohatství společnosti, jakékoli, vzniká spontánními aktivitami svobodných lidí, nikoli regulacemi, dotacemi, daněmi ani vládou.

 
Chtěl bych žít v zemi, která má nízké daně a nízké výdaje státního rozpočtu, nikoli daně vysoké a nepřehledné a státní výdaje obrovské a rostoucí. Ronald Reagan takovou zemi kdysi nazval people before government.
 
Chtěl bych žít v zemi, která hájí bezpečí svých občanů, v zemi, kde jsou přiměřeně oceňováni zejména řadoví policisté zajišťující bezpečnost na ulicích a v terénu, nikoli vrcholoví političtí policisté řídící z kanceláří nějaké kampaně nebo převraty. 
 
Chtěl bych žít v zemi hájící naše tradice a odkaz předků, v zemi, kde armáda slouží především k ochraně republiky, nikoli jen k mezinárodním akcím, a v zemi, kde je tohoto cíle armáda schopna.
 
Chtěl bych žít v zemi, která efektivně slouží českým občanům a je silná při prosazování jejich zájmů. Náš život se odehrává v České republice, řešme české problémy a české zájmy, nikoli zájmy cizí, nikoli problémy někoho jiného.
 
Chtěl bych žít v zemi, která systematicky ruší zbytečné, nefunkční a často i vyloženě nebezpečné instituce. Měli jsme tu paní ombudsmanku, máme desítky dalších roztodivných státně nestátních nezávislých organizací, fondů a agentur, do kterých dnes skoro každou středu volíme nějaké delegáty, aniž bychom je znali. Občan, rodina, obec, stát, a to v tomto pořadí. Nic navíc, nic mezi tím. Chtěl bych proto žít v zemi, která zruší samosprávné kraje. Chtěl bych žít v zemi, kde panuje svobodný život. Stát má zaručovat základní práva, právo na život, na svobodu, na vlastnictví. V drtivé většině dalších věcí přísluší státu zdrženlivost.
 
Chtěl bych žít v zemi, která vyniká mezi ostatními vzdělaností svých obyvatel, ne že na to už jen vzpomíná.
 
Chtěl bych žít v zemi, která dokáže své daně dostat dobrým učitelům a nechá je pracovat.

Chci žít v zemi, jejíž představitelé mluví k lidem jasně a nesnaží se je na každém kroku nějak podvádět. Zde bych si dovolil ocitovat  vládní program ohledně měny euro. Cituji: "Vláda nevidí v současné době možnost přijetí společné evropské měny, ale nicméně i nadále respektuje veškeré přijaté závazky." Čili ano, ne, možná. Tak to řeknu za sebe: Chci žít v zemi, kde se platí českou korunou.
 
 
Chci žít v zemi, která má málo zákonů, ale za to všeobecně respektovaných.
 
Chci žít v zemi, která neskáče do každé totality, která jde zrovna okolo. Sotva jsme odrostli dějinám mezinárodního dělnického hnutí, kdy údajně dějiny byly určovány vztahem k výrobním prostředkům, a už nám nabízejí nové doktríny. Vycházejí z představy, že veškeré dějiny určuje moc, pomocí níž různé skupiny definované na základě rasy, pohlaví a podobně ovládají a diskriminují ostatní skupiny. Vyučují to na fakultách, převádějí do života. Je to ideologie politické korektnosti, která nenávidí klasické rodiny, nenávidí klasické vzdělání, nenávidí klasické národy, nenávidí nezávislé, samostatné jedince. To má s marxismem společného. Označují celé skupiny lidí homofoby, sexisty, rasisty, za osoby plné předsudků. Jejich nepřátelé nejsou pomýlenci, s nimiž je potřeba diskutovat, ale lidé, které je třeba umlčet, odsoudit a zavrhnout. Je to systém podobný náboženství a jeho důsledkem je destrukce svobodné a normální diskuse.
 
Chci žít v zemi, kde můžete svobodně, tedy i silně kriticky diskutovat, a nejen papouškovat mainstreamové pravdy ve vědě, na univerzitách, ve státní správě. Nechci žít v zemi, kde se mluví jinak doma a jinak na veřejnosti. Původní marxisté věřili, že výchovou lze z lidské povahy vymýtit zištnost a sobectví a že lidé budou stejně usilovně pracovat pro obecné blaho jako pro svoje vlastní. Multikulturalismus přenáší hledání lidské dokonalosti z ekonomické sféry do oblasti sociální a kulturní.  Vyžaduje, aby se lidé vzdali kmenového cítění a sounáležitosti a dávali přednost jinému a cizímu před důvěrně známým. Původní marxismus selhal, nedokázal změnit lidskou povahu. Teď chtějí totéž.
 
 
Chci žít v zemi, která odmítá takovéhle bludy, která nenálepkuje lidi, kteří mluví jasně, slovem populista, jako by snad snaha o popularitu byla v demokracii něco špatného, jako by snad nebyla základem demokracie.
 
Chci žít v zemi, kde manželství je svazkem jednoho muže a jedné ženy.
 
 
Chci žít v zemi, kde pokrok a inovace jsou taženy soukromým sektorem, a nikoli pomatenými státními kampaněmi Průmysl 4.0 nebo Digitální Česko, ze kterého kouká spíš jen nástroj na kontrolu občanů než jejich lepší život.
 
Chci žít v zemi, která občana nebuzeruje, a je mi zcela jedno, jestli digitálně, nebo jinými formami.

Chci žít v zemi, kde se za všech okolností vyplatí pracovat, nikoli čerpat dávky.
 
Chci žít v zemi, která chrání přírodu pro lidi, nikoli proti lidem. Nechci tolerovat patent skupiny aktivistů na rozhodování o Šumavě, lesích, vodách, stavbách nebo například o kůrovci.
 
Chci žít v zemi, kde každý chce něco aktivně dělat, či rozhoduje. Například starosta obce není hned automaticky podezřelý. V boji s korupcí chci stát tvrdě potírající organizované skupiny rozkrádající miliardy, nikoli policejně udavačsko - digitální stát, kde se nic nesmí a kde prodavačky v obchodě dostávají velké pokuty, když zapomenou namarkovat žvýkačky.
 
Chci žít v zemi, která se chová s úctou ke starým lidem, která v nich nevidí jen hlasovací mašinérii, ale jinak na jejich názory nedbá.
 
Chci žít v zemi, kde se staví, kde se staví byty a kde realitní trh nereaguje jen růstem cen. Nechci žít v zemi, kde hodně záleží na tom, jak hlasitě křičíte, jakou máte lobby, kde jsou pak proto zdravotní sestřičky nebo učitelky ve školkách na nejspodnějších místech svých resortů.
 
Chci žít v zemi mající hrdou a sebevědomou zahraniční politiku podobnou, jako má například Polsko nebo Maďarsko. Tohle všechno chci a jsem si jist, že tahle vláda nic z toho pro naši zemi schopna ani ochotna garantovat není, že to ani sama nechce, že chce jen tak nějak vládnout. 
 
K této definici ideální země není co dodat, pouze to, že bychom si to také přáli žít v takové zemi snů.
 
Zpracováno na základě projevu Václabv Klause Jr. v Poslanecké sněmovně , v němž vysvětlil proč nemůže dát hlas současné vládě, protože jta nebuduje zemi jeho snů
]]>
haslingerova@fragmenty.cz (IVANA HASLINGEROVÁ) POLITIKA Tue, 17 Jul 2018 09:45:50 +0000
Razantně nesouhlasím se zaváděním ekologických daní ve jménu boje proti oteplování http://www.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/ekoteror/item/2296-razantne-nesouhlasim-se-zavadenim-ekologickych-dani-ve-jmenu-boje-proti-oteplovani http://www.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/ekoteror/item/2296-razantne-nesouhlasim-se-zavadenim-ekologickych-dani-ve-jmenu-boje-proti-oteplovani Stačí se podívat na snímek Šumavy po řádění Bursíkových ekologistů a je jasné jaké pravdy hlásají.

OECD potvrdila, co u nás – na rozdíl od premiéra A. Babiše a jeho vlády - dobře víme, a sice, že máme v naší zemi daněmi příliš zatíženou práci. S tím není možné nesouhlasit. Souhlasím tak i s tím, že je potřeba snižovat zejména sociální pojištění, které u nás nadměrně - i v porovnání s nejvyspělejšími zeměmi - zatěžuje  zaměstnavatele. OECD také dobře vidí neudržitelnost našeho průběžně financovaného penzijního systému a volá mimo jiné po navázání věku odchodu do důchodu na očekávatelnou délku života. To je věc, kterou vláda ODS v minulosti zavedla, aby to neodpovědná vláda hnutí ANO, ČSSD a lidovců v minulém volebním období zrušila, aniž by sama přišla s něčím, co by náš penzijní problém řešilo. Jednoznačně souhlasím i s potřebou více využívat zkrácené pracovní úvazky a pomoci tak naši ekonomice, která naráží na limit v podobě přehřátého trhu práce a s ním spojeného nedostatku zaměstnanců.  

Razantně ale nesouhlasím se zaváděním ekologických daní, k čemu nás OECD opakovaně vyzývá. A nerozumím ani kritice, že máme příliš intenzivní průmyslovou výrobu. To je přeci pro nás obrovská výhoda, toho si važme, to z velké míry stojí za dnešním ekonomickým růstem a růstem životní úrovně. Hlavně  nenaleťme na nějaké módní, dobře znějící, ale prázdné termíny typu informační ekonomika, znalostní ekonomika, ekonomika služeb apod. Průmysl patří k naší nejlepší tradici, je našim úkolem ho rozvíjet a nikoliv mu škodit neodpovědným experimentováním s přísnými ekologickými limity a daněmi ve jménu boje proti globálnímu oteplování.

Komentář k aktuálnímu hospodářskému přehledu OECD

]]>
skopecek@cepin.cz (JAN SKOPEČEK, poslanec a ekonomický expert ODS a IVK) EKOTEROR Tue, 17 Jul 2018 06:54:03 +0000
Junker se inspiruje Brežněvem - pije už lépe než ruský mužík http://www.fragmenty.cz/index.php/eu/item/2293-junker-se-inspiruje-breznevem-pije-uz-lepe-nez-rusky-muzik http://www.fragmenty.cz/index.php/eu/item/2293-junker-se-inspiruje-breznevem-pije-uz-lepe-nez-rusky-muzik Chudák soudruh Juncker i se zánětem sedacího nervu přijel na Summit NATO a ještě se mu ostatní státníci smáli...

Adeptem na evropshého ožralu číslo 1 je sám velký euroführer Jean-Claude Juncker, který se na středeční slavnosti šéfů NATO v Bruselu nejprve lehce a komicky potácel. Posléze nebyl schopen ani sejít ze schodů, pomáhat mu museli mnozí evropští a světoví potentáti.Následně musel být usazen do kolečkového křesla. Výjev jako vystřižený z Haškova dobrého vojáka Švejka. Vypadá to, že se Juncker inspiroval někdejšími vládci Kremlu, kteří také v míře větší než malé holdovali alkoholu. Juncker snese srovnání se samotným Brežněvem a jeho kamarilou, a to už je co říci. Když se u nás neustále vykřikují hesla o tom, kdo nás vede na východ, tak by bylo spravedlivé jmenovat v první řadě soudruha Junckera, který se opil jako ruský mužik a reprezentoval skutečně ukázkovým způsobem.

 Už se těším na kavárenskou svoloč, které neustále omílá klíše o prezidentu Zemanovi coby alkoholikovi, zda bude stejně měřit i nejvyššímu eurobolševikovi z Bruselu. Budou také vykřikovat a demonstrovat za jeho okamžité odstoupení? Jsem na ně zvědavý, jak se pochlapí.

Ale pane magistře, soudruh Juncker měl přece záchvat hexnšůsu, pardon zánět sedacího nervu. Vy vůbec neoceňujete jeho oběť, že i na kolečkové židli přijel na summit NATO. - pozn. redakce

]]>
jan.kopal1977@seznam.cz (JAN KOPAL) EU Mon, 16 Jul 2018 07:26:38 +0000
Inflace se zvýšila na 2,6 % díky růstu cen benzínu a nafty o 10,5 % http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/item/2291-inflace-se-zvysila-na-2-6-diky-rustu-cen-benzinu-a-nafty-o-10-5 http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/item/2291-inflace-se-zvysila-na-2-6-diky-rustu-cen-benzinu-a-nafty-o-10-5 Cena peněz klesá

Česká ekonomika prožívá ropné minišoky, kdy vysoký růst cen pohonných hmot, které meziročně zdražily o 10,5 procenta, navyšuje inflaci. Vysoké ceny benzínu a nafty se přenáší do cen dalšího zboží. V červnu došlo k meziročnímu růstu spotřebitelských cen o 2,6 procenta. Inflace se tak pohybuje nad svým cílem. Zvyšování cen pohonných hmot ovlivňuje vývoj cen dalšího zboží a služeb, protože právě benzín a nafta jsou klíčové položky nákladů na dopravu. Nastal rovněž meziroční růst cen elektřiny o 5,1 procenta, neboť cena elektřiny je spjata s vývojem ceny ropy na světových trzích. Meziročně došlo i ke zdražení nájemného o 3,1 procenta. Z dalších položek meziročně nejvíce zdražovaly vejce o 18,1 procenta, máslo o 10,9 procenta, ovoce o 7,8 procenta a zelenina o 8,5 procenta. K tomu navíc obchodníci zdražují  neboť využívají růstu příjmů domácností. 

 

Současný trend bude vzhledem k vývoji na světových trzích s ropou přetrvávat i v dalších měsících.  V druhém pololetí letošního roku lze očekávat, že inflace bude přetrvávat nad svým cílem. Ceny energií se se závěrem ekonomického cyklu budu navyšovat. Rovněž vysoký růst mezd navyšuje inflaci což pomáhá udržovat velmi nízkou nezaměstnanost. Proti vysoké inflaci bojuje centrální banka prostřednictvím růstu úrokových sazeb. Zvyšování úrokových sazeb může uklidnit napjatou situaci na trhu práce.

]]>
stepan.krecek@bhs.cz (KŘEČEK ŠTÉPÁN, hlavní ekonom BH Securities ) EKONOMIKA Wed, 11 Jul 2018 12:23:01 +0000
Mráz přichází ze Západu http://www.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2290-mraz-prichazi-ze-zapadu http://www.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2290-mraz-prichazi-ze-zapadu Pan Nigel Farage si ze zákazu Mayové nic nedělá. Nevšimla si ve své povznesenosti, že po celou Trumpovu volební kampaň za něj v USA lobboval a může s ním hovořit když potřebuje bez oficiálních povolenek.

Britský režim prý zakázal Donaldu Trumpovi sejít se s významným představitelem anti-islamizační, anti-neomarxistické opozice Nigelem Faragem https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/07/03/donald-trump-must-not-meet-nigel-farage-downing-st-accused-laying.  Husákovsko - jakešovský režim v roce 1988 povolil setkání Francoise Mitteranda s Václavem Havlem a dalšími představiteli tehdejší anti-komunistické opozice https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1060726-snidane-u-mitterranda-husak-musel-pockat-prednost-dostal-havel. Co z toho vyplývá? Že dnešní britský režim je více anti-demokratický a totalitářský režim než byl zkomírající husákovsko-jakešovský režim komunistický. Vítejte na vyspělém Západě, který nám prý má být vzorem!

 

O imbecilitě britského režimu ve světle neschopnosti „britské“ vlády Theresy Mayové jednat jako suverénní země a ne jako otrok bruselské nomenklatury se ani raději nebudu rozepisovat. Odtrženost Mayové od britské populace a její poklonkování a posluhování bruselské nomenklatuře je za hranicí vlastizrady a kolaborace s cizími nepřátelskými zájmy. Její absolutní neschopnost hájit zájmy Británie a zájmy britských občanů, její naprosté podřizování se Bruselu, Berlínu a Paříži je za hranicí chápání. Z bruselské Brusele ji čouhají jen špičky lodiček. Jednání Mayové je tak slabošské a vlastizrádné, že ani její ministři nejsou ochotni se nadále podílet na totálním zotročení britských občanů ve prospěch bruselských nomenklaturních kádrů a ve prospěch zájmů berlínské EU-kominterny. Plán, který Mayová „dojednala“, v podstatě předpokládá, že Británie bude mít všechny povinnosti uložené Evropskou komisí a dalšími byrokratickými anti-demokratickými EU institucemi a vzdá se pouze svého práva o těchto věcech jednat a ovlivňovat je. Jako kdybyste dali v práci výpověď a nadále byste měli povinnost tam pracovat – jen bez platu. „Deal“ ala Theresa May. I primitivní národy si braly za zlato alespoň korálky; Theresa nechce nic. Koneckonců, účet za její zradu a neschopnost neplatí ona ale občané.

Debilita kauzy „Novičok 2“ je další případ ilustrující kompletní kolaps jakýchkoli schopností dnešních západních „elit“ vést zemi. Nemají schopnosti ani na to prodávat v trafice bez dohledu zodpovědné osoby. Jakeš se svými bojlery byl proti nim génius, jen mají oproti němu lepší PR poradce. Máme věřit tomu, že Novičok se během několika málo hodin na klice Skripalova domu rozložil vlivem zázračné britské mlhy a tím se stal zcela neúčinným, takže Skripal i jeho dcera přežili, přestože měli být během 30 sekund mrtví. Následně se během dalších 4 měsíců vlivem zázračné britské mlhy Novičok opět složil a zabil už jednu z nově zasažených osob. Z mrtvé oběti se vlivem zázračné britské mlhy stala vzorná matka, po níž zbyly tři nešťastné siroty, přestože ještě před otravou šlo o houmlesačku a feťačku, která se o žádné svoje děti nestarala. Zázrak. A britská mlha.


(Vzhledem k téměř 30 let trvajícímu trvalému úpadku školství, pro „moderně“ „západně“ „vzdělané“  - vysvětlivka nadpisu zde).

]]>
POLITIKA Wed, 11 Jul 2018 07:39:44 +0000
OSN a EU jsou zcela ovládnuty liberálně demokratickou ideologií http://www.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2289-osn-a-eu-jsou-zcela-ovladnuty-liberalne-demokratickou-ideologii http://www.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2289-osn-a-eu-jsou-zcela-ovladnuty-liberalne-demokratickou-ideologii Jiří Weigl, výkonný ředitel IVK

Manifet Institutu Václava Klause vznikl z textu, který jsem na téma liberální demokracie napsal před několika měsíci a poslal Václavu Klausovi. On na něj reagoval SMS zprávou, že to není článek, ale definiční text, jakási deklarace našeho pohledu na dnešní svět. Přemýšleli jsme, co s ním udělat, a nakonec ho přetvořili v text Manifestu. Myslím, že všichni již dlouho cítíme, že se věci kolem nás, tj. nejen v ČR, ale na celém Západě, nevyvíjejí dobrým směrem. My u nás dobře cítíme, že náš dnešní svět není ten Západ, který znaly generace našich rodičů a prarodičů, ani ten Západ, který vyhrál studenou válku. V západní společnosti došlo k evidentní, velmi podstatné změně, ale všichni kolem nás se stále tváří, že se vůbec nic nestalo a neděje, že ten starý známý svobodný svět stále trvá, že je všechno v pořádku a že hrozby existují pouze z vnějšku (Rusko, Čína atd.).

 

Všichni ale vidíme, že poměry se mění či lépe jsou záměrně měněny zcela zásadně -  svoboda člověka a občana už není tou základní hodnotou, na jejíž ochraně společnost stojí.  Už neplatí představa, že každý má právo hledat si své štěstí, že ve společnosti má vládnout většina a vláda má vládnout se souhlasem ovládaných. Tento systém se nazýval demokracie a je rychle demontován a nahrazován systémem jiným, který používá klamavý název – liberální demokracie. Ten však vychází ze zcela jiných premis.

Jde o globální projekt přestavby lidské společnosti založený na popření minulosti, jejích tradic, stereotypů a institucí, snažící se starou společnost rozbít a obětovat ve jménu nové utopie. 

Komunismus se snažil rozbít ekonomické vztahy staré společnosti a na jejich troskách budovat „beztřídní společnost“, nová levice se snaží zničit dosavadní lidskou identitu a nahradit ji vlastními voluntaristickými konstrukty. Nevěří v člověka a přirozený řád věcí, ale stojí na staré pyšné levicové ambici svět měnit podle jediné pseudovědecké pravdy na níž si činí monopol elitní avantgarda. Přestože se ohání slovem demokracie, ve skutečnosti vládu většiny odmítá. Společnost rozbíjí na společenství nejrůznějších menšin a jako hlavní mechanismus společenské koordinace nastoluje byrokratickou regulaci a omezování svobodného lidského jednání pod záminkou boje proti diskriminaci a prosazování „dobra“.

Svobodná vůle a chování jednotlivce jsou na překážku, je třeba trvalou převýchovou a sociálně inženýrskými experimenty vytvořit zcela nového člověka.

Veškerá minulost, historie, tradice atd. překážejí cestě vpřed a jsou proto potlačovány, zašlapávány a zamlčovány. Stejný boj se vede s institucemi staré společnosti – rodinou, národem, náboženstvím atd. Vše normální a tradiční je odmítáno jako stereotyp, předsudek, škodlivý zlozvyk, vše nepřirozené a dosavadní poměry narušující a bourající je adorováno, prosazováno a vnucováno.

Jde v podstatě o inovované utopie starých socialistů, obdobné v cílech i přístupech, liší se pouze metodou prosazování. Komunismem zdiskreditovaná revoluce byla zavržena. Liberální demokracie je prosazována a vnucována výlučně evolučně, postupně a potichu prostřednictvím mezinárodních organizací a neziskového sektoru. Matoucí pojmy jako je liberální demokracie umožňují dlouho držet fasádu původního systému a v klidu tunelovat jeho obsah.

Zatímco komunismus vzýval revoluční aktivitu mas, liberální demokracie počítá s pasivitou blahobytné společnosti vyspělých zemích. Právě na ní selhala revoluční rétorika starého komunismu, zatímco moderní pokrokářství v ní vidí základní předpoklad pro prosazení radikálních změn salámovou metodou.

Liberální demokracie vykazuje silně neliberální a protidemokratické tendence, je nepřátelská pluralitě názorů a myšlení ve společnosti, vykazuje ambici zavést monopol pokrokářské ideologie mocenskými prostředky, včetně perzekuce nepohodlných názorů a jejich nositelů a cenzurou. To vše se plíživě děje kolem nás a každý může uvést stovky příkladů.

Liberální demokracie tenduje k totalitě a svůj nárok na monopol opírá o překroucené vědecké poznatky, obdobně jako tomu bylo ve starém komunismu. Přesto však neváhá vnucovat i vysloveně bizarní teorie a názory jako jsou genderové a transgenderové fantasmagorie o pohlaví jako sociálním konstruktu apod.

OSN a EU byly touto ideologií zcela ovládnuty a jsou hlavním nástrojem jejího šíření a vnucování.

 

Text vystoupení na úvodním představení Manifestu IVK proti liberální demokracii Praha, Obecní dům 26. 6. 2018

]]>
jiri.weigl@institutvk.cz (JIŘÍ WEIGL, výkonný ředitel Institutu Václava Klause) POLITIKA Tue, 10 Jul 2018 16:45:24 +0000
Nikdy neuškodil žiadny premiér svojmu národu a vlasti tak ako Merkelová http://www.fragmenty.cz/index.php/eu/item/2287-erkelova http://www.fragmenty.cz/index.php/eu/item/2287-erkelova Po bestiálním řádění Hitlera se mohla Evropa vrátit ke své křesťanské kultuře, pod vládou hostů Merkelové klesne nevratně do 6. století

Říká odborník na ústavní právo a politik CDU prof. Dr. Rupert Scholz, ktorý bol ministrom obrany vo vláde Helmuta Kohla. Koniec kresťanskej kultúry Európy sa kvoli Merkelové neodvratne blíži. Otvorením hraníc v roku 2015 porušila Merkelová tak právo EÚ, ako aj fundamentálne zákony Nemecka. Prikázala vpustiť do Nemecka azylantov z iných EÚ štátov ako Maďarska či Rakúska, hoci pre zistenie oprávnenosti azylu pre tieto osoby boli príslušné práve tieto štáty. To však bolo podle Scholze extrémne porušenie Dublinskej dohody. A to, že títo utečenci mohli vstúpiť do Nemecka bez kontroly a registrácie, bolo zas veľkým porušením Schengenskej dohody. Exminister Scholz zdôraznil, že Schengen nezrušil v štátoprávnom zmysle žiadne štátne hranice, ale striktne reguluje vstup a vycestovanie cez hranice jednotlivých EÚ štátov. Kancelárku obvinil, že tým, že vyhlásila, že máme  má už len otvorené hranice, z čoho potom vyplýva, že fakticky nemáme žiadne hranice, tak že zrušila existenciu štátu ako takého a teda aj existenciu Nemecka ako štátu.

Ústavní právník Scholz je nejen najtvrdším kritikom utečeneckej politiky kancelárky, ale zároveň aj jej najostrejším a najkompetentnejším obžalobcom. Scholz obvinil kancléřku merkelovou z mnohonásobného porušenia nemeckej ústavy a zákonov štátu. Poukazuje na nebezpečné následky jej konania pre celý nemecký národ. (Kdyby jen pro německý národ! Merkelová zničila celou Evropu. Všechny státy její meglomanskou politikou trpí obrovsky. Stovky mrtvých rukami jejích pozvaných hostů, strach v duších každého obyvatele, kde ho zavraždí  fanatický muslim. A nejhorší je, že není díky pokračování její šílené politiky z přílivu těchto nebezpečných a nevzdělaných barbarů úniku, což naprosto ničí a v budoucnu naprosto zničí evropskou křesťanskou kulturu - pozn redakce Fragmentů)

Podle Scholze  Nemecko sa tak stalo len akousi „stodolou bez vrát“, kam môže vôjsť kedykoľvek každý „tulák“ a či zločinec bez identity. Územie, ktoré nemá hranice, však nemôže byť štátom. To ale je nevyhnutná konzekvencia z konania kancelárky, ktorá takto de facto zrušila nemecký štát. 

Na snímke nemecká kancelárka Angela Merkelová

Rupert Scholz poukázal aj na to, že Merkelová porušila článok 16a nemeckej ústavy, ktorý je základom práva na azyl. Tento článok síce zaručuje poskytnutie azylu každej osoby, ktorá je politicky prenasledovaná. Predpokladom jeho udelenia ale je podrobné preskúmanie životných pomerov navrhovateľa.

Preto je výpoveď kancelárky „všetci Sýrčania dostanú v Nemecku azyl“ oznámením, že azylové právo bolo (úplne v rozpore s nemeckou ústavou) rozšírené na celý štát. A presne takto protizákonne konal BAMF (Spolkový úrad pre migrantov a utečencov) s vedomím kancelárky.

Merkeovál viackrát vyhlasovala: „Právo na azyl znamená, že neexistuje žiadne obmedzenie počtu prijatých azylantov.“

Profesor Scholz aj v tomto prípade usvedčil Merkelovú z toho, že prekrúca azylový zákon, lebo ten jednoznačne hovorí, že ak sa dostane jeho použitie do konfliktu s inými ústavnými zákonmi, tak môže byť okamžite stanovená hranica počtu udelených azylov.

Jeden z takých konfliktov je kriminalita. Scholz hovorí: “Žiadny kriminálnik a už vonkoncom žiadny terorista nesmie dostať v Nemecku azyl.“ Ale práve to sa mnohonásobne a nekontrolované stalo – zodpovedná za to je len a len kancelárka!

Scholz uvádza ešte jeden veľmi dôležitý ústavný normatív, ktorý keď je aktuálny, tak je nadradený azylovému právu. Ak príde k situácii, že finančné zdroje sociálnych systémov štátu sú extrémne vyťažené podporovaním utečencov, tak sa okamžite musí maximálne obmedziť udeľovanie azylu. To isté platí, ak je ohrozená bezpečnosť občanov.

Úspešný právnik Scholz si robí veľké starosti o budúcnosť Nemecka, ktorú vidí veľmi čiernu. Podľa neho hrozí veľmi akútne, že Nemecko ako štát, ale predovšetkým nemecký národ, stratia vplyvom obrovskej masovej migrácie svoju identitu. Silná islamizácia krajiny, ktorá sa neustále stupňuje, ukončí jedno i druhé.

Tento skúsený a múdry politik a dlhoročný člen CDU hovorí úplne realisticky o tom, čo očakáva už v blízkej budúcnosti našu Európu. A je to jediná možná a neodvratná budúcnosť.

Ešte jeden fakt, ktorý Scholzovu apokalyptickú prognózu cementuje. Na príklade Francúzska ukazuje, že integrácia obrovskej masy ľudí z Magrebu (Tunis, Alžírsko, Maroko, všetko bývalé francúzske kolónie), ktorí všetci hovorili francúzsky a poznali dobre francúzsku kultúru, aj napriek tomu totálne stroskotala.

Scholz zdôrazňuje, že integrácia veľkého počtu moslimov v Nemecku, ktorí nepoznajú ani nemeckú reč a ani nemeckú kultúru, stroskotá aj preto ešte oveľa dramatickejšie ako už stroskotala vo Francúzsku.

Berlín 4. júla 2018 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)

]]>
EU Sun, 08 Jul 2018 06:30:08 +0000