Kulturně-hospodářská revue Fragmenty, ročník XII, červenec 2008                  Revue Fragmenty je denně aktualizovaná, tisková podoba je její podmnožinou.

 

 

NOVINKY

CENÍK inzerce

ANOTACE

HLAVNÍ STRANA

Perspektivy ekonomikyZdravotní politikaNF Klausových

 

 

Dubnové číslo revue klikněte na obrázek:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startovné do života

Karel Herbst

Správní rada Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových rozhodla o vyhlášení II. cyklu úspěšného projektu Startovné do života. Projekt je určen dětem z dětských domovů ve věku 14 až 18 let a jeho cílem je, poskytnout jim finanční podporu při jejich odchodu z dětského domova. II. cyklus proběhne od 1.1.2008 do 31.12.2012  a přihlášky budou přijímány od 1.12.2007 do 31.12.2008. Při realizaci tohoto projektu poskytují nadačnímu fondu významnou pomoc příslušní ředitelé dětských domovů a opatrovníci účastníků projektu. Peníze, které budou shromažďovány na speciálním účtu každého účastníka projektu, by měly sloužit k pokrytí takových nákladů spojených se vstupem do samostatného života, jakými jsou nájemné, další vzdělávání (autoškola, jazykové kurzy), vybavení domácnosti, podpora při zahájení podnikatelské činnosti apod. Účastníci projektu budou dostávat na své účty každý rok pevný příspěvek a motivační bonus, jehož výše bude záviset na jejich školním prospěchu, chování a mimoškolních aktivitách. Od roku 2004 probíhá první cyklus projektu, který bude ukončen v roce 2009. Účastní se ho celkem 1014 dětí ze 106 dětských domovů v celé České republice. Jeho náklady dosáhnou celkové částky cca 10 mil. Kč.

Livie Klausová představila projekt „Senioři komunikují“

Ivana Haslingerová

Manželka prezidenta republiky a předsedkyně Nadačního fondu Livie a Václava Klausových Livie Klausová představila v sídle Nadačního fondu v rezidenci v Královské zahradě Pražského hradu zcela nový projekt „Senioři komunikují“. 

"Projekt „Senioři komunikují“ je určen pro všechny seniory, kteří dosud neměli dostatek příležitostí seznámit se blíže s používáním moderních komunikačních prostředků. Cílem projektu je podpora vzdělávání seniorů v oblasti ovládání a užívání osobních počítačů, mobilních telefonů a platebních karet. Nechceme dopustit, aby se cítili osamělí a tento projekt jim otevírá možnost obrovsky rozšířit prostor komunikace s okolním světem i jejich blízkými. Já sama coby senior si nechám také jednu z těchto záhadných věcí vysvětlit," uvedla s úsměvem pani Livie Klausová. Naslouchá Kamila Kryštofová z Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových

  V tomto záměru se  zase jednou projevila empatie pani Livie Klausové. Zatímco naši politici se neustále handrkují o posty a místa a nějací osamělí staří a mnohdy osamělí lidé jsou pro ně nezajímaví, ona se dívá kolem sebe s otevřenýma očima plnýma porozumění pro problémy a bolesti druhých. A kdyby to pomohlo zlepšit život a náladu jen několika lidem, je to krásný  počin. Věříme ale, že se projekt rozroste ale na statisíce občanů a slibujeme, že o něm budeme informovat. Pani Livie, děkujeme za všechny potřebné občany!Celý článek

Řidičské průkazy pro děti z dětských domovů

Karel Herbst

Zástupci Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových a zástupci partnera projektu společnosti ÚAMK a.s. slavnostně zahájili již v pořadí čtvrtý 14ti denní intenzivní řidičský kurz. Tento kurz absolvuje 12 vybraných mladých lidí z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin. Kurz je součástí projektu financovaného Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových. Uskuteční se, stejně jako v minulých letech, v Hotelu Fontána v Hrdoňově u Lipenské přehrady. Účastníci kurzu se budou během 14 dnů věnovat  výuce dopravních předpisů, zásadám bezpečné jízdy, výcviku v řízení a údržbě vozidla. Školení budou provádět pracovníci Autoškoly ÚAMK z Českých Budějovic. V pondělí 16.7.2007 bude kurz zakončen zkušebními testy z  teoretické a technické části a zkušebními jízdami. Další kurz letošního roku se bude konat opět v Hrdoňově, a to od 17. srpna do 3. září.

Myslíme na děti

Petr Hájek, ředitel tiskového odboru KPR

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových, ve spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové pořádá veřejnou sbírku pro děti z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin. Shromažďuje tak peníze pro dar, který v dnešním světě pokládáme za mimořádně cenný a na nějž některé děti ne vlastní vinou nedosáhnou.  Tímto darem je možnost vzdělávání. Peníze z této sbírky umožní mnoha dětem z celé naší republiky, aby prostřednictvím stipendií či příspěvků na různé vzdělávací kurzy se ve svých znalostech a schopnostech zdokonalily a měly tak šanci být v životě úspěšnější. Jaro je symbolem nových začátků a naděje, pomozte nám, aby i děti ze sociálně znevýhodněného prostředí dostaly vzděláním šanci dosáhnout v životě vyšších cílů. Příspěvky je možné od 31. března 2007 vložit do kasičky na Jiřském náměstí, nebo poslat na bankovní účet číslo: 51-1114550267/0100. Předem děkujeme všem, kteří se rozhodli podpořit vzdělávání a rozvoj dětí. V sobotu 31. března 2007 od 13.00 do 17.00 hod. se rovněž na Pražském hradě na náměstí před bazilikou sv. Jiří a na severním dvorku u Starého královského paláce bude konat VELIKONOČNÍ DĚTSKÝ DEN NA PRAŽSKÉM HRADĚ, který pořádá Správa Pražského hradu a Hradní stráž ve spolupráci s Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových. Pro děti je připraven velikonoční zábavný program, např. soutěže ve zpívání lidových písniček a výrobě velikonočních kraslic.

Livia Klausová zahájí velikonoční sbírku „Myslíme na děti“

Petr Hájek, ředitel Tiskového odboru KPR

Manželka prezidenta republiky Livia Klausová v sobotu 31. března 2007 v 16.00 hodin zahájí na Jiřském náměstí na Pražském hradě velikonoční sbírku „Myslíme na děti“, pořádanou Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových společně s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové ve prospěch dětí z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin.  Již od 13.00 hodin je na Jiřském náměstí pro děti připraveno zábavné odpoledne s  bohatým programem. Na návštěvníky čeká vystoupení dětských pěveckých souborů a velikonoční představení scénického šermu, vojáci Hradní stráže předvedou ukázku slavnostního střídání stráží a přehlídku motorek. Děti si spolu s rodiči vyrobí pomlázku či píšťalku a mohou se těšit i na zdobení kraslic tradičními technikami. Nejkrásnější kraslice vyrobené dětmi budou až do konce dubna zdobit velikonoční břízku na Jiřském náměstí. Dárkem pro všechny je bezplatný vstup na výstavu Příběh Pražského hradu od 13.00 hodin. Vstup na tuto akci je pro děti i jejich rodiče zdarma.                

Livia Klausová představí projekt „Senioři komunikují“

 Ladislav Petrásek

Manželka prezidenta republiky a předsedkyně Nadačního fondu Livie a Václava Klausových Livia Klausová představí v pátek 23. března 2007 ve 13.00 hodin v sídle Nadačního fondu v rezidenci v Královské zahradě Pražského hradu nový projekt „Senioři komunikují“.  Představení projektu se zúčastní také zástupci hlavních partnerů nadačního fondu u tohoto projektu, kterými jsou Nadace České spořitelny a T-Mobile Czech Republic a.s. Projekt „Senioři komunikují“ je určen pro všechny seniory, kteří dosud neměli dostatek příležitostí seznámit se blíže s používáním moderních komunikačních prostředků. Cílem projektu je podpora vzdělávání seniorů v oblasti ovládání a užívání osobních počítačů, mobilních telefonů a platebních karet. Projekt je zaměřen především na tu skupinu našich seniorů, která doposud neměla příležitost se se zmíněnými moderními komunikačními prostředky blíže seznámit a alespoň v základních funkcích se je naučit ovládat. Nadační fond by rád přispěl k překonání tohoto handicapu, který mnoha seniorům brání v tom nejdůležitějším, co potřebují – tedy v komunikaci.