Kulturně-hospodářská revue Fragmenty, ročník XII, červenec 2008                  Revue Fragmenty je denně aktualizovaná, tisková podoba je její podmnožinou.

 

 

NOVINKY

CENÍK inzerce

ANOTACE

HLAVNÍ STRANA

Perspektivy ekonomikyZdravotní politikaNF Klausových

 

 

Dubnové číslo revue klikněte na obrázek:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTACE

FRAGMENTY: Ročník XII, 2008. Vydává: Kulturní komise ČR (KKČ), IČO: 60456582

Adresa pražské redakce:   K Vodojemu 35, 150 00 Praha 5,    tel.: 222 554 816, fragmenty@fragmenty.cz.  

Adresa redakce Vysočina: Hněvkovice 100,396 01 Humpolec, tel.: 561 034 519, fragmenty@fragmenty.cz.

 

Šéfredaktorka: RNDr. Ivana Haslingerová, CSc., ředitelka Odboru pro styk s veřejností KKČ  

Biografie v pátém vydání "Who is ...?", říjen 2006:

P.: šéfredaktorka CC.: Kulturně hospodářská revue FRAGMENTY AF.: 150 00 Praha 5, K Vodojemu 35 N.: Praha, 21.08.1946 JM.: doc.Ing. Jiří Pancíř, CSc. D.: Michal Haslinger VP.: matka Libuše Pamětnická, básnířka a spisovatelka kraje Vysočina V.: 1960-64 SVVŠ Humpolec, 1964-69 MFF UK Praha, obor fyzika pevných látek, 1970-71 MFF UK Praha, postgraduální studium, získání titulu RNDr., 1977 MFF UK obhajoba disertační práce v oboru fyziky pevných látek, titul CSc. K.: 1973-74 odb. asistent v Ústavu jaderné fyziky v Řeži u Prahy, 1975-93 vědecký pracovník v Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského, od 1994 po odchodu z AV ČR publicistka, redaktorka a od 1997 šéfredaktorka revue Fragmenty. Výsledky kandidátské práce byly využity mj. v ústavu v Řeži při studiu slitin kovů tvořících povlaky jaderného paliva v jaderných reaktorech, které jsou vystaveny extrémním teplotním a dalším podmínkám. Prostřednictvím revue Fragmenty jsou zajišťovány granty a umělecké projekty, neboť je zasílána významným osobnostem ze světa kultury, podnikání a politiky. Náplní revue jsou převážně původní články a rozhovory s významnými osobnostmi PC.: 39 původních vědeckých prací a příspěvků na vědeckých konferencích z oboru studia krystalické struktury a vlastností pevných látek a teoretické kvantové fyziky a chemie RV.: dvakrát udělena mimořádná Cena Akademie věd S.: nikdy nebyla členkou KSČ, neboť komunizmus pokládá za největší neštěstí lidstva H.: malování, politika, psaní článků a esejů, počítače, četba, turistika
E-mail: haslingerova@fragmenty.cz, Website: http://www.fragmenty.cz

 

Předseda redakční rady: Doc. Ing. Jiří Pancíř, CSc., president KKČ

Biografie ve čtvrtém vydání "Who is ...?"  říjen 2005:

P.: prezident  F: Kulturní komise ČR, vydavatel revue Fragmenty AF: 150 00 Praha 5, K Vodojemu 35 N: Praha, 15.01.1944 JM: RNDr. Ivana Haslingerová, CSc. D: Tomáš, Michal, Zuzana V: 1958-61 21. JSŠ Praha5, 1961-64 VŠCHT Praha, fyzikální chemie, 1964-69 Ústav fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského ČSAV, kandidátská disertace v oboru kvantové chemie molekul K: 1969-91 Ústav fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského, obor chemická fyzika, vědecký pracovník, 1991 habilitace docent, VŠCHT Praha, 1991-94 VŠCHT Praha, přijat i za účelem založení teoretického ústavu kvantové chemie, vědecký asistent, z aktivit dále - zavedení kvantověchemické výpočetní topologické metody zkoumání chemické reaktivity, jeden ze zakladatelů fotochemické pobočky České chemické společnosti, od 1994 Kulturní komise ČR, člen vedení, od 1995 prezident, od 1997 vydavatel Kulturně hospodářské revue Fragmenty - články a rozhovory týkající se významných osobností v politice, kultuře a hospodářství, prostřednictvím revue jsou zajišťovány granty pro významné umělecké projekty PC: 56 původních vědeckých prací v oboru fotochemie, kvantové fyziky, krystalických vlastností pevných látek, organické chemie a biochemie, 9 vědeckých knih v oblasti kvantové chemie RV: 1973 Votočkova cena od vědecké rady VŠCHT Praha za výzkum v oblasti reakčních koordinát, 2x mimořádná cena ČSAV  (výpočty - topologická metoda zkoumání chemické reaktivity) H: kultura, hra na klavír, hra na zobcovou flétnu, četba, výpočetní technika

E-mail: pancir@fragmenty.cz, Website: http://www.fragmenty.cz

Redakční rada:

Tomáš Haas, poradce prezidenta republiky

Michal Haslinger, ředitel Hudební sekce KKČ

Mgr. Hana Kožová - Strejčková, ředitelka Dramatické sekce KKČ

ak. mal. Zdena Marschalová, Výtvarná sekce KKČ

ing. arch. Vladimír Smejkal, ředitel Sekce ochrany památek KKČ

Mgr. Petr Štěpánek, ředitel Literární sekce KKČ

Přemysl Vachalovský, ředitel Filmové sekce KKČ

PhDr. Ing. Jan Vodňanský, Dosud žijící národní poklad, profesor na FFUK

Mgr. Petr Žantovský,  ředitel Institutu mediální komunikace na Universitě Jana Ámose Komenského

Zahraniční dopisovatelé: 

Tammy Bruce, USA, má vlastní rozhlasovou show na stanici KFI-AM 640 v Los Angeles, a je presidentkou Kalifornské odbočky Národní Organizace Žen. Její úvodníky a komentáře na aktuální politické a společenské události a jevy jsou přenášeny a tištěny v USA a mnoha jiných anglicky mluvících zemích.  Píše mj. do News Max, populárním tištěném a internetovém magazínu známého konzervativního novináře a rozhlasového komentátora Davida Limbaugha. Je neobvyklá svou kombinací feminismu a konzervatizmu

George Blaha, Spolková republika Německo, exklusivní zahraniční zpravodaj revue Fragmenty z Markgräflerland

Erhard Müller, Spolková republika Německo, ředitel Sekce pro mezinárodní styky KKČ

Zlom a grafická úprava:

Polygrafické studio Fragmenty: Českolipská 399, 190 00 Praha 9, tel. 605 002 840, e.mail: fragmenty@fragmenty.cz               

Inzerce: GORO publicity, K Vodojemu 35, 150 00 Praha 5, tel.: 222 769 819, e.mail: fragmenty@fragmenty.cz 

část tištěného nákladu je posílána VIP osobnostem, Listu je povoleno Ministerstvem kultury ČR registrační číslo TS6A/A2

 

Našim cílem je mít spokojené čtenáře. Nejste-li spokojeni s naší prací, sdělte nám prosím, co máme učinit, aby Vaše spokojenost vzrostla. mailto: fragmenty@fragmenty.cz

 

Poslání kulturně-hospodářské revue Fragmenty

 

Kulturně-hospodářská revue Fragmenty, kterou vydává již dvanáctým rokem Kulturní komise ÈR vychází na luxusním křídovém papíře gramáže 135 a je určena pro pečlivě vybranou cílovou skupinu vedoucích osobností našeho průmyslu a politiky – presidenta republiky a jeho nejbližší spolupracovníky, senátory, poslance, ministry, finančníky, V.I.P. podnikatele a představitele jejich profesních organizací. Tento výběr dává jedinečnou možnost presentace před vládní i podnikatelskou elitou a zviditelnění se před čtenáři, na jejichž rozhodnutí nejvíce záleží. Zveřejnění příspěvku v revue Fragmenty přináší tudíž možnost bez problémů oslovit právě tuto cílovou skupinu osob s rozhodujícími pravomocemi.

Červencové číslo revue Fragmenty lze nalézt v pdf-formě kliknutím na  titulní stranu – obrázek nahoře. (Pozor! I když je v internetové nekvalitě, má velikost přes 2 MB, proto s pomalejšími počítači je nutné dát pozor na dobu otevírání.)

Aby se články dostávaly do povědomí široké veřejnosti bez zpoždění, které nastává u takových periodik, jakým je tištěná verze revue Fragmenty, založila Kulturní komise ÈR internetovou podobu revue www.fragmenty.cz, která je denně aktualizována a rozesílána formou avíza e-mailem do počítačů kromě výše uvedených politiků a podnikatelů i více než stovce vlivných mediálních pracovníků – šéfredaktorů a vybraných redaktorů všech důležitých médií včetně televize, rozhlasu a ČTK – jakož i několika stům známých osobností z umění a kultury u nás i v zahraničí. E-zin Fragmenty nekopíruje tištěnou podobu revue Fragmenty, ale velký důraz klade na rychlé sdělení příslušné informace výše uvedeným osobnostem a médiím. Zprostředkujeme tak aktuální informace, na které v denících nezbývá prostor či se z jakéhokoliv důvodu nezveřejní. Navíc je zde dostatek prostoru, takže články nemusí být z důvodu nedostatku místa kráceny.

 

Poslání Kulturní komise ČR

 Kulturní komise ÈR – IČO: 60456582, vydavatel kulturně-hospodářské revue Fragmenty, vznikala v době, kdy po rozpadu Československa zanikaly umělecké profesní svazy a umělci chtěli vytvořit základnu pro svou podporu jak od soukromých firem a jednotlivců, tak od Ministerstva kultury. Během jejího zakládání v roce 1994 jednali o jejím zaměření s tehdejším ministrem kultury Pavlem Tigridem, který po zkušenostech s vydáváním svého exilového časopisu Svědectví zdůrazňoval, že svoboda je vždy nade vše. Dle jeho rad byly utvořeny stanovy Komise tak, aby mohla pracovat v budoucnu za jakékoliv vlády. Měl pravdu, byl to moudrý pán. Díky Pavlu Tigridovi můžeme psát a jednat skutečně svobodně. Má to ale jednu nevýhodu. Byť má Komise podle stanov hlas poradní pro několik ministerstev, hradí své aktivity z darů soukromých osob – občanů i firem – a z případných výnosů z vlastní činnosti. Soukromá podpora je proto důležitým zdrojem pro její činnost, zejména pro vydávání publikací či pořádání akcí.

 Pokud se rozhodnete podpořit Kulturní komisi ÈR sponzorským darem na kulturu, sepíšeme s Vámi darovací smlouvu, v níž se zavážeme využít darovaných peněz na vzdělávací projekty – výrobu publikací a pořádání akcí. (Věnování peněz na tuto vzdělávací činnost můžete odečíst od daňového základu a snížit si tak povinnost daně z příjmu). Je samozřejmé, že Vás i Vaší společnost za tento bohulibý počin patřičně zviditelníme jak v tištěné podobě kulturně-hospodářské revue Fragmenty, tak na jejích internetových stránkách www.fragmenty.cz. Je rovněž možné zadat do revue PR článek či klasickou reklamu, čímž podpoříte její vydávání a tím zviditelnění umělců, o nichž v ní bude psáno. Podrobnosti Vám ráda sdělí naše akreditovaná agentura GORO Publicity, K Vodojemu 35, 150 00 Praha 5, tel.: 222 769 819, mailto: fragmenty@fragmenty.cz.             

 

       

UMĚLCI A PODNIKATELÉ VŠECH ZEMÍ, SPOJTE SE!                          CHCEME SI ÚSILÍM V ŠÍŘENÍ PRINCIPŮ SVOBODY A TRŽNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ZASLOUŽIT UZNÁNÍ VÁS A VAŠÍ SPOLEČNOSTI.

 

 

Podmínky pro agentury a akvizitory:

Agenturám i akvizitorům poskytujeme 30 % z ceny, kterou pro nás zadanou reklamou zprostředkují. Z každé sumy přesahující 200 000 Kč pak připočítáváme 50 %,  a to i v případě, že celkový obnos je získán do jednoho čísla od několika klientů. Uvedený tarif uvedený v ceníku za jednu tištěnou stránku je pouze orientační. Skutečnou cenu si mohou dohodnout s klientem dle své úvahy. Nám záleží pouze na celkovém objemu inzerce. Je možno kombinovat inzerci do tištěné i internetové podoby revue.

Podrobnosti získáte kliknutím na:

  

 

"O čem  mám sakra zase psát,  snad ještě ňáký  ty fragmenty    

    něco  ještě  musím  zrýmovat,  chybí  mi  na alimenty...  ... ..."     

Michael Kocáb