hhh


Margaret Thatcherová byla vynikající osobností, svými postoji přispěla k pádu železné opony

Premiér Petr Nečas

S hlubokým zármutkem jsem přijal dnes 8. dubna 2013 zprávu o odchodu dlouholeté ministerské předsedkyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Margaret Thatcherové. Baronka Thatcherová byla vynikající osobností nejen britského národa, ale svými pevnými a zásadovými postoji přispěla k pádu železné opony. Její myšlenky byly pro mnohé země inspirací při budování demokratické společnosti.

Jasný politický a společenský odkaz Margaret Thatcherové spatřuji v tom, že v ekonomicky a politicky obtížných dobách je více než kdy jindy zapotřebí činit kroky z okamžitého hlediska málo populární, ale z hlediska dlouhodobé perspektivy naprosto nezbytné.

Baronka Thatcherová patřila bezpochyby k nejvýraznějším osobnostem, jaké Evropa po druhé světové válce měla a jejím odchodem ztrácí kontinent silný zdroj nesmírně pozitivní inspirace. Spolu s občany České republiky si uchovám vzpomínky na Margaret Thatcherovou také jako první ministerskou předsedkyni Spojeného království, která navštívila naši zemi.

 

Lidé jako baronka Thatcherová neumírají

Ivana Haslingerová

Když jsem otevřela po návratu z tiskové konference Manažerské asociace zprávu pana premiéra o smrti baronky Thatcherové naprosto jsem zkameněla a jediné co mi vytanulo na mysli bylo: Konec epochy, konec snu o budování lepšího světa.

K vyjádření pana premiéra není co dodat. Vyjadřuje vše, co cítím. Odešel největší státník Evropy minuléjho století.

Osobně jsem se setkala s paní premiérkou při slavnostním odhalení Churchilova pomníku před budovou vysoké školy ekonomické v Praze. Nalezla jsem již takřka historické snímky ze 17. listopadu 1999 a použila je k ilustraci toho, jak tato dáma jednala a kdo jí stál zato, že vážila cestu do cizí země jen aby byla u takové události. Věřím, že jí Bůh za její práci nejen pro Velkou Británii, ale pro celou Evropu odmění měrou vrchovatou.

Lidé jako byla baronka Thatcherová neumírají, ti zůstávají navždy v srdcích nás všech i budoucích generací.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Kulturní komise ČR, Duben 8, 2013