hhh

Evropou obchází strašidlo svobody. Jsme na prahu kontrarevoluce?

 PETR HÁJEK

„Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU“ Petr Hájek

 

Zdá se to nesmyslné. Svoboda je přece téměř mrtvá. Demokracii již definitivně nahradila neomezená vláda médií a s nimi propojených elit.

Běžný občan má toliko jedinou svobodu: Nechat se trpně unášet proudem lží, mystifikací a manipulací. Mlčet a nevystrkovat hlavu. Dobrovolně přijmout „politicky korektní“ virtuální realitu s jejím diktátem co si myslet, co jíst a pít, jak se léčit, koho volit.

Spoušť a zkáza pod praporem EU (text k obrázku vlevo)

Pokud odmítne, bude v lepším případě „jen“ skandalizován, „soft“ popraven na mediální gilotině. V horším případě ho Velký Bratr předá přímo do spárů Ministerstva lásky: odposlechy, kriminalizace, procesy on line, velezrada. Cokoli.

A že se to stane, o tom může pochybovat jen nenapravitelný romantik.

Tohle je však teprve začátek. Tyranie po sousedsku. Až se nám zanedlouho stane macešskou vlastí Evropská unie a Českou republiku budeme znát jako bezvýznamnou okrajovou gubernii, budeme ještě špendlíčkem kopat, prstíčkem hrabat a nostalgicky vzpomínat. A že se to stane, o tom může pochybovat jen nenapravitelný romantik.

Přesto: Přesně za dobu, která odtikává nad tímto textem, se něco stane. (Do spuštění webu zbývá: 21Dní 16Hodin, 38 Minut, 24Sekund) Na http://protiproud.parlamentnilisty.cz/ vytryskne z napohled neprostupné suché skály tenký pramének – Kontrarevoluční magazín Petra Hájka. Poteče proti hlavnímu proudu, takzvanému mainstreamu. Bude se ptát, kde je realita. Bude pronikat kulisami, které před ní vystavěla a každý den čtyřiadvacet hodin upevňují hlavní média a jejich spojenci: v politice, byznysu, kultuře. Ve všech myslitelných oblastech a projevech, jimiž vítězná socialistická revoluce evropských elit a našich domácích kolaborantů pracuje na našem postupném opětovném zotročení.

Jejich je revoluce a opojení vládou nad lidskou svobodou. Naše budiž kontrarevoluce. Až na tomto místě onen pramének vytryskne, nepůjde tedy pouze o další z řady malých rozptýlených webů, na nichž se izolovaní stateční jednotlivci či skupinky pokoušejí o „hlas volajícího na poušti“. Půjde o něco jiného. Půjde...

Nechte se překvapit. Něco se stane.

Snímek vlevo: Umělecká koláž hop, snímek vpravo: Jiří Pancíř, Fragmenty

 

© Kulturní komise ČR, Březen 12, 2013 12.03.2013