hhh

Jak potrestají ctihodní senátoři Havla za to, že vydal amnestii úplnou a Husáka za vydání amnestie politickým vězňům?

Ivana HAslingerová

"Vážení kolegové, předseda Senátu PČR Milan Štěch dnes přijal návrh 28 senátorů na podání žaloby Senátu na prezidenta republiky pro velezradu a zároveň žádost o svolání mimořádné schůze Senátu. Návrh na podání ústavní žaloby posoudí Organizační výbor Senátu, který svolal předseda Senátu na dnešních 17:00. Organizační výbor posuzuje formální naplnění náležitostí ústavní žaloby. Pokud tyto náležitosti nebudou splněny, může vrátit návrh na podání ústavní žaloby předkladatelům k dopracování. Pokud budou splněny formální náležitosti návrhu, přijme Organizační výbor stanovisko pro Senát, ve kterém doporučí návrh schválit nebo zamítnout. S pozdravem Mgr. Pavlína Heřmánková" Tolik zpráva, která přišla dnes 27.2.2013 do redakce z Horní komory parlamentu, tedy nejvyššího zákonodárného sboru ČR. Je to opravdu šokující, že se v tomto zákonodárném sboru, který kontroluje a vrací Sněmovně k přepracování chybné zákony naleznou členové, kteří si ani nepřečtou v zákoně o Ústavním soudu definici, co to velezrada je . Velezrada je tam definována jako „jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. V Ústavě České republiky, se sice praví, že je specifickým ústavním deliktem, za který může být stíhán pouze prezident České republiky, a to před Ústavním soudem na základě žaloby Senátu. Pokud ale podají tito senátoři žalobu k Ústavnímu soudu, musí tento jednat podle toho ,jak ji má definovanou ve svém výše citovaném zákoně. A každému je jasné, že když prezident udělal něco, na co má podle ústavy ČR výsostné právo jako na př. na vyhlášení amnestie, podmínky velezrady to nesplňuje.

Jasně to řekl Vítězslav Jandák (ČSSD): "Já to považuji za absolutní nesmysl. Shánět materiály, aby se na prezidenta podala žaloba pro velezradu, já nevím, jestli si páni senátoři - bohužel i moji kolegové někteří - uvědomují, co to je velezrada. Víte, já si totiž pod velezradou hlavy státu představuji něco absolutně jiného - vydat stát cizím armádám, kapitulovat před něčím, ale určitě ne to, že prezident vyšel z toho, že má právo vyhlásit amnestii.

V souvislosti se změnou systému prezidentské volby na přímou se s účinností od 8. března 2013 sice pojem velezrada dostane do ústavy, ale její definici bude totožná jako to stojí v zákoně o Ústavním soudu. Navíc bude pouze nově možné prezidenta stíhat i pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku, ale zároveň bude Senát k podání ústavní žaloby vždy potřebovat souhlas Poslanecké sněmovny. V žádném případě to ale nebude možné aplikovat zpětně na prezidenta odstoupivšího v ten den z funkce. A i kdyby to chtěli páni senátoři aplikovat, budou stejně celému národu pro smích, protože trestem za velezradu může být jen ztráta prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt. Což je odchodem Václava Klause splněno bez této frašky.

Je smutné, že se najdou v této komoře parlamentu lidé, kteří se dokáží chovat jako sprostí příslušníci bolševických akčních revolučních výborů a osobují si právo podávat žalobu na demokraticky zvolenou hlavu státu za to, že jen využila svého ústavního práva a provedla při svém odchodu akt milosrdenství vyhlášení částečné amnestie. Svědčí to nejen o ztrátě jejich soudnosti, ale především o jejich ztrátě způsobilosti k právním výkonům, což v očích voličů může znamenat i ztrátu volitelnosti a tím i mandátu v příštích volbách. Smutné je navíc, že slovo velezrada ztratí výše uvedeným podáním nesmyslné žaloby svůj význam, klesne na úroveň slova velenesmysl a v dějepise bude jednou psáno: V roce 2013 podalo 27 velebl..., pardon veleinteligentů... Člověk si jen díky tomu jasně uvědomí, jaký je rozdíl mezi Klausem a těmi inteligenty Janečkem, Štěchem a zbývajícími senátory? Za dvacet let budou i další generace vědět, kdo byl Klaus. Povedou se spory o jeho významu, a jistě bude jeho význam někým doceněn někým nedoceněn. Ale o nějakým Janečkovi, Štěchovi a dalších ani pes neštěkne. Nehledě k tomu jak by chtěli tito ctihodní senátoři potrestat Václava Havla, který vydal po svém jmenování prezidentem amnestii úplnou, tedy i pro opravdové psychopaty a nebezpečné zločince a nebo Husáka, který dal před odchodem z úřadu amnestii všem politickým vězňům?!