hhh

J. Em. Duka: "Francouzský parlament udělal největší zákrok v historii Evropy, který způsobí její fatální krizi !"

Ivana HAslingerová

Na otázku, kde je začátek oné krize, skepse a pesimismu, který prožívá současná evropská a tzv. západní společnost, odpovídá J. Em. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, rytíř Čestné legie, že současná krize Evropy a západního světa spočívá v tom, že současní politici zakazují zákony slovo otec a matka protože, děti podle nich rodí rodič A a rodič B.

„Jakmile vyslovíme první slova „Otčenáše“, musíme cítit obrovskou jistotu,  víru a oporu, kterou cítí děti ve svých rodičích. Krize současné společnosti je v tom, že děti této společnosti na otázku: „Kde je tatínek?“ odpoví otázkou: „A kolikátý?“ Současné děti nemají možnost, aby v okamžiku nejistoty mohly zvolat: „Tati pomoz mi!“  Ani slovo matka jim nic neříká. Zeptejte se dětí v ústavech, zda by si vzaly miliardu nebo chtěly žít u mámy a táty. Uzavírají se do své samoty. Věří jen sami sobě. Průzkumy říkají, že současný mladý člověk trpí pocitem ztráty smyslu života. Proto může francouzský parlament  uzákonit, že se bude do rodných listů psát místo slova matka slovo "rodič A" a místo slova otec slovo "rodič B". Jestli někdo udělal největší fatální zákrok do  Evropy, pak ho udělal francouzský  parlament. Kéž archanděl Gabriel, zvěstovatel nového života, je tou silou, která tuto skutečnou krizi Evropy pomůže vyřešit!“ říká s velkým rozhořčením a důrazem pan kardinál. 

To vše ostatní, co se v Evropě a ve světě děje, jsou podle něho pouze zdánlivé krize vyvolané nepořádky a hloupostmi. Tou fundamentální krizí člověka je krize rodiny, krize nejzákladnějšího životního postoje, protože zasahuje jeho biologickou, psychologickou i sociologickou rodinu. „To je naše skutečná fatální krize. Z té nás nevyvedou ani strany, ani politici, z té nás může vyvést jen  ten, který stvořil člověka jako muže a ženu. Který pojal rodinu jako skutečný základ života člověka. Proto jsou v Bibli rodokmeny. Vytvořme silné rodiny s Boží pomocí! Archanděl Gabriel je zvěstovatelem nového života. Opírá se o narození dítěte, o zvěstování Ježíšova narození. Gabrielovo zvěstování není naděje jen transendentní, ale  je paradigmatem  a nadějí každého člověka v jeho osobním životě. Ve vymírající společnosti je krize možno překonat demografickou obnovou.“

Přestože je pan kardinál nad chováním francouzkých politiků velmi pohoršen a pokládá tudo situaci za nejfatálnější krizi EU, nepodléhá jako křesťan beznaději. "Beznaděj a pesimismus jsou myšlenky pochybovače, ďábla. Andělé nám naopak sdělují, abychom si  uvědomili, že my jsme ti, kdo kdysi přijali poselství dobré zvěsti od Boha a že ten nám pomůže i v současné krizi společnosti. Ne nadarmo znamená slovo Gabriel v překladu  Boží síla.  A tato boží síla se zjevila  Izraelcům  ve chvíli, kdy pro ně byla ve vyhnanství katastrofální situace po okupaci velkou světovou říší, kdy v národu kvasil duch vzpoury. Zvěstovala jim, že Bůh se vydal na zvláštních pohyblivých vozech za nimi, že spasitel, kterého jim slíbil  Mojžíš jako proroka, opravdu přijde. A na nás je, abychom si toto Boží poselství uvědomili ve chvílích, kdy naše společnost prochází opravdovou vlnou pesimismu a tedy i špatné nálady, že nevidí perspektivu. Chce, abychom nezoufali, ale uvědomili si, že jsou tu právě andělé, kteří i nám ukáží perspektivu. Jejich ústy že nám byl Ježíš přislíben Bohem jako spasitel. Že nás jako Izraelce doprovází Bůh. Že nám ukáží, jakým způsobem zabránit tomu, aby celý svět spěl do zkázy," věří pan kardinál a přeje sobě i nám všem:

„Kéž archanděl Gabriel krouží svými křídly nad naším národem a nad naším starým kontinentem!“ 

 

Říjen 4, 2012