hhh

Jako v pohádce ... bohužel  té o zakletém spícím království

Danuše Herpe Jungmannová, předsedkyně - Vorsitzende, SOS for PETS, o. s., Erfurt, Německo

Tak se jeví, po dalším roce problém bratislavského útulku občanského sdružení Sloboda zvierat (SZ) versus nespokojení občané a město.
Magistrát hlavního města velmi dobře ví o stížnostech a podezřeních vůči danému sdružení. Je ovšem těžké říci z jakého důvodu se dosud staví tak laxně k dané problematice. V září končí platná smlouva hlavního města s občanským sdružením Sloboda tvierat o provozování útulku.  Město se v médiích opakovaně vyjádřilo, že zvažuje také možnost zřízení vlastního útulku pro zvířata. A to je zřejmě i důvod, proč začala být Svoboda zvířat opět v médiích velmi aktivní, lépe řečeno její předsedkyně paní Dugovičová, která se velmi ráda staví na odiv. Ta sice dosud nebyla schopna dát věcnou a jasnou odpověď a vysvětlení na množství konkrétních dotazů, ale od určité doby cítí vážnou potřebu naklonit si opět veřejnost na svou stranu .

Televize Bratislava přinesla reportáž, ve které se paní Dugovičová vyjadřuje k výše zmíněnému zájmu hlavního města jako k věci svědčící o nedostatečné znalosti problematiky. Reagovala tak na velmi zdvořile zdůvodnění potřeby městského útulku ze strany města - a tedy, že i z kapacitních důvodů útulek Svobody zvířat není dostatečný. Je opravdu těžko rozumět tomu, proč město také odmítá nazvat věci pravým jménem. Dá se předpokládat, že každá slušná instituce by už po tolika problémech, které město se SZ absolvovalo, dokázala opravdu zaujmout razantní stanovisko, přestala se chovat za každou cenu diplomaticky a začala by už dávno jednat! Zastupuje přece obyvatele města, a to i těch nespokojených, kteří se marně již dlouhou dobu znovu a znovu snaží poukazovat na to, že se SZ asi nebude vše košér, jak se navenek prezentuje.

Zajímavé je, že asi před rokem, udělala Státní regionální veterinární a potravinová správa kontrolu v bratislavském útulku SZ a zjistila tam množství dost zásadních nesrovnalostí (jen pro připomenutí: např. SZ nevěděla data, ani důvody úhynů a eutanazii některých zvířat, chaos v evidenci, atd.) třeba i zcela nevhodné umístění zvířat, když v jedné místnosti vedle sebe byla umístěna zvířata zdravá a i ty karanténní. Vysvětlení, že momentální stav je pouze přechodný a souvisí s nedostatečnou kapacitou útulku, se paní Dugovičové, potažmo Sliacké, Březinové a dalším náramně hodilo. Dnes mluví o neznalosti daného problému ...

Paní Dugovičovou také údajně zaráží, proč město uvažuje o výstavbě vlastního útulku místo, aby raději investovalo do útulku již existujícího...! S drzostí sobě vlastní se dožaduje proplácení nákladů  v plné výši od města. Takže ještě jednou k pochopení: Hlavní město Bratislava NENÍ zřizovatelem SZ a tedy SZ NENÍ městskou organizací! Z jakého titulu si tedy paní předsedkyně nárokuje veřejné finance jen pro organizaci, které předsedá?! Nebo z jakého titulu si nárokuje 100%-ní profinancování nákladů této organizace?

A proč se vůbec reportáž zabývá otázkou, zda by náhodou případný městský útulek nebyl KONKURENCÍ pro SZ? Vždyť už ta myšlenka samotná je zcestná! Konkurencí?! V totálně neziskový činnosti?! V tomto případě by měla být SZ ráda, kdyby existovalo co možná nejvíce takových organizací.

Paní předsedkyně mluvila také o dodatku ke smlouvě s hlavním městem, který se měl podepsat na základě událostí před rokem. Paní Dugovičová se vyjádřila, že tento se nepodepsal, protože byl pro obě strany nevýhodný! Další lež! Návrh dodatku vypracoval magistrát a zaslal jej k připomínkám, případně k podepsání advokátní kanceláři, kterou si SZ k tomuto účelu najala. Protože ani po urgenci, SZ nereagovala, nebyl dosud podepsán. Pro www.cas.sk však SZ prohlásila, že si žádného advokáta v této věci nenajala. Další lži, o to zarážející, že bylo zasláno magistrátu černé na bílém pověření právnické kanceláře, kterým SZ zplnomocňuje tuto kancelář jednat v této věci. Také na písemnou urgenci magistrátu SZ písemně reagovala prohlášením, že je třeba obrátit se na advokátní kancelář, která je v této věci zastupuje .

V reportáži TV BA se hovoří také o tom, že magistrát svojí kontrolou nezjistil žádné problémy. Opak je pravdou. Magistrát zjistil nedostatky, a to i při kontrole, které se zúčastnila také média. Opět lež jako věž, mlžení a šíření polopravd, podle kterého SZ eutanazovala dohromady jen 20 zvířat, jejichž další přežívání by bylo spojeno s velkým utrpením. Nechci se už k této vyřčené nehoráznosti vracet a dávám odkaz na článek "Zachráňme Slobodu zvierat pred ňou samou", který poukazuje na usmrcená zvířata atd. Proto se nabízí podezření, že si SZ předmětnou reportáž zaplatila. Zjevně se jedná o reklamní spot, který každý jiný musí zaplatit… SZ asi ne.

paní Dugovičová jde dál! Na soc. síti Facebook rozjela tendenční propagandu, kde vyzývá své fanoušky k vyjádření, zda mají jít do tendru hl. města na dodávku služeb, které momentálně jakože zajišťuje SZ (a smlouva v září končí). Přitom vytváří psychoteror na město tím, že vyčísluje, kolik finančních prostředků SZ obdrží a kolik jich ve skutečnosti potřebuje. Zašla dokonce tak daleko, že demonstruje na případu fenky jménem Dorotka, jíž musela být amputována tlapka, co platí magistrát a jak by jinak skončilo toto ubohé zvíře, kdyby nebylo SZ! Tomu se říká citové vydírání.  Jistěže, komu by se při tom nerozbušilo srdíčko a spravedlivě ho nerozčílilo, že to "ošklivé" město a ten "špatný" magistrát… A tak se začali samozřejmě hrnout i reakce fanoušků. V jedné věci se ale s mnohými z nich dá skutečně souhlasit: Ve vyspělé zemi by to mělo být opravdu tak, že se město kompletně postará o nechtěná zvířata. No, a na Slovensku to, bohužel zatím tak není. A na to, aby to tak bylo, je třeba začít od vrchu – neb ryba smrdí od hlavy, tedy změna legislativy, státní finance počítající s takovým servisem a tedy i přenesení financí a pravomocí na města, aby tyto byly schopny tyto služby zajišťovat.

Ovšem pravdou je a to klobouk dolů, že Bratislava už 17 let financuje odchytit a ustájení zvířat v SZ a to bez ohledu na to, zda ze zákona má nebo nemá tuto povinnost. Není pravda, že SZ dostane měsíčně pouze 4.150 EUR, jak tvrdí paní Dugovičová. Tato částka je jen paušální částí, kterou město přispívá na chod karanténní stanice a nepřetržitou službu. A to bez ohledu na to, zda je stanice prázdná nebo je plná. Měsíční faktury se pohybují v průměru kolem 6 - 7 tisíc EUR. Ročně kolem 75.000 EUR. Smlouva je veřejně dostupná! Město dalo SZ k dispozici také pozemek na 50 let! (Pouze pro úplnost, pro ty, kteří si na stránce stěžují, že platí daně za psa a magistrát nic nedělá: Daň za psa je příjmem městské části, ve které tuto daň platíte, tedy ne města a ne magistrátu)

K vyšším nákladům SZ třeba říci, že přijímá také zvířata z jiných míst, tak proč by je měla proplácet Bratislava? A to jsou jen peníze od města. Prohlédněte si také výše zmíněný článek, který se zabývá i financemi SZ a zjistíte, s jakým balíkem ročně tato organizace pracuje. Přesto existuje několik případů, kdy SZ odmítla přijít k zvířeti v nouzi, protože "magistrát jim to neproplatí." A to lze taktéž doložit černé na bílém z elektronické korespondence s paní Březinovou, která by měla být hlavní inspektorkou SZ ...

Hlavně, že SZ ústy paní Dugovičové neustále upozorňuje na to, že to, co zajišťuje pro magistrát, není její hlavní činnost. Tím například obhajovali také svá tvrzení, že magistrát nemá právo dělat takové kontroly, jaké dělá! Je to samostatná organizace, samostatný právní subjekt a z toho jí plynou také jisté výhody ...

Většině dobrovolných občanských sdružení se ani nesní o takové podpoře nebo smlouvě s městem (i když po poslední novele zákona již tomu snad bude jinak) a přestože se neustále potýkají s finančními problémy, dělají svou práci skvěle, za což jim patří obrovský dík a smeknutí klobouku.
Pokračování příště… praktiky SZ.