hhh

Hej, byrokrati, přiznejte se! Kteří z vás jsou zbyteční a odejdou?

František Matějka

Plán na zeštíhlení veřejné správy má udělat Karolína Peake, jejíž Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí byl vytvořen uměle jen proto, aby seděl počet rozdělených křesel. Vtipné. Podívejme se na boj s přebujelou veřejnou správou za deset let zpět.

Z programového prohlášení vlády Vladimíra Špidly (2002)

Vláda dokončí reformu územní veřejné správy a zahájí modernizaci ústřední státní správy. Cílem je zefektivnění, racionalizace a zvýšení horizontální koordinace činnosti veřejné správy…

Z programového prohlášení vlády Stanislava Grosse (2004)

Záměrem vlády je zajistit nezávislý personální a organizační audit ve všech resortech, jehož předmětem bude jak samotný výkon státní správy, tak činnosti dalších organizačních složek státu a příspěvkových organizací, a dokončit tak připravovanou reformu ústřední státní správy s cílem zvýšit její funkčnost a efektivnost, omezit počet ústředních správních úřadů a jejich zaměstnanců…

Z programového prohlášení vlády Jiřího Paroubka (2005)

Vláda bude pokračovat v racionalizaci státní správy a ministerstev při využití poznatků získaných procesními a organizačními audity…

Z programového prohlášení vlády Mirka Topolánka (2006)

Navrhneme nová pravidla pro tvorbu právního řádu a vytvoříme efektivní nástroje pro odstraňování nadměrné byrokratické zátěže. Vláda provede audit legislativy regulující jednotlivé podnikatelské činnosti s cílem odstranit zbytečné byrokratické překážky v podnikání…

Z programového prohlášení vlády Mirka Topolánka (2007)

Vláda bude důsledně usilovat o snižování nadbytečných regulací a byrokratické zátěže. Provede stabilizaci existující sítě územní veřejné správy a zahájí důslednou procesní a organizační analýzu výkonu jednotlivých agend…

Z programového prohlášení vlády Jana Fischera (2009)

O snížení byrokracie ani ťuk, neboť: Vláda se v dobrém slova smyslu hlásí k ideji vlády technokratické, jejímž úkolem je překlenout období do ustanovení politické vlády…

Z programového prohlášení vlády Petra Nečase (2010)

Vláda chce garantovat profesionální, kvalitní, efektivní a přívětivou veřejnou službu vykonávanou vzdělanými a dále se vzdělávajícími úředníky veřejné správy. Záměrem vlády je zvýšit transparentnost veřejné správy, odstranit multiplicity při výkonu jednotlivých agend a snížit tak objem veřejných výdajů…

Za posledních deset jsme tu měli už hodně smělých cílů, které se týkaly jednoho a téhož. Po nástupu současné vlády přišla první vlaštovka: „V současnosti zahajujeme projekt, jehož prvním výstupem je seznam všech agend vykonávaných ve veřejné správě. Aktuálně ho kontrolujeme, jsou jich stovky,“ řekla tehdy Štěpánka Cvejnová, ředitelka odboru efektivní veřejné správy na ministerstvu vnitra. V České republice totiž neexistoval oficiální přehled o tom, co který úřad dělal, přičemž v řadě případů pracovaly na tomtéž, aniž by to o sobě věděly. To byl říjen 2010.

Máme červen 2012, seznam neexistuje dodnes a po nulových výsledcích ambiciózního plánu z října 2010 přichází Karolína Peake, aby nově předložila vládě materiál s názvem „Příprava úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě“. Nejde o nějaký výsledek plánů předchozích, ale plán na nový plán. Kvůli němu rozeslala ministerstvům formuláře, v rámci kterých nechce po byrokratech nic vtipnějšího, než aby sami o sobě řekli: „ano, jsem zbytečný, propusťte mě.“ Je to stejně vtipné, jako když tu akci dostala na starost zrovna ona, jejíž Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí byl vytvořen uměle jen proto, aby seděl počet rozdělných křesel v koaliční vládě.

Nevím jak Karolína Peake, ale já jsem si téměř jist, že ani teď se nám polovina byrokratů sama nepřizná, že jí společně s jejich úřady a institucemi živíme uměle a zbytečně. To by totiž musela vláda nejprve odstranit příčinu, kterou je opatrovnická forma státu, který si na svůj hřbet vzal víc, než je schopen unést. A na to současná vláda koule rozhodně nemá.

blog.idnes.cz, 6. června