hhh

Bohuslav Sobotka nemá právo hovořit za všechny občany

Ivana Haslingerová

Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka oceňuje dopis německého prezidenta Joachima Gaucka našemu prezidentu republiky Václavu Klausovi u příležitosti 70. výročí lidické tragédie: "Odstranění zastupujícího říšského protektora Heydricha je klíčovou událostí českých dějin. Český národ se tímto činem postavil na obranu hodnot evropské kultury před jedním z jeho největších ohrožení německým nacismem. Pokládáme za velmi důležité, abychom dokázali tehdejší události reflektovat společně. Oceňujeme, že německý prezident hovoří o tom, že si Německo uvědomuje svoji politickou odpovědnost za tehdejší události a vyjadřuje své soucítění s tehdejším utrpením a bolestí. Dopis prezidenta Gaucka pokládáme za dobrý vklad do česko-německého dialogu citlivě navazující na předchozí vstřícné kroky německé strany." Ani slovo o tom, že dopis je adresován Václavu Klausovi, kterého si zřejmě německý prezident váží. Místo, aby byl pan Sobotka hrdý na to, že má pan prezident úctu svého kolegy, a to takovou, že se mu omlouvá po sedmdesáti letech za zvěrstva způsobená v Lidicích, dovoluje si ho kritizovat za údajný nezájmem o účast na pietním shromáždění v Lidicích. Argumentaci prezidentské kanceláře, že účast Václava Klause na důležité mezinárodní konferenci v Los Angeles je dlouhodobě plánována a nemohou ovlivnit změnu jejího termínu na jiné dny, neboť nejsou jejími pořadateli, považuje pan Sobotka "za neuvěřitelně kuriózní". Podle něj přece účast na shromáždění v Lidicích bylo jistě možné plánovat mnohem dříve. To, že pan Sobotka velmi důležitou konferenci v Los Angeles o globálním vládnutí považuje za jednu z nesčetných konferencí pořádaných v zahraničí svědčí o jeho osobní neznalosti zahraniční politiky státu a je to jeho věc. Pokud ale si dovolí napsat, že "Vystoupení prezidenta Klause ve světě nás velmi často naplňují hlubokými rozpaky," pak proti tomu se ostře ohrazuji! Není zatím vládcem celého národa, jen jedné s mnoha stran u nás, navíc v současnosti strany s velmi poštramocenou reputací. Takže hovořit jako vládce v množném čísle "za svůj lid" mu rozhodně zdaleka ale opravdu zdaleka nepřísluší. Troufám si říci že nejen já, ale i mnoho dalších občanů jsme na vystupování prezidenta republiky v zahraničí hrdí a rozhodně se nepodivujeme nad tím, že důležitá mezinárodní konference v Los Angeles u něj dostala přednost před Lidicemi. Víme, že jako vlastenec do Terezína a do Lidic jezdí Václav Klaus takřka každoročně a nejen jezdí, ale pronáší vždy skvělé projevy. Jen loni jsme o tom psali v článku: "Musíme zásadně rozlišovat individuální zločiny a státem organizovaný projekt průmyslového vraždění." Takže rozhodně nejsem popouřena, že jednou musel pan prezident dát přednost účastnit se konference o budoucnosti a nikoliv o minulosti naší země. A od pana Sobotky je útok na něj proto velmi nedůstojný.