hhh

Ceny energií rostou - „Nejlacinější energie je ta, kterou neodeberete“

Kateřina Kotlárová

Výsledky provedených anket Unie malých a středních podniků ČR prokázaly, že podniky očekávají s obavami zvýšení cen energií a už dnes jsou tyto ceny na hranici přijatelnosti. Stále více podnikatelů není spokojeno se svým stávajícím dodavatelem energií, což vyplynulo z anket na setkání zástupců z řad malých a středních podniků v regionech. Svůj přístup k energiím ve firmách začínají podnikatelé řešit důsledněji a zajímají se o konkurenční nabídky a služby jiných dodavatelských firem na trhu. Levnější cena za silovou energii od menších dodavatelů na trhu však ještě nemusí znamenat úsporu. Důležitý je servis od dodavatele, který správným nastavením úsporných opatření zajistí celkově nižší energii ve firmě. Podle slov zástupce společnosti E.ON Energie a.s. Jiřího Lachouta: „Nejlacinější elektřina je ta, kterou neodeberete“.

Zástupce společnosti E.ON upozornil na semináři v Olomouci o úsporách energií na položky ve fakturách za elektrickou energii tzv. „překompenzování nebo nedokompenzování a překročení čtvrthodinového maxima“, které výrazně zasahují do vyúčtování a někdy to může být až plus několik stovek tisíc za rok. Varoval také před nevhodnou sazbou za distribuci elektřiny, která prodraží elekřinu také v deseti tisících ročně. Zda je nastavena optimální výše těchto položek si odběratel většinou sám nedokáže kontrolovat. Kvalitní dodavatel energie by měl proto pro zákazníka zajistit v rámci svých dodávek i dostatečnou kontrolu, vstupní měření a navrhnout optimalizaci jeho odběrů. Ne všichni menší dodavatelé energií však tyto úsporné služby svým zákazníkům poskytují.

Při vysokých cenách energií může také podnikatelům pomoci úsporné vytápění administrativních budov, správný výběr elektrospotřebičů a k tomuto může pomoci např. energetický audit ve společnosti nebo monitoring spotřeby. Další úspora je také v osvětlování kanceláří a interiérů budov, kde patří měření výkonnosti a životnosti žárovek, jejich výměna za úsporné a podobně. Zpřísnujícící evropské směrnice ukazují, že je nutné hledat nová úsporná řešení spotřeby energií při podnikání a na tuto situaci reagují i nové výzvy programů evropských fondů. Aktuálně běží aktuální výzva agentura CzechInvest, která přijímá žádosti o dotace na úspory energií, nebo také komunitární a další mezinárodní programy

Stále více podnikatelů v neposlední řadě fixují ceny elektrické energie či plynu, kdy v případě dalšího růstu cen energií v průběhu roku platí podnikatel stejně nízkou cenu energií, která byla dodavatelem stanovena na začátku smluvního vztahu. Podnikateli to umožní lépe predikovat vývoj svých nákladů. Na výhodnost aktuálních produktů zemního plynu pro segment malých a středních podniků upozornila společnost E.ON.