hhh

 

 Petr Gazdík: Církevní vyrovnání by měla být obecnou politickou prioritou

Pavel Grygar

Poslanec Petr Gazdík vstupoval do politiky jako starosta malé obce. Sám říká, že se dříve hádal s ministrem financí Kalouskem. Dnes je předsedou poslaneckého klubu TOP09/STAN a chce kandidovat v podzimních volbách.

*Vážený pane poslanče, pomalu se blíží krajské volby. V nich jste oznámil také svoji kandidaturu. Kdyby jste uspěl byl by jste starosta, hejtman, poslanec... Jak se to dá vše stíhat dohromady?
Pokud bychom ve Zlínském kraji uspěli natolik, že bychom sestavili koalici a já se stal hejtmanem, pak se poslaneckého mandátu vzdám. Kumulace funkcí je nešvar, se kterým osobně nesouhlasím. Být skutečně pracujícím poslancem a skutečně pracujícím hejtmanem prostě není možné. Ze stejného důvodu už také nejsem starostou Suché Lozi. Pouze z pozice neuvolněného, tedy neplaceného místostarosty pomáhám svému nástupci.
 
* Několikrát jste zúčastnil diskuzí o církevních restitucích. Jak by ty konkrétně pomohly ve vaší obci, kde jste starostou?
 Suchá Loz nepatří mezi obce, jejichž rozvoj je ochromen neuskutečněnými církevními restitucemi, protože obec prošla komplexní pozemkovou úpravou a nemá na svém katastru problematické církevní majetky. Řada obcí je na tom ale mnohem hůře, o těch nejkřiklavějších případech už se hodně psalo. Obecně platí, že majetek bez skutečného vlastníka je zanedbaný majetek, myslím, že z dob socialismu, kdy všechno patřilo všem a tedy nikomu, si to někteří z nás ještě pamatují.
 
* Jste také předseda poslaneckého klubu ve Sněmovně. Jste často, jak se říká "na mrtvici", když někdo z vašeho poslaneckého klubu řekne něco nešikovného...
 
Samozřejmě, že je to náročné. Lidé se na mě jako na předsedu klubu obracejí často, když některý z našich poslanců či poslankyň řekne něco kontroverzního, naposledy to bylo v případě paní kolegyně Peckové, která se ne úplně obratně vyjádřila na adresu seniorů. Vím velmi dobře, že to nemyslela špatně a že ji celá věc nyní velmi mrzí, ale jednou vyřčená slova si prostě žijí svým životem, často i vytržená z kontextu, a na vysvětlování už málokdo bere zřetel. Lidé si navíc zvykli poměrně často mi psát, protože se o mně zřejmě rozneslo, že na dopisy, alespoň ty slušné a neanonymní, skutečně odpovídám. Takže zhruba hodinu denně strávím právě reakcemi na otázky, připomínky a výtky od voličů.

 

* Nemohu opomenout zadržení hejtmana Davida Ratha. Poprosím Vás o komentář....

V tuto chvíli mám o věci jen velmi málo informací, tak jako všichni. Pokud je pravda, že policie zadržela hejtmana s hotovostí kolem 7 milionů korun, pak se jedná o dosud bezprecedentní případ v naší historii. Zároveň, i když to možná zní absurdně, jsou i právě takovéto případy důkazem toho, že policie a státní zastupitelství začínají pracovat na skutečně závažných kauzách a řeší je bez ohledu na vysoké posty, které podezřelí zastávají. Nechci ale vynášet ukvapené soudy před tím, než se dozvíme podrobnosti.
 
* Ještě se vrátím k církevním restitucím. Četl jsem názory, že TOP09 společně z vaší stanou by z koalice odešla, kdyby neprošly Sněmovnou a Senátem. Je to pravda?
  Každá strana má nějaké zásadní priority, ze kterých nemůže ustoupit, bez jejichž naplnění pro ni vládní angažmá nemá smysl. Církevní restituce pro nás prioritou určitě jsou, ale hrozby odchodem z koalice by měly být podle mého názoru až tím posledním, k čemu má politik sáhnout. Nejde ale podle mě jen o to, zda to je či není naše priorita. Vyrovnání s církvemi a odluka církví od státu by měla být obecnou politickou prioritou. Není možné, aby stát neřešil majetkové křivdy, které se církvím staly. Všichni ostatní restituenti už uspokojeni byli, církve „doplatily“ na to, že majetek, který jim byl zabaven, byl rozsáhlý. Stát si navíc do budoucna nemůže dovolit financovat církve ze státního rozpočtu, jako je tomu dosud. Každoročně se jedná o dvě miliardy a částka by mohla růst, protože jsou připraveny registrace nových církví, jejichž duchovní musí stát podle stávající legislativy platit.
 
* Co vám politika dala a co vám naopak vzala?
  Začnu tím pozitivním: dala mi vědomí, že věci lze změnit, když se člověk dostatečně dlouho a usilovně snaží. Za přínos považuji i některá osobní přátelství, která jsem díky politice navázal. A co mi vzala? V první řadě samozřejmě klid a soukromí. Čas na rodinu. A také některé iluze, byť rozhodně ne všechny.
 
* Máte ještě možnost odpočívat? Je těžké , jak se říká vypnout?

 Mám takovou možnost velmi málokdy, o to víc si jí ale vždy užívám. Úplně vypnout nemůže politik nikdy, to by nemohl na dovolené ani poslouchat rádio… Ale tušil jsem, do čeho jdu, takže nechci, aby to znělo, že si stěžuji.
 
* Co by dělal Petr Gazdík, kdyby nebyl politik....
 Učil by na základní škole zeměpis a matematiku. Možná, kdyby uspěl v konkurzu, by byl ředitelem školy. Vedl by Skauty a s manželkou pořádal letní tábory. A snad, pokud by si to lidé přáli, by starostoval v Suché Lozi.
 
* Jaké je Vaše životní krédo?
 Starajíce se o štěstí jiných nacházíme své vlastní.

(vyšlo v Pravdu.cz)