hhh

Zvony Ježíš, Marie a Dominik zavěšeny

Ivana HAslingerová

O tom, že chce J.E. Dominik kardinál Duka oživit katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha, jsme psali již v článku "J. Em. Dominik kardinál Duka chce vlít do žil katedrály novou krev". Každý kostel ovšem dělají zvony. Ty upozorňují lidi na bohoslužby, plní však nejen náboženskou funkci, ale i sekulární vítají nové občánky během křtu po vstupu do života, loučí se s námi po smrti, varují ale i před nepřítelem, ohněm, povodní. Proto si pan kardinál přál, aby byly zvony katedrály Svatého Víta, Václava a Vojtěcha opravdu slyšet v plné síle po celé Praze. Aby si naši atheistickým komunistickým marazmem duševně poničení občané uvědomili, že církev i přes příkazy Hitlerů, Stalinů, Gottwaldů a Husáků přežila a opět zvedá hrdě hlavu. A protože je to muž činu, provedl revizi zvonů a jako jediný si po více než devadesáti letech všiml, že v katerále chybějí tři zvony zrekvírované v první světové válce na kule do děl. Rozhodl se proto je znovu vyrobit a žádal, aby se to uskutečnilo do oslav 450 výročí obnovení Arcibiskupství pražského po jeho zničení Husity. Nebyla to legrace, jde nejen o několik milionů, ale i o rychlost výroby. A díky neuvěřitelnému nadšení všech zainteresovaných věřících se to skutečně podařilo - podrobně jsme o tom psali v článku: "Arcibiskupství pražské oslaví 450 let od obnovení po zničení v husitských válkách". Všech sedm zvonů na věži katedrály sv. Víta uslyší po více než 90ti letech Pražané před slavnostní mší svatou 12. května v 11:00.

„Slavnostní představení zvonů se ale bude konat především po mši," uvedl hlavní zvonař od svatého Víta Mgr. Tomáš Stařecký.  „Zvony a zvoníci přežili války, komunismus, nevraživost lidí. Tradice ručního zvonění přetrvává i v moderní době. Chceme, aby tato tradice přetrvala i do budoucna. Aby tyto zvony, i když třeba s novými srdci, zvonily dalších tisíc let," uvedl pan Stařecký. Snímek ho zachycuje u největšího zvonu Zikmund při práci. "Dvacáté století nemělo rádo zvony. Mnohé z nich byly rekvírovány do válek. Další kritické období pro ně byla komunistická diktatura trvající 50 let, jejíž představitelé neměli zvony rádi. Jejich výrobce nazývali metalurgy a zvoníci byli dvacet let pod státním dozorem. Když jsem se na konci 70. let stal svatovítskýcm zvoníkem, byla atmosféra velmi stísněná. Po převratu v roce 1989 se zdálo, že se situace změní k lepšímu. Ale opět se začaly ozývat hlasy, jak je možné, že zvoníme. Setrvačnost v myslích lidí byla veliká. Přesto se nám podařilo tuto tradici udržet a dneska jsme nejen historickou zvláštností, ale lidé obdivují hlas zvonů a mají chuť je poslouchat. Je nás zde při práci celkem sedm. Čtyři houpeme zvony a dva jejich srdci, když zveme v neděli odpoledne všechen lid na mši. Děkujeme za změnu pánu Bohu, ale i výrobcům zvonů a panu kardinálovi za jejich zkompletování," uzavřel pan Stařecký. 

U svatého Víta se ve zvonění střídá 27 zvoníků, z toho 19 pravidelných a osm občasných. Z 27 zvoníků je sedm žen.

Zítra "Arcibiskupství pražské oslaví 450 let od svého obnovení". Aby mohli Pražané slyšet všech 7 zvonů, předcházelo tomu nejen získání sponzorů a výroba zvonů, o čemž jsme psali v předchozích článcích, ale i jejich zavěšení v katedrále. To se odehrálo 10. 5.2012 a následující fota není třeba komentovat:

 

 

Krátce před šestou hodinou ranní přijel 10.5.2012 na druhé hradní nádvoří obrovský jeřáb.

 

První zvon, který zamířil v 7:33 hodin na své cestě blíž k nebi byl zvon Ježíš.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takto visí Ježíš na svém místě ve věži

 

 

 

 

 

 

Ježíše následoval v 7:49 hodin zvon Marie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední symbolické poklepání s přáním "Šťastnou cestu Marie!" provedl děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta Jiří Svoboda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A poslední nejtěžší zvon Dominik byl umisťován na jeřáb v 10:05 hodin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominik a Marie čekají na pokyn pana Stařeckého ke svému prvnímu rozhoupání. Je nutno ještě připomenout, že tuto práci zavěšení zvonů financoval pražský magistrát a že je třeba panu primátorovi Bohuslavu Svobodovi poděkovat za jeho nabídku pomoci panu kardinálovi.

Na snímku vpravo je již spokojený vrchní zvoník u největšího zvonu katedrály Zikmunda. Nám nezbývá než se těšit na zítřejší slavný den jak pro zvony, tak pro celé Arcibiskupství pražské, kdy jejich zvuk uslyšíme po dlouhých 90 letech.

Na závěr zbývá poděkovat panu akrcibiskupovi Dominiku kardinálu Dukovi za tento bohulibý čin a těšit se ještě na zvuk obřích varhan, které má v plánu pro katedrálu pořídit v budoucnosti. Ať mu k tomu jemu a všem obětavým spolupracovníkům žehná Bůh.

 

 

Snímky z montáže zvonů zaslal Mgr. Tomáš Stařecký