hhh

Stížnost na postup policie

Danuše Herpe Jungmannová,Erfurt, 6. 5. 2012

Jako občan Evropské unie a občan České republiky žijící v zahraničí, jako předsedkyně občanského sdružení  SOS for PETS a aktivista Tierschutz-Gerecht, Tierhilfe, OI SOS pro PES a mnoho dalších, podávám tímto výše uvedenou stížnost. EU vydala již v roce 2011 závazné směrnice na ochranu zvířat, ale jak vidno, je toto policistům MP Pardubice, sloužících dne 25. 4. zcela lhostejné, přestože ochrana živých tvorů vychází z podstaty bytí člověka a morálních pravidel, který by měl každý slušný člověk v sobě nosit.

Dne 25. 4. 2012 cca v 15 hod. dostala aktivistka našeho sdružení (Karolína Valentová, byt. Pod Čimickým hájem 200/2, Praha 8 Bohnice) hlášku, že je u Labe u kůlu na Závodu Míru v Pardubicích přivázaný pes, který je tam již min. od 10té hod. dopolední. Policisté z Městské policie Pardubice ( Pernerova 443 , 530 01 Pradubice – Zelené Předměstí, E-mail: operacni@mppardubice.cz) byli na uvedeném místě údajně dvakrát, psa nafotili, ale nechali ho tam bez pomoci přivázaného, aniž by zvířeti jakkoliv pomohli

Když naše aktivistka dorazila se další aktivistkou (Pavlína Málková, byt. Benešovo náměstí 2507, Pardubice) na uvedené místo, potkala tam muže s dítětem, který ji sdělil, že psovi přinesl krmení, protože je tam již od rána. Jak je v našich kruzích zvykem, paní Valentová psa odvázala, aby ho odvezla do pardubického městského útulku, aby se zjistilo, zda je pes čipovaný kvůli dohledání majitele. Čtečka v útulku byla ovšem nefunkční, tak se paní Valentová rozhodla zajet se psem na služebnu MP Pardubice.

Na služebně ji k jejímu údivu nekompetentně přivítal službukonající policista Pavel Antoš a začal naší aktivistce vyhrožovat trestním oznámení pro krádež, byl nepříjemný a evidentně otrávený situací, že ho někdo otravuje, aniž by se zajímal o zdravotní stav nalezeného psa. Minimálně bychom očekávali poděkování za to, že aktivistka v podstatě udělala práci, kterou měla provést MP, na své náklady jela na místo nálezu a pak se postarala o vystresovaného psa. Paní Valentová se opakovaně dožadovala zjištění, zda je pes čipovaný, aby zjistila majitele zvířete, místo toho jí bylo na ucho přiloženo telefonní sluchátko a na druhém konci nějaká policistka paní Valentové zopakovala výhrůžku, že proti ní bude zahájeno tr. řízení pro krádež.

Až, když se dostavili 2 policisté – psovodi se situace uklidnila. Psovodi zjistili pomocí čtečky, že bez není čipovaný. Pes byl odvezen do dočasné péče k paní
Darina Dvořáková,  byt. Tř. Ed. Beneše 574, Hradec Králové 12. Obě naše aktivistky zveřejnily inzeráty s tím, že se našel pes, kdo ho postrádá, aby se majitel telefonicky o pejska přihlásil. Bohužel dodnes se tak nestalo. Pes je stále v dočasné péči a je evidentní, že naše aktivistky jednali ze svých zkušeností  intuitivně správně.

Z výše uvedených důvodu žádám o prošetření a event. zahájení kárného řízení se jmenovaným policistou, protože takové jednání nemá v kultivované společnosti 21. století obdoby a v členském státě Evropské unii je naprosto nežádoucí, resp. je špatným příkladem ostatním kolegům u MV.

Žádám výše uvedené oddělení policie z Pardubic o sdělení v zákonné lhůtě, jak bylo s mou stížností naloženo, a o výsledku šetření mě informujte na uvedenou českou doručovací adresu.

S pozdravem

Danuše Herpe Jungmannová v. r.

 

Na vědomí:

fragmenty@fragmenty.cz

noviny pro politiky a poslance

blesk@blesk.cz

 

 

 

Vážení přátelé a podporovatelé eStat.cz,

v posledních dnech se stále častěji setkáváme s různými návrhy na snížení počtu ministerstev. eStat.cz byl iniciátorem této redukce již v roce 2005. Proto jsme dnes potěšeni, když se náš návrh na redukci ministerstev dle formátu 1+9 stal základem pro plánovanou reformu ústředních orgánů státní správy. Aby plánovaná reforma měla všeobecně očekávaný přínos v podobě rozpočtových úspor a snížení byrokratické zátěže, musí se držet svých původních cílů. Dovolujeme-si proto vytyčit 10 cílů, které by realizátoři reformy neměli opouštět.

Seznam deseti cílů pro úspěšnou realizaci reformy státní správy naleznete ZDE.

Jana Fischerová: Galileo nám přinese prestiž i ekonomické příležitosti

3. května 2012

Poslanci dnes naplnili formální podmínky pro zřízení řídícího centra evropského satelitního systému Galileo v České republice, když dali souhlas k ratifikaci hostitelské dohody mezi vládou ČR a Agenturou pro evropský globální satelitní systém. Podle sněmovní zpravodajky Jany Fischerové z ODS je to příležitost připomenout si diplomatický úspěch České republiky, která o umístění administrativního centra několik let usilovala a zvítězila v konkurenci dalších deseti států, mezi nimi například Německa či Nizozemí.

Dnes schválená Hostitelská dohoda je pouze formálním stvrzením spolupráce mezi Českou republikou a agenturou, které dává jasný rámec a pravidla. V praxi již probíhají přípravné práce na zprovoznění centra, které bude na Praze 7. První zaměstnanci tu začnou pracovat v srpnu,“ uvedla po hlasování Jana Fischerová. „Umístění centra přináší České republice především prestiž, protože se jedná o první významnou unijní instituci, která bude na našem území sídlit. Kromě toho ale očekávám, že bude zároveň příležitostí pro české odborníky. Již dnes jsou vypsána některá výběrová řízení a věřím, že se zde uplatní také profesionálové z České republiky," doplnila Fischerová.

Družicová navigace a kosmické aktivity obecně mají být jedním ze základních pilířů evropské konkurenceschopnosti. Navigační systém Galileo je určen pro civilní využití a jeho výstavbu zajišťuje Evropská kosmická agentura. Završením úsilí o umístění administrativního centra celého projektu do Prahy bylo podepsání Hostitelské dohody v lednu 2012.

Prezident vystoupí na 9. Credit Suisse Salonu v Londýně

 

Prezident republiky Václav Klaus vykoná ve čtvrtek dne 3. května 2012 návštěvu Londýna. Ve 12.30 hodin se v prostorách britského parlamentu setká s lordem Nigelem Lawsonem, ve 14.00 hodin vystoupí na půdě konzervativního think tanku Bruges Group a v 18.30 hodin se v Lancaster House společně s Javierem Solanou a Joschkou Fischerem zúčastní 9. Credit Suisse Salonu, kde vystoupí v panelové diskusi na téma „The Euro Crisis – collapse or rescue?“ moderované Johnem Majorem. Zpět do České republiky se navrátí pravidelnou linkou v pátek 4. května v dopoledních hodinách.

 

Radim Ochvat

ředitel Tiskového odboru2.5

 

 

Alois a Ladislav Rašínové: Příběh splněného slibu

Motto:
                „Když vstupoval jsem po prvé do této sněmovny, sliboval jsem, že budu věren republice Československé. Dnes s tohoto místa opakuji, že té Československé republice, které jsem věrnost sliboval, věren zůstanu.“
Dr. Ladislav Rašín, poslanec Národního shromáždění: Věrní zůstaneme!, Praha 1939

 

Ministrem prvním on klidně mohl být,
stačilo málo – jen trochu déle žít!
Jménem Ladislav, příjmením Rašín,
vám příběh jeho vyprávět právě se snažím.

Blesk jenom málokdy na jedno místo vrazí,
syn otce nástupce a oboum v patách vrazi.
Rudá i hnědá žádá si krutou daň,
výrostek Šoupal počkal si naň.

Refrén:
Ze studentských časů popěvek letí,
není to veteš, ba ani smetí:
„Na nádraží je plno mašin,
ať žije náš doktor Rašín!“

Poklidnou ulici výstřely ruší,
svůj osud budoucí, politik tuší,
ulice, co nese název Žitná,
nikdy už nebude klidná.

Od lůžka odchází nerad a ztěžka,
na škole poslední čeká ho zkouška.
Přísahu otcovi doslova plní,
v otcových šlépějích se brzy vlní.

Refrén:...

Myšlence národní pomáhá sílit,
na cestě cti, nedá se zmýlit.
S Henleinem nestrpí pražádné hrátky,
pěkně je požene zadními vrátky.

Refrén:...

 

o nenaplnila oslavencova slova, že „Hospodin už cinká klíči!“
Mgr. Bc. Jan Kopal

 


 

Knížák vyzbrojuje teroristy

IVANA HASLINGEROVÁ

V pražské galerii Mánes harašily zbraně. Po zuby byli ozbrojeni i hlemýždi, psi, raci, ptáci a krokodýlové...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano. Generální ředitel Národní galerie Milan Knížák ukázal svou pravou tvář. Navrhuje zbraně pro arabské teroristy. A že jde opravdu o převrat ve vyzbrojování armád, o tom svědčí zájem nejen po zuby ozbrojených arabských teroristů, ale i petrodolary šelestících šejků, kterými se to na výstavě jen hemžilo. Se zřetelem na charakter muslimského vyznání nebyla mezi ozbrojenci ryba.

 

 

 

 

Snímek zachycuje profesora Knížáka při příchodu na vernisáž, jejímž mottem bylo

"S uměním jděte do..., začněte zbrojit".

 

 

 

"Řezal jsem zbraně a připevňoval je na zvířata, aby jim nevadily v pohybu a mohla s nimi dobře mířit. Pak jsem je i zvířata natřel na černo, aby byly v noci neviditelní," vysvětluje Milan Knížák svým arabským přátelům.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tom, že je ozbrojená zvěř opravdu nebezpečným bojovníkem, přišel přítomné přesvědčit Bin Aladin, kterého podle Knížákova sdělení v noci napadla ve stanu omylem jedna z tisíce kachniček, které chtěl použít při výsadku v Izraeli. "A to je ještě Knížák tak drzý, že nechává na nevinných zvířátkách svoji bustu,"  zlobil se Bin Aladin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záhadou výstavy byla rovněž manželka Milana Knížáka Marie, která se pohybovala neustále v doprovodu záhadného muže vystupujícího pod pseudonymem JF, o němž se v kuloárech šuškalo, že je kmotrem nově vzniklé íránské mafie. Milan Knížák to ani nepotvrdil, ani nevyvrátil, přesně v intencích názvu výstavy NO COMMENT.

 

Gangsterský pohled a postoj záhadného JF nikoho nenechával na pochybách, že je naše podezření, že se jedná o samotnou špičku mafie, správné.

 

 

 

 

 

 

Ostatně kmotry se to na výstavě jen hemžilo. Dokonce i profesor Knížák prohlásil, že je kmotrem, a to dokonce sám sobě, neboť nesehnal žádného kompetentního kunsthistorika, který by by dokázal tuto výstavu okomentovat lépe, než on sám. 

 

 

 

 

Že to myslí Milan Knížák s  přestupem na islám opravdu upřímně, o tom svědčí to, že hned u vstupu na výstavu pověsil mnoho znetvořených Kristů na kříži. Dokonce do jednoho z nich  nožem vyryl díru za níž koukal rudý rám místo vnitřností. "To je to správné," říká o tomto obrazu mistr.

 

 

Detail uvnitř "R" (obraz vlevo dole) byl opravdu krásný (vpravo dole). Profesor Knížák má neskutečný smysl pro skloubení barev. V tom je jeden z jeho úspěchů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Takto si představuji Betlém a zrození Krista" říká pan profesor spokojenému vůdci teroristů o obrazu vpravo

 

A jako projev nejvyšší úcty  namaloval Knížák darem šejkovi Abul Nabulovi podobiznu slovanského Hitlera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dění na výstavě shlížela zděšeně Knížákova mírumilovná čivava Prdlavka

 

 

Svou vitální postavou činí Knížák kontrapunkt ke znázornění představ svých (i uměleckých) nepřátel...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Z přemíry kvítí je mi na blití a z těch lidí, co slepě vidí, dostávám žloutenku, tyfus a lupenku a hlavně se stydím,"  vysvětluje pan profesor svým hostům, kteří se netajili chválou a prohlásili, že budou po celý měsíc prosinec, kdy výstava trvá, hlídat všechny exponáty a hlavně unikátní zbraně jako oko v hlavě.

 

 

 

Myslím, že k tomu všemu již není co dodat, a proto končím slovy NO COMMENT