hhh

Proces jako vystřižený z dějin StB

Ivana Haslingerová

S odstupem přes půl století si člověk již neumí představit, jak mohl zfanatizovaný dav požadovat v padesátých letech století minulého co nejpřísnější tresty pro "nepřátele socialismu". Člověk si naivně myslel, co těm komunistům muselo dát práce a zastrašování, aby evidentně lživá obvinění lidé přijali za pravdivá a dychtili doslova po krvi nevinně obviněných. Aby kolegyně z divadel požadovaly smrt pro své kamarádky... A najednou jsme v přímém televizním přenosu svědky, jak snadno se dá podobná věc zorganizovat i ve 21. století. I když v tomto případě nejde o hrozbu šibenicí, přesto byl proces s poslancem Vítem Bártou jako vystřižený z učebnic StB, jak vykonstruovat z nevinného člověka padoucha, který má za svou naivitu a přiznejme objektivně, i za trochu furianství a vychloubání se, zaplatit 675 tisíc Kč a s podmínkou 30 měsíců odsedět 18 měsíců ve vězení. Soudce Šott si nedovolil, když už odsoudil strůjce celého podrazu Jaroslava Škárku za podvod ke třem letům nepodmíněně a k desetiletému zákazu činnosti, alespoň nějak potrestat i toho, kdo měl podle přání mnoha politiků být uvržen nejlépe na doživotí do Daliborky.

JUDr. Šott musel předhodit vládou tolik nenáviděného Víta Bártu na pranýř politikům, davu dychtícímu po krvi boháčů a především novinářům. Ti ho přece tak krásně v přímém přenosu zviditelnili, že tolik místa nedostane v médiích snad ani prezident. A samozřejmě po tomto soustu média ihned skočila a sledovanost televizí a náklady novin rostly jako z vody. Příkladem za všechny může být právě oceněný "nejlepší Týtý komentátor" Václav Moravec. Ještě nikdy jsem ho v OVM neviděla v tak podujatém vystoupení, jak to předvedl vůči Vítu Bártovi. To si snad nedovolil ani na pana prezidenta a že to už je co říci! Sice si ani tentokrát nenechal ujít možnost, aby hlavu státu neurazil, ale to, jak se pustil do poslance parlamentu Bárty, to byla opravdu symfonie podpásového jednání. Zatímco Bárta hovořil kultivovaně a skvěle argumentoval, zejména když obvinil přítele pana Moravce, ministra Jiřího Pospíšila, z krytí podvodu na Ministerstvu dopravy, který odhalil. Pan Moravec přímo školácky otáčel hovor jinam. On, který jindy se chytí každé sebemenší takové zprávy... A to pomíjím fakt, že se dá takřka s jistototu předpokládat, že rozsudek  v odvolacím řízení neobstojí. A že by noblesní "nejlepší Týtý komentátor" měl ctít presumpci neviny, pokud ještě vůbec žijeme v právním státě.

Ano, ani Bárta ani Škárka nejsou pravomocně odsouzeni a jako s obviněnými by se s nimi proto v médiích jednat nemělo. Neumím si totiž představit, že by se podobným způsobem nechal do tohoto vysoce trapného politikého procesu vtáhnout odvolací soudce. A to nejen pro podivný rozsudek nad panem Bártou. Městský soud bude muset rozřešit ještě další oříšek. Pan Šott totiž navíc odsoudil Jaroslava Škárku za trestný čin, který nebyl uveden v žádosti o vydání poslance Poslanecké sněmovně. Nevzal v úvahu, že poslanec může být stíhán jen za trestný čin uvedený v žádosti Poslanecké sněmovně o jeho vydání a z původního přečinu přijetí  úplatku soudil Škárku za podvod, pro který vydán nebyl. Neuvědomil si zřejmě, že soudí poslance. U běžného obžalovaného by s tím nebyla potíž, u poslance to je problém.  To nehovořím o tom, že je z právního hlediska sporné, když panu Škárkovi uložil desetiletý zákaz činnosti poslance, neboť Ústava nezná odsouzení poslance za trestný čin jako důvod k zániku poslanecké funkce. Takže Městský soud v Praze se pěkně zapotí, aby tento soudní propletenec rozsekl. To záměrně nehovořím o poslankyni Kristýně Kočí, která tento skandální proces rozpoutala.

Oba pánové se odvolali, rozsudek nenabyl právní moci a přesto s nimi a zejména s Vítem Bártou jednají všichni jako s odsouzenými. Na celé kauze je ale nejsmutnější, že presumpci neviny nectí ani vrcholoví politici, kteří s planoucíma očima s dikcí soudce Urválka požadují, aby okamžitě pan Bárta opustil Sněmovnu. Obviňují dokonce poslance VV, že porušují principy právního státu, když svého kolegu okamžitě nevyhodili z klubu VV. Přitom Bárta již pozastavil členství ve VV, aby nenarušoval činnost koaliční vlády a aby bylo s VV zacházeno jako s rovnocennou stranou. Přitom pamatuji, že i nezařazení senátoři i poslanci se v minulosti mohli běžně zařadit do stranických klubů.

Přitom si uvedení poslanci na vedoucích místech ve Sněmovně a jistí členové vlády neuvědomují, jak komicky působí na občany, když tímto jednáním dávají najevo, že neznají základní právní předpisy. Každý přece ví z předchozích případů např. pana Čunka, že nemají právo zvoleného poslance odvolat ze Sněmovny a že jejich proklamace slouží pouze a jedině k politickému nátlaku nehodnému politiků 21. století. A tam by se snížit neměli. Navíc, když už jsou tak úžasně čestní a nechtějí mezi sebou trpět politika, na něhož někteří z nich vykonstruovali politický proces, proč nepožadují totéž se stejnou vehemencí na poslanci Škárkovi a poslankyni Kočí? Pokud se chtějí domoci, aby mohla Sněmovna či premiér jakéhokoliv poslance vyloučit za Sněmovny, měli by změnit zákon. A bylo po tom voláno již v minulosti několikrát. Pokud ale napadají Víta Bártu a Věci veřejné, že porušují principy právního státu, je to nesmysl. Vše jde přesně podle zákonů, které si slovutná Sněmovna vyrobila.

Nehledě k tomu, že pan Nečas z funkce premiéra už nemá moc jakkoliv ovlivňovat chování Víta Bárty, když tento není nejen ve vládě, ale ani ve vládní straně. Vláda by měla konečně zavést pořádné reformy, starat se o blaho občanů, což už dlouho bohužel nečiní, a přestat s nekonečným a únavným bojem s politiky mimo vládní koalici. Stačí, že ze svých řad již vyloučila 8 ministrů. Nyní je snad již rekonstruovaná vláda panu premiérovi po chuti a dokáže s ní začít po takřka dvou letech konečně pracovat na rozumných věcech. Chápu, že se pana Bárty bojí pan ministr Pospíšil a volá po jeho hlavě, ale premiér a předsedkyně parlamentu by se měli nad výkřiky hodné pana Urválka povznést a nedat najevo jak se někteří političtí činitelé pana Bárty bojí. Jiný důvod, proč jim právě on a žádný jiný souzený poslanec vadí v politice, nejsem schopna nalézt.

A jsem velmi smutná z toho, že i nyní, v polovině procesu, existuje u nás zfanatizovaný dav, který hýká po odsouzení Víta Bárty tak, jako v minulosti řval za odsouzení Ivana Langera, Rudolfa Slánského, mistra Jana Husa... Dějiny stádního chování se halt nemění...