hhh

Krutá nepravda o Václavu Klausovi

Ivana Haslingerová

"Pro případ, že by Vás to minulo... :-) Nevím, třeba by ta konina dala využít..." napsal mi Bohumil Šourek a přeposlal následující článek, plný krutých a promyšlených lží a nepravd o prezidentu republiky Václavu Klausovi, který mu přišel ze Švýcarska pod názvem "Čtěte krutou pravdu":

"Víte, že žijete v zemi, která byla skupinou amerických investorů vybrána jako experiment, kam až jsou Češi ochotni klesnout bez odporu a až čemu jsou ochotni se podvolit? Tento experiment byl sjednán s Václavem Klausem hned po revoluci, proto tak vystřelil raketově nahoru v jeho kariéře. Zaplatili mu dokonce i psychology a poradce a to vše proto, aby vytvořil co nejefektněji tu nejmocnější konzervativní stranu typu fašistky Tatcherové a uchopil moc v zemi a začal zavádět to, co se nepodařilo v Británii. Češi byli vybráni z důvodu nízké schopnosti fyzického odpor, což bylo pro americké investory, kteří si tento pokus objednali, rozhodující. Bylo nutné vybrat národ, který nebude příliš agresivní v poslední fázi experimentu při očekávaných sociálních nepokojích. Češi byli vybráni také proto, že jejich vlastnost zaprodat za vlastní loajalitu svého bližního, je nebývale silná. Najde se u každé národnosti, ale Češi jsou individualisté s nízkou soudržností. Navíc po nadvládě silně autoritativního socialistického státu měli američtí investoři do tohoto experimentu jistotu, že se národ ani po 10 letech neoklepe a nezačne svorně novou "revoluci". Mezitím se totiž vytvořily sociálně vyhraněné skupiny, které jsou ochotny "střílet do vlastních řad" a rovněž se využilo setrvačnosti Čechů v boji proti komunismu, která byla odhadována že vydrží 15 - 20 let. Zatím se české stádo chová dokonce nad očekávání zadavatelů tohoto pokusu. V Česku je vláda připravena zajít až na hranici, kterou si ani židoameričtí finančníci nedokázali představit. De facto očekávali, že se experiment nedožije ani dnešních podmínek. Postoj Čechů ale prokázal, že jsou ochotni podvolit systematické propagandě a ještě daleko hrubší selekci společnosti a jsou schopni se přizpůsobit i sociálně nemyslitelným podmínkám. Například jsou ochotni se sestěhovat s příbuznými a vlastní byt pronajímat. Nebo jíst méně množstevně i kvalitativně... Tento byznys byl uzavřen v roce 1995 mezi židovskými finančníky v USA a Václavem Klausem, který byl v té době na návštěvě v USA. Pokud budou odtajněny důkazy, bude Klaus v Česku pravděpodobně souzen za vlastizradu. Klaus má po skončení prezidentského období zajištěn majetek a sídlo na neznámém místě v USA."

Vážený pane Šourku, využít jako článek na seriózní polemiku to nejde, protože je to snůška nesmyslných a především promyšleně zlých lží. Je ale nutné proti nim bojovat, zejména proto, že v poslední době se na internetu díky jistým silám v naší zemi množí. Abych parafrázovala nadpis zprávy, je to "Krutá nepravda ze Švýcarska". Nepravda, která počítá s tím, že lidé mají krátkou paměť na politické dění. Já jsem asi výjimkou, ale pamatuji co se tehdy po revoluci dělo velmi dobře. Již proto, že jsem o tom psala články a tím pádem mohu při výpadku paměti zalovit v počítači v archivech. Nejdříve tu byla po revoluci lavina  německých podnikatelů (4500 podniků dle sdělení tehdejší Hospodářské komory), pak teprve, dávno po přijetí Klausovy ekonomické reformy v roce 1991 (podrobně viz např. „Pravicoví“ disidenti bojovali proti nastolení kapitalismu u nás" ), sem začali přicházet ve větší míře i další podnikatelé z jiných zemí. Tehdy byl navíc v USA brán pro vážné konzultace Václav Havel a kdyby podobná akce vznikla, jako že nevznikla, tak by byl určitě osloven jako první. Navíc USA byly tehdy, a stále bohužel jsou, zaměřeny spíše třetocestně, nikoliv již volnotržně jako kdysi za prezidenta Reagana a jako to chce Václav Klaus zavést u nás. V poslední době o něm proto koluje po internetu spousta nepravd a nesmyslů, podobně jako tomu bylo po podpásovém Sarajevském atentátu pod taktovkou Václava Havla. I nyní jsou tyto lži šířeny zejména těmito lidmi. Lidmi obdivující naivní představy Václava Havla o třetích cestách k socialismu s lidskou tváří. Místo aby Václavu Klausovi všichni občané poděkovali za to, že u nás zavedl, a to přes obrovský odpor zejména těchto pravdoláskařů,  tržní kapitalismus a nastolil po padesáti letech komunistického marazmu pravicové směřování republiky po vzoru největších státníků minulého století Reagana a Thatcherové, tak se neúspěšní političtí nuláci snaží o něm šířit lži a pomluvy a neustane to zřejmě ani po jeho odchodu z Hradu. U nás se prostě úspěch neodpouští a když se nemohu pochlubit svými vlastními úspěchy a nápady, tak aspoň očerním toho úspěšného.

Jiná věc je, že snem skupiny vlivných podnikatelů a politiků v USA i u nás a v dalších zemích sdružujících se pod skupinou Bilderberg je nastolit globální světovládu. U nás do ní patřil Václav Havel a nadále patří Schwarzenberk a Balkala a další. A protože před touto jejich snahou prezident republiky varuje, je těmto lidičkám, kteří chtějí zbavit náš stát suverenity, trnem v oku a snaží se ho zničit stůj co stůj. Podrobně například "Globální vláda s.r.o.", Svět ovládají elitáři z Bilderberg Group ponořené do tajemné temnoty" či "Skupina Bilderberg usiluje o celosvětovou nadvládu"