hhh

JAK SE Z POPELKY STAL HLOUPÝ HONZA

Petr paulczynski

Pořad našívaší ČT Hyde Park většinou nesleduji. Ne proto, že by mi vadil výběr hostů. Ani proto, že by vykazoval jisté znaky tendenčnosti kterou jsou zpravodajské a publicistické pořady této TV prodchnuty v míře větší než malé. Co mi na HP vadí, jsou většinou kladeči otázek.

Dospěl jsem k názoru, že tzv. Hubálkova konstanta která říká, že v naší populaci je alespoň 30% hlupáků, je v tomto pořadu povětšinou silně překročena. Ovšem to, co bylo k vidění když do křesla pro hosta usedl pan Slávek Popelka, jeden z lídrů tzv. Holešovské výzvy mne přikurtovalo do křesla.

Tolik blábolů od člověka který láká lidi k protestům do ulic a který chce svrhnout vládu, prezidenta a vytvořit "demokracii" bez politických stran jsem dlouho v jednom pořadu neslyšel. Určitě je možno nalézt na současném politickém milieu spoustu diskutabilních průšvihů. Aby však v TV vystoupil amatér který myslí že svržením vlády vyřeší problémy současného světa se jen tak nevidí. Opravdu si pan Popelka a ostatní zatím neviditelní moulové z vedení oné výzvy či Národní rady nebo jak si říkají myslí, že pár tisícovek lúzoidních jedinců svým pokřikem v ulicích může dosáhnout změnu režimu? A i kdyby to tak bylo, co bude následovat?

Očekával jsem, že pan Popelka nás překvapí nějakou novou vizí, jak řídit stát bez hrabivých politiků, bez politických stran a jak dokázat, že každý dostane hodinky s vodotryskem a pečení holubi budou každému bez práce lítat rovnou do huby.

A co jsem se dozvěděl? Dozvěděl jsem se úplný hov.... pardon úplný nic. Blekotání, blábolení, dokola omílanou mantru bez konkretního obsahu. Moderátorovi pořadu jsem nezáviděl a hluboce ho obdivuji, že nedal nikterak najevo že před ním sedí zjevení jaké pořad Hyde park dosud nenalezl. Zaplaťpánbůh za to, že nám naševaše TV dala nahlédnout duševní hloubku  jednoho z gigantů nového řádu. Doufám, že na další svolané manifesty se dostaví jenom stejní hlupáci jako jsme měli možnost shlédnout.

Co mne však děsí je výsledek hlasování, které HP provází. S panem Popelkou totiž souhlasilo 51% diváků. Nechce se mi věřit, že v tomto národě je až tak vysoké procento poděsů. Je-li to pravda, bude nucen pan Hubálek přehodnotit svou hypotézu. Pro ty co ji neznají ji zopakuji: "Podíl "pitomců" v jakémkoliv národě činí třetinu. To co je pro nás jako národ typické je malověrnost, skepse, zvláštní směsice buranství."

A tak jsem zvědav, jak se bude po mimořádném úspěchu Popelky co se změnila na Hloupého Honzu vyvíjet další snaha aktivovat lůzu ke svržení stávajíciho systému. Protože jediné co vidím po svržení demokracie je buď ochlokracie (lůzovláda) nebo příchod diktátora. Doufejme, že to nebude Hloupý Honza kterého jsme shlédli.