hhh

 

VELKÝ PROJEKT V MALÉM KINĚ

Milena Sommerová

            Filmová přehlídka Praha a její dcery: Místa, vztahy, lidé nabídne po dobu jedenácti týdnů unikátní sérii  projekcí z děl tuzemských filmařek. Na filmových představeních, která se budou konat počínaje 6. únorem 2012 vždy v pondělí po dobu jedenácti týdnů od 20.30 hodin v kině MAT na Karlově náměstí, budou přítomny samy autorky filmů a budou připraveny diskutovat s diváky.
            Téma ženy v dokumentech sice není tak neobvyklým, ale v tomto případě jde o to, že ženský „úděl“  je viděn zase jen ženskýma „očima“. Dějiny dokumentárních filmů potvrzují, že mužské vidění stojí tak trochu na obecnějších principech, to ženské jde „pod kůži“, tedy vidí spíše detaily. Mužské je založeno na samozřejmosti, že věci se dějí, tak jak je přijímáme, to ženské zase na možnosti vidět věci v širších spektrech. Nechci ale na tomto místě polemizovat s psychology a psychiatry, pouze ze své „ženské“ pozice se snažím vniknout do smyslu připravené přehlídky dokumentárních filmů.
            Nejde ovšem jen o přehlídku dokumentárních filmů, ale jde o její úzké propojení s právě probíhající výstavou v Muzeu hlavního města Prahy stejně nazvanou Místa, vztahy, lidé. A spoluúčast na projektu přijala i Městská divadla pražská a suma sumarum, z této spolupráce zmíněných tří partnerů vzešla i docela výhodná nabídka zlevněných vstupenek, kterých bude možno v jakési koprodukci využít v širším uplatnění při všech společných akcích.
            Svou účast na projektu přislíbily například známá dokumentaristka Helena Třeštíková se svým dokumentem Soukromý vesmír, dalšími vítanými režisérkami jsou matka s dcerou Olga Sommerová a Olga Špátová. První z nich představí 13. února dokument Moje 20. století, druhá ve stejném večeru (Ne)cenzurované rozhovory. Po dalších týdnech vždy v pondělí to budou Drahomíra Vihanová dokonce s pěti dokumenty (Zahrada plná plenek, Otázky pro dvě ženy, Proměny přítelkyně Evy, Jak se žije kočkám a Jak se žije v řádu a misii), pak to bude Karin Babinská s Pusinkami,Linda Jablonska s dokumenty Pozemšťané, koho budete volit a Kupředu levá, kupředu pravá . Další bude Olga Dabrowská s dokumentem Kuličky, Jasmína Blaževič představí dokument Cesta/Journey Věry Chytilové a Slobodanka Radun dva dokumenty Úsvit a Déšť. Na řadu přijde i Erika Hníková (Nesvatbov a Tři dary), večer 9. dubna bude věnován hned pěti režisérkám. Aneta Žabková (Chybička se vloudí), Alexandra Hetmerová (Swimming pool), Klára Tasovská (Půlnoc), Viera Čakanyová (Olda) a Petra Nesvačinová (Bábovka, turek, slepice a polévka). Celý cyklus uzavře 16. dubna Večer věnovaný předčasně zesnulé režisérce Juditě Křížové s dokumenty To není depka, ale deprese a Srdcová dáma.
            Jednotlivé snímky, které se v programu objeví, vznikaly v průběhu tří desítek let, nicméně mají až neuvěřitelně mnoho společného – zájem o mezilidské vztahy a konkrétní sociální situace. Stará pravda říká, že nic nevznikne bez důvodu a právě pátrání po důvodech někdy ne zcela příjemných situaci a mezilidských vztahů je smyslem a posláním uvedených dokumentů.
            Výstava v Muzeu hl.m. Prahy na Florenci s již zmíněným názvem Praha a její dcery potrvá do 15. dubna 2012. je pokusem (a musím říci, že velmi zdařilým) přiblížit pražské dějiny očima a prostřednictvím osudů jejích obyvatelek. Je tak trochu odpovědí na ošidnou filozofickou otázku, zda existují „odděleně“ mužské a ženské dějiny, zda existuje nějaká hierarchie mužských a ženských hodnot a či myšlení.

           

A ještě jedna poznámka: V rámci bohatého doprovodného programu výše zmíněné výstavy se uskuteční v prostorách Divadla ABC a Rokoko dvojdílná výstava prezentující jedinečné ženy, které se objevily na scénách Městských divadel pražských.