hhh

Dominik Duka: "Ukazuje se, že slova národ, vlast a Bůh nejsou prázdná slova"

Ivana Haslingerová

"Milujte se navzájem jako já miloval Vás." Ježíš Kristus

Včera slavil celý náš národ Silvestr. Každý z nás v duchu bilancoval, co mu přinesl či odnesl rok minulý, a pak se většina z nás věnovala oslavám v očekávání roku nového. Málokdo přitom vzpomněl, že Svatý Silvestr byl papež, který v roce 313 Milánským ediktem uvedl církev do svobody a že církev slaví v tento den především jeho památku a poděkování Bohu za to. Primas český, arcibiskup pražský Mons. Dominik Duka OP celebroval v katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha v závěru občanského roku 2011 mši svatou na poděkování Bohu.

Jeho excelence arcibiskup Duka uvedl, že by si přál, aby naše církev žila opět životem světové křesťanské církve, protože křesťanství ve světě s výjimkou Evropy prožívá stále větší nárůst. Na otázku "Proč právě v Evropě nedochází k růstu křesťanství?" odpověděl pan arcibiskup, že je to způsobeno tím, že je Evropa v krizi, a to nejen ekonomické, ale především morální. Ti, kteří do ní přicházejí pracovat, v ní neplatí daně. Obyvatelé Evropy si navykli slavit Silvestr každý den a myslí, že se jim to vyplatí. Myslí si, že je snadné žít život ve svobodě bez zodpovědnosti. Z mnoha platných a staletími prověřených zásad si tropí legraci. To ale nejde provádět do nekonečna, neboť je to hřích. Evropa žije ve hříchu, a se hříchem se žít nedá, a pokud ano, není to dobrý život. "Naštěstí nás Bůh i přes toto vše neopustil. Dvacetiletá práce katolické charity přináší bohaté plody u nás i v zahraničí. Církev dosahuje úspěchu i v oblasti církevního školství. Při maturitních prověrkách právě církevní školy obstály. Rozloučili jsme se s Václavem Havlem, který ukázal všem, co je to věrnost a statečnost. Ukazuje se, že slova národ, vlast a Bůh nejsou prázdná slova. A já v této katedrále dnes vzdávám Bohu díky za to vše," konstatoval arcibiskup Duka a dodal: "Kdo je Bůh? Ten který JE a který je skutečná láska." Proto se celou mší nesl kromě poděkování Bohu apel na nás občany, abychom se milovali navzájem, jako nás miloval Kristus, který za nás položil život na kříži.

Pan arcibiskup apeloval na přítomné v zaplněné katedrále, aby si stále nestěžovali, že ten minulý rok za nic nestál, ale aby si uvědomili, že největším zázrakem od roku 1989 je to, že vůbec v katedrále jsou, že je naše země i církev uvedena opět po letech komunismu do svobody. Podle něho není pravda, že se nic pozitivního v minulém roce nestalo. Byl to rok svaté Anežky České. Dvanáctý listopad 2011 byl dnem její kanonizace. Na římské universitě probíhá její výstava. V Miláně je zase velká výstava k výročí narození hrdinného kardinála Berana. "Chystáme se na jubileum, kdy náš národ přijal křest. Kníže svatý Bořivoj a manželka Ludmila byli první obyvatelé pokřtění Cyrilem a Metodějem. Přesto v té době nebylo u nás mnoho křesťanů a dokonce ještě za dob Otce vlasti Karla IV. byla u nás jen asi třetina křesťanů. Postupně se ale vše zlepšovalo. Tajné služby v SSSR dokázaly bohužel v mnohem kratší době, než by to dokázala sebevětší inkvizice, vše poničit. Pokud je ale člověk pokřtěný, je katolíkem jednou provždy," uvedl Mons. Duka a dodal, že by si přál, aby církev mohla žít samostatně. K tomu, aby mohli kněží a další její zaměstanci žít a pracovat, potřebuje ale navrátit majetek, který neukradla, a to ani po Bílé hoře. Užitek z tohoto majetku půjde obcím a městům. Navíc je pro obce výhodné, že jim stát tento církevní majetek nemůže žádným soudem vzít.

Podle mne je hanbou polistopadových vlád, že stále nedokázaly církvím komunisty ukradený majetek vrátit. Je jasné, že nejde o to, že by na to naše vláda neměla peníze, ale o otázky politického boje. Jde totiž pouze o uzavření obchodu církve se státem o pouhé 2 promile rozpočtu ČR.

 

Na mši jsem z důvodu piety nefotografovala, proto uvádím ilustrační snímky pana arcibiskupa z jiných akcí v minulém roce.