hhh

Šluknovské nepokoje jsou důsledkem nespravedlivého státu a liberální politiky

Konzervativní platforma Koruny České

Konzervativní platforma Koruny České se plně staví za vyjádření senátora Jiřího Čunka k sociálně vyhrocené situaci ve Varnsdorfu. Situace, jak ji popsal 22. září při vystoupení na zasedání městského zastupitelstva, celospolečensky reflektuje reálný stav. Souhlasíme s jeho míněním, že problém nemůže vyřešit město samo, ani vládní Agentura pro sociální začleňování. Na jedné straně vláda zcela v duchu EU realizuje kontraproduktivní politiku sociálních dávek, která nejenže umožňuje příživnický způsob života, ale počet lidí, kteří parazitují na ostatních občanech, ještě rozšiřuje, a na druhé straně vkládá další nemalé prostředky do činnosti nejrůznějších agentur, včetně té vlastní. Touto multikulturní politikou vláda likviduje u svých klientů zbytky respektu k většinové společnosti a v důsledku je utvrzuje v přesvědčení, že parazitní způsob života je oprávněný. Tyto sociálně inženýrské ideologicky podmíněné způsoby řešení sociálních problémů prokázaly svou neschopnost již za minulého režimu a nyní jsou k nám opět importovány z EU v podobě multikulturalismu a pseudohumanistických teorií. Raději konečně přezkoumejme sociální politiku státu velmi štědrou na dávky a pomáhejme pouze těm, kteří z objektivních důvodů nemohou pracovat. Přestaňme užívat politický korektní newspeak, který převážně obviňuje z rasismu ty nepravé.

Za současné problémy po předchozím komunistickém rozbití tradičních struktur je totiž ve vysoké míře zodpovědná současná liberální politická reprezentace, která podporuje mravní relativismus, rozbíjí tradiční systém hodnot a vytváří tak nespravedlivou společnost, přičemž je zřejmé, že amorální společnost nemůže být společností svobodnou.

V této souvislosti jsme však zároveň zaskočeni postojem pana prezidenta, který nevybočil z většinového názorového spektra. Chápeme sice jeho výzvu k uklidnění situace, neboť problémy skutečně nelze řešit na ulici pěstmi, ale postrádali jsme z jeho strany jasnou podporu těm, kteří pracují, platí daně a respektují zákony České republiky. Považujeme to za zbytečně promarněnou šanci. Konzervativní platforma Koruny České vyjadřuje svou podporu všem obyvatelům Šluknovska i dalším místům, ve kterých problémy zatím jen doutnají. Zároveň jsme přesvědčeni, že oběťmi nespravedlivé sociální politiky jsou všichni občané této země, občany cikánského etnika nevyjímaje.

***************************************

 

Pozn. redakce: Největším neštěstím pro eskalaci rasového napětí ve společnosti bylo přijetí nespravedlivého zákona o pozivní diskriminaci proti němuž varoval prezident republiky Václav Klaus. Poslanci jej neuposlechli a prosadili ho i bez jeho podpisu a nyní se jim toto jejich chybné rozhodnutí vrací i s úroky. Díky tomuto zákonu se bojí zaměstnavatelé zaměstnat Romy, protože kdyby je jakkoliv napomenuli jako to činí běžným zaměstnancům, okamžitě jsou hnáni před soud za rasovou nesnášenlivost. Stoupá pak nezaměstnanost a rozevírají se nůžky mezi Romy a většinovou společností. Agresivnější Romové tohoto zákona navíc zneužívají k páchání trestné činnosti neboť vědí, že jsou prakticky beztrestní, že si nikdo netroufá na ně vznést trestní oznámení za rozmlácení baru či za přepadení neb by se vše obrátilo proti němu jako rasistovi. Občané se v důsledku toho všech Romů začínají bát a zlobí se na vládu, že tímto zákonem toto chování chrání. Ochranářská opatření zákona o potzitivní diskriminaci ubližují tak ve svém důsledku nejvíce Romům samotným. Naši občané jsou po dlouhých letech života v totalitárním socialismu na jakékoliv nadřazování velmi citliví a proto nenávidí tento zákon, který vnesl do společnosti nespravedlnost. Dokud bude platit nespravedlivý zákon o pozitivní diskriminaci, situace se nenapraví.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcel Chládek: V Senátu se dnes hovořilo o testování žáků ZŠ. Dobeš jako vždy nedorazil...

V Senátu Parlamentu České republiky dnes proběhlo veřejné slyšení na téma plošného testování žáků 5. a 9. tříd základních škol, které plánuje ministerstvo školství pod vedením ministra Josefa Dobeše. Ten se - jak je jeho zvykem - veřejného slyšení nezúčastnil. Je to velká škoda, protože si mohl vyslechnout názory odborné veřejnosti, tedy jak názory kladné, tak ty kritické, které převažovaly. Pana ministra ale zřejmě názor odborníků na jeho kroky nezajímá. "Nejlepší polistopadový ministr školství," jak jej otituloval prezident Klaus, totiž na akce podobného typu zpravidla nechodí.

Na semináři zaznělo směrem k plánovanému plošnému testování žáků základních škol mnoho zajímavých připomínek a názorů. Můj názor je takový - a dnes jsem se v tom jen utvrdil - že plošné testování může být dobrým sluhou, ale velmi zlým pánem a že je třeba se zamyslet nad třemi základními otázkami:

1. K čemu má plošné testování žáků 5. a 9. tříd vůbec sloužit?

2. Bude tato forma testování efektivní? Budou takto utracené peníze vynaloženy efektivně? (Dnes bylo zástupci ministerstva školství řečeno, že zavedení tohoto testování vyjde na 100 milionů korun).

3. Nebudou výsledky tohoto testování zneužívány a to například i politicky?

Podle ministra Josefa Dobeše nebudou výsledky plošného testování řazeny do žebříčků, oproti tomu však ministr Dobeš tvrdí, že se podle výsledků budou školy hodnotit. Tato dvě vyjádření jsou zcela v rozporu. Ostatně, v případě státních maturit hovořil ministr Dobeš také o tom, že se podle výsledků nebudou školy hodnotit, aby za pár týdnů po tomto svém výroku na tiskové konferenci takový žebříček představil (na prvním místě samozřejmě - jak jinak - byla střední škola jeho poradce Václava Klause ml.).

Odborníci dnes hovořili rovněž o hrozbě výrazného snížení kvality základního školství, které se po podobných projektech projevilo v zahraničí. Podle těchto zkušeností dochází namísto ke zlepšení naopak k propadu celkové úrovně školství, kdy se žáci intenzivně připravovali na testované předměty, ale to vše na úkor ostatní látky. Došlo tedy ke zlepšení v testech, ale nikoliv, co se týče úrovně ostatních předmětů.

Na závěr chci dodat, že cílem slyšení v žádném případě nebylo problematiku plánovaného testování nijak dehonestovat. Naopak. Hlavním důvodem bylo docílit toho, aby se ministr školství Josef Dobeš nad tímto svým plánem velmi hluboce zamyslel a zvážil jak pozitiva, tak negativa. Aby se podíval, jaké výsledky mělo toto opatření v zahraničí. Je škoda, že pan ministr školství zřejmě zcela propadl názoru svého oblíbence Václava Klause, že je nejlepším polistopadovým ministrem školství, myslí si, že všemu rozumí nejlépe a nebere vůbec potaz názor odborné veřejnosti.

Je to stejné, jako v případě státních maturit, kdy byl ministr Josef Dobeš dlouhodobě upozorňován na rizika tohoto projektu, které se záhy po jeho zavedení jen potvrdily.

PhDr. Marcel Chládek, MBA
stínový ministr školství za ČSSD

Česká republika Moldávii na cestě do Evropy pomůže

 

Přemysl Sobotka, 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR  dnes v přítomnosti předsedy zahraničního výboru Senátu PČR Josefa Regece a předsedy evropského výboru Senátu PČR Luďka Sefzika přijal 1. místopředsedu Parlamentu Moldavské republiky Vladimira Plahotniuce s delegací.
„Tématem našeho jednání byla především integrace Moldávie do evropských struktur a vše, co s tím souvisí. Řekl jsem panu Plahotniucovi, že nabízíme své zkušenosti z přístupových jednání, aniž bychom chtěli poučovat. Jde především o to poučit se z chyb, které jsme my sami zbytečně udělali,“ uvedl Přemysl Sobotka.
„Připomněl jsem zároveň, že to byla právě Česká republika, která v době svého předsednictví prosadila agendu „východního partnerství“, ale že pro nás i nadále zůstávají prioritou i bilaterální vztahy,“ dodal 1. místopředseda Senátu.
„Ty jsou klíčové jak v ekonomických vztazích, tak například při rozvíjení spolupráce na parlamentní úrovni, především v rovině odborných výborů,“ řekl na závěr Přemysl Sobotka.

 

 

 

 

20/09/2011

 

Petr Kostka
poradce 1.místopředsedy Senátu PČR
+420 731124322
kostkap@senat.cz

Na Šluknovsku provokuje falešný ministrant a cizích Romú přibývá...

Vítězství...Foto: B. Olšer (2)

Šluknovsko je v rasistických problémech přičiněním podvodníků. Příliš štědře je totiž nastavená sociální politika a nedůsledně naplňováné heslo "bez práce nejsou koláče". Nepochopím, jak se můžou slušní občané Varnsdorfu, bezmocně požadující pomoc, nechat vyprovokovat trestně stíhaným hochštaplerem Lukášem Kohoutem a naonacistou v roli ministranta.

Patří k těm lenochům, na které se vztahuje návrh zákona, podle něhož budou z evidence úřadu práce ale budou vyřazeni lidé, kteří odmítnou bez vážných důvodů veřejnou službu v rozsahu až 20 hodin týdně a jsou v evidenci úřadu práce déle než dva měsíce. Ústava neříká: „Jedni občané jsou povinni živit druhé…” Proto se zapojím i já na ochranu ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka (TOP 09), resp. jím vyřčeného návrhu. Tedy, pokud přijde o práci a nenajde novou do dvou měsíců, musí si navléknout reflexní vestu a vydat se do ulic, polí a luk na veřejnou šichtu.

Demonstrující extrémisté ve Varnsdorfu v čele s Kohoutem se snažili přesvědčit policii, že mají právo pokračovat dál, protože jde o náboženské shromáždění, které nemá ohlašovací povinnost. Členům antikonfliktního týmu dokonce představili ministranta, který je měl vést. Ukázalo se, že jde zřejmě o agilního člena neonacistické scény Jiřího Engelharta. Nešťastní starousedlíci jistě neskandují: "Cikáni do plynu", ani nejsou ozbrojeni noži. Potíž na Šluknovsku je též s tím, že sem přibývají mj. navrátilci z Kanady, původně z Ostravska. Byl jsem v Torontu u tzv. romského exodu. Vím o něm své. 

Čeští Romové, žádající v Kanadě o status uprchlíka pobírali zhruba sedm kanadských dolarů na den a osobu jako přilepšení, přičemž jim zdejší radnice platila ubytování a celodenní stravu. Pětičlenná romská rodina tak měla bez práce denně skoro 35 dolarů. Co za ně? Dohromady čtyři kila vepřového masa, dvě kila kuřecích párků, čtyři litry stolního oleje, bochník chleba, deset housek, třicet buchtiček a kostka margarinu. Plus uvítacích 650 dolarů, přilepšená na Vánoce atd… 

Dnes je tam situace úplně jiná. Kanada se jim znelíbila. Právníkovi musel stát zbytečně platit 4000 dolarů za klienta. Sociálka je pořád honila do školy a na angličtinu, peněz neměli moc, nájemné je tam drahé, a u doktora ani na úřadech se svojí lámanou češtinou ne a ne domluvit. A tak alespoň nakoupili na půjčku notebooky, podepsali všem mobilním operátorům smlouvy na tři roky, aby dostali zadarmo ty nejdražší "ajfouny", pak ještě rychle rozprodat svým podnikavějším soukmenovcům svoje kanadské uprchlické doklady totožnosti a zase zadarmo zpátky do ČR; za letenky zpět nemusejí platit....

A jelikož svůj náhlý odjezd zpět nikomu nenahlásili, natož na sociálce, pak si ještě pár měsíců vybírají kanadské sociální dávky, které jim dochází na jejich kanadské bankovní účty pomocí mezinárodní sítě bankomatů. A nechali po sobě nezaplacené nájemné, elektřinu a elektroniku... Už jich takto vzalo dráhu zpět asi dvě třetiny těch, co přijeli po zrušení víz v říjnu 2007. To abychom jim v Česku dali rychle nové byty, ať nás nenařknou z diskriminace a rasismu...

V čem spočívá řešení nepokojů? Hlavně rozetnout gordický uzel; obě strany - protestující extremisté i bránící se nepřizpůsobiví Romové - obě páchají trestnou činnost. Co bylo dřív? Vejce nebo slepice? Alexandr Veliký jednou stál před vozem uvázaným lýčím se složitým uzlem a věřil pověsti o uzlu a vládě nad světem. Dlouho se nezdržoval hledáním skrytých konců - vytasil meč a uzel přesekl... Kdo se stane vládcem Šluknovska...? Jediná rada, jak přeseknout zdejší uzel: Zažalovat "mačetáře" z pokusu o vraždu a zavřít je minimálně na 22 roků jako v případě paličů z Vítkova. Mačeta nebo zápalná láhev musí být ohodnoceny jako rovnocenná vražedné zbraně.

Dále; kdo nezačne pracovat, byť jen veřejné práce, bude bez sociální podpory, stejně jako ten, kdo neposílá své děti do školy. A chce to zavést Registr přestupků, resp. dodržovat § 47 zákona o přestupcích proti veřejnému pořádku. Přestupku se dopustí ten, kdo poruší noční klid, znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství, kdo organizuje nepovolené demonstrace... Tak dostane pouta i Kohout a pak bude na Šluknovsku klid. Pokud ne, může za to šlendrián české policejní a justiční mafie. Pokud Rom či gadža nebudou ochotni nastoupit veřejnou službu, nedostanou nic. Ani podporu v nezaměstnanosti, ani podporu v hmotné nouzi. To je na jejich volbě.

Nový způsob říká jasně: máš dvě možnosti. Buď požádáš spoluobčany - dańové poplatníky o podporu a přistoupíš na podmínku, že jim za to budeš muset něco odvést, nebo se o sebe musíš postarat sám. Výjimky jsou jen pro nemocné. Proč sociálně vyloučení nechápou banalitu, že bez práce nejsou koláče? Co s tím? Místo premiéra Nečase bych pozval na Šluknovsko hlavního odpůrce rozhazovačné sociální politiky. Nač Nečase, když je zde americký filozof Matt Ridley a jeho zásady: "Lidský instinkt a vývoj spolupráce". Poznal jsem je v Ontáriu. Připomíná v nich, že lidské tělo se skládá asi z osmdesáti tisíc genů, z nichž sice každý sobecky sleduje jen svůj vlastní cíl, ale v zájmu funkčnosti celého našeho těla musí toto své sobectví omezit a naučit se spolupracovat.


Demonstrující se snažili přesvědčit policii, že mají právo pokračovat dál, protože jde o náboženské shromáždění, které nemá ohlašovací povinnost. Členům antikonfliktního týmu dokonce představili ministranta, který je měl vést.

Zdroj:http://zpravy.idnes.cz/policie-zastavila-pochod-500-lidi-ve-varnsdorfu-nepomohl-ani-ministrant-1m3-/domaci.aspx?c=A110917_141324_usti-zpravy_kot

A jelikož člověčí jedinci, jimž tyto geny přináležejí, tvoří společnost, platí podle Ridleye tento princip “genové součinnosti” také pro tuto společnost. Stručně řečeno: Lidské jednotce, stejně jako společnosti, nezbývá nic jiného, než přemoci svůj instinkt a pragmaticky se chovat mile ke svým spoluobčanům, nebo se alespoň pokusit je snášet a naučit se hrát účelovou hru, v níž je ale vždycky něco za něco. Ať jde o lidskou jednotku třeba romskou, gadžovskou, či-li obecně nepřizpůsobivou.

“Pokud nebude mezi členy společnosti dohoda, co se za co vyměňuje, společenský systém se rozpadne, protože doplatí na to, že dává svým občanům neúměrně vysoké sociální výhody a amorálně slibuje, že je možné dostat něco za nic,” lze citovat slova geniálního “genového” filozofa. Stručně shrnuto a podtrženo; jestliže jedna strana může dávat víc, než druhá, resp. jedna všechno a druhá nic, a jestliže někdo bude pracovat a jiní budou obrazně řečeno jen ležet a žít z cizí práce, to je prostě amorální a tedy spadá mezi trestnou činnost, do kompetence orgánů činných v trestním řízení.

Starosta Nového Boru Jaromír Dvořák poslal premiéru Nečasovi otevřený dopis, v němž mj. píše: ..."Nelze přece ignorovat, že významná část romské mládeže považuje práci za trest, protože si už zvykla žít ze sociálních dávek a z drobných krádeží. Bohužel je přitom stále častější okrádání starších lidí a dětí. Zcela bez rasového podtextu je zřejmé, že většina z těchto delikventů nemá zájem o vzdělávání ani o získání jakékoliv kvalifikace... Soužití s majoritou narušují hlukem, vytvářením černých skládek a nepovolených staveb. Jejich rodiče často neplatí nájemné a jiné poplatky. Chování svých potomků všelijak omlouvají, vymlouvají se na rasistické chování „gádžů“, stěžují si na nejrůznějších institucích. Stále více se setkáváme s jakýmsi rasismem „naruby“, útoky jsou doprovázeny slovy o likvidaci „bílých“ apod..."

A Lukáš Kohout, neplatič nájemného, napřizpůsobivé a trestně stíhané ulhané individuum pro podvod, vyhlásil požadavek, aby celé zastupitelstvo Varnsdorfu podalo okamžitě demisi. A kdo na jejich místa? Absolvent zvláštní kuchařské školy? Že by Kohout šilhal po křeslu starosty...?

Inu, Šluknovsko je v krizi, s nemalým přičiněním dvou vyčůránků - Kohouta a Kumara, jehož šestidenní přítomnost ve Varnsdorfu nesplnila roli všemocného guru, co by pro své indické předky udělal ochotně první poslední za ročních 25 milionů pro jím založené sdružení Vzájemného soužití... Jak snadné je být v jedenadvaceti ředitelem Zeměkoule…

Kohout a Kumar; dva populisté (hochštapleři) zachraňují Šluknovsko?

Romové pozor! Za sterilizaci soud, ale i auto, televize a peníze…

 

Další glosy, komentáře, ukázky z knih na webech a také v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-osudy?eid=1135)-
http://bretislav-olser.enface.cz - http://olser.cz - http://www.ltv-plus.cz/http://www.facebook.com/profile.php?id=100000530411044

Břetislav Olše

 

 

 

Hezký den!
 

 

 

 

 

 

 


100511-002_Zvestovani-PM_Ka.JPG

 

Ještě k Feničovi

Po zveřejnění mého článku Legrační Fenič mi v počítači přistál mail od Fera Feniče. Ve vší slušnosti v něm se mnou dílem polemizuje, dílem vysvětluje a dílem doplňuje. Fero Fenič mimo jiné píše:

Nikdy jsem nebyl významným obchodním partnerem České televize, protože roční obrat výroby dokumentárních děl pro ni nepřesáhl 15 milionů Kč – co při rozpočtu přes 7 miliard, asi skutečně nelze považovat za významné...

Pořady Febia vznikaly za náklady, které byly v ČT určené a kontrolované několika subjekty a každoročními audity (průměr cca 10 – 12 000 Kč za minutu), protože ČT (aspoň v době do roku 2004, dokud s ní Febio spolupracovalo) určovala ceny sama...

Poslední smlouva s ČT byla uzavřena na podzim 2003 na pořad Cestománie, který ČT vysílala do konce června 2004 ... již více než 7 let obchodním partnerem ČT nejsem a Febio nemá s ní žádný obchodní vztah. Proto jsem ani nemohl být v žádném střetu zájmů.

Febio ukončilo svou tvůrčí činnost v červnu 2010 (ne svou existenci, značka musí existovat dál, protože stále vlastní některá autorská práva – ale žádná vůči ČT, která všechna práva k pořadům Febia získala navždy a bez jakéhokoliv omezení, tedy nemusí platit autorům ani tantiémy, jak  to má u vlastních pořadů!). V červnu 2010 byl ve Febiu dokončen pro HBO celovečerní dokument Zachraňte Edwardse, který je jeho posledním dílem. Toto dílo HBO převzalo v září a premiérovalo v listopadu 2010. V průběhu podzimu proto ještě z jeho strany proběhla platba Febiu. Z těchto důvodů účetní uzávěrka, která se dělá vždy za uplynulý rok do konce března následujícího, mohla v březnu 2011 ještě vykázat ten výsledek za rok 2010, který vykázala. Nepochází však z ČT, se kterou od roku 2004 nespolupracuji, ale jiných aktivit.

Tolik Fero Fenič. Chápu, že je to pro něho citlivé. Nicméně nadále si myslím, že jeho reakce – zpochybňování výběrového řízení, ultimáta, vyhrožování soudem – je nepřiměřená a nešťastná. A v důsledku nejvíce poškozuje jeho samého.

Petr Štěpánek, 18. 9. 2011, www.petrstepanek.cz