hhh

Na Sobotku bych nevsadil ani zlámanou grešli…

Ilja Kraval

Nedalo mi to, abych nezareagoval na tuto demagogii, čtěte dobře, ale sedněte si na to:

„Poslední odhady ukazují na to, že vládě se přes drastické asociální škrty nedaří příliš zatočit s rostoucím dluhem veřejných financí. Ten bude podle odhadu analytiků na konci osmileté vlády pravice v roce 2014 činit až dvojnásobek veřejného dluhu z doby, kdy vládu opouštěla ČSSD.“

(podrobněji viz tento blog od poradce předsedy Poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické a projektového koordinátora sekretariátu předsedy ČSSD)

A v čem spočívá do nebe volající demagogie autora? Prohlédněte si nejprve tuto tabulku vývoje dluhu ČR (data převzata odtud), legendu najdete pod tabulkou:   

rok

dluh

rychlost

zrychlení

1993

158,8

   

1994

157,3

-1,5

 

1995

154,4

-2,9

-1,4

1996

155,2

0,8

3,7

1997

173,1

17,9

17,1

1998

194,7

21,6

3,7

1999

228,4

33,7

12,1

2000

289,3

60,9

27,2

2001

345

55,7

-5,2

2002

395,9

50,9

-4,8

2003

493,2

97,3

46,4

2004

592,9

99,7

2,4

2005

691,2

98,3

-1,4

2006

802,5

111,3

13

2007

892,3

89,8

-21,5

2008

999,5

107,2

17,4

2009

1178,2

178,7

71,5

2010

1344,1

165,9

-12,8

1. pololetí 2011

1412,9

137,6

-56,6

 

Legenda k tabulce:

1. sloupec udává rok

2. sloupec udává výši dluhu

3. sloupec označený jako rychlost udává rozdíl dluhu oproti minulému roku, tj. o kolik se navýšil nebo ponížil dluh ve 2. sloupci oproti předešlému roku (jedná se vlastně o schodek, kolik se za daný rok „prohospodařilo“)

4. sloupec označený jako zrychlení udává rozdíl rychlosti oproti minulému roku, tj. jedná se rozdíl ve sloupci rychlosti z bodu 3 této tabulky.

Poznámka: Poslední údaj dluhu je vztažen na první pololetí roku 2011 a proto, pokud chceme dostat údaj ve stejných jednotkách (tj. rozdíl za rok), musíme vypočtený rozdíl vynásobit dvěma, abychom dostali rychlost a zrychlení ve stejných jednotkách, tj. za rok. 

Z hlediska posuzování činnosti vlády je nejdůležitější parametr ve sloupci zrychlení. Pokud by totiž vláda hospodařila s rozpočtem každý rok stejně (tj. rychlost ve sloupci 3 by byla stále stejná), potom by bylo zrychlení dluhu rovno nule. Taková vláda by hospodařila beze změny parametrů dluhu, který by konstantě rostl (nebo klesal). Změna parametrů rozpočtu znamená změnu rychlosti zadlužování, což udává právě zrychlení neboli změna schodku (hodnota v úplně pravém sloupci). 

Všimněme si těchto zajímavých závěrů vyplývajících z tabulky:

Největšího zrychlení dluhu (tj. změna ročního schodku) ve výši 71,5 miliard korun bylo dosaženo v roce 2009, tedy v době krize a v roce pádu Topolánkovy vlády a bylo způsobeno výpadkem výběru daní. Meziročně výběr daní totiž poklesl celkem o 84 miliard oproti předešlému roku, což se citelně projevilo na změně v rychlosti zadlužení oproti minulému roku. Nebýt tohoto výpadku díky krizi, tak zrychlení by mělo obrácené znaménko. A kdo v té době vládl? Již na jaře 2009 padá Topolánkova vláda přičiněním Paroubka, takže vinit pravicovou vládu z tohoto nárůstu dluhu je opravdu vrcholem demagogie. (Poznámka: Paradoxně Paroubek takto nechtě vystavil Topolánkovi omluvenku za tento řádek ve statistice, což nesvědčí o strategickém umění pana Paroubka, mohl totiž nechat Topolánkovu vládu v krizi pěkně vykoupat).

Na druhém místě se ve zrychlení dluhu umístil rok 2003 s hodnotou 46,4 miliard (ministr financí Bohuslav Sobotka z ČSSD). V tomto roce však (oproti krizi) současně došlo ke zvýšení výběru daní celkem asi o 34 miliard oproti předešlému roku, takže toto záporné zrychlení nemá žádnou omluvu, spíše naopak: Je typickým projevem hospodářské nezodpovědnosti Sobotkovy ČSSD. A tady je jádro pudla demagogie pana poradce z ČSSD a proto mám obavy ze „sázky na Sobotku“: Jedná se o typický příklad populistického rozdávání z rozpočtu na dluh, tj. z hlediska budoucnosti (jak dnes vidíme v Evropě) „ďábelský to úplatek voličům“.

Dnes, kdy se mnohé státy Evropy horko těžko hrabou z jámy dluhové pasti, můžeme Sobotkovi za oněch zbytečně vyhozených 80 miliard (46 miliard dluhu plus 34 miliard navýšení výběru daní) opravdu poděkovat!

Největšího záporného zrychlení (snižování rychlosti dluhu) dosáhla vláda Nečase v prvním pololetí tohoto roku s hodnotou změny za rok 56,6 miliard (jedná se o okamžité zrychlení, údaj je veden za půl roku a je přepočten na celý rok, na konci tohoto roku může být proto jiný)

Na druhém místě se umístila Topolánkova vláda s hodnotou meziročního ponížení schodku o 21,5 miliard(mimochodem to je asi tak poloviční zpomalení růstu dluhu oproti Nečasově vládě, která podobného snížení růstu dluhu dosáhla pouze za půl roku 2011).

Nejzajímavější je však poslední odhad:

Pokud by vláda Nečase dodržela trend se záporným zrychlením okolo 50 miliard za rok, potom by se rychlost zadlužování změnila na kýženou zápornou hodnotu asi tak ode dneška za 2,5 až 3 roky (3x 50 = 150 a současná rychlost je 135). Od této chvíle by se dluh České republiky začal snižovat.

Vrátím se k demagogii v blogu kolegy z ČSSD: Vládě lze vyčítat leccos. Ale že zrovna poradce z ČSSD obviní vládu z růstu dluhu, to je už vrchol. Umí to snad ČSSD rychleji?

Ano, viděli jsme, podívejte se na rok 2003 s promrhanými 80 miliardami.

Takže řečičky, že vládě se nedaří snižovat růst dluhu, je prachsprostá lež.

Vláda je (alespoň ústy ministra Kalouska) viditelně odhodlána tento trend dodržet a vše záleží na tom, zda tento trend ustojí a zda ji opět někdo neshodí, například koaliční partneři z VV.

Závěr

Již nyní je zřejmé, že Evropu a USA nejvíce trápí a budou trápit dluhy. Za pár let se budou dělit země na „ty s dluhem“ a na „ty bez něj“. Kam bude patřit Česká republika? Osobně bych si přál, aby mezi ty druhé, tedy mezi vyvolené a nikoliv mezi zatracené země.

Nevěřím, že se zrovna toto podaří Sobotkově ČSSD, protože historické údaje v tabulce vypovídají jasně: Snižování dluhů nikdy nebylo a nebude prioritou Sobotkovy ČSSD, naopak, prioritou bylo a je úplatek voličům na dluh. Takže na něj bych si tedy opravdu nevsadil, a to i přes všechna demagogická ujišťování pana poradce z ČSSD.  

blog.idnes.cz, 17. července