hhh

Další bestseller prezidenta republiky – "Zápisky z cest "

 

Ivana Haslingerová

Prezident republiky Václav Klaus navštívil v pátek dne 13. května 2011 v Průmyslovém paláci na pražském Výstavišti 17. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět Knihy Praha 2011. Od Nakladatelství Fragment převzal Výroční autorskou cenu za nejúspěšnější novinku roku 2010, kterou se stala jeho kniha "Zápisky z cest".

Každý politik a zejména prezident hodně cestuje. Jenom počet služebních, čili nesoukromých cest do ciziny činí podle slov pana prezidenta 20-30 ročně. Během své politické dráhy procestoval v různých politických, státních a „profesorských“ funkcích pět kontinentů. A jak je o něm známo i z domácí politiky, že mu nic neujde tak i při svých zahraničních cestách si pozorně všímá všech zajímavostí, jedinečných zvyklostí, obyčejů a neobvyklých detailů. A co je překvapivé, že tento exaktní a na první pohled přísný profesor dokáže své postřehy přiblížit čtenářům poutavou formou a že všechny jeho cestovatelské záznamy mají své kouzlo nejen co do podstaty sdělení, ale pro svou čtivost. A protože to píše vysoce postavený politik, čtenář se tak dozví mnoho zajímavostí nejen o navštívených místech, ale i o setkáních s významnými osobnostmi.

Cesty politika jsou sice velmi krátké a navíc při nich často projíždí zcela vyklizenými ulicemi a setkává se jen s jednou, velmi nestandardní skupinou lidí. To je nepochybně nevýhoda. Je to ale i výhoda, protože u něj nastává jiná optika než u turisty či byznysmena. Politik sice nevidí při svých návštěvách mnohé co běžný turista, ale vidí a především se dozví to, co běžnému návštěvníkovi zůstává ukryto. Tím, že se dozví spoustu informací si politik udělá mnohem hlubší dojem o problémech té které země a i krátká cesta umožní schopnému pozorovateli získat nezkreslený pocit z atmosféry země. Ve svých "Zápiscích z cest" přibližuje prezident Václav Klaus čtenářům neopakovatelnou atmosféru z přijetí významného politika a později hlavy státu v jednotlivých navštívených zemích za posledních 17 let. Dozvíme se mnoho zajímavostí nejen o navštívených místech i o setkáních s významnými osobnostmi. Objevíme i celou řadu zajímavých souvislostí vztahujících se nejen k naší minulosti, ale i k naší současnosti.

Pikantní na celé věci je, že k psaní zápisků dohlali vlastně pana prezidenta naši novináři honící se za senzacemi a neinformující o faktech: "Myšlenka písemného zachycení mých dojmů z cest vznikla z mé vlastní frustrace, že o cestách prezidenta skoro nikdo nic podstatného nenapíše, ač s námi skupina novinářů vždy jede. A když napíše, tak mám často pocit, že jsme byli na poněkud jiných cestách nebo že jejich podstata byla v něčem úplně jiném."

 

 

Návštěvu knižního veletrhu prezident zakončil setkáním se čtenáři v rámci autogramiády svých knih.

 

V "Zápiscích z cest" se má čtenář možnost podívat na navštívené země i očima makroekononoma. Přestane země vnímat schematicky jako buď vyspělé nebo zaostalé celky podle výše HDP. Václav Klaus totiž objevil, že řada „vyspělých“ zemí má regiony, které jsou daleko méně vyspělé než různé regiony „rozvojových“ zemí. Rovněž tak civilizačně-kulturní úroveň jednotlivých zemí, závisí podle něj na něčem jiném než jen na velikosti hrubého domácího produktu. Potěšitelné je, že na svých cestách dospěl pan prezident k závěru, že nemáme mít sebemenší pocit malosti či méněcennosti. Rozlohou i počtem obyvatel jsme sice země malá a díky postupující násilné a umělé europeizaci našeho kontinentu ztrácíme stále více své suverenity a nezávislosti, budeme-li ale sví, budeme-li trvat na svém a nebudeme-li propadat panice nemáme se čeho bát. Nesmíme však spoléhat na pomoc zvenčí, nesmíme si vzájemně podrážet nohy a musíme zůstat svobodní ve svém myšlení a ve svém chování.

Pro vše výše uvedené nebylo pro nás překvapeníním, že se "Zápisky z cest" Václava Klause staly nejúspěšnější knižní novinkou roku 2010 nakladatelství Fragment. A po úspěchu jeho světového bestselleru "Modrá nikoliv zelená planeta" se zdá, že až ho omrzí politická kariéra budou mít páni Vieweghové vážnou konkurenci a přejde je humor nad jeho urážením a ponižováním.