Proč bojuje hejtman Hašek o 30 miliard dražší variantu územního plánu?

PETR FIRBAS

JM kraj zveřejnil tzv. 2. Návrh územního plánu kraje (Zásad územního rozvoje - ZÚR). Tento návrh je předurčen k zrušení soudem, protože nerespektuje zákonné požadavky na hygienické limity v druhém největším městě ČR, Brně. Přestože v jižní části brněnské aglomerace jsou po mnoho let překračovány zákonné limity hlučnosti a prašnosti a stát je povinen zde přijímat územně plánovací opatření k nápravě, JM kraj jde hlavou proti zdi a nejen nerespektuje tuto povinnost, ale i navrhuje takové řešení, které by již nadlimitně zatíženou oblast dále zatížilo. Na území městské části Brno-Bosonohy kraj navrhuje vybudovat obří křížení transevropských dálničních komunikací D1, R43 (Hitlerova dálnice) a JZ tangenty – R52 pro spojení na Vídeň. Toto chybné řešení je jádrem problému. Existuje přitom právně průchodné a o 30 miliaed levnější řešení, které by vedlo nejen k snížení zátěže v dané oblasti (a to jak dopravní, tak i prašnosti a hlučnosti). Toto alternativní řešení potvrzené autorizovanými studiemi z hlediska dopravního, ekonomického i vlivu na přírodu (NATURA2000) je založeno na vedení středoevropské tranzitní dopravy ve směru sever-jih po nejkratších a logických trasách (Vídeň – obchvat Břeclavi – R55 ve směru na sever Moravy a Polsko a Vídeň – obchvat Znojma – Jihlava – Praha).

Místo potřebných a plnohodnotných obchvatů Břeclavi a Znojma na trasách schválených vládou v nejvyšším dokumentu územního plánovaní ČR, tzv. Politice územního rozvoje, kraj pod vedením hejtmana Haška prosazuje chybná řešení. Vše je propojeno s návrhem superkoncepce dopravní sítě od ministra dopravy Bárty. Konzultace proběhly s hejtmanem Haškem, ale ne s veřejností. Výsledek je šokující.  V Mikulově je prakticky nová, pouze něco málo než 10 let dokončená silnice I/52, která je plnohodnotným obchvatem celé obytné části Mikulova a prochází pouze mezi kasiny, nevěstinci, benzinovými pumpami, průmyslovým a obchodními objekty.  Bártova superkoncepce tento „obchvat pro nevěstince“ uvádí jako nejvyšší prioritu

... Hejtman Hašek by nám všem měl jasně vysvětlit, proč bojuje za variantu o 30 miliard korun dražší a proč po Bártovi v Mikulově na zámku takovouto zbytečnou investici požadoval a proč ji prosazuje v územním plánu kraje.

Pro R43 existuje návrh přímé trasy do prostoru Boskovic, který je plnohodnotným obchvatem všech obcí, včetně Brna. Kraj však napřed prosazoval R43 v závlekové, o cca o 10 km delší, trase okolo Drásova, v posledních době začal preferovat variantu východně od Malhostovic a nyní je opět prosazována trasa těsně okolo nové zástavby v Drásově.

Zveřejněný návrh ZÚR je označen jako „druhý“, protože v roce 2010 musel kraj schválit nové Zadání ZÚR, protože prohrál u Nejvyššího správního soudu (NSS) a kvůli spojení Brno-Vídeň byl zrušen územní plán Břeclavska. V květnu 2010 prohrálo město Brno jak u NSS, tak i u ústavního soudu kvůli Hitlerově trase R43 přes Brno. I toto bylo pochybení ze strany kraje, který nesprávně prosazoval R43, a to nejen v Brně, ale i mnoha dalších obcích JMK. JM kraj ignoruje rozsudky NSS, které jsou závazné, a to precedenční rozsudky k Zásadám územního rozvoje Prahy, kde se NSS jasně k problematice vyjádřil.