Ministerstvo vnitra modernizuje veřejnou správu

Pavel Novák, ředitel odboru tisku a public relations

Ministerstvo vnitra dosud schválilo přes 16,8 miliardy korun z celkových 22,6 v rámci vybraných oblastí podpory Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Příjemcůmtedy schválilo přes 70 procent z fondů EU. Cílem je v letech 2007–2013 prostřednictvím strukturálních fondů EU modernizovat informační technologie ve veřejné správě, zkvalitnit práci úředníků, zlepšit služby bezpečnosti, prevence a řešení rizik.
Již se realizují tyto projekty:
· Elektronizace veřejných zakázek (NIPEZ)
· Vzdělávání úředníků v regionech
· Kontaktní místa Czech POINT
· Kvalitnější řízení zaměstnanců úřadu
· Základna humanitární pomoci Zbiroh
Do těchto výzev bylo podáno 6644 projektových žádostí v celkovém finančním objemu 25 247 milionů korun.
Schváleno bylo dosud 6041 projektů za 16 862 milionů korun, tedy přibližně 74 % z celkové alokované částky
22 655 milionů korun, která zahrnuje dané části programu IOP i OP LZZ. Ve skutečnosti však bylo rozděleno
60 % z této částky, tedy 13 608 milionů korun.
Doposud bylo žadatelům v rámci IOP a OP LZZ proplaceno ze strukturálních fondů více než 1 855 milionů korun.
Jak je patrné v níže uvedeném grafu, oproti stejnému období loňského roku zaznamenalo Ministerstvo vnitra
enormní nárůst počtu schválených projektů v rámci obou OP. Na začátku roku 2010 byl celkový finanční objem
schválených projektů 5 261 milionů korun, o rok později už 16 862 milionů korun. Podobnou tendenci
zaznamenal Odbor strukturálních fondů MV ČR i v příjmu žádostí o dotaci ve svěřených operačních
programech.
Nárůst finančního objemu schválených projektů v mil. Kč
(uvedené částky jsou dotace včetně vlastního příspěvku)
0,0
5 000,0
10 000,0
15 000,0
20 000,0
25 000,0
1 4 7 10 1
2010 2010 2010 2010 2011
Přijato
Schváleno
Veškeré informace k tématu jsou k dispozici na www.osf-mvcr.cz .