hhh

Právní stát není v troskách a pan Michálek to totálně podělal

Tomáš Sokol

S článkem Jiřího Pehe "Kauza Drobil: Právní stát v troskách" nelze než zásadně nesouhlasit. Zabývá se v něm tím, co by se snad dalo nazvat "dilema pana Michálka". Dospívá k chmurnému závěru, který zcela pregnantně vyjádřil v druhé části nadpisu. Za nedobré ale zřejmě vnímá i to, že se v této věci na policii neobrátili ani politici, z nichž zmiňuje ministra vnitra a premiéra, který údajně nevyslyšel ani páně Michálkův požadavek na povolání BIS. Hlavně však by to s panem Michálkem bledě dopadlo, kdyby šel na policii a udal co zažil. Jednak by se to dozvěděli promptně ti, kterých se to týká a možná by se obvinění obrátilo proti „práskačovi“ Michálkovi. Anebo by to skončilo jakousi bulvární reality show. Zkratka, dle autora u nás není právní stát jako třeba ve Švýcarsku nebo Švédsku. 

S článkem pana Pehe nelze než zásadně nesouhlasit. 

Především nelze souhlasit s představou, že čekání na právní stát podle našeho gusta si můžeme krátit protiprávním jednáním. Vycházeje ze stejné premisy jako pan Pehe, totiž, že panu Michálkovi se věc jevila jako suspektní jednání, nejspíš korupční, na policii prostě jít měl. Co by se dělo dál už by nebyl jeho problém. Když jako velmi nepravděpodobná se jeví spekulace o dalším vývoji. Je to u nás trochu neštěstí, že zákony vnímají nejen explicitní zločinci, ale i normální, míním slušní lidé, začasté jako zajímavé až poučné, ovšem k dodržování jen nepovinně. A jejich porušení jako vhodnou záminku k akademické či spíše kavárenské debatě o nutnosti nedodržovat zákony vzhledem k tomu, že doba je zlá. Konkrétně že je právní stát v troskách, případně zcela neprávní. Což není pravda.

Právní stát není v troskách. Právní stát je z definice stav, kdy i zmíněný stát je také podřízen právu. To u nás po formální stránce platí, samozřejmě v míře, jaké jsme na aktuálním stupni většinového poznání schopni. Vnější realita pak odpovídá celkové úrovni společnosti. Nemyslím si, že by šlo o právní trosky, pochopitelně je ale pořád dost co zlepšovat. Očekávat skokově změnu je jako obvykle utopie. Nářek nad tím, že se u nás nedostatečně objasňují případy korupce, což právní stát zpochybňuje, je zhruba totéž, jako tvrzení, že u nás neexistuje právní stát, protože se tu kradou auta ve velkém a zloději jsou lapáni v malém. Vím, korupce je v mnoha směrech cosi jiného, ale o tom dále.

Rozhodně ale je zcela nepodložená spekulace o nějakých nebezpečích, plynoucích panu Michálkovi z toho, že by přišel na policii a sdělil jim to, co věděl, než si začal hrát na agenta, případně i poté, co si obstaral zvukové záznamy. Prostě by přišel, řekl, že se kolem něj dějí jakési podivné věci a vedou divné řeči. Nic víc a nic méně, což zcela evidentně není trestné. Jiná věc je, jak by s tím policie naložila. Pan Pehe a s ním asi i mnozí další, to vidí zcela černě. Mám letitou zkušenost s policejní prací a kdybych sepisoval její rozličná pochybení, byl bych někdo okolo tisící strany rozměru A4. Čímž chci říct, že netrpím iluzemi a mám jakousi zkušenost. To mi ovšem brání v takto kategorickém odsudku. Mimochodem, pokud by se byl pan Michálek poradil s právníkem, možná by mu doporučil, aby své oznámení učinil na státním zastupitelství, což by věci dalo zase trochu jiný rozměr. Ale v každém případě jsem přesvědčen, že s oznamovatelem na pozici, kterou pan Michálek měl, by jednali s respektem a brali by ho vážně. Dokonce si troufám tvrdit, že by vyšetřovali. A v řadě případů policie prokázala, že shromažďovat informace zcela utajeně umí. Dokonce i informace vysoce citlivé. O dalším už spekulovat nelze, je to příliš daleko od reality. Poukaz na paní Urbanovou není šťastný, ve věci je dost nejasných míst, aby mohl jít o nesporný argument. 

Nutno připomenout, že je dost podstatný rozdíl mezi tím, co věděl pan Michálek a možná též i ministr vnitra a mezi tím, co podle medií měl vědět premiér. Pan Michálek zřetelně vnímal to, kvůli čemu si začal rozhovory nahrávat, jako jednání korupční. Co o věci věděl ministr vnitra přesně nevím, nicméně je-li pravda, že pana Michálka poslal za novináři, měl by rezignovat a najít si přátelštější prostředí v nějaké redakci. Pokud jde o pana premiéra, pak byl podle medií informován zprostředkovaně, snad jen že je jakýsi problém a měl by povolat BIS. To věru není dost podkladů k burcování policie. A BIS ve věci nemá co dělat. Je viněn, že ne dost briskně reagoval na jakési signály, což je věc názoru. Já ale nemám premiéra za oznamovací místo a pokud on sám předpokládal, že pan Michálek je dílem dospělý a dílem na pozici, kde od něj lze očekávat samostatnou schopnost řešit problémy, rozhodně s tím souhlasím.

Jak již zmíněno, nedůvěru k policii dává pan Pehe najevo i předposledním odstavci svého článku. Tvrdí, že dít se tohle v jiné zemi, kupříkladu Švédsku nebo Švýcarsku, mohl by mít pan Michálek jistotu, pokud by se obrátil na policii, že vše bude řádně vyšetřeno a viníci potrestáni. Což jsou dvě dost rozdílné věci. Vyšetření věc jedna, obvinění nebo odsouzení věc druhá. Pro kterou ta prvá musí přinést sdostatek důkazů. To u nás vnímá poměrně málo lidí. Takže jestliže politik přes noc zbohatne o desítky milionů, můžeme si o tom myslet co chceme. Když se ovšem policii nepodaří zjistit, co za tím zbohatnutím konkrétně je a shromáždit důkazy, což je mimochodem mimořádně obtížné, prostě se po právní stránce nedá nic dělat. Stejné u nás, jako ve Švédsku či Švýcarsku. Samozřejmě, že nelze vyloučit neschopnost či všeho schopnost, včetně dnes s oblibou zmiňovaného zametení pod koberec. Jenže to bychom si museli vybrat konkrétní kauzu, prostudovat co policie měla k dispozici, zvážit co mohla udělat a případně neudělala a pak vynést ortel. Do té doby je jakékoliv hodnocení nepodložené. Mimochodem, Švýcaři už ve věci našich podezřelých také párkrát šetřili a nic z toho nebylo. Má to znamenat, že to také zametli pod koberec? Tíž Švýcaři jsou známi svojí rigorózností posuzování, zda jsou splněny podmínky pro poskytnutí právní pomoci vyžadované našimi orgány ve věci u nás podezřelých či trestně stíhaných. Ve Švédsku zase začala a nijak neskončila aféra Gripeny, kterou pro změnu v Anglii a USA ukončila dohoda mezi BAE Systems a tamními antikorupčními úřady. BAE Systems se krvavě vykoupila a vyšetřování skončilo. Je to pod kobercem nebo není?

Pokud pan Michálek odmítl podíl na čemkoliv co mu připadlo nezákonné, nepochybně se zachoval slušně. Ale jinak, řečeno lidově, všechno podělal. Z hlediska nedůvěry ve státní orgány, kterou zmiňuje pan Pehe, nemá ani logiku, proč pan Michálek tak usiloval o setkání s kdejakým potentátem. Možná proto, že jsou lidé, kteří jdou, jak se říká rovnou za nosem a jiní, kteří milují rozličné zpravodajské hry. A pan Michálek zřejmě patří do druhé skupiny. Kdyby příslušel do prvé, prostě by šel na polici jako ředitel státní instituce, oznámil svá podezření a vyčkal, co policie provede. Lidsky i právně by byl z obliga. A když už si obstaral záznamy rozhovorů, rozhodně by se nic nestalo, kdyby je zveřejnil až poté, kdy by mohl mít za to, že policie je nečinná. 

Chápu, že ne každý může být schopen věc takhle analyzovat. U vedoucího pracovníka je to ale základní předpoklad. A pan Michálek ho nesplnil. Je humorné pozorovat snahu odměnit jej za slušnost vrácením funkce. Jestli má být jediným předpokladem pro vedoucí funkci ve státní správě slušnost, je horkým favoritem většina tohohle národa. Bylo by proto férové určovat šéfy losem nebo nějakým podobně exaktním způsobem. 

blog.aktualne.cz, 27. prosince