Eurocírkev musí být sociálně-feministicko-multikulti-homo uvědomělá

Stanislav Přibyl

Brilantní přehlídku perel euroideologií měl nedávno možnost sledovat divák Euronews. Byl mu představen španělský kněz, otec Xavier. Sloužil jakýsi levicově angažovaný happening napodobující mši, nikoli však s hostiemi, ale s rozkrajovanou vekou. Nikoli v kostele, nýbrž v konferenčním sále, kde ovšem visel na stěně Kristus přibitý na kříž řetězy – to na znamení těch utlačovaných a marginalizovaných, kteří se ještě musí revolučním bojem osvobodit od pout vykořisťování. Xavier jako kněz „up to date“ musel především smýšlet feministicky. Proto přenechal obřadné pozdvihování oné veky naondulované šedesátnici. A co by byl eurokněz bez multi-kulti? Proto si přišel pro „svaté“ přijímání z veky také mladík Mohamed – jakého asi vyznání? Eurokněz musí také prokázat toleranci, proto bylo zvlášť zdůrazněno, že veku chodí na  happeningy přijímat také homosexuálové. A protože je levicové smýšlení třeba stvrdit také revoluční akcí, otec Xavier ubytovává přistěhovalce a dostává pro ně jídlo v konzervách, jak se také divákům Euronews propagandisticky ukazovalo. Na ně ovšem nepřispívají věřící, nýbrž španělská vláda a – Evropská unie, samozřejmě.

Arcibiskup prý chtěl otce Xaviera suspendovat, a jak by ne, když se jedná opravdu o zneuctění mešní oběti ve pospěch politických ideologií. Ale Euronews nedaly slovo ani arcibiskupovi, ani nikomu jinému, kdo by zastával jiné než politicko-korektní názory. Šedesát kněží se prý revolučního spolubratra zastalo a pořad končil paušálním odsuzujícím soudem, že Španělsko je sice stále ještě katolickou zemí, ale mnoho mladých považuje církev za zastaralou.

Komunisté, obdobně jako dnešní evropští ideologové, podporovali jen určitý typ kněží. Ti z nich, kteří se dali svést jejich „mírovou“ politikou, dostávali od režimu třebas tučné obnosy na opravy kostelů. Takže milá církvi: smíš existovat, ale nesmíš se veřejně vyznačovat něčím, co by narušovalo převládající ideologický monopol. Budeš dotována i dnes, pokud budeš sociálno-feministicko-multikulti-homo-uvědomělá. Pokud taková nejsi, nejen že dotována nebudeš, ale tvoji legitimní zástupci – zde arcibiskup – nebudou mít možnost veřejně promluvit, ani hlásat veřejně tvoji autentickou nauku, ani prosazovat byť jen uvnitř tebe samotné, tvoji elementární disciplínu.