hhh

Arcibiskup Duka: "O takové podobě Bible jsme v době totality ani nesnili"

Ivana Haslingerová

Bohatě zdobené luxusní Bible s překrásnými ilustracemi od nejlepších evropských malířů patřily od nepaměti k nejcennějšímu majetku šlechtických dvorů. K nejznámějším z nich patří Neapolská bible z druhé poloviny 14. století a také středověká Bible Václava IV., nazývaná mezi znalci dokonce nejkrásnější biblí světa. A nejen bohatí šlechtici, ale i obyčejní lidé i v těch nejmenších vískách vlastnili tuto knihu knih byť jen v méně luxusním podání. Pouze po dobu padesátiletého komunistického duchovního temna se stala Bible podpultovou literaturou. Na štěstí se doba změnila a postupně se lidé přestávají bát přihlásit se k víře v Boha a své knihovny opět zdobí nově vydávanými Biblemi. Specielně posledních několik let, kdy se k víře v Boha nebáli přihlásit významní politici jak na pražském Hradě, tak i ve vládě, nastává po této stránce národní duchovní obrození. Naši občané mohli díky pozvání prezidentem republiky Václavem Klausem na vlastní oči vidět Jeho Svatost Benedikta XVI. (psali jsme o tom např. v článku: Sen statisíců věřících se splnil – Papež Benedikt XVI. přistál v Praze). A pan prezident se nebál zdůraznit, že pokládá Jeho Svatost za "jednoho z největších světových intelektuálů a autorit, za někoho, kdo zajišťuje, že hodnoty naší civilizace nebudou v komplikovaném světě ztraceny" A prohlásil,  že "pohledy jeho a Svatého otce na mnoho věcí v komplikovaném světě jsou si blízké. " Připomněl také, že poslední papežova encyklika Caritas in venitate vyšla již i u nás a vyzdvihl symbolický význam návštěvy papeže v době, kdy si připomínáme dvacáté výročí od pádu komunismu – 20 let od změn, které měly historický význam pro Českou republiku, Evropu a pro církve v naší zemi. A pokud sledujeme v současné době, kdy stolec pražského arcibiskupa obsadil Dominik Duka, že jsou vztahy s Hradem a církví přímo vynikající. A odráží se to i v prodeji Biblí, kterých se v loňském roce u nás prodal rekordní počet – zhruba 110 000 výtisků, tedy asi čtyřikrát více než v minulých letech. A nešlo jen o ledajaká vydání. Na zvýšení prodeje se podepsaly i překlady Bible 21, Jeruzalémské bible, Českého studijního překladu bible, ekumenický překlad i původní překlad Bible kralické.

Vrcholem všeho ale byl počin pražského nakladatelství Euromedia Group, které vydalo v 600 kusech ručně vyrobenou velkoformátovou (24,5 x 34,5 cm) Zlatou Bibli mající 1 072 stran, 259 středověkých ilustrací a překrásnou zlatou ořízku se sponou – znak luxusního zhotovení nejcennějších originálů Biblí. Bibli zpracovala německá knihařská dílna Richard Mayer, která při vázání použila nejkvalitnější a nejnákladnější způsob vázání knih - ruční šití. Nárožnice s dekorativními ornamenty zhotovovila ručně podle starodávných předloh. Každý výtisk je tak ručně zhotoveným unikátem vysoké umělecké hodnoty vázaným v nejkvalitnější kůži zpracované podle tradičních postupů. Není divu, že cena knihy je 59 900 Kč.

 

První dva výtisky luxusního vydání ručně vázané Zlaté Bible předali nakladatelé dne 8. září 2010 prezidentu republiky Václavu Klausovi a pražskému arcibiskupovi Dominiku Dukovi. Potvrzuje to jen výše uvedené tvrzení, že vztahy mezi Hradem a Arcibiskupským palácem jsou velmi dobré a že to pan arcibiskup Duka darováním této nejčtenější a nejprodávanější knihy světa panu prezidentovi ocenil.

"To není jen kniha, ale celá velká knihovna literatury. Je to dílo, které nám ukazuje, že Bible byla vždy v zájmu člověka. Toto vydání je navíc uměleckým knižním dílem s krásnými iluminacemi," řekl Dominik Duka po obdržení Zlaté Bible v Arcibiskupském paláci

Prezident Václav Klaus, který přebral Zlatou Bibli na Pražském hradě ji rovněž ocenil a byl darem evidentně potěšen.

"Je to kulturní počin a velmi cenná věc," řekl prezident republiky Václav Klaus při převzetí Zlaté Bible na Pražském hradě

Bible je hodnotná nejen svým obsahem ale i nádhernými ilustracemi, které do ní byly vybrány z přibližně dvaceti umělecky cenných iluminovaných rukopisů. Například obrázek stavby Babylonské věže byl zhotoven podle nejkrásnější bible světa – Bible Václava IV. Takto bohatě zdobená bible mohla vzniknout zejména proto, že nakladatelství Euromedia Group získalo přístup k archivům světoznámé Rakouské národní knihovny. Zlatá Bible obsahuje její největší poklady, které vznikly v průběhu uplynulých staletí. Jedná se o pestrou a svým složením zcela ojedinělou sbírku dokonalých reprodukcí. Emblémy Bible Václava IV. zdobí bohaté motivy květin a repliky iluminací jsou vybrány z vídeňské Historické bible z Urachu z roku 1463. A čtenář se může dokonce pokochat rozmanitými miniaturami, zdobenými zlatými a stříbrnými ornamenty, z legendární Vídeňské Genesis ze 6. století.

Bibli však nekupujeme a nečteme jen proto, abychom odhalili nádheru středověkého umění. Především jde o obsah Bible. A Zlatá Bible toto zaručuje dokonale. Za vrcholné dílo moderní biblistiky považují odborníci Bibli Jeruzalémskou, kterou loni vydalo Karmelitánské nakladatelství a dosud se jí prodalo přibližně 15 000 výtisků. Jedná se o jeden z nejuznávanějších moderních překladů Písma svatého, který vznikl překladem z původních jazyků do francouzštiny. A právě český překlad Jeruzalémské bible z roku 2009 Frantikem a Dagmar Halasovými byl použit ve Zlaté Bibli pro úplné znění Starého a Nového zákona. Překlad manželů Halasových, ocenil pan arcibiskup pozváním na předávání Zlaté Bible do Arcibiskupského paláce. "O takové podobě bible jsme v době totality, kdy jsme pracovali na překladu, ani nesnili," radoval se arcibiskup Duka, který v minulosti k novému překladu, který vznikal třicet let a pracovalo na něm dvanáct odborníků, přispěl.

Z výše uvedeného je zřejmé, že pro sběratele a milovníky umění je dílo tak vysokých uměleckých kvalit jistou a trvalou investicí a bude pro celé generace cenným rodinným dědictvím. Zájemci mohou Zlatou Bibli získat, i když se tato do knihkupectví vůbec nedostane přes internetovou stránku zlatabible.cz. Do konce října navíc se slebou 10 000 Kč. Dosud přišlo přes devadesát objednávek.

Ilustrační fotografie: Archiv Pražského hradu a České biskupské konference