Osvěžující pramen z Polska

Stanislav Přibyl

V Lidových novinách se často setkáváme s kýčovitým a mechanickým hodnocením představitelů a proudů ve střední postkomunistické Evropě. Hlavním tvůrcem tohoto školácky šablonovitého zjednodušování je pan redaktor Palata: Mečiar absolutní zlo – Dzurinda absolutní slušnost, omlouvačství Německu absolutní ctnost – pochybnosti o směřování Evropské unie absolutní zločin. A samozřejmě Kazcynští – absolutní nacionalistické ultrakonzervativní tmářství, zatímco polští v Evropské unii oproti nim preferovaní politici – absolutní dobro. V této souvislosti mi utkvěl autentický, ale o to více šokující výrok jednoho eurobyrokrata: „My podporujeme moderní evropské politiky, jakým je například Donald Tusk“. Zde již nejde jen o nevinné pisálkování, nýbrž o to, že tento novinářský „trendy“ styl je ozvěnou i podporou myšlení a zákulisního konání Bruselu. Tam se kádruje „modernost“ a „evropskost“ politiků. Tam je skutečné mocenské centrum, pro nějž mají hlasy voličů pro „nemoderní“ a „neevropské“ politiky jen relativní význam, protože jsou zpozdilé a nechápou objektivní směřování evropských dějin.

Slouží ke cti Lidovým novinám, že nám konečně nadělily také autentický hlas z Polska, a to publikováním „Úhlu pohledu“ polského europoslance za Kaczynsikého PiS, Marka Henryka Migalského  (LN, 13. 7. str. 11). Je to vskutku osvěžující pramen živé vody. Jednak sám název příspěvku „Kaczynski není Rumburak“, jakož i označení Kaczynského za cimrmanovského „sekáče, co se nezakecá“, prozrazuje asymetrii mezi znalostí české kultury v Polsku oproti našim znalostem kultury polské, končící často jen u Bolka a Lolka. Migalski přesvědčivě vyvrací hanebně produkované šablony, např. o nedovzdělaných venkovských voličích PiS versus osvícených městských elitách, ukazuje pozitivní ekonomický rozvoj Polska i posílení vymahatelnosti práva oproti předchozímu mravnímu marasmu bývalých komunistických elit v době před nástupem PiS k moci, vyjasňuje specificky polský náhled na hodnotu solidarity, a nakonec také demaskuje nabubřelé europokrytectví: „Kaczynští jen otevřeně a nahlas říkali to, co ostatní lídři schovávají za zavřené dveře nebo líbivé fráze o evropské spolupráci“. Seznámit se s názory polského europoslance Migalského rozhodně stojí za to.