hhh

Biopaliva škodí čtyřikrát víc než benzin a nafta

František Matějka, místopředseda Svobodných

Vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci. Mnoho z Vás opakovaně v minulosti dodatečně přiznalo, že jste mnohdy nevěděli „pro co hlasujete“. Dovolte mi tedy, abych Vám dnes pomohl.Ve čtvrtek, poslední den Vašeho mandátu, se sejdete na pokračování schůze sněmovny. Oficiálním důvodem pro jednání této schůze je prý návrh zákona o přímé volbě prezidenta České republiky. Tato myšlenka je probírána již dlouhé roky a není jediný důvod pro to, abyste se jí věnovali poslední den svého mandátu. Takto důležitou změnu Ústavy České republiky byste bez jakýchkoli pochyb měli ponechat na rozhodování nové sněmovny, která bude ustanovena prakticky jen několik hodin po Vaší schůzi. Pravým důvodem Vaší schůze ve čtvrtek je něco zcela jiného. Přehlasování veta prezidenta republiky a hlasování o zákonu, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, přijatý dne 28. dubna 2010.
Dovolte mi tedy, vycházeje z Vašich vlastních slov o mnohdy neznalosti pravého obsahu toho, o čem hlasujete, abych Vám v dobré víře předložil několik dokumentů k citovanému návrhu zákona, společně s několika důležitými odkazy, o kterých jste do teď nemuseli třeba i vědět.

1) Biopaliva škodí čtyřikrát víc než benzin a nafta. Více informací naleznete zde.

2) Závěr ze studie se snažila Evropská komise utajit před veřejností i politiky členských států Evropské unie. (studii nabízím zde)

3) Budete hlasovat o návrhu zákona, jehož obsah je papežštější než papež. Doprovodná informace k zákonu o tom, že jej po nás opět požaduje Evropská unie, je obyčejnou lží. Není pravda, že České republice nařizuje mít podíl 5,75% biopaliv Směrnice 2003/30 Evropské unie (kterou nabízím zde). Státy by podle směrnice měly (ale nemusí) „zajistit minimální procento“ biopaliv, přičemž ve směrnici uváděná hodnota pro rok 2010 ve výši 5,75 % není závazný cíl, ale „referenční hodnota“.

4) Závazky ohledně procent přimíchávání příměsí do PHM jsou z kategorie opatření, která mají údajně za cíl zmenšit důsledky lidské činnosti na globální oteplování. Vzpomeňte si poctivě, prosím, a sáhněte si do svědomí, jak to bylo a nadále je s „klimatology“, kteří se nám snažili v Kodani předložit vědomě zfalšované závěry proto, aby ze států světa, tedy peněz lidí, získali do roku 2020 až 20 bilionů dolarů. Neexistuje žádná nezvratná studie, ani jasné relevantní a porovnatelné výsledky odborníků, které by potvrdily ryzí teorii o vlivu člověka na GO v takovém měřítku, jak se nám ekologistická lobby snaží vnutit.

5) Jestliže schválíte návrh legislativní normy, která Vám ve čtvrtek bude předložena, připravíte v době hospodářské krize o peníze miliony lidí v České republice. Stoupne cena pohonných hmot, která se naprosto samozřejmě a přirozeně projeví v ceně služeb. Lidem a podnikatelům stoupnou náklady na údržbu vozového parku.

6) Ani zemědělcům zákonem ve skutečnosti nijak nepomůžete. Zemědělce tíží samotný systém dotací, který je v Evropské unii nespravedlivý. Stali se pouhými rukojmími a obětí této hry.

7) Řada z Vás je připravena dost možná hlasovat proti vetu prezidenta už jen z principu, neboť jej nemáte v oblibě. Abstrahujte tentokrát, naléhavě prosím, od osobní nevraživosti. Připusťte, že i z hradu může přijít dobrá myšlenka. Podívejte se na problém věcně a bez osobních antipatií.

8) Řada z Vás se v minulosti a během několika posledních dní sešla s panem Andrejem Babišem, nebo jeho lidmi. Řada z Vás je připravena v poslední den svého mandátu vyjít vstříc jeho lobby. Nechci dnes zkoumat důvody proč tomu tak je. Dovolím si Vám jen připomenout, že se narodil 2. září 1954 v rodině komunistického prominenta Štefana Babiše, který pracoval například jako obchodní poradce při OSN či zastupoval ČSSR v jednání GATT. Díky postavení jeho otce měl za komunistů šanci vystudovat kvalitní gymnázium ve švýcarské Ženevě a následně Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě. Výtečné vztahy měl se Zemanovou i Grossovou vládou, výhodně privatizoval několik podniků – od Lovochemie až po Unipetrol. O schůzkách Babiše s šéfem antimonopolního úřadu Pecinou bylo napsáno už mnohé. Dnes je Pecina ministrem vnitra, nominovaný za ČSSD a znovu kandidující. Andrej Babiš byl vyšetřován v řadě ekonomických deliktů, které mu nakonec nebyly prokázány - zajímavostí v této souvislosti je jistě skutečnost, že měl o svých odposleších informace předem, což sám přiznal bez toho, aniž by uvedl od koho. Třetí nejbohatší člověk v zemi Babiš byl také členem KSČ a agentem StB. Byl evidován jako agent a tajný spolupracovník ve svazku 25085 pod krycím jménem "Bureš". Evidující správou byla centrála STB a Bratislava. V roce 1988 byl jeho svazek na kontrarozvědce uzavřen a předán rozvědce. Další podrobnosti bohužel zjistit nelze, protože dokumenty jsou uloženy na Slovensku. (odkaz na záznam nabízím zde).
Vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci. Zvažte, prosím, zda poslední den Vašeho mandátu si opravdu zaslouží takový zásah do života lidí, kteří Vám mandát v minulých volbách dali. Den po hlasování budou totiž o dvou třetinách z Vás, kteří jste opět na volitelných místech kandidátek politických stran, rozhodovat znovu. Děkuji Vám.

(Tento otevřený dopis zaslal František matějka poslancům před hlasováním o zákonu o biopalivech)