Hrozba státního bankrotu je reálná

Ekonomická skupina odborníků (ESO)

Reakce ESO na inzerci ČSSD: Ekonomická skupina odborníků (ESO) se ohrazuje vůči dnešní inzerci ČSSD. V ní ČSSD zlehčuje situaci ohledně stavu veřejných financí a popírá tím nutnost úsporných opatření. Dokazuje tím, že hodlá dál pokračovat ve své politice zvyšování dluhů. Historie se tedy opakuje, a někteří zůstávají nepoučitelní.

Jak dokazuje studie historie 800 let finančních krizí od renomovaných světových ekonomů Carmen Reinhartové a Kennetha Rogoffa[1], hrozba státního bankrotu nezávisí pouze na výši dluhu, ale na tempu jeho zvyšování. Ostatně Lotyšsko zbankrotovalo s polovičním dluhem, než tehdy měla Česká republika. Náš veřejný dluh se přitom zvyšuje skoro o 5000 Kč za každou vteřinu.

Agentura Moody’s již jasně varovala, že když nedojde k realizaci zásadních úsporných opatření, tak bude zvažovat zhoršení našeho ratingu. To by vedlo ke zvýšení nákladů na správu dluhu, ztrátě důvěry investorů a mohlo by vést až k zastavení pozvolného oživování české ekonomiky.

Tuto problematiku jsme na schůzkách ESO několikrát diskutovali, a sám Miroslav Zámečník považoval toto riziko za vážné. Naštěstí z volebních průzkumů vyplývá, že alespoň lidem není zadlužování a hrozba finančního úpadku země lhostejná.

Po dlouhou dobu odborné téma tak začíná zajímat širokou veřejnost. To je pro Ekonomickou skupinu odborníků příslibem, že jejich tlak přiměje politiky k odpovědné rozpočtové politice. Ne náhodou se také v sousedním Rakousku a Německu přijímají zákony na zbrzdění zadlužování, aby se vyhnuly problémům s financováním dluhu.

[1] REINHART, C.M. – KENNETH, S.R. This Time is Different: A Panoramic View of Eight Centuries of Financial Crises. 2008. Dostupné na: http://www.economics.harvard.edu/files/faculty/51_This_Time_Is_Different.pdf

http://www.ods.cz/volby2010/ekonomicka-skupina-odborniku.html