hhh

SEDM MILIARD DOTACÍ NA ZAVÁDĚNÍ INOVACÍ A ÚSPORY ENERGIE

Lucie Kocourková

Dva nově otevřené dotační programy rozdělí mezi podnikatele sedm miliard korun. Tři miliardy na úspory energie a využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů nabízí program Eko-energie. Program Inovace – Inovační projekt čtyřmi miliardami podpoří zavádění inovací do praxe. Výzvy k předkládání žádostí o dotaci z těchto programů vyhlásilo právě dnes Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. „Právě v oblasti snižování spotřeby energie a zavádění inovací je skrytý potenciál mnoha společností. Ačkoli jsou tyto investice spojené s nezanedbatelnými vstupními náklady, jsou díky EU dostupné i nejmenším podnikům.

S pomocí dotací ze strukturálních fondů mohou podnikatelé získat zpět až 60 procent nákladů vynaložených v souvislosti s projektem,“ upozorňuje Alexandra Rudyšarová, pověřená generální ředitelka agentury CzechInvest. Třetí výzva programu Eko-energie podpoří snižování spotřeby energie při výrobě a častější využívání obnovitelných zdrojů. Podniky všech velikostí mohou žádat o dotaci na úspory energie, tedy například na využití odpadní energie při výrobě, modernizaci zařízení na výrobu energie či na zateplení budov – s výjimkou rodinných a bytových domů. Malé a střední podniky mohou využít spolufinancování z fondů EU také na obnovitelné a druhotné energetické zdroje, například na stavbu či rekonstrukci malých vodních elektráren nebo zařízení na získávání energie z biomasy.

Na jeden projekt v programu Eko-energie je možné získat dotaci v hodnotě 500 tisíc až 250 milionů korun. Příjem žádostí potrvá od 1. března 2010 do 30. června 2010. Dotace z aktuální čtvrté výzvy programu Inovace – Inovační projekt podpoří nákup strojů a zařízení, které umožní přenos výsledků výzkumu a vývoje do výroby, nebo také nákup know-how či licencí potřebných při zavádění nově vyvinutých produktů na trh. Pro tento typ projektů podniky mohou získat dotaci od jednoho do 75 milionů korun, maximální výše dotace se zvyšuje až na 150 milionů korun v případě, že žadatel působí v některém z regionů se soustředěnou podporou státu (dle přílohy č. 1 k usnesení vlády 560/2006).

Malé a střední podniky mohou z programu Inovace – Inovační projekt dále získat dotaci až dva miliony korun na projekty zaměřené na organizační a marketingové inovace, například na zavedení nového způsobu prodeje nebo na financování spolupráce s jinými firmami a veřejnými institucemi. Příjem žádostí o dotaci potrvá od 1. května 2010 do 30. září 2010. Žádosti do obou programů bude přijímat agentura CzechInvest prostřednictvím aplikace eAccount, která je online dostupná na adrese www.czechinvest.org . Své projekty mohou už nyní podnikatelé konzultovat v regionálních kancelářích agentury CzechInvest nebo na centrále v Praze.

Zájemcům je každý všední den od 9 do 13 hodin k dispozici také bezplatná informační linka o podpoře podnikání na telefonním čísle 800 800 777. Programy Eko-energie a Inovace – Inovační projekt jsou součástí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), který mezi podniky z oblasti zpracovatelského průmyslu, centra sdílených služeb a technologická centra v období 2007-2013 rozdělí 3,6 miliardy euro, tedy okolo 100 miliard korun. O dotaci mohou požádat podniky, které své projekty realizují mimo území hlavního města Prahy. Řídicím orgánem OPPI je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, zprostředkujícím subjektem pro dotační tituly OPPI je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.