hhh

Klíčovým faktorem úspěchu je omezení korupce

 IVANA HASLINGEROVÁ

V Nové galerii Pražského hradu proběhl již XIV. ročník mezinárodní konference „Klíčové faktory úspěchu“. President pořádající společnosti COMENIUS Karel Muzikář položil  všem přednášejícím otázku: "Co je skutečný úspěch, na čem závisí a jak se dosahuje?“

Zatímco z odpovědí řečníků minulé konference vyplynul závěr "Úspěch je úsměv" (Snad nejlépe to tehdy vyjádřil generální ředitel pro Střední a Východní Evropu Compass Group PLC Miroslav Šole slovy "Jestli děláte rádi a s úsměvem svoji profesi, je to klíčovým faktorem úspěchu" a promítnutím obrázku dvou veselých opiček  s nadpisem "Úsměv je úspěch"), letošní panelisté pojali otázku vážněji. Zajímavé bylo, že svůj osobní úspěch oddělovali od úspěchu firmy i od úspěchu státu. Lépe řečeno důvody, které k nim vedou. Osobní úspěch potřebuje pokoru, energii prosadit své sny a představy, pracovitost a štěstí. Firemní úspěch vizi (strategii) a odhodlání ji prosadit a pak lidi ve správné struktuře se správnou odpovědností. Aby byla firma úspěšná, musí mít vzdělané zaměstnance, o vedení nemluvě, rychlou implementaci novinek do praxe a pokud možno nulovou administrativu. Úspěch státu spočívá především v dobré ekonomice a ta v omezení korupce.

Všichni panelisté se shodli, že největším problémem bránícím úspěchu jak firemnímu tak osobnímu i státnímu je netransparentnost obchodování coby živná půda pro korupci, která se stává z morálního problému (poskytnutí lahvinky zubaři či pár tisíc úředníkům za vyřízení žádosti) pojmem vysoce ekonomickým (nevýhodné státní zakázky, získávání pozemků za stamiliony v cenách pár tisícovek...). Úniky v platbách do státního rozpočtu díky ní činí v ČR podle Amnesty International přes 100 miliard. Vládní komise NERV uvedla, že státní zakázky jsou o 40 % dražší než podobné zakázky v nestátním resortu. To již je problém opravdu obludných rozměrů, když si uvědomíme, jak by tyto peníze mohly pomoci našemu zdravotnictví, školství, důchodcům, kde se každoročně ministři hádají o několik miliard. Korupce se stává největším nebezpečím pro demokracii. Miliardy ve státním rozpočtu se musejí získat zvyšováním daní, propouštěním a snižováním životní úrovně celé společnosti. Jedním z faktorů úspěchu státu je tedy snaha snížit korupci na minimum. Nízká korupce je jedním z faktorů úspěchu. Proto se panelisté zabývali i myšlenkou, co s korupcí dělat.

Podle ministra vnitra Martina Peciny, který přiletěl na konferenci přímo z Brazílie a patří mu dík za to, že drží slovo, je nutné zapojit více občanů do politických struktur. Nebyli jsme na tom s korupcí hůř než západní Evropa. Naopak odtud k nám byla implantována a z korupce v rozsahu "dát kafe, rum" přerostla v dávání kufrů peněz a přes získání státních zakázek pro drahé firmy v desítky miliard úplat. "Ještě před několika lety jsme byli zděšeni, že Gross neuměl vysvětlit, kde vzal milion Kč na byt. Od té doby nastal diametrální skok. Místopředseda vlády v jednom dni uložil na propadlou občanku do tří bank milion Kč, expremiér si na dovolenou jen tak koupí za milion barák a nikdo se neptá, kde na to bere. Je to již ekonomická otázka a musíme s tím něco dělat. Navrhuji zavést standardní nástroje boje s korupcí, jako je agent provokatér nebo instiut korunního svědka. Lidi se musejí začít bát nejen brát, ale i dávat úplatky. Pokusím se to protlačit v Parlamentru," slíbil pan ministr. Také si posteskl, že slušní lidé se do politiky dostanou stále hůř. Speciálně v pravicových stranách, kde je méně členů, si šéfové mohou víc dupnout a chovat se jako bohové. Navíc napříč stranami nemají straničtí bossové pud sebezáchovy. ODS sází na severní Moravu, kde má nejmenší pobočku, zatímco Prahu s nejvíce lidmi i voliči ignoruje. Naopak ČSSD zase vsází na pravicovou Prahu a ignoruje sevení Moravu. Ve Frýdku-Místku se 60 000 obyvateli má jen 60 lidí a z toho z části černé duše. Je kumšt vybrat tam potom ze 45 socialistů lidi do zastupitelských úřadů. Je to asi tím, že když má pobočka hodně lidí, nemůže si v ní šéf tak dupnout. Proto se mu lépe pracuje s malými pobočkami.

Konference ale byla především o tom, jak dosáhnout úspěch, ne o tom, co mu brání. Pro dosažení úspěchu se jako červená nit vinula téměř všemi referáty nutnost mít vizi a odhodlání ji prosadit. Účastníci se shodli, že bez vize (strategie) jen odhodlání chtít se stát úspěšným nestačí, neboť nevíme, co chceme vlastně prosadit. Avšak bez odhodlání zase neprosadíme ani tu nejlepší vizi. Odhodlání je nutné k plnění vize (strategie).

Jak trefně prohlásila minisryně zdravotnictví Dana Jurásková "Bez odhodlání by ani Kolumbus neobjevil Ameriku." Bohužel si posteskla, že politici nedovolí současným ministrům dělat vize. Ty chtějí předkládat voličům oni. I když si byla před vstupem do politiky vědoma, že politici mají na chod státu značný vliv, nebyla připravena, že vliv politiky je na chod státu tak destruktivní.

Předseda dozorčí rady Scanservice Miroslav Barabáš doplnil pani ministryni, že za zásadní faktor úspěchu pokládá pokoru a sebevědomí podložené sebedůvěrou, profesionalitu a improvizační flexibilitu. A také slušnost, pomoc potřebným a udržování kontaktů podle hesla "přej a bude ti přáno".

Předseda představenstva OKIN Group Michal Jelínek za základ všeho pokládá pracovitost a to, aby práce každého bavila.

Generální ředitel ČEPRO Jiří Borovec zakazuje ve firmě slovo "nejde to". Připomněl, že úspěchu musí každý něco obětovat, např. čas na rodinu a děti.

Generální ředitel Credit Suisse Central Group Michael Rüdiger diskusi doplnil o zajímavý postřeh, že zákazníci bank nehledají jen úspěch, ale především dlouhodobou stabilitu banky. Slovenský velvyslanec podotkl, že je nehoráznost vyplácet ředitelům krachujících bank zlaté padáky, když přivedou ústav k bankrotu.

Podle Karla Janečka z RSJ Invest Algorithmic trading prohloubilo krizi netransparentní obchodování. Za klíčový faktor úspěchu pokládá schopnost aplikovat teoretickou matematiku do praxe, špičkové vzdělání, rychlot implementování novinek do praxe a nulovou administrativu. Jen tak mohla jeho firma, kterou založil v roce 1995, dosáhnout obratu 2,6 × 10 na 15 Kč neboli 100 x většího, než činí roční rozpočet celé republiky. Deset transakcí na vteřinu dělají firemní počítače obchodující mezi Chicagem, Prahou, Londýnem a Frankfurtem. "To, že jsem v korupci na chvostu EU, je nejen morální, ale zejména ekonomický problém činící úniky až 100 mld Kč. To vede k nutnosti zvyšovat daně a tím poklesu životní úrovně společnosti. Korupci pokládám za největší nebezpečí pro demokracii."

Předseda představenstva Česká energie Ladislav Dráb považuje za nutné pro úspěch úctu, pokoru k lidem i věcem.

Generální ředitelka BEST, a.s., Iveta Churavá zjednodušila důvody k úspěchu čistě žensky na potkání osobnosti - majitele. Pak již podle ní stačí samostatnost a zdraví a každodenní tvrdá práce jak hlásal Masaryk: "Svět stál a stojí na práci, ne na vládě. Stojí na práci drobné."

Personální ředitel Škoda Holding Josef Bernard kladl velký důraz na vizi. "V roce 2000 jsme si řekli, že budeme nejlepší ve výrobě turbin, trolejbusů a tramvají. Že musíme vyrábět to, co nevyrábí nikdo v naší blízkosti. Museli jsme inovovovat, protože tyto obory jsme v Plzni na světové úrovni nedělali. Vybrali jsme si schopné vysokoškoláky a výsledky se dostavily. "

Předseda představenstva Evropsko-ruské banky Roman Jakubovič Popov podtrhl podobnou myšlenku jako předchozí bankéř: "Úspěch banky není poměřován jen ziskem, ale i vážeností společnosti. Krize je sice nebezpečím, ale i šancí tuto vážnost podtrhnout, takže seriozní banky z ní mohou naopak vyzískat svoji důvěryhodnost."

Protože monitorujeme tuto konferenci každoročně, uvědomila jsem si, že pro politology, ekonomy a především politiky je zajímavá nejen jako fórum vyjadřující názory podnikatelů na možnost získat úspěch v daném podnikatelském prostředí v příslušném roce, ale i jako na fórum odrážející ekonomický vývoj u nás vzhledem k úspěšnosti podnikatelů za posledních 14 let. Podnikatelé se na ní totiž bez ostychu svěřují s tím, co je v daném roce nejvíce trápí. Pokud je ekonomická situace v zemi v pořádku, je úspěch úsměvem, pokud je krize, hledají podnikatelé největšího nepřítele z ní plynoucího a vysvětlují jak ho překonat na svých názorných příkladech. Proto nepovažuji tuto konferenci jen za jednu z mnoha, které jsou pořádány pro vykázání činnosti, ale za zajímavou a záslužnou pro podnikatele i pro politiky. Přestože je na první pohled každý rok stejná se stejným zadáním, jsou odpovědí na otázku presidenta pořádající společnosti COMENIUS Karla Muzikáře  "Co je skutečný úspěch, na čem závisí a jak se dosahuje? každý rok jiné. A hlavně ukazují, čeho by se měla vláda vyvarovat, chce-li mít úspěšnou podnikatelskou sféru a díky tomu celou ekonomiku země.