Lisabonská smlouva ve dvaceti bodech aneb překlad z bruselštiny.

Břetislav Olšer

1) Německo si v Evropě bude dělat co chce. Běda, jestli ne.

2) Francie si v Evropě taky bude dělat co chce, pokud nenarazí na bod 1.

3) Pokud se bod 2 dostane do sporu s bodem 1, platí ZATÍM bod 1 (ještě se uvidí…)

4) Na Anglii z vysoka, ta je za vodou.

5) Na Španělsko ještě z větší výšky, jelikož je za Pyrenejemi.

6) Stejně jako Itálii, co je za Alpami.

7) Na ostatní státy EU kálíme o to víc, jsou mrňavé a zaostalé a můžou být rády, že dostanou čuchnout k rektální kariéře.

8) Státy, zmíněné v bodech 4 - 7 budou radostně odebírat zboží Německa, popř. Francie.

9) Dojde-li ke konfliktu s domácí konkurencí, domácí konkurence se přizpůsobí.

10) Pokud se domácí konkurence nepřizpůsobí, bude zlikvidována.

11) Státy, zmíněné v bodech 4 - 7 budou za všech okolností podporovat prosperitu a hospodářský rozvoj Německa (no jo, dobře, tak tedy Francie taky…)

12) Dojde-li ke stagnaci či k recesi Německa (no jó, Francie taky) je to vina USA a ostatních států EU. V tom případě Brusel neprodleně zajistí nápravu a potrestání viníků.

13) Rozhodování Bruselu se řídí zájmy Německa a možná i Francie. Bruselský úředník se zdrží jednání, které by mohlo Německo a Francii popudit. Za odměnu dostane také čuchnout k rektální kariéře.

14) Národní parlamenty států zmíněných v bodech 4 - 7 mají právo schvalovat rozhodnutí Bruselu aklamací. Pověřený úředník kontroluje spontánnost projevu. Při nedostatku spontánnosti budou zjištěné nedostatečnosti neprodleně odstraněny (i s jejich nositeli).

15) Národní parlamenty států zmíněných v bodech 4 - 7 mají povinnost vysvětlovat občanům svých států blahodárnost rozhodnutí Bruselu.

16) Občané států zmíněných v bodech 4 - 7 mají právo: a) držet hubu a krok b) radostně přijímat a naplňovat všechna usnesení Bruselu c) pověřeným úředníkům oznamovat osoby, které dle jejich názoru nedostatečně využívají práva dle 16a a 16b.

17) Pokud u občana vznikne podezření na nedostatečné využití práva 16c, bude považován za neuvědomělého a podroben převýchově.

18) Bruselský úředník bude vybírán ze zvláště uvědomělých občanů, pokud Německo a Francie neurčí jinak.

19) Kursy rektálního alpinismu pro uvědomělé občany pořádá každý stát ve vlastní režii pod dohledem pověřeného úředníka. 20) Platnost bodů 3 - 19 se řídí rozhodnutím Německa a Francie…

 

Zalal nám to do redakce Petr Paulczynski se slovy : "Tak tohle se Olšerovi povedlo"