Alternativou Bruselu není Moskva, ale nezávislost

Ivana Haslingerová

DEN ČESKÉ STÁTNOSTI  – den, kdy se Češi pod vedením Tomáše G. Masaryka vymanili z byrokratické nadnárodní říše, aby si vládli samostatně ve svém vlastním státě – proběhl letos, až na jeho důstojné připomenutí prezidentem republiky, z pohledu našich vrcholných politiků téměř v utajení. Sociální demokraté, ODS ani lidovci si tento den prakticky nepřipomínali, neboť chtějí naši národní suverenitu opět odevzdat do ciziny a znělo by proto z jejich úst pokrytecky připomínat to, co před devadesáti lety pro náš stát udělal prezident Masaryk. Na štěstí kromě těchto zaprodanců bruselských křesel dorůstá nová generace politiků podporovaná mnoha občanskými sdruženími, kterým osud naší země není lhostejný. Svědčí o tom stále sílící podpora akcí Občanské iniciativy D.O.S.T. za záchranu naší národní suverenity. V současné době již její kroky podporuje 24 subjektů, z nichž 6 jsou neparlamentní strany. Na oslavu státního svátku se sešli spolu s D.O.S.T. jejich zástupci a členové, aby uctili tento významný den Pochodem na obranu svobody a státní suverenity.

Nejpočetněji zastoupena byla nově vzniklá strana Svobodných v čele s předsedou Petrem Machem (na obr. zcela vlevo přichází s místopředsedou Miroslavem Bednářem na manifestaci), která spolu se Suverenitou Jany Bobošíkové, Nezávislými demokraty Vladimíra Železného, Právem a Spravedlností Jana Broje, Českou stranou národně socialistickou Karla Janka, Hnutím pro život ČR, Kulturní komisí ČR, Mladou obočanskou platformou, Mladou pravicí, Společností Lipový kríž, Institutem svatého Josefa, Tělovýchovnou jednotou Orlem Kladno, Národní Obnovou, Občany proti EU, Revue Fragmenty, EUportálem, euRABIA, reformami.cz, NE Lisabonu, Národní myšlenkou, Národní Tiskovou Agenturou, časopisem Te Deum, časopisem Svědomí, akce-dost.cz a Divadlem Ta Fantastika uctila spolu s D.O.S.T.  DEN ČESKÉ STÁTNOSTI, 28. říjen, důstojným průvodem ulicemi Starého Města.

Na Malostranském náměstí se tak sešlo několik set vlastenců, kteří se za provolávání hesel: "Nechceme Lisabon!, Vivat Klaus!, Podporujeme svého prezidenta!, Nechceme Brusel!, Ať žije Klaus!.." vydali Mosteckou ulici směrem ke Karlovu mostu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po průchodu Malostranskou mosteckou věží se průvod vydal přes Karlův most  do ulic Starého města pražského.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co do počtu tvořili jádro průvodu Svobodní, v jejichž čele kráčel předseda Petr Mach (na obrázku vlevo dole) spolu s místopředsedou strany nejvýznamějším českým masarykologem dr. Miroslavem Bednářem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pochod ukončili účastníci v blízkosti propagacčího centra EU na a Jungmannově náměstí:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Sešli jsme se u pomníku Josefa Jungmanna, který se zasloužil o obnovení českého jazyka a položil tak základy obnovení české státnosti. Díky němu nejsme jen další spolkovou zemí Německa. Jungmann by zřejmě nesouhlasil se současnou přehršlí cizích slov v českém jazyku. Vezměme si třeba takový výraz ‘Evropská unie‘. Správně se má samozřejmě říkat Evropský svaz. To je mnohem jasnější," vysvětluje Petr Mach (obr. vlevo nahoře), proč se akce koná právě u Jungmannova pomníku.

Předsedkyně Jihočeských Svobodných Eva Veselá (na levém obrázku první vpravo) přišla se svými věrnými na Jungmannovo náměstí s transparentem Vivat Klaus! Snímek vpravo dole je dokladem toho, že má Václav Klaus ctitelky i v nejmladší generaci. Dívenka doslova padala pod tíhou jeho fota, ale nedala si ho vzít z rukou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Vítejte všichni vlastenci! Současná situace v naší zemi mi připomíná atmosféru před únorem 48. Doufejme, že nám všem nehrozí gulagy," uvítal přítomné u pomníku národního buditele Josefa Jungmanna člen republikové rady Svobodných Ladislav Bátora (obr. vlevo), který celý podvečer moderoval. Vlevo za ním stojí Jana Bobošíková, vpravo Petr Mach.

 

 

"Mnohé občany jímá malomyslnost a ptají se mne, zda má vůbec smysl zápasit za svobodu našeho národa. Odpovídámjim, ať otevřou Knihu knih, Žalm 73. Tam se s tímto stavem mysli počítá a dospívá se k závěru, že se svévolníky to nedopadne dobře a není jim co závidět. Když se za naši národní nezávislost  bral kdysi historik a aristokrat František Lycov, ptali se ho "Pane hrabě, proč právě Vy to děláte?" a on odpověděl: "Protože  můžu, protože chci a protože je to má povinnost." A takto bychom měli uvažovat všichni!" uvedl mj. ve své zdravici za iniciativu D.O.S.T. Petr Bahník (obr. vpravo):

 

Hlavní projev pronesl zapálený bojovník proti socialistickému superstátu EU svodomyslný liberál Petr Mach: "Den české státnosti je den, kdy se Češi pod vedením Tomáše G. Masaryka vymanili z byrokratické nadnárodní říše, aby si vládli sami. A udělali dobře: Zatímco v okolních státech vládla bída a hyperinflace, Československo s vlastní měnou a vlastními zákony prosperovalo," uvedl hned v úvodu svého projevu předseda Svobodných Petr Mach. Upozornil na to, že Sociální demokraté, ODS ani lidovci si tento den prakticky nepřipomínají, nanejvýš velmi formálně. Nehodí se jim totiž do krámu, neboť chtějí naši národní suverenitu opět odevzdat do rukou cizích vládců. Mach se také ohradil proti tomu, že političtí odpůrci Svobodných je posílají do Moskvy: "Myslí si zřejmě, že když nechceme strkat hlavu do lisabonského chomoutu, je jedinou alternativou žádost o vstup do Ruské federace. To je samozřejmě hloupost. Alternativou Bruselu není Moskva. Alternativou je Nezávislost! To bylo koneckonců i úspěšné řešení Tomáše G. Masaryka a jeho spolupracovníků."

Mach dále připomněl, že Den české státnosti důstojně připomíná prezident republiky Václav Klaus, a zdůraznil, že Svobodní jsou mu za to vděčni a podporují ho ve snaze zamezit nejhorším dopadům Lisabonské smlouvy, i když vědí, že i s jeho vydobytou výjimkou to bude stále smlouva špatná, horší než stávající podmínky našeho členství v Evropské unii. "Dva základní principy, na nichž stojí politická filosofie Strany svobodných občanů, jsou svoboda jednotlivce a národní nezávislost neboli schopnost tvořit si vlastní zákony. Odmítáme socialismus všeho druhu. Odmítáme Národní socialismus a odmítáme Nadnárodní socialismus. Založili jsme Stranu svobodných občanů, protože jsme odhodláni za svobodu a nezávislost znovu bojovat všemi dostupnými politickými prostředky," zdůraznil Mach a prohlásil, že tímto zakládají Svobodní tradici setkání ke Dni nezávislosti a těší se, že zde jednou 28. října budeme slavit skutečnou nezávislost!

"Hanba všem, kteří volají, aby Václav Klaus odstoupil. Pane prezidente, nejste sám!" volala emotivně ve svém působivém projevu Jana Bobošíková (obr. vlevo). Ta spolu s manželem po celou dobu mítinku stála s transparentem "Podporujeme svého prezidenta" u Jungmannova pomníku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Představitelé ODS kdysi tvrdili ústy svého současného předsedy, že "klausismus je písmo svaté ODS". Nyní se na spolustraníky, kteří mají na LS stejný názor jako zakladatel jejich strany Václav Klaus, dívají jako na extrémisty a mají díky tomu ve stranách postavení jakýchsi didsidentů. Za všechny můžeme jmenovat například Ivo Strejčka, Hynka Fajmona, Petra Pakostu, Alenu Páralovou, Evu Dundáčkovou, Juraje Ranince, Jaroslava Kuberu a především senátora Jiřího Oberfalzera, který byl hlavním iniciátorem výzvy senátorů ODS k Ústavnímu soudu, aby tento vydal osvědčení, zda je LS v souladu s naší ústavou. Pan senátor nechyběl ani na manifestaci. Připomněl, že Ústavní soud byl původně osloven celým Senátem, aby zjistil, zda je LS v souladu s naším ústavním pořádkem. Po sedmi měsících vypracoval Ústavní soud pouze dílčí odpověď na vybrané paragrafy, které jednoliví senátoři napadli. Sám Ústavní soud si  celou LS jako celek neprostudoval a pokud ano, tak se k ní nevyjádřil. Přitom právě pro posuzování podobně závazných dokumentů byl zřízen a měl by sám bez výzev politiků k takto závažným listinám vydávat podrobná odborná stanoviska.

Není proto divu, že pan senátor Jiří Oberfalzer konstatoval, že "ÚS selhal jako pojistka svrchovanosti ČR a my jsme museli zastat práci, která příslušela jemu. Pro nás neodborníky byla velká práce prostudovat takto záměrně složitý dokument a i když nám pomáhali právní experti, neměli jsem takové možnosti jako ÚS. Proto vypracování naší stížnosti trvalo dlouho, než jsme ji mohli podat. A také nechápu, proč bychom měli spěchat, když nás chtějí dát do chomoutu." Pan senátor připomněl pro nezasvěcené, že zahraniční smlouvy sjednává podle ústavy prezident a pouze na základě svého uvážení může některými vyjednáváními o nich pověřit vládu. Prezident je však jediný, kdo tyto smlouvy ratifikuje. Bez jeho podpisu  nesmějí vstoupit v platnost. A také je podepsat nemusí, pokud uzná, že je vláda dojednala chybně. "Proto je na prezidenta republiky vyvíjen naprosto nesnesitelný politický nátlak. Proto ho musíme podporovat v jeho boji," zdůraznil pan senátor a dodal: "ČR žila dvacet let svobodným životem od 28.10.1918 do doby, než ho po ukončila okupace Německem. Podobně se to stane po dvaceti letech nyní, kdy ukončí naši svobodu vydobytou na Moskvě Lisabonská smlouva. Není pravda, že na podpis našeho pana prezidenta čeká celá Evropa národů. Čekají na to jen její politici. Národů jako celku se nikdo neptal. A pokud proběhla o euroústavě v některých státech referenda, pak končila fiaskem nebo musela být opakována. Výsledek v Irsku je jedna ku jedné a mělo by být proto vypsáno ještě jedno, aby bylo jasné, jaký názor opravdu převáží. Lisabonská smlouva je Euroústavou. Je to náhrada a nikoliv novelizace již jednou neschváleného dokumentu. Je to podvod na veřejnosti. Je to ostuda. A i když tento boj o nepřijetí LS nejspíš nevyhrajeme, je to ostuda, že se naši kolegové chovají tak zbaběle, o chování ÚS nemluvě. Pomalu vše umírá na úbytě. Buďte proto stále ve střehu a držte se!"

Místopředseda strany PaS  Kryštof Kindelr připomněl, že již před rokem jel Topolánek do Bruselu s mandátem vlády, aby tam pronesl, pokud Velká Británie požádá o výjimku z platnosti Listiny práv a svobod EU: "Buď musí Listina lidských páv EU platit pro všechny státy nebo ať žádná taková listina neexistuje."  "Topolánek v Bruselu ale mlčel jako ustrašený zbabělec. A my si nepřejeme, aby náš stát representoval zbabělec. Stojíme za prezidentem, který nyní opravuje, co neudělala vláda Topolánka," uzavřel Kindler.

Předseda Národní myšlenky Jan Maloušek pokládá za hlavní problém, že EU je socialistický superstát, podle něj není problémem jen Lisabonská smlouva. Dějiny podle něj nekončí LS, ale Soudným dnem.

"Podle Listiny lidských práv EU se může německý občan dotázat německého soudu, komu patří ten a ten dům v Teplicích. Soud mu odpoví, že samozřejmě jemu, protože v Německu mají předválečné zápisy katastrů nemovitostí. Během několika měsíců může pak tento Němec nárokovat tento dům na našem státě. LS je ale nebezpečná i v dalších věcech. Václav Klaus se vyjádřil, že EU je již tak rychle rozjetý vlak, že v té rychlosti již nemůžeme vyskočit. Ne vždy ale ten nejrychlejší vyhrává. Příkladem mohou být rychlostudenti v Plzni. Buďme proto pro dvojrychlostní Evropu. Ať si Němci vyrábějí tisíce nesmyslných zákonů ročně, ať si schvalují, co chtějí. My to neakceptujme. Stačí, že se již Rumunsko a Bulharsko staly prakticky koloniemi EU. Proto vyzývám dnes poprvé, pojďme diskutovat o dvojrychlostní Evropě," vyzval místopředseda Svobodných Jiří Payne.

 

Na závěr vyslechli shromáždění státní hymnu a rozešli se do již setmělé Prahy.