hhh

Prezident v žádném případě necouvá!

František Matějka, vedoucí Tiskového odboru Svobodných

Svobodní věří, že prezident Václav Klaus udělá maximum, aby zmírnil dopady případné ratifikace Lisabonské smlouvy na Českou republiku, a budou jej v tom maximálně podporovat.

„Rozhovor Václava Klause pro Lidové noviny 17.10. rozhodně nečteme tak, že by pan prezident slevoval z požadavku, aby vyvázání České republiky z jurisdikce Evropského soudního dvora, pokud jde o výklad Charty základních práv EU, mělo charakter právně závazné smlouvy. To jakákoli politická deklarace nahradit nemůže a nesmí,“ sdělil předseda Svobodných Petr Mach

Pokud se prezidentovi podaří tuto právně závaznou záruku prosadit, byla by Česká republika chráněna alespoň před tím, aby Evropský soudní dvůr dotvářel českou legislativu a přiznával odškodnění sudetským Němcům z našich daní. Nebyla by ovšem chráněna před ostatními negativními vlivy Lisabonské smlouvy.

„Jsem přesvědčen, že tak jako tak, v případě přijetí Lisabonské smlouvy, nevýhody členství dlouhodobě převáží nad výhodami, a proto budu v případě uvedení Lisabonské smlouvy v platnost prosazovat vystoupení České republiky z Evropské unie“, uvedl Petr Mach. „Tato smlouva nenabízí žádnou vizi a je jen bezprecedentním nástrojem ke snazšímu ovládnutí 500 mil občanů z doposud 27 zemí EU,“ dodal.

 

Svobodní chystají na podporu prezidenta Václava Klause shromáždění na státní svátek 28. října.

 

Pozn. redalce: Naprosto se ztotožňujeme se stanoviskem předsedy Svobodných Petra Macha a jsme rádi, že se v naší tolik morálně zubožené zemi lety komunistického marasmu našel politik s rovnou páteří, jehož slovo platí jako slovo krále. Věříme, že bude důstojným nástupcem svého profesora. Jenom vyřešení otázek Benešových dekretů ČR nepomůže. Lisabonská smlouva je přece ještě strašnější smlouva než první euroústava. A to ať už jde o hlasování či o budoucí možný dopad na podnikatele atd. A tu jsme přece také nechtěli. A nejen my!