Vondra ani ostatní politici nemluví pravdu, o problému Listiny věděli

Jana Bobošíková

Bývalý vicepremiér Vondra ani ostatní politici nemluví pravdu. O problému Listiny věděli. Jsem pobouřena bezcharakterností, s jakou čelní politici ČR lžou v přímém přenosu do očí občanům ČR (v Partii na TV Prima i v Otázkách Václava Moravce na ČT), že neměli žádné informace o problému, který nyní veřejně odkryl prezident ČR Václav Klaus v souvislosti s ratifikací Lisabonské smlouvy. Právní studii k možnému prolomení Dekretů prezidenta Beneše v souvislosti s přijetím Lisabonské smlouvy a Listiny základních práv EU, včetně výjimky, kterou si vyjednaly Polsko a Velká Británie, jsem zaslala ještě jako poslankyně EP členům vlády ČR, Poslanecké sněmovny i Senátu Parlamentu ČR dne 2. dubna 2008 a opakovaně 30. listopadu 2008. Členům Senátu Parlamentu ČR, mezi nimiž je i proradný Alexandr Vondra, jsem studii poslala ještě 6. května 2009, v předvečer hlasování o ratifikaci Lisabonské smlouvy. Dále od 28. dubna 2009 je veřejně k dispozici odborný článek s názvem: "K problematice dekretů prezidenta republiky ve vazbě na Lisabonskou smlouvu.", který napsala Mgr. Vladimíra Pejchalová Grünwaldová, LL.M., která působí v Praze v Parlamentním institutu (poradní orgán Parlamentu ČR). Článek najdete v plném znění v časopise Právní rozhledy 8/2009, vydaném 28. dubna 2009 na stranách 267-304. O problému, který ohrožuje majetkové vztahy v ČR, byli politici informováni. Kdo tvrdí, že nebyl informován, neumí číst nebo záměrně lže.

Více na: http://www.bobosikova.cz/clanky-a-rozhovory/_zobraz=lisabonska-smlouva-ohrozi-majetkove-jistoty-obcanu-cr http://www.bobosikova.cz/clanky-a-rozhovory/_zobraz=prolomeni-benesovych-dekretu---zavery-clanku-z-casopisu-pravni-rozhledy-8-2009