hhh

 

Za státní rozpočet na rok 2010 nesou plnou zodpovědnost ODS a ČSSD

 

Ivana Haslingerová

Ústavní soud pozastavil rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení termínu předčasných voleb. Mezi parlamentními stranami to vzbudilo obrovskou bouři vášní. Každý z jejich politiků se k tomuto postoji soudu vyjadřuje, zasílá do redakcí své postoje a názory, takže média téměř o ničem jiném nehovoří. Zajímalo nás, jaký názor má na tuto situaci předseda dosud neparlamentní nově vzniklé strany Svobodných Ing. Petr Mach, PhDr. I přes velké časové vytížení ve volební kampani nám obratem odpověděl:

* Vážený pane předsedo, ústavní soudci odložili rozhodnutí prezidenta republiky o přípravě voleb na základě stížnosti poslance Melčáka. ODS žádá, aby Ústavní soud (ÚS) rozhodl co nejrychleji o podstatě této stížnosti. Proto je prý nutné, aby výsledkem následující schůzky předsedů parlamentních stran s prezidentem Václavem Klausem bylo urychlené doručené vyjádření prezidenta, předsedů senátu, poslanecké sněmovny a vlády ČR. Co tomuto návrhu říkáte? Není to nátlak na rozhodování soudu, které do právního státu nepatří?

Svobodní si také přejí, aby Ústavní soud rozhodl co nejrychleji. Odkládání rozhodnutí představuje vždy pošlapávání práva. Je nutné, aby všichni co nejdříve věděli, jestli předčasné volby mohou pokračovat, nebo nikoliv. Rozhodnutí Ústavního soudu je komplikací pro všechny, kteří se na volbách podílejí, od krajských úřadů po jednotlivé kandidáty. Bohužel, ať již bylo rozhodnutí Ústavního soudu oprávněné či nikoliv, vytváří nerovné podmínky: Pokud dojde k odsunutí voleb, jsou ve výhodě ti, kteří zatím investovali do kampaně menší část svého plánovaného rozpočtu.

* Podle pana Topolánka je řešením změna předložená senátem do poslanecké sněmovny – co nejrychlejší schválení změny ústavy, která obecně upravuje možnost rozpustit poslaneckou sněmovnu na základě její vůle. ODS chce tento zákon projednat hned příští týden v úterý na schůzi poslanecké sněmovny. Ale ústavní právníci tvrdí, že projednání ústavního zákona nesmí probíhat ve zkráceném řízení a trvá minimálně 80 dnů. Je vůbec možné ještě volby v říjnu 2009 stihnou?

Dosud jsme si mysleli, že lze ústavním zákonem v České republice zkrátit volební období. Ústavní většina, která se shodla na zkrácení volebního období, by snadno dokázala třikrát po sobě nedat důvěru vládě. Tato ústavní většina by také snadno mohla do ústavy přidat odstavec, který by přímo do ústavy tuto proceduru vepsal. Všichni tedy dosud měli za to, že lze ústavní většinou zkrátit mandát poslance. Pokud Ústavní soud nebude respektovat rozhodnutí ústavní většiny parlamentu, nastane ústavní krize v tom smyslu, že nebude zřejmé, kdo vlastně určuje ústavní pořádek České republiky - zda demokraticky zvolený dvoukomorový parlament ústavní většinou, nebo sbor 15 ústavních soudců.

* Přijetí změny Ústavy pokládá pan Topolánek nejen za východisko ze současné ústavní krize, ale také je podle něj řešením, které předchází podobným politickým a ústavním krizím v budoucnosti. Nebylo by lépe nenechat k nim docházet? Kdo podle Vás vlastně zavinil počátek celé krize?

Pokud Ústavní soud nakonec uzná legálnost zvoleného postupu k předčasným volbám, pak žádná změna ústavy nebude potřeba. Bude dál platit zažitý řád, podle něhož lze ústavním zákonem zkrátit volební období. Pokud Ústavní soud shledá zkrácení volebního období ústavní většinou v rozporu s ústavou, pak asi ani rychlá změna ústavy nepomůže - Ústavní soud by ji mohl zpochybnit stejně tak.

* Nebylo by rozumnější nechat dovládnout vládu pana Fišera. Rozpočet bude stejně zase sestavovat současný ministr financí. Ministři by místo tvoreb nových zákonů měli čas se věnovat problémům lidí a svých ministertev a na jaře by se vše v klidu bez humbuku přichystalo na volby?

Ať již předčasné volby budou nebo nikoliv, ODS a ČSSD nesou plnou zodpovědnost za státní rozpočet na rok 2010. Oni drží u moci vládu Jana Fischera. Nemohou se teď za něj schovávat a dělat, jako že je rozpočet na rok 2010 nezajímá.

Pane předsedo, děkuji za rozhovor.