hhh

Proč jsme založili novou politickou stranu

Petr Mach, předseda Svobodných

Poslanecká sněmovna většinou pěti hlasů nad nezbytné minimum schválila Lisabonskou smlouvu, která mění základní uspořádání Evropské unie, o němž čeští voliči hlasovali v referendu o vstupu do EU v roce 2003. Po ní se vyjádřil Senát. Lisabonská smlouva štěpí českou politickou scénu. Pro mě osobně byl souhlas vedení ODS s Lisabonskou smlouvou důvodem k založení nové politické strany. Vadí mi nejen obsah Lisabonské smlouvy, který považuji za nevýhodný pro Českou republiku a budoucnost EU. Vadí mi i neskutečný obrat vedení občanských demokratů a neplnění slibů.

V roce 2003 slavnostně podepsal předseda ODS Mirek Topolánek spolu s předsedy britské Konzervativní strany a polské strany Právo a Spravedlnost tzv. Pražskou výzvu. „Evropské národy nepotřebují smlouvu - ať již se jmenuje Ústava nebo ne - stlačující všechny evropské země do jednoho ekonomického, politického a právního rámce. Bohužel, přesně tam však směřují výsledky Konventu o budoucnosti EU. Proto je třeba podrobit je jedinému spolehlivému testu - lidovému hlasování, referendu,“ napsali v předsedové na slavnostní listinu na pražském Žofíně. Nakonec euroústavu alias Lisabonskou smlouvu vzal Topolánek za svou i s jejím dřívějším kritikem Janem Zahradilem – a na referendum také zapomněli. Považuji to za nerespektování slibů voličů i za zradu základních principů.

Pro některé voliče Topolánek a Zahradil „zmoudřeli“. Podle mě šlo spíš o hanebný obchod. Princip za funkci. Jan Zahradil se k podpoře Lisabonu zavázal výměnou za přijetí do frakce Evropské lidové strany v Evropském parlamentu. „Pokud jde o proces ratifikace Evropské ústavní smlouvy, vezme ODS v úvahu při svém konečném stanovisku výsledek ratifikace v ostatních členských zemích EU,“ slíbil Zahradil písemným prohlášením po zvolení do Evropského parlamentu v roce 2004 na nátlak Hanse-Gerta Pöteringa, současného předsedy Evropského parlamentu, toho, který okřikoval na Pražském hradě spolu s dalšími německými poslanci EP českého prezidenta.

Nová strana vznikla jako východisko pro zásadové občany. Zrada ODS ve věci LS rozhořčila řadu členů i voličů ODS. Byla pověstnou poslední kapkou. Spolu s dalšími zklamanými voliči pravice jsme se nakonec odhodlali k založení nové politické strany. Myslím si, že schopnost stát za svými názory je důležitá nejen pro věrohodnost české politiky, ale i pro budoucnost Evropské unie. EU nebude v budoucnu lepší, když odmítneme hájit vlastní postoje a budeme poslušně přijímat vše, co přichází z Bruselu.