hhh

Léto s výstavami Sbírky umění 19. století v NG

Petra Jungwirthivá

Výstava Odkaz Josefa Hlávky Národní galerii v Praze (NG) je prodloužena do 30. září 2009 (klášter sv. Jiří)
Výstava Otakar Lebeda (1877 – 1901) je pro návštěvníky zpřístupněna v červenci i srpnu (Valdštejnská jízdárna)

Výstavy Sbírky umění 19. století trvale poutají pozornost široké veřejnosti. Stálá expozice Umění 19. století v Čechách, která byla pro veřejnost zpřístupněna v květnu loňského roku v Klášteře sv. Jiří na Pražském hradě, je v neustálém středu pozornosti nejen domácích, ale i zahraničních návštěvníků. Zájem široké veřejnosti nás těší, zájemců o umění si vážíme a pozornost potenciálních zájemců o umění se snažíme podchytit a přilákat. Velký význam má proto bohatá nabídka doprovodných programů, kterou pravidelně připravují lektorská oddělení NG. Není bez zajímavosti, že NG nabízí ročně bezmála 2 500 nejrůznějších doprovodných akcí ke všem stálým expozicím a výstavám NG. Výstava Odkaz Josefa Hlávky Národní galerii v Praze se pro velký ohlas veřejnosti prodlužuje již podruhé: Původní jarní termín ukončení (výstava měla skončit 1. 3. 2009) nahradil nejprve srpnový termín a nyní se opět prodlužuje. V současné době zaznamenáváme zvýšenou pozornost o výstavu nejen mezi Pražany: Klášter sv. Jiří je atraktivní destinací pro řadu mimopražských návštěvníků, jejichž počet se od začátku prázdnin zvýšil. Červencová „první středa v měsíci“ přilákala přes 1 500 návštěvníků. Je pravdou, že většina Pražanů v době dovolených odjíždí na dovolené, ale řada návštěvníků k nám naopak přijíždí z nejrůznějších koutů České republiky.

Úspěšnou výstavu tedy čeká další prodloužení: Až do středy 30. září letošního roku mají návštěvníci Kláštera sv. Jiří na Pražském hradě možnost spatřit unikátní výstavu děl z odkazu Josefa Hlávky Národní galerii v Praze. Kresby, jejichž maximální doba možného vystavení uplynula, byly nahrazeny deseti portréty významných osobností Hlávkovy doby od umělců, které Hlávka znal. Milovníci umění si tak mohou prohlédnout podobizny známých právníků Josefa Stupeckého, Antonína Randy, Leopolda Katze, lékařů, např. Josefa Thomayera, nebo umělců, z nichž bychom chtěli upozornit především na dvojportrét Josefiny Mařákové, Vlastní podobizna s otcem z roku 1896.

Ředitelka Sbírky umění 19. století a autorka výstavy Naděžda Blažíčková-Horová uvádí: „Ze všech jmenovaných Hlávkových přátel jsou pro Národní galerii významní především internista Josef Thomayer (1853-1927), zakladatel české školy vnitřního lékařství a profesor na lékařské fakultě české Karlo-Ferdinandovy university, který měl blízký vztah k mnoha umělcům, pod pseudonymem R. E. Jamot (při zpětném čtení Tomajer) sám psal i beletrii a také vzpomínky na své malířské přátele. Dále právník a advokát Leopold Katz (1854-1927), velký příznivec umělců a sběratel obrazů. Katz zemřel ve stejný rok jako Josef Thomayer a stejně jako on, odkázal svoji početnou sbírku uměleckých děl Moderní galerii Království českého, předchůdkyni dnešní Národní galerie v Praze.“

Thomayera i Katze portrétoval Vojtěch Hynais, který měl k Hlávkovi velmi blízko stejně jako sochař Josef V. Myslbek. V úvodu výstavy jsou umístěny jejich portréty malířské i sochařské Josefa a Zdenky Hlávkových. Další aktuální výstavou NG – Sbírky umění 19. století je výstava Otakar Lebeda (1877 – 1901). Dílo tohoto mimořádně talentovaného krajináře, který se rozhodl ukončit život v pouhých čtyřiadvaceti letech mohou návštěvníci přes léto spatřit ve Valdštejnské jízdárně.

„Lebedovo malířské dílo vzniklo během pouhých devíti let“, uvádí Veronika Hulíková, kurátorka této výstavy. „Svým rozsahem i obsahem je však impozantní. Můžeme sledovat velmi rychlý vývoj od realistické malby k náladové krajinomalbě.Od roku 1897, kdy tři měsíce pobýval v Paříži, se v jeho obrazech objevuje vliv impresionismu. V posledních dvou letech se v jeho obrazech objevuje výrazný expresivní tón a odklon od krajinomalby k figurální malbě.“

Od roku 1900 pracoval Lebeda na rozměrném obraze Zabitý bleskem. Psychické a fyzické vypětí, které doprovázelo práci na tomto obrazu, a patrně i duševní porucha byly příčinou tragického konce mladého malíře. Výstava ve Valdštejnské jízdárně je dosud největší přehlídkou děl tohoto umělce. Podařilo se shromáždit přes 250 obrazů a kreseb z majetku Národní galerie v Praze, dalších galerií muzeí a především řadu děl ze soukromých sbírek, které dosud nebyly vystaveny. Součástí instalace je také Lebedova korespondence a unikátní dokumenty z umělcovy pozůstalosti, která je na výstavu zapůjčena ze soukromé sbírky.