hhh

Svobodní požadují referendum o Lisabonské smlouvě

Kateřina Bouda Kašparová

Německý ústavní soud pozastavil ratifikaci LS do doby, než dojde ke změnám ústavy, které posílí pravomoci německého parlamentu pokud jde o kontrolu nad rozhodnutími EU. Podle soudu bylo hlasování německého parlamentu o LS v souladu s ústavou, ale ratifikační listiny nelze odeslat, dokud nedojde k příslušným změnám v německé ústavě, které zajistí suverenitu Německa nad dalším rozšiřováním pravomocí EU. (viz 1)

"Svobodní považují tento rozsudek německého ústavního soudu za důkaz, že bez ústavních změn by ratifikace byla i v České republice v rozporu s ústavou! Svobodní LS principiálně odmítají od samého počátku a požadují, aby o ní bylo v ČR vypsáno referendum. Chceme přednost české ústavy nad LS," říká předseda Svobodných Petr Mach

Svobodní požadují, aby i ČR požadovala přednost České ústavy a nepřipustila, aby jurisdikci nad chartou základních práv měl soud EU v Lucemburku. ČR potřebuje, podobně jako Polsko, právní záruky, že občané Německa či Rakouska nebudou moci žádat odškodnění za majetek zabavený po II. Světové válce. Svobodní tak reagují na to, že se EU dohodla 19.6. 2009 v Bruselu na zárukách pro Irsko a vyhnula se ratifikacím v jednotlivých zemích. Představitelé EU odhlasovali záruky pro Irsko, kterými tato země podmiňuje uspořádání nového referenda o LS.

 

Už před summitem otec upozornil, že dokument o garancích pro Irsko by měl schválit parlament, protože mění charakter LS. Aby se to nemohlo opakovat, požadujeme, aby jakékoliv změny podmínek sepsaných v Lisabonské smlouvě byly ratifikovány řádným způsobem. Již 17.6. jsme v TZ kritizovali, že česká vláda tímto krokem obešla a podvedla parlament i prezidenta ČR," konstatuje člen Republikové ravy a risk manager strany Svobodných Jan Klaus

 

 

 

„Svobodní odmítají znásilňování mezinárodního práva tímto způsobem. Kromě toho deklaratorní záruky, založené na tom, že se nebude respektovat text Lisabonské smlouvy, usvědčují evropskou politiku, že nedodržuje své vlastní právní předpisy. Žádný členský stát si nemůže být jist, že se takový postup jednoho dne neobrátí proti němu. Svobodní proto vyzvali Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, aby v nejbližším termínu svolala mimořádnou schůzi, která by se této záležitosti věnovala,“ vysvětluje předseda Svobodných Petr Mach místopředsedovi strany Jaroslavu Bachorovi

 

(1)http://www.bundesverfassungsgericht.de/en/press/bvg09-072en.html http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208en.html