Signatáři petice D.O.S.T. nejsou žádní neonacisté

Ivana Haslingerová

V Emauzském klášteře na Novém Městě pražském se konalo výroční setkání signatářů iniciativy D.O.S.T. (www.akce-dost.cz), kterou založil před dvěma roky bývalý ředitel Občanského institutu a současný ředitel Institutu svatého Josefa Mgr. Michal Semín. Přítomní signatáři i její tvůrci na něm hodnotili její dvouleté období a zamýšleli se nad občanskou svobodou ve stínu Lisabonské smlouvy. S příspěvkem vystoupil jako vzácný host předseda Strany svobodných občanů Ing. Petr Mach, PhD.

Panelisté konference DOST Jiří Hejlek, Michal Semín, Petr Bahník, Petr Mach a Ladislav Bátora (zleva)

Iniciativu D.O.S.T. již podepsalo 495 signatářů. Svým podpisem přijímal každý z nich osobní závazek, že bude působit v duchu jejích myšlenek, především proti snaze politiků prosadit antidiskriminační zákon (AZ) a omezit suverenitu ČR přijetím Lisabonské smlouvy (LS). Neboli proti zákonům vzešlých ze stejného těsta – sociálního inženýrství kosmopolitních elit EU. Z odmítání schválení LS ale neplyne, že je signatářům Evropa lhostejná, naopak, hlásí se k historické Evropě svobodných křesťanských národů i k Evropě zemí sdružených do společenství volného obchodu, jakým bylo Evropské hospodářské společenství (EHS), do něhož naše země kdysi vstupovala. To, co z něj chce ale učinit LS, již není EHS, ale jakýsi zvrácený megaeurostát, jakási utopie Antievropy. Iniciativa D.O.S.T. byla sepsána na obhajobu tří základních pilířů – Evropy stojící na křesťanských duchovních základech evropských národních států, jejichž základem je manželství a rodina. Signatáři vyzývají náš národ, aby se sjednotil na obhajobu výše popsaných hodnot proti tomu, aby zaopatřovatelsko-slíditelský stát EU nezničil pojem rodiny propagací gendrového mainstreemingu.

Toto budí samozřejmě obrovskou nenávist europeistů, kteří je nazývají dokonce neonacisty. Přitom neonacisté mají k D.O.S.T. daleko stejně jako Michael Kocáb. Nehledě k tomu, že nacismus měl úplně jiný program a byl jasně levicovýcm socialistickým hnutím.

Protože obě základní aktivity, proti nimž bojuje D.O.S.T., zamítá i prezident republiky, vydala na jeho podporu memorandum „Podporujeme svého presidenta“.

„Tyto dvě iniciativy D.O.S.T a memorandum na podporu prezidenta se nevylučují, ale doplňují se. Rád budu jejich dalším signatářem," přihlásil se do diskuse po přečtení memoranda Petr Mach

Doktor Mach pochválil iniciátory memoranda, neboť podle něj "Václav Klaus strašně potřebuje politickou podporu od Svobodných i od D.O.S.T., protože je na něj vyvíjen enormní tlak nejen zevnitř naší země ale i z EU. V Senátu se nacházejí takoví šílenci, jako například Gajdůšková, kteří ho dokonce nazývají velezrádcem za to, že nechce podepsat LS a tím zbavit zemi, kterou vede, suverenity. Opak je přitom pravdou. Bylo by zradou proti národu, kdyby podepsal dokument, jakým je LS. Zradou bylo naopak souhlasné hlasování pro LS pánů senátorů a to zejména senátorů ODS, která byla původně na základě usnesení jejího kongresu evidentně proti. To byl také důvod, proč jsme založili Stranu svobodných občanů. Nemohli jsme nadále podporovat stranu, která zradila své principy a ideály. Bohužel slovo velezrada se v naší ústavě vztahuje jen na prezidenta, pokud jedná proti svrchovanosti země a jejímu demokratickému řádu. Vítám proto iniciativu D.O.S.T. i Memorandum na jeho podporu. Cílem těchto iniciativ je postavit novou platformu proti zlu šířícímu se z EU. Jsou užitečné, protože s tímto politickým protiproudem EU musíme bojovat politicky.“

Pan president si právě v den konání konference posteskl, že se nepodařilo širší spojení nově vznikajících protievropských stran pod křídly Genleyovy Libertas.

Doktor Mach na to reagoval slovy: „Jsem skeptik, že EU půjde reformovat pod praporem Libetas zevnitř. Současná EU je totiž ztělesněním zla, zla zakořeněného jakožto systému.

Ne každý bruselský úředník si podle Macha uvědomuje, jak nebezpečně je systém Unie postavený. Lisabonskou smlouvou se EU navíc diametrálně změní k horšímu, neboť LS zásadním způsobem omezuje demokracii. Vše se bude rozhodovat na evropské úrovni. Asylová politika, sociální politika… Evropský soudní dvůr bude vykládat nároková práva a dokonce dávat Evropské radě pravomoc měnit LS samotnou. Může se tak stát, že zruší i jediné právo veta na daňovou rovnost a budeme mít daně stejné jako například v Německu. LS ruší váhu hlasů přijatou dosavadní smlouvou v Nice. Je to něco, proti čemu musíme bojovat ze všech sil. EU zahodila všechny principy, zahodila referenda i právo veta, které kdysi respektovala. Po neschválení první verze euroústavy ve Francii a Nizozemí evropské elity považují tato slova za nadávku a hovoří o tom, že se nesmějí tyto chyby opakovat a referenda připouštět. Irsko mělo referendum zakotveno ve své ústavě, proto muselo proběhnout a Irové řekli NE. Výsledek nebyl ale EU vůbec respektován a požadovala neuvěřitelné – referendum opakovat. I naše reprezentace v čele s panem Topolánkem tomu podlehla a vyvíjela nátlak na svobodné rozhodnutí Irska.

"Pro nás Svobodné je LS prostě nepřijatelná. Pokud bude přijata, pak nechceme být v EU, vystoupíme z ní a spojíme se se zeměmi, které v EU nejsou!“ uvedl důrazně Petr Mach

Pan Železný má jiný názor. Založil u nás stranu Libertas po vzoru irského euroskeptika Declana Ganleye. Ten ale nepřijel na její sněm, protože vyžaduje, aby splňovala program jeho Libertas, který se netýká jen nepřijetí LS. Proto se hned na počátku dostali do konfliktu.

Petr Mach na věc reagoval slovy: „Nechtěl bych být nyní v kůži pana Železného. Kdybychom byli s Libertas spojeni, byla by Ganleyeho kritika ještě silnější. Našim cílem není totiž jen uspět ve volbách do EP, ale chceme pracovat dál a kandidovat do našeho parlamentu, přičemž Ganleyeovy podmínky by nás do budoucna velmi omezovaly. Náš národ by těžko přijímal všechny podmínky, které platí pro irský parlament. A navíc, jak již jsem řekl, bude-li LS přijata, nechceme v EU setrvat, na rozdíl od Ganleye, který chce EU rozkládat zevnitř i nadále. Jsme Svobodní a nechceme být nikým v budoucnu omezováni, ani panem Ganleyem, kterého si jinak vážíme.“

Podle předsedy strany Právo a spravedlnost (PaS) Petra Bahníka se Iniciativě D.O.S.T. dostává politického charakteru, přestože se dotýká hodnot stojících nad politikou. Souvisí s kulturou, v níž jsme se narodili a která je důsledkem staletého vývoje naší země. Hlásí se jednoznačně k podpoře zahraničních postojů prezidenta republiky, který patří jako jediný k hrstce politiků ochotných hájit zájmy zdravého rozumu. Bahník jako pedagog připomněl, že slovní postuláty nové ideologie EU infikují i oblast školskou: „Školská reforma pod heslem rámcových školních vzdělávacích programů zavádí do školství hyperbyrokratický newsweak – gendry, politická korektnost, multikulturální společnost... Inspektoři mají sledovat, zda tato nařízení škola dostatečně včlenila do svých programů. Učitelé i ředitelé škol se již tak bojí, která slova mohou užívat, aby nepohoršili kontrolory, že si na internetu vyměňují na stránkách žádoucí a nežádoucí slova pro ředitele škol. Je to mrazivý příklad švejkování a stavění Potěmkinových vesnic. Návrh na zavedení konceptu jednotného přijetí evropských dějin je faktickým zrušením dějepisu. V českém dějepisu přece nesmí být islámská expanze ve 12 století vysvětlována tak, jak ve skutečnosti probíhala, jen proto, aby nezraňovala mohamedány. Pokud se někteří učitelé vzpírají toto zavádět, pak jsou diskriminováni. Došlo například k mediálním útokům na učitele, který odmítl aktivisty homosexuálů předvádět ve škole dětem. Přitom každý rozumný rodič i pedagog ví, že v dospívání jsou mnozí nevyzrálí jedinci velmi snadno ovlivnitelní a mohou podlehnout mylnému pocitu, že mají jinou sexuální orientaci a tyto debaty jim mohou poničit celý budoucí život. D.O.S.T. se proto rozhodla poskytovat statečným jednotlivcům pomoc nejen morální ale i právní.“

"Milí vlastenci, pozoruji, jak se všichni soustřeďujeme na odpor proti LS a zapomínáme, že LS je pro ty, kteří jí prosazují, jen pouhým nástrojem, který jim umožní uskutečnit vznik jakýchsi Spojených států Evropských. Protože je pouhým instrumentem, je sice dobré jej porazit, ale stejně není vyhráno. Europeisté najdou další podobný instrument, jaký představuje LS. Jejich snem je zničit národní státy stůj co stůj. Vrhli se na národy multikulturalismem, na rodinu genderismem... Máme zase k svobodě tak daleko, jako za komunismu. A proti tomu musíme bojovat!!!" uvedl působivě svůj příspěvek člen republikové rady Svobodných Ladislav Bátora

Chování evropeistů připomíná Bátorovi chování komunistů s totalizujícími prvky. Stejně jako komunisté předkládají na odpoutání pozornosti nepodstatné problémy jako např. boj o jméno olomouckých tvarůžků. Je to trik na odpoutání pozornosti od obsahu na formu. Jestli se někdo vysloví proti LS, dají mu hned najevo, že jeho názor není v souladu s většinou.

"Chtějí zničit křesťanského ducha Evropských států a Boha, který stojí v cestě odumření těchto států. Každého, kdo se tomuto nátlaku vzpírá, nazývají extrémistou. Vláda přijala na obranu europeismu „strategii boje proti extrémistům“. Zní to líbivě, ale je to ve skutečnosti zaměřeno proti nám. Těch levicových skutečných extrémistů, jako jsou anarchisté a neonacisté, se ve skutečnosti vláda nebojí. Budou vydány seznamy dnů, kdy budeme smět manifestovat, seznamy zakázaných hesel a nakonec nás čeká internace do Bohnic a pak kriminál," uvedl Bátora a pokračoval:

"Topolánek nazval, a to bez uzardění, předsedu strany Práva a spravedlnost (PaS) pana Bahníka národním socialistou. Přitom každý jen trochu vzdělaný občan ví, že s jakýmkoliv socialismem nemá jeho strana pranic společného. Za tím, že nám pod vlivem bruselských úředníků vnucují i naši politici tyto nesmysly, o nichž musejí sami vědět, že nejsou pravdivé, musí něco být. Nová Kominterna a světové spiknutí nemůže být dirigovaná jen bruselskými úředníky. Vždy za tím musíme hledat tendenci o ustavení jakéhosi nového světového řádu. Je to myšlenka řízení z jednoho centra. Co čeká nás? Jediný prezident může dnes konat. Alena Gajdůšková svou provokací o jeho velezradě provedla první průzkum boje. Když na to nebyla příznivá reakce, přijdou další a silnější smečky pánů Svěráků k soše svatého Václava volat, ať Klaus rezignuje. A lidi jsou již tak ohloupeni, že za nimi půjdou."

Ale aby nebyl jen pesimistický, ukončil pan Bátora svůj příspěvek optimisticky: "Realistický skepticismus leptá křesťanství tisíce let a nerozleptal je, komunismus zničil během několika destiletí sám sebe a rozleptal se, nezbývá než doufat, že i ten europeismus sám sebe těmi nesmyslnými nařízeními a otravováním živata lidí sám sebe také rozleptá. Jen se obávám, aby to netrvalo moc dlouho a aby pak již nebylo pozdě něco měnit."

Na závěr přijali přítomní usnesení, v němž se mj. praví, že podporují presidenta republiky a věří, že vytrvá navzdory neskutečným tlakům zvenčí i zevnitř státu. Důrazně odmítají nenávistnou kampaň proti němu a budou vždy stát v tomto boji na jeho straně, jak vyjádřili v memorandu „Podporujeme svého prezidenta“. Delegáti dále varují před zneužitím obav z nárůstu pouličního násilí jako záminky k omezení občanských práv. I když samozřejmě ho považují na nebezpečné.

Velká debata se odehrávala v kuloárech. Zejména se přítomní zamýšleli nad pojmem pravicový extrémista, který mylně používají naše média při pojmenování levicových neonacistů. U nás totiž, zatím, pravicový extremismus neexistuje. Neonacisté jsou jasně ultralevicovým hnutím, protože navazují na myšlenky Národně socialistické německé dělnické strany (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP). A se socialismem nemá přece jakékoliv pravicové uskupení, natož kdyby bylo extrémistické, nic společného. Naopak, cokoliv zavání levicí, z toho každého opravdového pravičáka jímá děs a hrůza. To nemluvím o tom, že dělnictvo, které tvořilo jádro podpory jak nacismu tak komunismu, se prostě vždy přiklání ke kolektivní, stádní a masové levici bez ohledu na to, je-li nacistická nebo komunistická. Představa jakéhosi kruhu, kde se setkává krajní levice s krajní pravicí, je dílem poválečných komunistů, kteří chtěli takto podivným způsobem vysvětlit, že oni přece nemají se stejně krajně levicovými nacisty nic společného.

Národně socialistická německá dělnická strana byla německá krajně levicová strana, jež vznikla 24. února 1920 přejmenováním Německé dělnické strany (německy: DAP, Deutsche Arbeiterpartei). Její členové se nazývali nacisté (spojení slov národní a socialistické). Její 25 bodový program stavěl mimo jiné na principu antisemitismu a rasismu a především na vizi Velkého Německa, které se mělo stát světovou velmocí. Žádná z pravicových stran či hnutí u nás nic takového ve svých stanovách nemá a pokud by kdokoliv chtěl bojovat za Velkoněmeckou říši, tak by musel jásat nad LS a ne se stavět proti ní.

"Žádná strana či hnutí, která podporují D.O.S.T., nebojují rozhodně za nastolení žádné levicové včetně nacistické diktatuty, ale pouze za národní zájmy svých států jako kdysi národní buditelé v čele s Palackým a po nich Masaryk. Naše média si pletou pojmy vlastenec a národní buditel s pojmy nacionalista a nacista," říká pan Bahník panu Machovi

 

Pomocí NSDAP zavedl Hitler v Německu nacistickou levicovou diktaturu, která se u moci držela 12 let (1933 - 1945), kdy byla poražena ve druhé světové válce Spojenci. Je otázkou, zda jsou opravdu všichni naši redaktoři tak nevzdělaní nebo zda je to vše řízeno, jak říká pan Bátora, novou Kominternou. Vzhledem k tomu, že většina redaktorů má alespoň středoškolské vzdělání, zdá se spíše to druhé pravdou. Ale nechce se mi tomu stále uvěřit. To by byla nejen národní, ale celoevropská, ne-li celosvětová tragédie lidstva.