Jsme trestáni za svoji slušnost!

Koruna Česká, monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska, byla v uplynulých týdnech opět, tak jako většina dočasně mimoparlamentních stran, podrobena obvyklé mediální diskriminaci, hraničící nejednou až s otevřeným bojkotem. Do některých internetových či novinových anket anebo dokonce jen do prostých seznamů a přehledů kandidujících stran jsme jednoduše nebyli zařazeni. Komerční televize na nás zcela „zapomněly“, veřejnoprávní televize nám poskytla jen přesně takový prostor, jaký ji nařizuje zákon. Volební spoty všech kandidujících stran opět dostaly přidělený časový interval se spolehlivě nejnižší sledovaností. Do mimořádných předvolebních Otázek Václava Moravce byly pozvány „osvědčené“ a „perspektivní“ strany, zástupcům ostatních bylo nabídnuto potupné místo v hledišti mezi diváky a hypotetická možnost promluvit "když zbude čas“. Této nedůstojné taškařice se Koruna Česká letos odmítla zúčastnit. Jedno celostátní renomované médium nám zcela nepokrytě přiznalo, že před volbami hodlá referovat o dosavadních parlamentních stranách a dále jen o těch, které jsou „mediálně zajímavé“.

Jinými slovy, pokud neuděláme žádný skandál, nezaštítíme se žádnou obskurní „celebritou“, neuchýlíme se k vulgaritě, osočování a napadání soupeřů nebo dokonce rovnou k otevřenému násilí, nemáme ve většině médií sebemenší šanci. S naprostým údivem jsme sledovali, jak velkého a samozřejmě bezplatného prostoru se takřka ve všech médiích dostalo stranám, vyznávajícím extrémní názory.

S politováním konstatujeme, že obě největší strany opět vyvinuly obrovské úsilí a utratily astronomické částky z peněz daňových poplatníků jen proto, aby „dokázaly“, že celé volby do EP jsou jenom soubojem mezi nimi nebo dokonce mezi jejich předsedy (kteří ovšem sami do EP nekandidují ) a přitom se na svých nesčetných bilboardech uchýlily ke klamavým tvrzením, že z Bruselu mohou a budou řešit vnitrostátní problémy, které samozřejmě v agendě poslanců EP nejsou a nemohou být.

Velice rovněž litujeme, že také KDU-ČSL považovala za nutné uchýlit se k nepravdě, když ústy svého bývalého předsedy a prostřednictvím Katolického týdeníku tvrdila, že je jedinou stranou, otevřeně se hlásící ke křesťanství. Stejně tak je nám líto, že některé velké i menší strany ve svých předvolebních kampaních dehonestovaly podpásovým způsobem odpůrce Lisabonské smlouvy, vydávajíce nepravdivě a demagogicky tento nesouhlas za jakousi zradu samotné myšlenky sjednocené Evropy. S opvržením pak hledíme na ty naše soupeře, kteří se ve svých kampaních neváhali snížit k nacionalismu a xenofobii. Koruna Česká proto spoléhá na inteligentní a přemýšlivé voliče, schopné samostatného úsudku, kteří se nedají ovlivnit demagogií a lží a navzdory mediální diskriminaci překonají vlastním úsilím nedostatek informací a budou vybírat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Strůjcům mediální diskriminace a bojkotu rádi připomínáme výrok Pavla Tigrida z totalitního období: „Dnešek je váš, zítřek je náš !“