Kulturně-hospodářská revue Fragmenty, ročník XII, červenec 2008                  Revue Fragmenty je denně aktualizovaná, tisková podoba je její podmnožinou.

 

 

NOVINKY

CENÍK inzerce

ANOTACE

HLAVNÍ STRANA

Perspektivy ekonomikyZdravotní politikaNF Klausových

 

 

Dubnové číslo revue klikněte na obrázek:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Václav Klaus: "Globálního oteplování není tématem ekonomie jen zdánlivě" 

Ivana Haslingerová

Prezident republiky Václav Klaus se nedávno zúčastnil zasedání Vědecké rady Národohospodářské fakulty VŠE v Praze. Je to dokladem toho jak prezidentu republiky záleží na národním hospodářství státu a že i přes svou současnou funkci hlavy státu stále zůstal především profesorem ekonomie. Studenti ho rovněž stále chápou jako svého pana profesora. Svědčí o tom pozvání sdružení studentů ekonomie EKONOM, aby jim vysvětlil jak je to v současné době s globálním oteplováním a jeho vlivem na ekonomiku země. Pan prezident pozvání přijal a přednesl v nabité Nové aule VŠE Praha přednášku na téma „Ekonomie a globální oteplování.“ Z přednášky bylo znát, že se touto problematikou v poslední době zabývá pan prezident velice do hloubky a že nešlo jen o plané řeči jaké vedou  ve svých  přednáškách k neinformovaným voličům populističtí politici typu Al Gora. Ostatně o hlubokém zájmu prezidenta Klause o vlivu ekologie na ekonomiku země svědčí to, že za čtrnáct dnů vyjde jeho kniha "Modrá, nikoli zelená planeta" s otázkou v podtitulu „Co je ohroženo: klima nebo svoboda?. Slovo nikoli Václav Klaus podtrhuje.

Jak vyplynulo z diskuze, studenti  přišli na přednášku profesora Klause nachystaní a nabiti informacemi ze všech možných i nemožných médií. A neodradilo je ani ostentativní vrtění hlavou rektora VŠE a neúspěšného kandidáta ČSSD do Senátu Richarda Hindlse při jejich diskusi s panem prezidentem. Studenti totiž chtěli znát co si o tom všem myslí pan profesor nejen jako prezident, ale jako člověk. Někteří pokládali dotazy s poznámkou, jestli pan profesor dobře rozuměl jejich otázce, v narážce na jeho dotazy novinářům. On se ale nedal a ukázal, že rozuměl a vysvětlil jim, že oteplování Země je nepatrné a nemá smysl s ním bojovat za obrovské peníze, ale přistupovat k dějům v přírodě s pokorou a ne chtřít poroučet větru a dešti jako komunisté. Také je uklidnil, že vyčerpání přírodních zdrojů  nehrozí: "Zdrojů stále přibývá, nikoliv ubývá a nic s tím nesvedou ani sebekatastrofičtější filmy pana Al Gora.  Naopak s lidskou invencí a pokrokem, zdrojů stále přibývá. Lidstvo vymýšlí stále nové a nové zdroje, které dnes ještě neumí využívat a tím nahradí ty současné." Na Kuznetsově environmentální křivce vysvětlil, že životní prostředí se s růstem hospodářství nezhoršuje, ale naopak zlepšuje. Pro neznalé uvádíme, že Kuznets je americký ekonom oceněný Nobelovou cenou. Prezident zdůraznil, že mu nejde o laický pokus ekonoma přeměřovat teplotu země. Změnu klimatu ale pokládá za významné ekonomické téma podobně jako zločin či korupci. Proto jeho přednášku "Ekonomie a globální oteplování" uvádíme v plném znění neboť každý, kdo se touto otázkou zabývá by si ji měl  prostudovat nezkreslenou.