Podnikatelé dostanou 750 milionů Kč na školení

Jiří Sochor

Podnikatelé nás mohou začít žádat o dotace na specifické vzdělávání zaměstnanců. Celkem je v evropském programu Educa připravených 750 milionů korun.Až do 31. srpna 2010 navíc dotace fungují ve speciálním režimu, kdy je možné proplatit až 100 procent nákladů na školení zaměstnanců. Konec příjmů všech žádostí je naplánovaný na 31. října 2011. Minulá výzva programu pomohla vyškolit zaměstnance ve 105 projektech. A jak na to? To CzechInvest vysvětlí na trojici květnových seminářůPraze (10. května), Brně (17. května) a Ostravě (18. května). Firmy se dozvědí, jak omezit chyby a bude příležitost i k osobním konzultacím plánovaných projektů. Semináře jsou zdarma.

 

Jen tak dál pane Sobotko, to bude bankrůtek!

Ekonomický expert ČSSD Bohuslav Sobotka rozsel po novinách dobrou zprávu. Nejbohatší budou opět obráni. Jenom aby tady do voleb ještě nějací zbyli pane magistře! Třetina těch nejbohatších už totiž odešla a čeká se nejméně polovina. To panečku bude bohatý rozpočet bez daní největších poplatníků!

Maastrichtská kritéria – úspěch? Ne, jen další DLUHY!

František Matějka, místopředseda Svobodných

Politici mají v programech maastrichtská kritéria za modlu. Předhánějí se, kdo se dostane na deficit 3% HDP dřív. Kdyby 3% deficit měly všechny státy EU tak jen v jednom roce nastane celkový nárůst dluhu o 362 mld EUR! Bez úroků. Toto je další z důvodů, proč požaduji a budu vždy podporovat a prosazovat ústavní zákon o vyrovnaném rozpočtu. Nechápu, jak se mohou politici bít do prsou a považovat za výhru, když dosáhneme na deficit ve výši 3% HDP, což je kritérium Maastrichtské smlouvy pro vstup a udržení se v eurozóně. Deficit je prostě deficit. Je to dluh a Řecko nám názorně ukazuje, narozdíl od Paroubkova přesvědčení, že státní dluhy se prostě platit musí. Z výše uvedeného vyplývá, že politici států EU založili existenci eurozóny de facto na systematickém zadlužování a neurčili ani jeho hranici. Když do eurozóny vstupovalo Německo s Francií, udělily si tyto státy výjimku ze sjednaných kritérií. Od té doby na tato kritéria v podstatě kašlou, až na výjimky, všechny státy. Celkové HDP všech 27 států EU je naplánováno v roce 2010 na 12 038 821,6 mil EUR .Ta „skvělá a jedinečná" cílová 3% z toho činí 362 mld EUR nových dluhů. Když by tedy všechny státy EU, při souběžném členství v eurozóně, klesly s deficitem k HDP na tato 3% a politici by začali slavit, jak jsou dobří, státy EU by se ten rok zadlužily „jen“ o 362 mld EUR. Roční úroky raději nepočítat. Děkuji, ale nebudu volit již z principu žádnou z politických stran, která se ve svém programu chvástá zavedením eura k tomu či onomu roku a klesnutí deficitu na „pouhá“ 3% HDP.>>> 

ODS chce narovnat vlastnické vztahy k půdě

 Martin Kupka

Hlavní prioritou ODS v oblasti zemědělství je narovnání vlastnických vztahů k půdě a zemědělskému majetku. „Do roku 2014 odprodáme 50 % půdy ve vlastnictví státu zemědělcům, kteří ji užívají. To je zásadní krok pro zlepšení podmínek v zemědělství a promítne se i do rozvoje venkova,“ uvedl místopředseda ODS Petr Gandalovič. Vedle rychlejšího a transparentního prodeje státní půdy do rukou zemědělců chce ODS také odstranit z legislativy zvýhodnění uživatelů nad vlastníky půdy. Důležité je podle člena předsednictva Asociace soukromých zemědělců ČR a spolutvůrce zemědělského programu Josefa Stehlíka co nejrychleji realizovat pozemkové úpravy, aby všichni vlastníci mohli užívat svůj pozemek. ODS navrhuje využít pro tento účel do konce roku 2013 z různých operačních programů 10 až 13 miliard korun. „Pozemkové úpravy především udělají pořádek ve vlastnických vztazích, odstraní současné problémy s přístupem na některá pole a bude možné provést snadněji opatření chránící půdu před erozí,“ vyjmenoval Josef Stehlík. Prosazování spravedlivějších dotací pro zemědělce z prostředků EU.>>>

Datové schránky slaví půl roku ostrého provozu

 Jana Malíková a Marta Selicharová

Šest měsíců. Tak dlouho už mezi sebou téměř 400 tisíc uživatelů komunikuje elektronicky prostřednictvím systému datových schránek. Fyzické osoby ani firmy s aktivovanou datovou schránkou tak už půl roku nemusí kvůli komunikaci se státem chodit na poštu a platit za odeslání klasického listinného úředního dopisu. >>>

Datové schránky už překonaly porodní bolesti, podařilo se nám vyřešit problémy spisových služeb některých orgánů veřejně moci a zvykají si na ně i firmy, kterým jsme zřídili datovou schránku ze zákona. Přestože start projektu nebyl úplně bezproblémový, počet odeslaných zpráv i to, že naprostá většina uživatelů se do své schránky pravidelně přihlašuje, jasně ukazuje, že jsme se zavedením tohoto způsobu komunikace vydali na správnou cestu,“ uvedl ministr vnitra Martin Pecina.

ODS urychlí otevření trhu osobní železniční dopravy

Martin Kupka

ODS bude tlačit na kraje, aby co nejrychleji začaly s otevíráním trhu regionální železniční dopravy. Cílem je především zlepšení služeb pro cestující. „Postupné otevírání trhu a transparentní soutěže by měly být podmínkou pro čerpání státní podpory pro financování železniční dopravy v regionech,“ říká místopředseda ODS a exministr dopravy Petr Bendl.

ODS dlouhodobě podporuje otevírání trhu v železniční dopravě. „Důvodem naší podpory je jak zájem zákazníků, kterým může konkurence přinést kvalitnější služby, tak zájem státu jako přispěvatele do systému financování regionální dopravy. Úspora veřejných prostředků, soukromé investice do zkvalitnění vozového parku a další rozvoj služeb pro cestující, to jsou hlavní přínosy otevření trhu v železniční dopravě,“ říká Petr Bendl.>>>

Nejdůležitější privatizace teprve musí přijít

František Matějka, místopředseda Svobodných

Co všichni, komu není lhostejný osud vlastního národního státu a jeho dětí, řeší? Není to nic menšího, než státní dluh, roční úroky z něj a náklady související správy, korupce, veřejné zakázky, lobbyismus, nadbytečná byrokracie, umělá zaměstnanost ve státním sektoru, zásahy státu do přirozenosti volného trhu, nedostatek zdrojů na skutečnou zdravotní a důchodovou reformu, omezení nespravedlivých plošných dávek a dotací všeho druhu, bez hlubšího zkoumání jejich skutečné potřeby a efektivity… A jaké jsou důvody současného stavu? Nehledejme nic akademicky složitého. Život a řešení toho, co přináší, si komplikujeme sami právě tím, že na jednoduché věci máme zvláštní potřebu koukat složitě a hledat složitá řešení. Jsem přesvědčen, že hlavní důvod je v podstatě jen jeden a od něj se odvíjí vše ostatní. Tím problémem je existence státního majetku. Právě existence státního majetku sebou totiž v důsledku nese, podle hesla "příležitost dělá zloděje", všechny výše popisované problémy, jejichž dopad musíme každý rok platit z našich daní a z prohlubování státního dluhu.Proboha vždyť jen od roku 1998 jsme na úrocích ze státního dluhu zaplatili již 400 miliard korun, aktuálně to ročně činí 60 miliard a s ohledem na to, co si politici chtějí opět napůjčovat v následujících třech letech, se dostaneme na 100 miliard ročně jen na úrocích (!!!). My se zadlužujeme, abychom zaplatili dluh!>>>

Chcete ve vaší obci omezit hazard?

Petr Zavadil, lídr kandidátky Svobodných do PS PČR ve Středočeském kraji

Nezájem, poslanci a úředníci na ministerstvu financí vědí lépe co je pro vás dobré!

Svobodní požadují aby rozhodování o tom zda budou či nebudou v obci provozovány jakékoliv hazardní hry, i o tom v jaké formě, náleželo výhradně do pravomoci volených zástupců občanů přímo v místě, tedy zastupitelů či radních. Oni vědí nejlépe, co je pro obec, kterou jsou pověřeni spravovat, nejlepší. Vědí kde je možno nějaké automaty povolit, kde ne, v jakém množství a druhu. A jsou pod přímou, každodenní kontrolou voličů, svých spoluobčanů. Víte, že je několik daní, které se nejmenují daně a které končí bůhvíkde? Existuje totiž zdanění hazardu ve výši 6-20%, které provozovatelé automatů a loterií odvádějí povinně na „veřejně prospěšné účely“ – většinou svým vlastním „nadačním fondům“. Není to skvěle vymyšleno? Jednodušší legální cestu ke korupci si lze jen těžko představit! Že by tudy vedla cesta k "zázračné" změně v původní novele zákona? Kdo ví. Svobodní proto navrhují: přejmenujme tyto odvody na daně a stanovme, že půjdou přímo do státního rozpočtu. Získáme tak výnos, který nezatíží poplatníky navíc a přitom vynese státu několik miliard korun ročně. O utnutí jedné z možností korupce nemluvě.>>>

Jak je to doopravdy s tím dluhem – veřejně dostupná fakta

Jiří Krám

bilance podle vladNedalo mi to a po veselé debatě v OVM, kde se lídři ODS a ČSSD vzájemně přesvědčovali, kdo může za rekordní státní dluh. Z grafu je  vidět, že v letech 1995 se začala země mírně zadlužovat. Nárůst tohoto dluhu byl pak akcelerován po roce 1998.  Své největší úrovně dosáhla míra zadlužování v roce 2003. Jak vidno nejúspornější vlády byly ty ODS, přestože za vlády V. Klause došlo k prvnímu zadlužení. (V roce 1996-97 byla vláda V. Klause odraněna sarajevským hradním pučem, který v důsledku zásahu ČNB způsobil ekonomickou krizi. Od té doby u nás nevládla skutečně čistá pravicová vláda. - pozn. redakce). To však nabralo mnohonásobně vyšší tempo až za vlád sociální demokracie. Naprosto rekordní schodek vytvořila vláda Vladimíra Špidly. Zadlužovaní za Stanislava Grosse, probíhalo však nezmenšenou intenzitou. Objektivně je třeba přiznat, že vláda Jiřího Paroubka částečně snížila.  Můžeme vidět, že pan Nečas mluvil pravdu! K NEJVĚTŠÍMU ZADLUŽOVÁNÍ ZEMĚ DOŠLO ZA DOBY JEJÍHO NEJVYŠŠÍHO RŮSTU! Je tedy zcela legitimní se ptát, proč v roce 2003, za vlády ČSSD, kdy HDP rostlo 3%, se nejvíce zrychlilo zadlužování země?>>>

Nemusíme již závidět západním metropolím "Farmářské trhy"

Eugenie Línková

Navštívila jsem farmářské trhy, které se konají  už pravidelně na "Kulaťáku" v Praze 6 a vysekla oběma starostům, jak panu Pavlu Bémovi tak panu Tomáši Chalupovi nejen poklonu za svou osobu, ale i poděkování  prezidenta AKČR Jana Veleby, jehož jsem mediálním poradcem. Velice oceňuje tuto činnost, která má význam nejen pro samotné spotřebitele, ale i pro maloproducenty, zemědělce a potravináře. Řada z nich jsou vítězové regionálních kol o nejlepší české a moravské potraviny, které již po 4 roky pořádají regionální agrární komory. Napříkla Štefanova pekárna z východních Čech nosí na svých produktech logo nejlepších potravin z tohoto regionu, MLS Pardubického kraje. Byli tam i majitelé Kozí farmy z Licibořic na Chrudimsku, další vítězné firmy, která nabízí nejen kozí sýry, ale i kosmetiku z kozího mléka a jako lahůdku zmrzlinu, jejímž základem je kozí mléko. Nebo firma J+J Radoš z Lomu s vynikajícími klobásami a výsekovým masem, další vítěz regionálních soutěží, tentokrát ze severních Čech. Zaslechla jsem,  jak lidé oběma pánům, primátorovi Bémovi a starostovi Prahy 6 Tomáši Chalupovi děkují za tuto  aktivitu a někteří jim i přáli vítězství ve volbách a sobě zlepšení politické kultury  a návrat k původním kořenům ODS.>>>

Krizi navzdory

Petr Víšek

Březnový průzkum Hospodářské komory České republiky ukázal, že na dvě třetiny podniků měla ekonomická krize také pozitivní dopady. Překonávání ekonomických problémů spojených s hospodářskou recesí mělo pro 64 % firem také své pozitivní důsledky. V rámci průzkumu odpovědělo 558 podnikatelů a představitelů malých, středních i velkých firem.  Z kladných vlivů nejvíce firem (28 %) zmínilo zejména zefektivnění výroby/poskytování služby. Eliminování skryté přezaměstnanosti uvedlo jako hlavní pozitivní účinek krize 8 % firem, inovace a změnu portfolia výrobků či služeb 7 % podniků a nalezení nových trhů 6 % společností.  Na 36 % firem neměla recese podle jejich vyjádření žádný kladný dopad. Zbylé firmy jmenovaly méně četné pozitivní důsledky ekonomické krize.  Podniky mohly v odpovědi uvést pouze jeden hlavní pozitivní dopad.>>>

ODS nesouhlasí s povinnou paušální daní pro živnostníky

Martin Kocourek, ekonomický expert ODS

ODS odmítá návrh ministerstva financí na povinnou paušální daň živnostníkům. Tento návrh by fakticky znamenal zvýšení daní některým podnikatelům. Taková povinnost by se blížila socialistickému konceptu minimální daně, kterou jsme po volbách v roce 2006 zrušili. Již nyní si mohou živnostníci vybrat, zda povedou evidenci příjmů a výdajů, použijí paušální výdaje nebo tuto paušální daň, kterou stanovuje finanční úřad. Pokud by návrh ministerstva byl pouze metodickým pokynem a nebyl pro živnostníky povinností, potom bychom se takovému návrhu nebránili. Podmínkou ODS pro jakoukoliv změnu v daních je, aby metodika nebyla příliš složitá a nezatěžovala úřady i živnostníky. Prozatímní návrh ministerstva financí počítající se zohledněním provozované činnosti, kraje a velikosti města rozhodně systém nezjednodušuje. Není také zatím zřejmé, jak by se v takovém systému bránilo jeho obcházení. Živnostníci nejsou chráněni jako zaměstnanci zákoníkem práce. Nemají placenou dovolenou, žádné zaměstnanecké benefity, musí sami podávat daňové přiznání, nemají jisté příjmy. Na živnostnících stojí naše ekonomika a zaměstnávají statisíce lidí. Měli bychom si jich tedy vážit, a ne je za jejich aktivitu trestat.

 

Podnikatelé, kontaktujte CzechInvest

Jiří Sochor

Podnikatelé mohou posílat agentuře CzechInvest žádosti o evropskou dotaci ze čtyř nově otevřených programů, které společně nabízejí přes sedm miliard korun. 3 miliardy zamíří na podporu průmyslového výzkumu a vývoje, 3 miliardy si mezi sebe rozdělí projekty úspor energie a využití alternativních zdrojů, 750 milionů korun poputuje na vznik a další rozvoj klastrů a 500 milionů korun čeká na podniky, které se chtějí prezentovat na zahraničním veletrhu či výstavě. Kdo může programů využít? Kolik může jeden každý podnik získat? Do kdy je pořeba připravit žádosti o dotace? O tom detailně v tiskové zprávě. Pro další informace neváhejte kontaktovat CzechInvest.

Návrh ČSSD na udržení schodku ve výši 163 mld. je nepřijatelný!

Petr Mach, předseda Svobodných

Pro Svobodné je nepřijatelnýnávrh ČSSD na dohodu politických stran, který by měl zajistit udržení deficitu v příštím volebním období ve výši 163 miliard korun. Svobodní naopak požadují vyrovnaný rozpočet od roku 2011, aby zadlužení přestalo růst. Svobodní jsou přesvědčeni, že vinu na současném zadlužení nesou ČSSD, ODS i strana pana Kalouska a že tyto strany nemůžou být schopny deficitní hospodaření státu zvrátit. Když zvýšíme od roku 2011 státní dluh čtyřikrát o 163 miliard korun, zaplatíme za tyto čtyři roky na úrocích o 81 miliard navíc .

 

Petr Mach vystoupí 24.2. od 19:30 do 21 hodin na Vysoké škole ekonomické s přednáškou "Jak vyrovnat státní rozpočet bez zvyšování daní".

 

 

 

DAŇOVÁ AMNESTIE DLE EKONOMICKÉHU GURU SOBOTKY

Petr Paulczynski

Pan doktor obojího práva Sobotka, druhou profesí samouk věd ekonomických si zablogoval. Reagoval na šepot květin, který zaslechl z ministerstva financí, které po vzoru Itálie hodlá (údajně) vypsat tzv. daňovou amnestii. Co to taková amnestie je. Řada subjektů využila zcela LEGÁLNÍ možnosti umístit své sídlo do tzv. daňových rájů a tam také platit daně. Samozřejmě výrazně nižší než má tento vyděračský, zbytnělý a nafouklý stát. Ekonom ekonomů však z těchto "homo economicus" udělal div ne zločince, zřejmě ho zmátlo slůvko amnestie. Jen proto že o tom ví prdlajs, jak by řekla moje babička, pravil, že tyto subjekty své prostředky před správci daně v zahraničí "UKRÝVALY". Proto nápad jak přimět, aby se "uprchlíci" vrátili se svými daněmi domů označil za nedobrý. Prý jde vážný morální hazard státu. Tak tohle snad už ani nemůže být pravda. Copak si myslí, že jsme ztratili paměť? Že nám vypadlo z hlavy jak on sám (možná na příkaz svého vůdce) odpouštěl desetimilionové daňové doměrky a penále spřáteleným STBáckým hotelierům? Milý pane pseudoekonome. Nelžete, že se tím poskytne výhoda těm, kdo české daňové zákony obcházeli a porušovali. Odchod do jiné daňové destinace není ani obcházení ani porušování zákonů. Rovněž nápad, že daňové ráje je nutno postupně zrušit s pomocí EU mne pobavil. Uvedená instituce je totiž zcela vyčerpána stanovováním ohybu banánu, přímosti okurky, reformováním žárovek a podobnými koninami.>>>

Krize? Jaká krize?

Tomáš Franke

O současné ekonomické krizi kolují v tisku hotové romány. Bohužel, ve většině z nich se autoři dopouštějí jedné zásadní nepřesnosti. Srovnávají současnou ekonomickou situaci s Velkou hospodářskou krizí z roku 1929. Současná krize je ale něco naprosto jiného. Vlastně bychom vůbec neměli používat slovo krize. Není to vůbec krize, jako ta v roce 1929. Je to počátek konce fungování amerického principu ekonomiky. Tak jako se před dvaceti lety sesypal komunistický socialismus jako domeček z karet, tak se dnes hroutí americká ekonomika. K pochopení toho, proč k tomuto kolapsu došlo vůbec nepotřebujete ekonomické vzdělání. Spíše se k tomu hodí zdravý český selský rozum. Vedení amerických firem chtělo větší zisky, proto výrobní linku přemístilo z Kalifornie do Číny. Zatímco v 50. letech bylo v USA na 30 firem, které vyráběly televizní technologie, v roce 1987 zbyla jen jediná – ZENITH. S odsunem výroby z Ameriky spolu s ní odcházela i práce. Střední třída, nejpočetnější skupina obyvatelstva začala chudnout. Tak se stalo, že Čína, která vyrábí výrobky pro půl světa začala vzkvétat, zatímco Amerika chudla. Současný dluh tohoto státu v přepočtu na jednoho obyvatele včetně nejmladších kojenců je asi 4,000.000 českých korun. Někteří nositelé Nobelových cen za ekonomiku předpokládají státní bankrot Spojených států. Proč tedy nezačít zase vyrábět doma?>>>

První ohlášenou investicí letoška je investice společnosti GEMTEK!

Lucie Kocourková

Až 150 nových pracovních míst vznikne díky investici společnosti Gemtek v Křemicích, nedaleko Stříbra na Tachovsku. Taiwanská společnost tu plánuje vyrábět komponenty pro širokopásmové bezdrátové sítě, především pro set-top-boxy a pro poprodejní služby, pro servis. Investice do nového podniku dosáhne dvou desítek miliónů korun. Produkce by měla odstartovat už v dubnu letošního roku.

HK ČR podporuje vládní návrh na snížení administrativní zátěže podnikatelů

Petr Víšek

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) vítá dnešní souhlasné stanovisko vlády s návrhem zákona, který snižuje administrativní zátěž podnikatelů. „Hospodářská komora proti byrokratické zátěži podniků dlouhodobě bojuje a podporuje schválení návrhů, které iniciovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu,“ řekl dnes prezident Komory, Petr Kužel. Pokud poslanci po květnových volbách navrhované změny zákonů rovněž odsouhlasí, OSVČ a firmy by například nemusely od příštího roku hlásit České obchodní inspekci (ČOI) provedení nařízeného odstranění závady výrobku. Podle jedné z dalších navrhovaných změn by ČOI již neměla na starosti hygienické kontroly v podnikových provozovnách a přenechala by tuto činnost pouze hygienickým stanicím. „V návrzích nicméně chybí takzvané sdružené kontroly podniků ze strany státních orgánů. Hospodářská komora tak bude dále prosazovat, aby tyto orgány prováděly kontroly ve firmách společně, neboť zejména malé podniky nemají personální a časovou kapacitu na jednotlivé návštěvy státních úředníků,” dodal Petr Kužel.

SEDM MILIARD DOTACÍ NA ZAVÁDĚNÍ INOVACÍ A ÚSPORY ENERGIE

Lucie Kocourková

Dva nově otevřené dotační programy rozdělí mezi podnikatele sedm miliard korun. Tři miliardy na úspory energie a využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů nabízí program Eko-energie. Program Inovace – Inovační projekt čtyřmi miliardami podpoří zavádění inovací do praxe. Výzvy k předkládání žádostí o dotaci z těchto programů vyhlásilo právě dnes Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. „Právě v oblasti snižování spotřeby energie a zavádění inovací je skrytý potenciál mnoha společností. Ačkoli jsou tyto investice spojené s nezanedbatelnými vstupními náklady, jsou díky EU dostupné i nejmenším podnikům. >>>

Ekonomická skupina odborníků začíná spolupracovat s ODS

Martin Kupka

Nezávislí ekonomičtí odborníci ode dneška spolupracují s občanskými demokraty. Společně připravují další návrhy řešení, které zastaví zadlužování občanů a které znemožní populistické zvyšování výdajů státu na úkor dalších generací. Členy Ekonomické skupiny odborníků (ESO) jsou ekonomové Jan Procházka, Lubomír Lízal, Michal Mejstřík, Jiří Schwarz, Josef Šíma, Petr Zahradník a Miroslav Zámečník. „Buď zvítězí ti, kteří slibují, že sníží přebujelé veřejné výdaje. A pak nás čeká prosperující budoucnost. Nebo ti, kteří naopak slibují jejich další zvyšování. A pak nás čeká státní bankrot. Proto ODS založila ESO. Proto chceme svůj stranický program konzultovat s nezávislými odborníky a řídit se jejich radami. Navazujeme tím na úspěšný vládní projekt NERV, který nám svými doporučeními pomohl čelit krizi,“ řekl na tiskové konferenci předseda ODS Mirek Topolánek. ESO se bude podílet na dokumentu Vize 2020, který ODS představí na ideové konferenci 20. února v Brně. Následně se bude podílet na konečné verzi programu občanských demokratů pro květnové volby. ODS se tak zavazuje řídit se národním zájmem České republiky a zachránit budoucnost před dluhy. Podobně to bylo v případě NERV (Národní ekonomické rady vlády). „Založením ESO chceme demonstrovat, že máme podporu a důvěru odborníků. A co je snad ještě důležitější, že odborníci mají podporu a důvěru ODS. Zavazujeme se, že se budeme řídit jejich radami,“ dodává Topolánek.

Než si červi pochutnají, aneb sociální pohádka se špatným koncem

Karel Kříž

  Pět pasažérů zaoceánského parníku se po jeho havárii zachránilo na pustém ostrově. Pět mužů různého věku, společenského postavení i náboženského vyznání. Pět mužů s různým pohledem na svět, různým žebříčkem hodnot i přístupem k životu. Pět mužů začalo bojovat o holý život. První dny se v jejich srdcích mísil smutek nad tragédií, která se právě udála, s radostí nad tím, že právě oni byli těmi vyvolenými, kterým bylo osudem dopřáno doplavat ke břehům nejbližší pevniny a dostat tak od života novou šanci. Ačkoliv na lodi byly jejich kajuty v různých patrech, zde si byli najednou všichni blízcí a svoji svornost tak dávali najevo společným úsilím při překonávání veškerých překážek, které jim pobyt na neznámém území připravoval. Naučili se společně lovit ryby i divokou zvěř, postavili malá obydlí, sbírali plody okolních stromů a pravidelně se střídali v pochodech pro pitnou vodu i v udržování těžce založeného ohně uprostřed tábora. Pak postupně přestali 4 z nich pracovat a pátý od nich odešel. Když se po čase vrátil, našel jen červy hodující na ostatcích bývalých trosečníků. Smutek však nepocítil. Věděl, že bez nich se mu bude žíti lépe. Milé děti, pokud se vám pohádka zdá morbidní a nepravděpodobná, věřte že v podobné realitě dnes žijete. Jen si počet obyvatel ostrova vynásobte 2 milióny a k jednotlivým mužům přiřaďte sociálně vyloučené, důchodce, pel-mel státních zaměstnanců s politickou reprezentací a opravdu výdělečně činné lidi tvořící hodnoty. Poměr bude skoro přesný. >>>

Minimální mzdu je potřeba zrušit!

Petr Mach, předseda Svobodných

Strana svobodných občanů odmítá aktuální požadavek odborů na zvýšení minimální mzdy. Svobodní jsou naopak pro zrušení institutu minimální mzdy. Zaměstnanec a zaměstnavatel by měli mít právo dohodnout se na jakékoliv výši mzdy. Stát zakazuje lidem nabízet a přijímat práci, která má nižší hodnotu než státem určená minimální mzda ve výši 8000 Kč měsíčně. Tento zákaz vytlačuje z trhu práce zejména lidi s nízkou kvalifikací, zvyšuje nezaměstnanost a zvyšuje sociální problémy a závislost lidí na chudinských dávkách. Svobodní jsou pro kompletní smluvní volnost, pro zrušení minimální mzdy. Více o programu Svobodných pokud jde o pracovní zákonodárství: http://www.svobodni.cz/9-program/64-politicky-program-pro-parlamentni-volby/

 

O našem údajném bohatství

Ladislav Šafránek

Se zájmem jsem si přečetl informaci o tom, že Češi jsou ohroženi chudobou nejméně z Evropské unie. Pravdou je, že oslavnou ódu spustily především české filiálky zahraničních tiskových magnátů. Jak hrozně na tom musejí být Němci, Francouzi, Britové, Skandinávci, o obyvatelích Balkánu nemluvě. Bláhově jsem se podíval do originálních dokumentů a mé nadšení nad životem na ostrůvku evropského blahobytu povadlo. Posuďte sami. V Evropské unii jsou za chudé považováni lidé, jejichž příjem je nižší než 60 procent mediánové mzdy v zemi, kde žijí. V České republice to představuje hrubou mzdu nižší než 10 500 Kč. To znamená, že pod hranicí chudoby by bylo téměř 1,5 milionu seniorů.Celkově je v Evropské unii ohroženo chudobou v průměru 18 procent obyvatel. Nejméně, jak hlásí sdělovací prostředky, v České republice (9 procent), nejvíce v Lotyšsku (26 procent). Ostatní: Slováci 11 procent, Rakušané 12 procent, Němci 15 procent a Italové a Britové 19 procent. Nezávidím německému důchodci, ale vím, že se jeho životní úroveň s úrovní našich seniorů dá velmi těžko srovnávat. Riziko chudoby je údaj velmi relativní a liší se stát od státu. Faktická životní úroveň chudého u nás a v Německu je diametrálně odlišná.>>>

VÝROKY EKONOMICKÉHO BLOUZNIVCE SOBOTKY

Petr Paulczynski

Paroubek se Sobotkou pořád žvaní o schodku rozpočtu, který vznikl za rok, ve kterém vládla ODS. Jistě se asi nebudu mýlit, když řeknu, že svržení vlády se na jeho výši také nemalou mírou podepsalo. Navíc se domnívám, že, kdyby v inkriminovaném období vládl Paroubek a státní kasu spravoval expert Sobotka, tak se daně pohybují někde kolem 70% a deficit je kolem 450 mld. Straší se tu státním bankrotem, ten ČR nehrozí ani ve střednědobém, ani dlouhodobém horizontu. Jsme země, která má tradici velmi obezřetného hospodaření. Pravil Bohuslav Sobotka, ekonomický expert ČSSD. Nedávno jsem v blogu zveřejnil graf, který ukazuje tradici Sobotkova obezřetného hospodaření. Ve světle těchto fakt, může uvedený výrok pronést jen ekonomický blouznivec. A státní bankrot? Není třeba čekat na státní bankrot. Na to aby nastoupila kuratela MMF stačí bohatě úspěch ČSSD ve volbách, protože recepty ČSSD na krizi jsou přímou pozvánkou pro experty měnového fondu. Je to náhoda, že zrovna dnes ukončili pánové s motýlky z MMF u nás svůj průzkum? "Zajímalo je, co uděláme s výdaji v důchodech, v sociální oblasti a ve zdravotnictví," řekl Petr Nečas. V Janotově řešení se však mluví i o úsporách mandatorních výdajů. Mám pro Vás pane Janoto námět. Pohleďte, kolik pašalíků má třeba jen Úřad vlády:>>>

Obce potřebují více samostatnosti

mARTIN kUPKA

Rozvoj regionů a venkova patří v České republice ke stěžejním tématům. Více než pět tisíc obcí, stěhování lidí do měst a různě rozvinuté regiony jsou největšími výzvami české regionální politiky nejbližších let. ODS spolu s odborníky a veřejností v rámci diskusních setkávání Vize 2020 hledala odpovědi na tyto otázky. „Regiony a venkov jsou stejným prostorem pro uplatňování svobody jako všechny ostatní,“ uvedl hned v úvodu předseda ODS Mirek Topolánek. Řešením venkovské a regionální problematiky tak nejsou nové dotační tituly, ale maximální prostor pro obce a regiony pro jejich samostatný rozvoj. „Vesnice nelze opomíjet, žije v nich dva miliony voličů,“ dodal Mirek Topolánek. Podle garanta tématu Rozvoj venkova v rámci Vize 2020 Radima Ziky mezi konkrétními opatřeními je dobudování základních služeb pro matky s dětmi, vytvoření nových pracovních míst či další služby pro seniory. Neopominutelnou součástí by měla být také podpora podnikání na venkově a podpora místních talentů. „Venkov by se měl stát přitažlivým místem pro život,“ shrnul svoji vizi do roku 2020 Radim Zika. V diskusi vystoupil i místopředseda ODS a garant tématu zemědělství Petr Gandalovič. Hovořil o dani z nemovitosti, kterou by transformoval v komunální daň, jehož výše by byla plně v kompetenci obce. „Přičemž by existovaly různé základy pro bydlení, podnikání či zemědělství,“ doplnil Gandalovič. Náměstek hejtmana Zlínského kraje a bývalý zlínský hejtman Libor Lukáš připomněl nejslavnějšího rodáka Zlína Tomáše Baťu. „Mysli globálně, jednej lokálně, říkal Baťa. Pak se mu podařilo změnit Zlín-vesnici ve Zlín-prosperující město,“ uvedl Lukáš. Mezi jeho recepty na zlepšení života v obcích patří posílení místních samospráv a jejich osobností. Další diskuse přinesla názory na řešení problematiky venkova. Mezi nejzajímavější patřilo například vytvoření institutu univerzálního pracovníka pro vesnici či možnost investice části výnosů z daní a poplatků přímo ve vesnici. V závěrečném shrnutí předseda ODS Mirek Topolánek upozornil na další otázky spjaté s vývojem venkova. „Je to otázka církevních a zemědělských restitucí, redukce výkonu státní správy, redukce přerozdělování a dotačních titulů, snížení závislosti obcí na státním rozpočtu. Cesta je dlouhá a složitá, ale je nutné přikročit k realizaci,“ uzavřel Topolánek.

 

Malí a střední podnikatelé mohou získat dotaci od EU

Jiří Sochor

Jedná se o dotace na tvorbu propagačních materiálů v cizích jazycích na výstavy či veletrhy v zahraničí, účást na zahraničních veletrzích či výstavách a nově třeba i dopravu exponátů na zahraniční veletrh či výstavu. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR totiž právě otevřelo druhou výzvu programu Marketing, součásti Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) spravovaného agenturou CzechInvest. Celková dotace pro aktuální výzvu programu Marketing dosáhne půl miliardy korun. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat.

Alfou a omegou moderního zemědělství je náprava vlastnických vztahů

martin Kupka

Hradec Králové hostil 13. ledna 2009 již sedmou regionální diskusi projektu Občanské demokratické strany VIZE 2020. Více než 100 účastníků z řad politiků, nezávislých odborníků i veřejnosti se zapojilo do více než čtyřhodinové diskuse o moderním zemědělství. Mezi hosty byl i významný europoslanec britských konzervativců Richard Ashworth, místopředseda Asociace soukromého zemědělství Josef Stehlík, náměstek ředitele Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) Tomáš Doucha, agrární analytik Petr Havel či zástupci Společnosti mladých agrárníků (SMA) a Strany soukromníků. V úvodním příspěvku předseda ODS Mirek Topolánek připomenul, že základy pravicové politiky leží právě na venkově. „Je to návrat ke kořenům. Nepřímo navazujeme na prvorepublikovou Agrární stranu,“ uvedl. Alfou a omegou moderního zemědělství je podle něj náprava vlastnických vztahů. S tím souhlasil i místopředseda ODS a garant tématu zemědělství Petr Gandalovič. „V Česku je stále milion parcel, se kterými se nedá nakládat,“ doplnil. Britský europoslanec Richard Ashworth se věnoval v diskusním příspěvku budoucnosti Společné zemědělské politiky (SZP). „Musí být více transparentní, spravedlivá a zabránit plýtvání,“ řekl. Upozornil přitom na studii OSN, podle které vzroste do roku 2030 požadavek na produkci potravin o polovinu. „Již jednou se takto povedlo zvýšit produkci díky technologiím. Nyní ale budeme narážet na problém nedostatku vody a energie,“ upozornil na výzvu, která před námi stojí. Podle náměstka ÚZEI Tomáše Douchy mezi největší nedostatky SZP patří nerovnoměrné rozdělování dotací mezi státy a kategoriemi farem. „Další slabinou je malá snaha o snižování protekcionismu vůči třetím zemím,“ dodal. Agrární analytik Petr Havel upozornil na to, že evropská produkce potravin je nekonkurenceschopná. „Většina chudých lidí na světě si nebude moci dovolit drahé evropské potraviny. Proto musí evropská strategie počítat s udržením stávající produkce nebo s mírným útlumem,“ uvedl. Místopředseda Asociace soukromého zemědělství Josef Stehlík se věnoval v příspěvku koncepci vlastnictví. „Vlastnické právo je základní hodnota svobodné společnosti. Odpovědnost k majetku je zároveň motivací do budoucna a poutem k předchozím generacím,“ zdůraznil.

I v dopravě existují ideologické rozdíly

martin Kupka

Úterý 12. ledna 2010 přineslo šestou z veřejných konferencí projektu Vize 2020. Zástupci Občanské demokratické strany a jejich hosté se ve čtyřhodinové diskusi v Průhonicích věnovali problematice moderní dopravy, součásti tématu „Vzdělaná a konkurenceschopná země.“ Předseda ODS Mirek Topolánek na úvod řekl, že doprava může být na první pohled ideologicky nezajímavé téma, protože všichni zprava doleva se shodnou například na potřebě dostavby dopravní infrastruktury a potřebě snížit počet obětí dopravních nehod. Na druhý pohled se ale ukazuje, že nemalé rozdíly v pohledu na budoucnost dopravy existují. „Především se socialisty se ideologicky lišíme v tom, jestli se má ve veřejné dopravě uplatnit volná soutěž – my říkáme, že ano, oni zablokovali liberalizaci regionální dopravy v krajích na příštích deset let. Lišíme se v pohledu na to, jakým způsobem zajistit financování budoucího rozvoje dopravní infrastruktury, jestli máme odložit dnešní spotřebu a investovat do infrastruktury, která podpoří budoucí ekonomický rozvoj regionů, anebo naopak,“ řekl Mirek Topolánek. Odborný gestor konference a místopředseda ODS Petr Bendl pak shrnul očekávání ODS, pokud jde o stav dopravy v roce 2020. Mimo jiné řekl: „Nutnou podmínkou pro zvýšení podílu železnice i vodní dopravy na přepravních výkonech je vznik sítě veřejných logistických center, která na nediskriminačním principu umožní rychle a pružně přeložit zboží z jednoho druhu dopravy na jiný podle účelnosti a efektivity. Budou provozována na soukromé bázi, ale stát k jejich vzniku přispěje vybudováním napojení na infrastrukturu.“ Další do budoucna klíčové téma prezentoval host konference, současný ministr dopravy Gustáv Slamečka, když upozornil na skutečnost, že stavby dopravní infrastruktury se roky připravují a další roky staví, ale finance pro ně se prostřednictvím rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury opakovaně schvalují každý rok, takže koncepční plánování rozvoje dopravní sítě prakticky není možné. „Až vyschnou evropské zdroje, musíme být připraveni na doplnění prostředků jinými dlouhodobými zdroji, např. dluhopisy, a také vzít do hry soukromé zdroje prostřednictvím projektů PPP,“ řekl. První viceprezident Svazu průmyslu Jaroslav Hanák pak byl jedním z diskutujících, kteří vyzdvihli potřebu dokončit stavby nutné pro zjištění spolehlivé labské vodní cesty až do Pardubic, což prakticky všechny politické strany podporují, ale hrstka aktivistů a úředníků tomu efektivně brání. Dalším otevřeným tématem byla existence regionálních tratí, jejichž část bude v budoucnu nutné zrušit nebo svěřit soukromým provozovatelům, protože – slovy předsedy ODS Mirka Topolánka v závěrečném shrnutí diskuse: „Systém křížení dotací do autobusů a neefektivních tratí je neudržitelný a kraje si touto diskusí musí projít.“

Ministerstvo zaplatilo miliony za studie stažené z internetu

 Adam B. Bartoš

Dovolte, abych Vás upozornil na webové stránky věnované ministerstvu zahraničních věcí (MZV) a problematické kauze letiště v Indonésii. MZV nechalo vypsat soutěž na proveditelnost této stavby, existuje ale důvodné podezření, že celá zakázka byla dopředu určena pro konkrétní firmy a peníze (přes 11 milionů) poté rozděleny mezi zainteresované osoby. Zakázku si rozdělily tři společnosti, každá z nich vypracovala jinak zaměřenou studii. Podezřelé je už to, že firmy, jakkoli k soutěži přistupovaly individuálně, od sebe ve svých analýzách opisují a opisují zároveň z oficiálního webu MZV. Ministerstvo tak vyhodilo přes 11 milionů korun za informace stažené z velké části z veřejně dostupných zdrojů. V přepočtu tak jedna stránka studie vlastně daňové poplatníky vyšla na 36 tisíc korun. O zakázku se už zajímá i protikorupční policie. Obrátila se na ministerstvo a žádá o předložení materiálů, které se projektu týkají. “Byl jsem členem výběrové komise a vím, jak se o zakázku soutěžilo. O výsledku bylo rozhodnuto předem, nižší nabídky se vyřadily z procesních důvodů, vítěz byl předem jasný a šéfové pobrali provize,” prozradil vysoce postavený diplomat z MZV, který si ale nepřál být jmenován. “Procesně je možná vše v pořádku, ale od počátku to bylo plánováno jako tunel,” dodal. V té době na ministerstvu působil současný ministr zahraničí Jan Kohout jako náměstek. Resort financí vedl Miroslav Kalousek.>>>

Řešením je vyšší zaměstnanost, ne státní půjčky

Martin Kocourek, ekonomický expert ODS

Sociální demokraté chtějí v rámci svých protikrizových opatření půjčovat lidem na splácení hypoték. Nápadně to připomíná známý případ z USA, kdy stát přebírá rizika od soukromých bank. Neúspěšná rozhodnutí bankovních ústavů by tak financovali všichni daňoví poplatníci. Ve Spojených státech došlo velmi podobně k nemovitostní krizi, která přerostla v celosvětovou finanční a hospodářskou recesi. Půjčky Státního fondu rozvoje bydlení by ještě k tomu byly financovány ze státního rozpočtu, což v dnešní nelehké situaci povede k dalšímu narušení stability veřejných financí. Správa takových půjček by také znamenala další bujení byrokratického aparátu, a tím i zvyšující se riziko uplácení úředníků podle známého pravidla: míra korupce je přímo úměrná velikosti státem přerozdělovaného balíku peněz a počtem razítek po cestě. Socialisté se zkrátka opět snaží svést na populistické vlně a „nakupovat“ si voliče za prostředky, které stát nemá a mít v nejbližší době ani nebude. Paradoxně bychom tak našim dětem nadělili ještě větší dluhy, které budou muset splatit. ODS odmítá všechny drahé předvolební návrhy ČSSD, které hazardují s veřejnými financemi. Socialistické almužny a podpory za cenu zvyšování daní lidem s hypotékami nepomohou. Skutečným řešením pro ty, kteří mají problémy se splácením půjček na bydlení, je zajistit jim zaměstnání. Pokud nemohou zaměstnání dlouhodobě nalézt, tak jim pomoct v podobě rekvalifikační kurzů. Nebo motivovat zaměstnavatele, že se jim dlouhodobě vyplatí udržet zaměstnance, než je propouštět. Právě ale socialistické nápady zejména ve formě zvyšování daní a nákladů práce bourají možnosti, které by umožnily firmám nabírat více lidí nebo své zaměstnance alespoň nepropouštět. Úkolem současné doby je proto nastartovat ekonomický růst a zvýšit tak zaměstnanost. Lidé si své problémy pak vyřeší lépe a odpovědněji než jako nezaměstnaní a závislí na podporách a dávkách, přidělovaných přes “kamarádíčky” v ČSSD.

Silnice na Vídeň aneb Další vývoj v Kocourkově

 Doc. Petr Firbas, předseda OS v Brně-Kníničkách

Před několika dny náměstkyně hejtmana JM kraje Procházková označila situaci kolem silnice Brno – Vídeň za Kocourkov. Včerejší zasedání Zastupitelstva kraje napsalo další kapitolu do vývoje místního Kocourkova. Kraj přijal deklaraci, že je nutné podporovat pro spojení Brna a Vídně novou silnicí R52 Pohořelice – Mikulov. Kromě toho, že je to určeno rakouské straně,  kde česká ztratila skoro všechen kredit, je to docela primitivní propagandistický protiútok proti Rozsudku Nejvyššího správního soudu (NSS), který před několika dny zrušil Územní plán Břeclavska, kde byla tato silnice poprvé zakotvena. Náměstkyně Procházková, zodpovědná za územní plánování, si ani nepočkala na plné znění odůvodnění rozsudku NSS a někdo ze zastupitelů se na odůvodnění zeptal, ale pak stejně zvedl ruku aniž by cokoliv dostal. Připomíná to tragikomickou situaci z doby schvalování dnes již soudem zrušeného územního plánu Břeclavska, kdy zastupitelé nedostali na stůl celý konečný dokument, a přesto skoro všichni zvedli ruku. Deklaraci pro R52 podepsali představitelé politických stran. Jak komické. Jednak takové dokumenty jsou bohužel do značné části bláboly a dalo by se diskutovat o pravdivosti zdůvodňovacího textu, ale navíc zcela jinou deklaraci (viz příloha) podepsali čelní představitelé stran v JM kraji před rokem, kde podepsali podporu mezinárodního napojení čtyřpruhovou rychlostní komunikací s Vídní ne u Mikulova, ale u Břeclavi (R55). Proč tyto kotrmelce? Pochopitelně vše se dá při hlubším porozumění problému pochopit, ale je to ostuda. Je ale šokující, že se do Zastupitelstva kraje dostávají takové bláboly a že předkladatelka nemá řádnou právní analýzu a že si ji nenechají udělat ani zastupitelé. Je to prostě Kocourkov a vede to jen k tomu, že lidé jsou čím dál více zmatení.>>>

Ministr vnitra Martin Pecina přijal rezignaci generálního ředitele České pošty

Jana Malíková

Generální ředitel České pošty s.p. Petr Sedláček dnes předal ministru vnitra Martinu Pecinovi rezignaci na svou funkci. Důvodem jeho rezignace je přerušení procesu transformace České pošty na akciovou společnost. Ministr vnitra jeho rezignaci přijal. „Rozhodnutí pana generálního ředitele jsem akceptoval. Rád bych mu za jeho působení v České poště poděkoval,“ řekl ministr vnitra Martin Pecina.K budoucnosti vedení České pošty dodal: „Momentálně se musím do konce roku rozhodnout, koho na přechodnou dobu pověřím řízením České pošty od 1. ledna příštího roku. Vzhledem k tomu, že pan generální ředitel Sedláček skončí ve své funkci k poslednímu prosinci, nechci před Vánocemi vybírat pod časovým tlakem nového generálního ředitele. To je rozhodnutí velmi závažné, které si vyžaduje delší čas. Budu určitě uvažovat o lidech, kteří už nyní v České poště působí, i o lidech zvenčí. Nebudu ale předjímat žádná jména.“

Jak se v Brně perou oranžisté se zelenými khmery

Petr Paulczynski a Libor Šťástka

Spor o přestavbu brněnského nádraží ať už se tomu říká odsun, ŽUB či Europoint už hýbe brněnskou politikou řadu let. Zelení si na negaci postavili kampaň poté pozvolna ustoupili,aby se dostali do koalice a v té pak znovu začali zlobit. A protože zlobí, spoléhá se ČSSD jako lídr koalice na podporu opoziční ODS. Ta je náhle dobrá, když prý to měla ve svém volebním programu. A ejhle, ODS nehodlá doplňovat řídnoucí řady rozpadající se koalice a přikulovat ČSSD hlasy. A tu přicházejí média a místo aby se věnovala tristnímu stavu koalice, píší: Občanští demokraté se buď zbláznili, nebo blafují. A obojí se jim brzy vrátí. Hani houno, říkají Chodové. ODS odmítá, že by otočila v názoru na budoucnost projektu EUROPOINT Brno, jak uvádějí některá média. Je to fundamentalismus Strany zelených, který dlouhodobě znemožňuje dosáhnout shody a tím zajistit čerpání finančních prostředků. V nastalé nouzové situaci je postoj ODS veden snahou vyvinout tlak na dosažení shody napříč politickými stranami.>>>

Loupež Davida Ratha za bílého dne

Petr Bendl, místopředseda ODS

Snaha hejtmana a poslance Davida Ratha udělat z pěti oblastních nemocnic jednu neziskovou nemocnici je neprůhledná. Vzbuzuje podezření, že jde o účelovou manipulaci s krajským majetkem nebo dokonce o lo upež za bílého dne. Své nekalé úmysly se šikovný pan hejtman snaží zakrýt pláštíkem neziskové společnosti. Středočeskému kraji se dvakrát nepodařilo pro formální nedostatky a další chyby splnit zákonné podmínky pro vznik neziskového zdravotnického zařízení. Třetí pokus už nevycházel od samotného kraje, ale od jednotlivých nemocnic. Ty by se tak nově staly zřizovatelem neziskové nemocnice. Krajská rada a zastupitelstvo by se tak mohly ocitnout na vedlejší koleji. O všem by rozhodovali jen tři blízcí spolupracovníci Davida Ratha, kteří dnes tvoří představenstvo všech pěti oblastních nemocnic. Už samotné rozhodnutí o tomto postupu se odehrálo za zády krajského zastupitelstva.Vznik obří neziskové nemocnice není jen neprůhledný krok, ale i špatné manažerské rozhodnutí. Bude totiž velmi komplikované řídit i kontrolovat takový kolos. Možná jde ale panu hejtmanovi spíše o to, aby mohl sám ovlivňovat finanční toky, nákup léků i zdravotnického materiálu. Z hlediska budování transparentního prostředí v oblasti zdravotnictví by se tak kraj vrátil o několik let zpět.>>>

Letošní Cenu Michala Tošovského si odnesl Topolánek

Ivo Brokeš

Cenu Michala Tošovského, která je každoročně udělována za boj proti byrokracii, letos získal předseda ODS Mirek Topolánek. Cenu uděluje občanské sdružení eStat.cz, a to jako projev úcty k jednomu ze svých tragicky zesnulých spoluzakladatelů Michalu Tošovskému, který měl pověst vytrvalého bojovníka s byrokracií. Slavnostní ceremoniál, při kterém dochází k předání ocenění, se koná vždy v den výročí jeho tragické smrti. Udílení cen zaštítil předseda Senátu ČR Přemysl Sobotka. Někdejší premiér České republiky získá ocenění za trvalý a dlouholetý postoj v boji proti nadměrné byrokratické zátěži a hájení pozic státu, který nadměrně nezasahuje do života občanů. Topolánek dokázal své názory na liberální pojetí státu hájit i ve střetu s exekutivní praxí v letech 2006 až 2009, kdy řídil vládu České republiky. Díky jeho osobnímu nasazení se kabinetu v roce 2007 podařilo zrušit jedno ministerstvo. Naposledy takovýto akt učinila vláda Václava Klause v roce 1996. Šéf občanských demokratů byl již čtvrtým oceněným. Mirek Topolánek se zařadil po bok prezidenta Václava Klause, někdejšího ministra průmyslu Martina Římana a irských občanů, kteří se stali laureáty ocenění v minulých letech. Irové si přitom cenu, která se uděluje za trvalý životní přístup a postoj k odstraňování byrokracie, či počin, který nejvíce pomohl odstranit či osvětlit jeho podstatu, vysloužili za svůj odmítavý postoj, který zaujali k přijetí Lisabonské smlouvy při prvním referendu.

Kaloubek? Parousek? Nějak se mi to v otázce deficitů už plete...

František Matějka

paroubek_a_kalousek.PNG„Na vládě, která se nezaváže k razantnímu a věrohodnému snižování deficitu veřejných rozpočtů, se my podílet nebudeme!“ křičel do burácejícího sálu. Kdo to byl? Znáte ho někdo? Už jste ho někdo viděl? Usnesení o snižování veřejných dluhů navrhl na ustavujícím sněmu TOP09 první místopředseda strany a někdejší ministr financí Miroslav Kalousek. Ten který zdůraznil, že TOP09 nebude vystupovat populisticky. Na otázku z úvodu "Už jste ho někdo viděl?" rovnou odpovídám: ale jistě! Schválně jestli poznáte, čí je to velké nepopulistické PRO při hlasování o výši deficitu České republiky v minulých letech. Miroslav Kalousek má plnou pusu antipopulismu, ale ruku v ruce hlasoval pro všechny deficitní rozpočty a s ledovým klidem nechal celou KDU-ČSL za tu dobu rvát stovky milionů do regionů z poslaneckých medvědích "malých domů". Podílel se na tom v různých nejvyšších politických funkcích společně také s Paroubkovými socialisty. Tohle by skutečný pravičák nikdy neudělal. Jenže v současném parlamentu opravdová pravice není a s případnou TOP09 ani nebude. "Národní hrdost se vytratila a na její místo nastoupila závist a klam. Stranické a osobní zájmy vyhrály nad odpovědností k vlasti a nad lidem této země. Pokora se vytratila," ohodnotil ve svém projevu současnou politickou situaci kníže Schwarzenberg a pokračoval: „To, co dnešní politici dělají, je hazard s vlastí. Sázejí vlast do hry ve vlastní prospěch. Musíme změnit politické povětří v této zemi." Ano, to vše je svatá pravda. Jen z úst představitelů „nové“ TOP09 to zní dost divně pro každého, kdo si uchoval ještě trochu zdravou paměť.>>>

K oživení ekonomiky přispívají především střední a středně velké firmy

Štefan Weber

Již druhý po sobě jdoucí mírný mezikvartální růst HDP, který naznačuje konec recese, je podle Hospodářské komory České republiky (HK ČR) pozitivní zprávou pro celou ekonomiku, zejména pro budoucí daňové příjmy státního rozpočtu. „Stát a vláda přitom české hospodářství v podstatě nijak ´prorůstově´ nestimulovaly, proto mají aktuální data ČSÚ vyšší vypovídající hodnotu ohledně skutečného stavu české ekonomiky než statistiky z jiných zemí Evropské unie, kde k podpůrným injekcím došlo,“ uvedl prezident komory Petr Kužel. „Hybatelem současného hospodářského oživení jsou podle našich informací pro svou flexibilitu především střední a středně velké podniky. I přes očekávané pololetní snížení daňových příjmů obcí, které jsou důležitým zadavatelem zakázek pro české firmy, prognózuje hospodářská komora pro celý příští rok zvýšení výkonu české ekonomiku o 0,5 procenta,“ poznamenal Petr Kužel. Dnes zveřejněná předběžná data Českého statistického úřadu o růstu HDP ve třetím letošním čtvrtletí oproti druhému kvartálu 2009 o 0,8 procenta korespondují s výsledky nedávného průzkumu HK ČR. Podle této studie se počet podniků, který pro rok 2010 optimisticky odhaduje svou celkovou ekonomickou situaci, v září 2009 zvýšil v Česku na rovných 28 procent ve srovnání s 10,2 procenta letos v únoru. Počet pesimistických firem se snížil v uvedeném období zhruba dvakrát z 61,9 na 30,1 procenta. Optimismus roste především u firem střední velikosti. Náznaky konce recese hlásí i Evropská unie. Ve třetím čtvrtletí letošního roku ve srovnání s minulým čtvrtletím stoupl hrubý domácí produkt ´eurozóny´ o 0,4 procenta a v celé sedmadvacítce o 0,2 procenta. Z toho například Francie hlásí růst o 0,3 procenta, Itálie o 0,6 procenta a Německo o 0,7 procenta. Amerika v tempu oživení (+0,9 procenta) má před EU mírný náskok. Meziročně je však HDP Česka i Evropské unie stále ve zhruba čtyřprocentním propadu. Útlum americké ekonomiky v letošním třetím čtvrtletí oproti stejnému období loni je přitom už jen přibližně dvouprocentní.

Optimistickou budoucnost vidí třikrát víc firem než začátkem roku

Štefan Weber

Hodnocení současnosti: Stále více středních firem hodnotí svou situaci pozitivně, negativismus u velkých podniků ale nadále roste.

Hodnocení budoucnosti, výhled na rok 2010: Počet optimistických firem se za poslední půlrok ztrojnásobil a téměř se vyrovnal počtu pesimistických podniků. Počet podniků, který pro rok 2010 optimisticky odhaduje svou celkovou ekonomickou situaci, se v září 2009 zvýšil v Česku na rovných 28 procent ve srovnání s 10,2 procenta letos v únoru. Počet pesimistických firem se snížil v uvedeném období zhruba dvakrát z 61,9 na 30,1 procenta. Vyplývá to z Evropského hospodářského průzkumu 2010, který Hospodářská komora České republiky pravidelně realizuje pro Evropskou asociaci obchodních a průmyslových komor Eurochambres. Pokud se při interpretaci vychází z vývoje rozdílu počtu pozitivních a negativních odpovědí, je pozice firem obdobná jako u očekávání: Jejich situace byla v září 2009 lepší než v únoru 2009, ale horší než v devátém měsíci 2008. Počet kladných odpovědí převyšoval v září 2008 počet záporných vyjádření o 26,8 procentního bodu. Letos v únoru se ale situace úplně obrátila a navrch měla záporná hodnocení: o 51,7 procentního bodu. V září 2009 se nicméně rozdíl snížil a počet pesimistů převyšoval optimisty už „jen“ o 42,6 procentního bodu (viz graf). Za zmínku určitě stojí, že zatímco především u podniků střední velikosti se počet pozitivních hodnocení za poslední půlrok výrazně zvýšil (saldo záporných a kladných odpovědi se zhruba dvakrát zmenšilo z 59,4 na 30,2 procentního bodu), tak ´pesimistů ´u velkých podniků přibylo (deficit se zvýšil ze 40 na 48 procent). „Dokazuje to, že počet zakázek pro střední firmy se zvyšuje, ale obří zakázky stagnují, protože velké podniky často nejsou schopny je samy realizovat. Proto by stálo za úvahu ´megatendry´ rozdělovat tak, aby na ně dosáhly i menší firmy. To by mohlo pomoci celé ekonomice,“ uvedl k výsledkům průzkumu prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel. >>>

Dopis Petra Macha předsedovi EP Jerzy Buzekovi

Vážený pane předsedo, využívám příležitosti, že se známe z našich dřívějších aktivit a obracím se na Vás s tímto dopisem. Dovolte nejprve abych Vám poblahopřál ke zvolení předsedou Evropského parlamentu. Nyní mi dovolte, abych jako občan České republiky a jako předseda Strany svobodných občanů vyjádřil mé obavy z narůstajícího vměšování představitelů Evropské unie do procesu ratifikace Lisabonské smlouvy v České republice. Rozumím tomu tak, že Lisabonské smlouva je smlouva mezi 27 suverénními státy, zatímco Evropská unie jako taková není smluvní stranou, má být smlouvou teprve vytvořena coby jednotka se samostatnou mezinárodněprávní subjektivitou. Považuji proto za vysoce nevhodné, aby představitel Evropské unie zasahoval do záležitostí jednotlivých členských států – a Vaše návštěva v ČR se bohužel tak jevila.Evropský parlament nemá v ratifikačním procesu Lisabonské smlouvy sebemenší roli. Je výlučně na České republice, jestli ratifikuje Lisabonskou smlouvu či nikoliv. Dle Ústavy České republiky je to Prezident republiky, kdo ratifikuje mezinárodní smlouvu, nikoliv premiér či parlament.>>>

O katastrofě bez hysterie

Martin Stín

Řítíme-li se do katastrofy, je dobře podívat se nemilé pravdě do očí bez hysterie, vzít ji na vědomí v její plné nahotě a vnitřně se připravit na překonání mizérie, která nás čeká. V případě hrozícího hospodářského krachu republiky a probíhajícího politického rozvratu je na místě si uvědomit, že současná politická reprezentace z větší části zájem o zvládnutí situace pouze předstírá. Musíme vzít na vědomí, že do jara, a možná až do termínu řádných voleb budou daňoví poplatníci platit provoz poslanecké sněmovny, která ve větší části zbytku mandátu nebude způsobilá v nejdůležitějších věcech najít shodu. Zcela protismyslně tak budou v době krize  mařeny značné prostředky zcela bez užitku. Vše, co následovalo po svržení Topolánkovy vlády, má příčinnou souvislost s rozhodnutím Jiřího N.Paroubka, a odpovědnost za související marnění veřejných prostředků  padá na jeho hlavu a stranu, která se jím nechá vést do pekel. Vládnutí skryté, možná formálně neupravené velké koalice ČSSD a ODS je pro zemi zhoubné. Přišel čas vytlačit tyto nereformovatelné,  korupčními aférami poskvrněné velké strany na okraj politického spektra a předat jejich moc čerstvým, neopotřebovaným mimoparlamentním stranám. >>>

Den 21. září 2009 ODS považuje za problematický nepoměr mezi opatřeními na straně příjmů a výdajů ve vládou schváleném návrhu úsporných opatření státního rozpočtu. Poměr mezi zvyšováním daní a redukcí výdajů je 2:1. Původní představa ministra financí, kterou prezentoval ve svém dopise předsedovi ODS 1. září, byl vyvážený 1:1. „Navýšení daní, které je navrhováno o více než 50 miliard korun, je nejmasivnější navýšení daní v České republice za posledních deset let. Obáváme se tedy, že tento rozpočet se nedá označit za protikrizový. Očekáváme-li zastavení ekonomické recese a určité mírné náznaky růstu v příštím roce, tak to poslední, co česká ekonomika potřebuje, je plošné zvyšování daní,“ řekl místopředseda ODS Petr Nečas. ODS se obává, že vládou schválený balíček opatření vytváří prostor pro další navyšování výdajů ve výši cca 15 mld. Kč. „Návrhy deklarované především ČSSD signalizují, že ČSSD by chtěla tohoto prostoru využít. Potom by poměr mezi opatřeními na příjmové a výdajové straně byl cca 5:1, což by v podstatě znamenalo opatření spočívající pouze ve zvyšování daní,“ říká ekonomický expert ODS Martin Kocourek. ODS má alternativní návrh redukce deficitu státního rozpočtu pro rok 2010. Ten by představoval snížení deficitu na 165,6 miliard Kč, přičemž opatření na příjmové straně by představovala zvýšení příjmu o 33,5 miliard Kč a na výdajové straně redukci výdajů 31 miliard Kč. Občanští demokraté jsou i přes výhrady připraveni kvůli hrozícím krizovým scénářům v podobě rozpočtového provizoria ustoupit a Janotův „úsporný“ balíček přijmout. „Jsme připraveni tento návrh podpořit, ale je jednoznačné, že v Poslanecké sněmovně se z tohoto návrhu nesmí stát trhací kalendář,“ dodává místopředseda ODS Petr Nečas.

Po úsporných balíčcích je potřeba jednat i o stimulačních opatřeních

Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky

Hospodářská komora České republiky vítá dnešní schválení návrhu státního rozpočtu pro rok 2010 českou vládou. V souvislosti se zhoršením ekonomického výhledu ministerstva financí, podle kterého se výkon české ekonomiky sníží v příštím roce o 0,5 procenta, ale upozorňuje, že je potřeba po úsporných balíčcích jednat také o dalších opatřeních, která v budoucnu povedou k opětovnému růstu hrubého domácího produktu. Úsporná opatření v příštím roce jsou nezbytná. Ukazuje se ale, že bude také nutné stimulovat nastartování ekonomického růstu. Bez firem v zisku se sníží výběr daní a to by mohlo mít fatální dopad zejména na hospodaření měst a obcí.

 

Kompromisní balík úsporných opatření je rozumný a má naši podporu

Petr Víšek

Pokud bude schválen balíček úsporných opatření, deficit státního rozpočtu bude příští rok podle ministra financí Eduarda Janoty 157 miliard korun. V balíčku je zvýšení obou sazeb daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod. Nyní jsou sazby DPH na 19 procentech a devíti procentech. "Pro podnikatele je upravený balík úsporných opatření navržený ministrem financí již akceptovatelný a garantuje dobré podmínky pro podníkání v ČR i v dalších letech. Považujeme toto kompromisní řešení za rozumné, kdy jsou upřednostňovány škrty především na výdajové stránce a nezvyšuje se daňová zátěž pro firmy, což byl náš hlavní požadavek. Tento návrh garantuje dobré podmínky pro podnikání i v dalších letech. Minimální zvýšení sazby DPH se u spotřebitelů téměř neprojeví, ale znamená důležitý příjem pro stát ve výši více než 200 miliard Kč. Je to výrazně lepší řešení, než návrhy ČSSD na zvýšení přímých daní, což by pro české hospodářství a činnost tuzemských firem mělo velmi negativní dopady," komentoval aktuální vývoj předseda Unie malých a středních podniků ČR David Šeich. "Pozitivně také vnímáme i snížení platů ve státní správě, kde nyní rostly platy paradoxně rychleji než v soukromém sektoru. Věříme, že tento komprimisní návrh podpoří všechny politické strany a české hospodářství se znovu začne posouvat směrem dopředu," dodal David Šeich.

Misantropicá podstata ministra Janoty

Ivana Haslingerová

Při vysvětlování ministra Janoty, jak chce vyřešit dopady ekonomické krize na občany a současně s tím zastavit nárůst zadlužování státu, mi automaticky vytanula na mysli věta z Moliérova Misantropa: „Jsem Misantrop a nenávidím lidstvo!“. Něco tak asociálního by si snad nedovolili přednést ani komunisté. Dokonce i již tak žebrácké důchody, jejichž valorizace je ze zákona povinná, chce zmrazit. Podotýkám, že jsem člověk, o němž okolí tvrdí, že je „pravičák jako řemen“, ale tohle vyhlášení bylo i pro mne silná káva. Ministr Janota má sice pravdu, že veřejné finance potřebují razantní změnu, protože jen úroky z vládního dluhu v roce 2009 dosahují 48 miliard korun. Celkově se tedy jen za poslední 4 roky na úrocích zaplatilo 165 miliard korun a přitom se ministři hádají při sestavování rozpočtu o mizerné jednotky miliard. Ale tento problém nevyřeší ušmudlané obírání už tak chudnoucích nejchudších. Ekonomickou krizi nevyřešíme tím, že občanům ve svízelné situaci ještě ublížíme zvýšením cen potravin přes zvýšení spotřební daně. Právě naopak, je třeba se zamyslet nad tím, jak dostat více peněz do ekonomiky – zvýšením produkce, zlepšením podmínek pro zaměstnavatele, aby se jim v naší zemi líbilo, neodcházeli na Kajmanské ostrovy. Vláda nám bere již nyní pomocí různých daní 37 % našich výdělků. Omezit zbytečné výdaje namísto zvyšování daní občanů by bylo určitě rozumnější. Jak to lapidárně vyjádřil brněnský radní za ODS Petr Paulczynski svým článkem "Zvyšovat daně umí každý blbec. Nic jiného pane Janoto neumíte?"  >>>

Šrotovné je zpolitizováno, efektivní podpora firem chybí

Petr Víšek

Unie malých a středních podniků ČR cítí potřebu reagovat na současnou situaci ohledně možnosti zavedení šrotovného v České republice. „Je velmi smutné, že ČR je jedinou zemí v celé Evropské unii, kde se zavedení šrotovného se stalo politickým tématem, nikoliv ekonomickým, jak tomu bylo v okolních zemích. Namísto seriózní ekonomické diskuse, jsme svědky zpolitizování tohoto tématu, kdy rychlá pomoc a účelná opatření na podporu tuzemských firem a jejich zaměstnanců jsou bohužel až na druhém místě,“ komentoval aktuální situaci předseda Unie malých a středních podniků ČR David Šeich. „Tuzemské firmy se potýkají s obrovskými problémy souvisejícími s propadem jejich výroby a prodejů. Každá podpora státu je proto pro podniky významná, včetně zavedení diskutabilního šrotovného. Automobilový průmysl je dnes páteří české ekonomiky a je na něj navázáno velké množství tudodavatelů, ale i subdodavatelů mimo automobilový průmysl, kteří se rekrutují z řad tuzemských malých a středních firem,“ dodal David Šeich. „Jedním dechem však dodáváme a trváme na tom, že se jedná o nárazovou věc bez dlouhodobého požadovaného efektu pro českou ekonomiku. Euforie ze šrotovného podle nás navíc již opadla a správnou dobu jsme zaspali. Pokud ano, tak toto opatření mělo být realizováno již dávno, podobně jak tomu bylo v Německu či na Slovensku. Vzhledem k politizaci šrotovného nikdo dnes pořádně neví, jaký bude toto opatření mít skutečný význam pro české hospodářství a co udělá s automobilovým průmyslem po skončení jeho platnosti. Obáváme se, že po umělém zvýšení poptávky bude propad prodejů ještě výraznější, než je tomu dnes,“ uzavřel předseda Unie malých a středních podniků ČR David Šeich. Většina tuzemských firem je toho názoru, že by stálo za to jednat o další koncepčnější, systémovější a především efektivnější podpoře podnikové sféry, která půjde napříč všemi odvětvími a pomůže všem tuzemským firmám. Jsme připraveni o konkrétních opatřeních na zlepšení situace nejen v oblasti automobilového průmyslu dále jednat. Dobrou příležitostí k prezentaci skutečného stavu českého průmyslu bude zítřejší Kulatý stůl k budoucnosti automobilového průmyslu v ČR, který se koná od 12 hod. v Poslanecké sněmovně PČR. Věříme, že většina politiků si najde čas k diskuzi s přítomnými podnikateli za účasti ministra průmyslu a obchodu a hlavních automobilových sítí v České republice.

Plán ministra financí by pro mnohé firmy znamenal „polibek smrti“

Radka Kotlárová

Stanovisko Unie malých a středních podniků ČR k novému plánu ministra financí ČR Eduarda Janoty na řešení stabilizace veřejných financí: "Vítáme snahu pana ministra financí Janoty snížit rozpočtový deficit na příští rok a stabilizovat veřejné finance, které jsou v katastrofálním stavu. Velmi konstruktivně se stavíme i k možnému zvýšení DPH. Je pro nás ale nepřijatelné, aby se veřejné finance stabilizovaly na úkor tuzemských firem. Zvyšování přímých daní, vyplácení delší nemocenské za zaměstnance či opětovné zvýšení odvodů na sociální pojištění je pro firmy naprosto nepřijatelné," uvedl předseda Unie malých a středních podniků ČR David Šeich. "Není možné, aby východiskem z této situace, způsobené dlouhodobým plýtváním a špatným hospodařením státu, bylo finanční zatížení tuzemských firem a podnikatelů. Tento návrh, pokud bude schválen Sněmovnou, povede k celkovému zhoršení podmínek pro podnikání a likvidaci mnoha firem, které se v současné době potýkají s existenčními problémy kvůli poklesu výroby a prodejů. Jakékoliv zvýšení nákladů firem, které by tento návrh znamenal, by pro mnoho z nich znamenal „polibek smrti“. Nový plán proto zásadně odmítáme," dodal předseda Unie malých a středních podniků ČR David Šeich.

Průměrná mzda paradoxně nejvíce rostla ve státní sféře

Kateřína Kotlárová

Průměrná mzda ve 2. čtvrtletí tohoto roku proti stejnému období loni vzrostla o 622 korun na téměř 23 000 Kč. Meziročně se tak zvýšila o 2,8 procenta, reálná mzda se zohledněním inflace stoupla o 1,4 procenta. Platy rostly především v nepodnikatelské sféře, uvedl dnes Český statistický úřad. V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o 537 korun na 22 842 Kč, reálná mzda vzrostla o rovné procento. V nepodnikatelské sféře byl růst mezd vyšší, průměrná mzda stoupla o 971 Kč na 23.661 Kč, reálná mzda vzrostla o 2,9 procenta. „Je zajímavé a paradoxní, že podnikatelé, kteří živí tento stát mají nižší příjmy než úředníci ve státní správě. Tyto údaje jen potvrzují, že stát v době hospodářské recese, kdy všichni šetří a počítají každou korunu, nehospodaří s penězi daňových poplatníků, tak jak by měl. Je zapotřebí, aby stát neplýtval s penězi a začal výrazněji redukovat své výdaje, včetně snižování platů státních zaměstnanců a jejich počtu. Všichni velmi rádi hovoří o snižování byrokracie a počtu státních úředníků, ale náklady ve skutečnosti neustále rostou,“ uvedl předseda Unie malých a středních podniků ČR David Šeich.>>>

Za státní rozpočet na rok 2010 nesou plnou zodpovědnost ODS a ČSSD

Ivana Haslingerová

Ústavní soud pozastavil rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení termínu předčasných voleb. Mezi parlamentními stranami to vzbudilo obrovskou bouři vášní. Každý z jejich politiků se k tomuto postoji soudu vyjadřuje, zasílá do redakcí své postoje a názory, takže média téměř o ničem jiném nehovoří. Zajímalo nás, jaký názor má na tuto situaci předseda dosud neparlamentní nově vzniklé strany Svobodných Ing. Petr Mach, PhDr. I přes velké časové vytížení ve volební kampani nám obratem odpověděl:

* Vážený pane předsedo, ústavní soudci odložili rozhodnutí prezidenta republiky o přípravě voleb na základě stížnosti poslance Melčáka. ODS žádá, aby Ústavní soud (ÚS) rozhodl co nejrychleji o podstatě této stížnosti. Proto je prý nutné, aby výsledkem následující schůzky předsedů parlamentních stran s prezidentem Václavem Klausem bylo urychlené doručené vyjádření prezidenta, předsedů senátu, poslanecké sněmovny a vlády ČR. Co tomuto návrhu říkáte? Není to nátlak na rozhodování soudu, které do právního státu nepatří?

Svobodní si také přejí, aby Ústavní soud rozhodl co nejrychleji. Odkládání rozhodnutí představuje vždy pošlapávání práva. Je nutné, aby všichni co nejdříve věděli, jestli předčasné volby mohou pokračovat, nebo nikoliv. Rozhodnutí Ústavního soudu je komplikací pro všechny, kteří se na volbách podílejí, od krajských úřadů po jednotlivé kandidáty.>>>

Školní rok nezačíná jen dětem, ale i dospělým

Jana Francová

Hospodářská komora jako první může zkoušet strážné a detektivní koncipienty. Hospodářská komora České republiky se k dnešnímu dni stala první právnickou osobou, která je autorizována pro výkon zkoušek Strážný a Detektivní koncipient. Ve svém rozhodnutí to dnes potvrdilo Ministerstvo vnitra ČR. Uchazeči o výkon práce strážného či detektivního koncipienta nebo i ti, kteří již tuto práci vykonávají, budou tak do budoucna moci prokazovat svou kvalifikaci touto zkouškou, po uplynutí přechodného období se tato zkouška stane pro výkon těchto povolání ze zákona povinnou. Hospodářská komora České republiky (HK ČR) je první právnickou osobou, která obdržela pro 32 odborníků autorizaci ke zkoušení dílčích kvalifikací v oborech „Strážný“ a „Detektivní koncipient“, které se skládají z testové a ústní resp. praktické části zkoušky.>>>

Příliš mnoho úředníků

Petr Mach, předseda Svobodných a volební leader v Praze

 

Deficit státního rozpočtu se propadá do stovek miliard, Česká republika možná brzy nebude mít dost peněz ani na splácení úroků z dluhů, a politici s tím nic nedělají. Přitom není těžké zjistit, kde se peníze ztrácejí. Podíval jsem se do státních rozpočtů od roku 2000 na výdaje na platy některých úřadů v milionech korun a porovnal je se současným stavem. Zjistil jsem veliký nárůst. Jistě, byla mezitím nějaká inflace. Podíval jsem se tedy na data ČSÚ o průměrné mzdě v nepodnikatelské sféře, abych z výdajů na platy vydělením průměrnou mzdou odhadl počet zaměstnanců těchto úřadů. Zjistil jsem, že úředníků přibývá. Zjistil jsem například, že se české zemědělství letos neobejde bez 7356 úředníků a místní rozvoj naší země se letos neobejde bez 1053 úředníků. Mám vizi státu, kde se obce rozvíjejí bez 1053 ministerských úředníků a kde 1053 bývalých úředníků dělá někde jinde nějakou užitečnou práci. Mám vizi státu, kde se obdělávání půdy a pěstování dobytka obejde bez 7356 úředníků a 7356 bývalých úředníků dělá někde jinde nějakou užitečnou práci. Mám vizi státu, který neurčuje produkční kvóty na cukr, ani minimální výkupní ceny mléka ani maximální povolený počet skotu, ani povinné vykazování dojivosti koz. Mám vizi státu s podstatně nižšími daněmi – státu bez všelijakých regionálních dotací. Více peněz by rovnou zůstalo občanům a obcím. Možná si čtenář říká, že nárůst úředníků, předpisů, regulací a dotací souvisí s naším členstvím v EU a že moje vize státu je s dnešní EU neslučitelná. Pak musím říci, že takový čtenář má do značné míry pravdu.>>>

Zvyšovat daně umí každý blbec. Nic jiného pane Janoto neumíte?

Petr Paulczynski

Ministr financí Janota. Muž, jehož provází pověst, že bez něho by se v ČR nesestavil státní rozpočet. Nevím. Možná je to pravda. Však taky když ministr financí Tlustý, tohoto muže vyhodil z ministerstva, vypuklo pravé peklo. Po Tlustém nastoupivší ministr Kalousek ho hned vzal zpátky. A tento nenápadný úředník, se řízením osudu, nebo řízením některých jedinců stal nečekaně ministrem financí sám. Kolik ministrů už přežil ani nespočítáte. A tento nesmrtelný vládce státního rozpočtu projevil svoji nepostradatelnost. Chybějící penízky ve státním rozpočtu se rozhodl získat tak, jak se naučil za ta léta ve funkci. Zvýší daně. Mně, tobě, Vám. Jak jednoduché, sáhnout občanovi do tak už chudé kapsy. A pak si k tomu přidejte zoufalé oranžové předvolební sliby 13. čtvrtdůchodů, pastelkovného a já nevím čeho. Ještě ani Paroubkovci nevládnou a už máme v kapsách pracky vlády Fischerovy. Dle mne přitom jde o zvýšení příjmové části rozpočtu o pár desítek miliard. Co kdyby tak pan ministr zkusil sáhnout na mandatorní výdaje státu? Stačí se podívat na ty desítky naprosto zbytečných poradních orgánů na vládní úrovni a na jejich náklady? A ještě jich přibývá. Současný systém dává víc peněz těm, kteří nedělají vůbec nic, než těm, kteří se snaží vydělávat. Příliš složité daně se stovkami výjimek vedou k daňovým únikům. Velký Jyrka zazpíval obvykle. Obereme bohaté. Já bych obral ne lidi, ale stát.>>>

Hospodářská komora vyzývá k větší zodpovědnosti a včasným platbám

Petr Víšek

Většina západoevropských firem v době hospodářské recese hodnotí platební morálku svých partnerů, domácích i zahraničních, hůře než loni. Schopnost podniků splácet je nejčastěji ovlivňována příjmem a výdejem peněžních prostředků, objemy prodeje a přístupem k financování. Vyplývá to z průzkumu, který dnes zveřejnila jedna z největších pojišťoven pohledávek na světa Atradius. Platební morálka firem se podle průzkumu Atradius zhoršila ve všech zemích, nejhůře z průzkumu vychází Itálie, Španělsko a Francie. Pozdní platby jsou však problémem například i v Německu, které je největším obchodním partnerem pro české firmy a kde byl zaznamenán třetí největší nárůst počtu nesplacených pohledávek. „Výsledky tohoto průzkumu ukazují, že stejné problémy, se kterými se dnes potýkají tuzemské firmy, mají i firmy v okolních zemích. Je to celoevropský problém, který je v prvé řadě zapříčiněn chybějícími penězi v podnicích kvůli klesajícím prodejům a zároveň horší dostupnosti bankovních úvěrů. To, že se platební morálka jak domácích tak i zahraničních firem v posledním půlroce zhoršuje, je nesporné a velmi těžko se proto tomu dá bránit. Je však třeba říci, že problém není jen na straně samotných firem, ale i státu, který je na špičce neplatičů a jenž by naopak měl jít příkladem v boji proti druhotné platební neschopnosti,“ reagoval dnes prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel. „Podle našeho posledního průzkumu platí 3 ze 4 firem po lhůtě splatnosti a tato situace se za posledních 5 měsíců rozhodně nezlepšila, naopak podle našich odhadů počet těchto podniků mohl stoupnout o 5 až 10 procent.>>>

Zastavme to strašné přerozdělování!

Petr Mach, předseda Svobodných a lídr za Prahu

Současný systém veřejných financí bere lidem svobodu rozhodování o svých vlastních výdělcích, postrádá odpovědnost v podobě vyrovnaného hospodaření a je nespravedlivý v důsledku existence mnoha různých úlev a výjimek ve prospěch jedněch, na úkor druhých. Je potřeba zvýšit svobodu nakládání lidí s jejich vlastními výdělky a snížit nespravedlnosti daňového a přerozdělovacího systému. Hospodaření státu je utržené ze řetězu. Vláda nám bere pomocí různých daní 37% našich výdělků. Strmý růst zdanění nastartovala v roce 2002 vláda Vladimíra Špidly a rekordní zdaňování pokračovalo i za vlády Mirka Topolánka. Ještě vyšší než daně jsou dlouhodobě vládní výdaje. Vlády všech barev rozdávaly veřejné peníze na dluh, který již přesáhl 1 bilion korun. Přes pravicové proklamace, Topolánkova vláda zadlužování jen zrychlila. Jen za poslední 4 roky na úrocích zaplatilo 165 miliard korun. Veřejné finance potřebují razantní léčbu. Ne špidlovskou, ne topolánkovskou. Skutečnou změnu, která zvýší svobodu. Svobodní jako jediná politická strana předstoupí před voliče se skutečným plánem na omezení vládního přerozdělování.>>>

Spotřebitel má právo znát informace o kvalitě pohonných hmot

David Vodrážka, 1. místopředseda ODS

Česká obchodní inspekce (ČOI) opětovně uvádí, že kvalita paliv u některých prodejců v ČR je velmi nízká, ale seznam těchto míst nezveřejňuje. Tato skutečnost poukazuje na mnohem větší problém ve fungování kontrolních orgánů a jejich zodpovědnost vůči veřejnosti. Domnívám se, že pokud by jakýkoli státní orgán, který disponuje všemi technickými a právními prostředky ke kontrole zboží a služeb, své závěry v oblasti identifikace těch, kdo spáchali přestupky, utajoval, nemá jeho existence a podpora z peněz daňových poplatníků žádný smysl. Takové orgány se nesmí chovat jako soukromé laboratoře, protože jejich klienty jsou všichni spotřebitelé v ČR. Kontrolní orgány musí výsledky svých kontrol zveřejňovat a to v nejkratším možném termínu a se zohledněním fyzikálně-chemických výsledků rozborů a jejich řádné interpretace s ohledem na nejlepší laboratorní postupy dosažitelné v podmínkách České republiky. Češi mají právo na stejně kvalitní zboží a služby jako občané ostatních států Evropské unie. Subjekty, které nesplňují závazné právní předpisy a prodávají nekvalitní produkty, by měly být veřejnosti známy. Nejde mi o to, aby byly tyto firmy pranýřovány, ale chci, aby byly donuceny se těchto nekalých praktik pod tlakem veřejné kontroly zříci a především, aby došlo k zásadnímu zlepšení jejich chování vůči spotřebiteli. Nejde však jen o jednotlivé zákazníky. Nekvalitní produkty ohrožují svými nadměrnými emisemi životní prostředí jako celek a tedy i všechny ostatní.

Hospodářská komora vyzývá k větší zodpovědnosti a včasným platbám

Petr Víšek

Většina západoevropských firem v době hospodářské recese hodnotí platební morálku svých partnerů, domácích i zahraničních, hůře než loni. Schopnost podniků splácet je nejčastěji ovlivňována příjmem a výdejem peněžních prostředků, objemy prodeje a přístupem k financování. Vyplývá to z průzkumu, který dnes zveřejnila jedna z největších pojišťoven pohledávek na světa Atradius. Platební morálka firem se podle průzkumu Atradius zhoršila ve všech zemích, nejhůře z průzkumu vychází Itálie, Španělsko a Francie. Pozdní platby jsou však problémem například i v Německu, které je největším obchodním partnerem pro české firmy a kde byl zaznamenán třetí největší nárůst počtu nesplacených pohledávek. „Výsledky tohoto průzkumu ukazují, že stejné problémy, se kterými se dnes potýkají tuzemské firmy, mají i firmy v okolních zemích. Je to celoevropský problém, který je v prvé řadě zapříčiněn chybějícími penězi v podnicích kvůli klesajícím prodejům a zároveň horší dostupnosti bankovních úvěrů. To, že se platební morálka jak domácích tak i zahraničních firem v posledním půlroce zhoršuje, je nesporné a velmi těžko se proto tomu dá bránit. Je však třeba říci, že problém není jen na straně samotných firem, ale i státu, který je na špičce neplatičů a jenž by naopak měl jít příkladem v boji proti druhotné platební neschopnosti,“ reagoval dnes prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel.>>>

Tuzemská ekonomika se ve 2. čtvrtletí znovu propadla

Petr Víšek

Přestože se naše ekonomika ve druhém čtvrtletí znovu propadla téměř o 4,9 procent, podnikatelé přesto věří v brzký obrat. Jedná se o největší čtvrtletní meziroční propad hrubého domácího produktu (HDP) v novodobé historii České republiky. Tempo poklesu ale zpomaluje. Vyplývá to z předběžného odhadu vývoje HDP, který dnes zveřejnil ČSÚ. „Přestože se jedná o rekordní pokles české ekonomiky, hospodářská komora je lehce optimistická, co se týká dalšího vývoje tuzemské ekonomiky. Poslední údaje z výroby naznačují, že to nejhorší mají podniky a jejich zaměstnanci již za sebou a situace se začíná pozvolna stabilizovat. Věříme, že se jedná o dlouhodobý trend, který by se měl potvrdit v následujících měsících,“ uvedl prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel. „Zlepšení vidíme v posledních týdnech i v oblasti nových zakázek. Máme pozitivní signály z podnikové sféry, že firmám znovu začínají nabíhat nové zakázky a zvyšují se prodeje, což je klíčové pro další vývoj českého hospodářství a udržení maximálního počtu pracovních míst. Důležitou zprávou pro obrat k lepšímu je i zvyšující se důvěra spotřebitelů, která má velmi pozitivní vliv na oživení ekonomiky,“ dodal Petr Kužel. Letos v prvním čtvrtletí se HDP snížil ve srovnání se stejným obdobím v loňském roce o 3,4 procenta. Negativní meziroční vývoj HDP byl podle statistiků ovlivněn především výrazným poklesem ve zpracovatelském průmyslu, který se nadále potýkal s odbytovou krizí především na zahraničních trzích. HDP v eurozóně klesl ve 2. čtvrtletí podle Eurostatu meziročně o 4,6 procenta. V Německu se HDP snížil o 5,9 procenta, na Slovensku o 5,4 procenta a v Rakousku o 4,4 procenta. V porovnání s prvním čtvrtletím byl sezónně očištěný HDP v eurozóně ve druhém čtvrtletí nižší o 0,1 procenta.

Evropská komise kritizuje Územní plán VÚC Břeclavsko

Doc. Petr Firbas, Předseda OS V Brně-Kníničkách

Závažný dopad na dálniční spojení Brna a Vídně a na R52 Klíčovou komponentou územního plánu (ÚP) pro oblast Břeclavska je kontroverzní rychlostní komunikace R52. Tímto územním plánem se zabývá i Evropský ombudsman. Jeho prostřednictvím bylo zasláno oficiální vyjádření Evropské komise, která konstatuje, že vzhledem k tomu, že první přípravný akt pro pořízení tohoto územního plánu nastal po limitním datu stanoveném v závazné evropské legislativě, měl být použit zákon, který naplňuje evropskou legislativu a který byl účinný po vstupu České republiky do Evropské unie po 1.5.2004. Byl ale použit nesprávný zákon z roku 1992. Je to další potvrzení o závažném pochybení úřadů. O dalším osudu ÚP Břeclavsko by měl v nejbližší době rozhodnout Nejvyšší správní soud ČR a právě na jeho rozhodnutí Evropská komise vyčkává s rozhodnutím, zda zahájit právní kroky proti České republice. Pokud by Nejvyšší správní soud ÚP Břeclavsko zrušil, R52 by pak neměla oporu v žádném územním plánu a její realizace by byla velmi ztížena a pravděpodobně musela být zcela zastavena. Našim kritickým názorům, a to nejen na zbytečnost R52, dal za pravdu i Nejvyšší kontrolní úřadu ve svém před měsícem zveřejněném velmi kritickém kontrolním závěru (připojen). Jihomoravský kraj se k nim ve věcné rovině doposud nevyjádřil. Proces pořizování ÚP Břeclavsko kritizuje i řada obcí a občanů. Kritické vyjádření zaslal Jihomoravskému kraji i český ombudsman JUDr. Otakar Motejl.>>>

Hospodářská komora připravuje sérii seminářů k problematice datových schránek

Jana Francová

Od 1. července 2009 vstoupil v účinnost nový zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, kterým je implementován systém korespondence prostřednictvím tzv. datových schránek. Podnikatelé i ostatní občané tak mají možnost vyřizovat korespondenci s úřady veřejné správy elektronickou cestou. S platností od 1. listopadu letošního roku pak bude komunikace prostřednictvím datových schránek pro právnické osoby a orgány veřejné moci povinná. Hospodářská komora České republiky proto pořádá sérii seminářů pro podnikatele, na kterých se zúčastnění dozvědí vše potřebné o tomto novém nástroji komunikace mezi firmami, občany a úřady. “Datové schránky přináší tuzemským firmám zjednodušení v oblasti jejich komunikace s veřejnou správou, kdy papírovou formu nahrazuje forma elektronická. Podnikatelé díky této revoluční změně budou schopni vyřídit potřebné záležitosti rychleji, levněji a mnohem efektivněji než tomu bylo doposud. Díky spuštění projektu datových schránek dochází ke zrovnoprávnění papírového a elektronického dokumentu,” uvedl prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel.>>>

Čeští podnikatelé nechtějí platit DPH za své obchodní partnery v konkursu

Petr Víšek

I čeští podnikatelé by v době hospodářské krize uvítali zavedení režimu úlevy od daně z přidané hodnoty (DPH) u nezaplacených pohledávek. Daňová skupina Hospodářské komory České republiky ve spolupráci s poradenskou společností PricewaterhouseCoopers proto připravila návrh, který zákon o DPH upravuje. V souvislosti se sílícími dopady světové finanční krize stále více přibývá firem, které se nachází v konkurzním řízení, a tudíž nejsou schopny dostát svým závazkům vůči věřitelům. Vzniklé pohledávky za odběrateli řada dodavatelů není schopna vymoci v plné výši, navíc zákon o dani z přidané hodnoty (DPH) dodavatelům nařizuje přiznat DPH v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bez ohledu na to, zda pohledávka bude řádně vypořádána. Tento fakt se negativně projevuje na cash-flow dosud životaschopných podniků. Z výše uvedených důvodů a zejména na základě ohlasů podnikatelské veřejnosti proto Daňová skupina Hospodářské komory České republiky (DS HK ČR) ve spolupráci s poradenskou společností PricewaterhouseCoopers (PWC) připravila návrh, který upravuje zákon o DPH. Navrhovaná úprava umožňuje dodavateli požadovat vrácení DPH odvedené státu, pokud mu tato DPH není zaplacena obchodním partnerem za řádně dodané zboží či poskytnuté služby. Zamýšlený návrh prozatím upravuje pouze problematiku konkurzního řízení, v budoucnu je však možné úpravu rozšířit i na ostatní případy. Obdobná úprava platí nejméně ve 12 členských státech EU, v žádném případě se tedy nejedná o žádnou legislativní novinku.>>>

Zastavme zadlužování ČR

Kateřina Bouda Kašparová mediální zástupce Svobodných

Každý náš občan dluží 120 tisíc Kč vinou stále rostoucího veřejného dluhu. A to včetně důchodců a kojenců! Je to rekordní zadlužení České republiky v její historii. Svobodní chtějí prosadit zeštíhlení státu, a tím i zásadní úspory na mandatorních výdajích. Dále navrhují snížení či zrušení několika daní.

„Je na čase vrátit do naší politiky slušnost a korektnost, bez korupce, lobbystů a dalších škod, kterých se dopouštějí současní politici,“ říká předseda Svobodných Petr Mach.

Viníkem situace v ČR je nezodpovědné chování vlád za posledních několik let – a to zcela bez ohledu na to, zda vládla ČSSD či ODS. Současná politika je prováděna formou lobbyistických dohod. Takové praktiky Svobodní zásadně odmítají. Fakt, že minulé i současná vláda neumějí nalézt způsob, jak ušetřit na výdajích státu, způsobuje jen další zadlužování státu pro další generace. Proto se chystají Svobodní předstoupit před voliče v říjnu s naprosto odlišným programem: S vizí státu, který lidem nechá jejich peníze k jejich svobodné volbě.>>>

Síla a stabilita státu je dána svobodou a odpovědností jeho občanů

Martin Kocourek, ekonomický expert oDS

Česká ekonomika se bude zotavovat rychleji než v okolních státech. Poslední předpovědi respektovaných mezinárodních bankéřů ukazují to, co jsme si dlouhodobě mysleli: česká ekonomika se bude zotavovat rychleji než v případě našich sousedů. Ne ovšem z důvodů vládních intervencí, ale díky působení trhu a odpovědnému chování předchozí vlády a nezávislosti našich lidí. ává zlepšení české ekonomiky v závěru letošního roku. Obyvatelé sousedních států jsou více zvyklí spoléhat se na pomoc vlády. Češi v tomto ohledu mnohem více spoléhají sami na sebe. Myslím, že díky tomu, se Česká republika vymaní z krize rychleji než ostatní země. Od začátku se ODS snaží omezovat vliv státu. Lidé potřebují větší prostor pro individuální svobodu a odpovědnost i ve svých ekonomických rozhodnutích. V tom vidíme sílu a stabilitu státu. Ne ve větších vládních výdajích a větším přerozdělování.

Očekávání kurzu české koruny pro léta 2009–2011

Petr Kužel,prezident Hospodářské komory ČR

Česká národní banka (ČNB) očekává pro rok 2009 kurz české koruny vůči euru 26,60, prognóza ČNB pro rok 2010 je 25,70 CZK/EUR a pro rok 2011 ČNB odhaduje 25,30 CZK/EUR. Prognóza ročního posilování koruny zhruba ve výši 3-3,5 % je podle Hospodářské komory České republiky přiměřené. Podniky se na toto neskokové posilování koruny mohou připravit a na tomto faktu mohou stavět své obchodní plány. Je důležité na tomto místě připomenout skokové posílení české koruny v létě 2008, kdy koruna ve velmi krátkém čase posílila o více než 15 %. Toto posílení způsobilo škody zejména českým exportérům, kteří na kurzových rozdílech utrpěli ztráty přesahující stamiliony korun.Pro budoucí vývoj kurzu je velice důležité, aby vláda velmi urgentně řešila problematiku veřejných financí. Problémem jsou mandatorní výdaje státu, které se vyšplhaly až do výše 80 %. Neřešení tohoto problému, kdy stát nemůže očekávat zvýšení příjmů, ale spíše opak, by se možná mohlo promítnout

Firmy ušetří na sociálním pojištění

Petr Víšek

Od 1. srpna 2009 vstupuje v účinnost novela zákona č. 589/1992 Sb., O pojistném na sociální zabezpečení, která zavádí degresivní slevy na odvodech na sociálním pojištění pro zaměstnavatele. Opatření je dočasné a jeho platnost je omezena do konce roku 2010. Poprvé se uplatní za měsíc srpen 2009, za měsíc leden až červenec 2009 mají firmy naopak nárok na mimořádnou slevu na pojistném. Výše slevy může činit nejvýše 25 procent vyměřovacího základu. Nárok na slevu na pojistném nemá firma, která vstoupila do likvidace nebo je v konkursu. „Novela přináší další vítané finanční úspory pro podniky v době krize a z tohoto pohledu ji plně podporujeme. Další snížení nákladů firem tak zvyšuje jejich konkurenceschopnost,“ uvedl prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel. „Slevy na odvodech na sociální pojištění navíc patří mezi nejpopulárnější protikrizová opatření mezi podnikateli. Na prvním místě toto protikrizové opatření uvádí plné dvě třetiny tuzemských podnikatelů,“ dodává Petr Kužel. „Výše slev je individuální a odvíjí se od vyměřovacího základu. Slevy je možné uplatnit poprvé za měsíc srpen, podmínkou je však vyplnění formuláře a jeho odeslání na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení,“ doplňuje Petr Kužel. Nárok na slevu na sociálním pojistném má zaměstnavatel za každého zaměstnance: - který je účasten nemocenského pojištění - který má vyměřovací základ nižší než 1,15 násobek průměrné mzdy zaokrouhlený na celé stokoruny směrem nahoru – pro rok 2009 se jedná o vyměřovací základ nižší než 27 100 Kč - jehož zaměstnání trvalo po celý kalendářní měsíc - jehož zaměstnání mělo trvat déle než 3 kalendářní měsíce a který nevykonává zaměstnání malého rozsahu ( i když je z titulu tohoto zaměstnání účasten nemocenského pojištění) Formuláře pro uplatnění slevy na odvodech sociálního pojištění jsou ke stažení na stránkách České správy sociálního zabezpečení www.cssz.cz, kde podnikatelé naleznou veškeré potřebné a doplňují informace.

Čtyři miliardy korun pro podnikatele

Lucie Kocourková

Čtyři miliardy korun na vylepšení svých výrobků nebo na inovaci procesů si mezi sebe rozdělí podnikatelé v rámci již třetí výzvy evropského dotačního programu Inovace – Inovační projekt. Zájem má celkem 389 firem, které CzechInvestu podaly své registrační žádosti. Největší chuť do inovací mají ty nejmenší podniky. Podrobně včetně přehledných TABULEK v tiskové zprávě. Pokud budete potřebovat jakékoli další informace, neváhejte nás kontaktovat. Jiří Sochor Vedoucí oddělení PR Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. CHUŤ PODNIKŮ INOVOVAT JE REKORDNÍ O ČTYŘI EVROPSKÉ MILIARDY MAJÍ NEJVĚTŠÍ ZÁJEM MALÉ PODNIKY DO 49 ZAMĚSTNANCŮ. ;;Čtyři miliardy korun si mezi sebe rozdělí podnikatelé v rámci již třetí výzvy evropského dotačního programu Inovace – Inovační projekt. Ten podporuje firmy, které se rozhodnou investovat do inovací - ať už do vylepšení výrobků nebo do inovace procesů. Agentura CzechInvest obdržela 389 registračních žádostí o podporu podnikatelských projektů. „Právě firmy, které se teď odhodlají investovat do inovací, z toho budou naplno těžit v době, kdy ekonomika začne znovu růst,“ upozorňuje Alexandra Rudyšarová, pověřená generální ředitelka agentury CzechInvest.>>>

Jednotná kontaktní místa HK ČR

Petr Víšek

Vše potřebné pro podnikání na jednom místě. S cílem poskytovat podnikatelům co nejvíce služeb na jednom místě funguje již od dubna loňského roku ve spolupráci s regionálními složkami sítě Hospodářské komory České republiky na úrovni krajů 13 tzv. Jednotných kontaktních míst Hospodářské komory České republiky (dále jen „JKM“). JKM prostřednictvím kvalifikovaných konzultantů poskytují informace a zprostředkovávají formality související s podnikáním. Pracovníci JKM jsou speciálně vyškoleni ke zprostředkování základního poradenství v rámci projektu Informační místa pro podnikatele (InMP), který spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. JKM rovněž slouží podnikatelům pro: · zprostředkování specializovaného protikrizového poradenství, · přímé poskytování regionálních informací, · přímé poskytování základního dotačního poradenství, · získání informací k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, · poskytování informací z databáze firem vedené hospodářskou komorou, · vydávání ověřených výpisů z informačních systémů veřejné správy, přijímání podání do veřejných registrů a s tím spojené poradenství, · poskytování základních informací o připomínkování legislativy, o vzdělávání dle zákona č. 179/2006 Sb. a o dalších veřejných či komerčních službách hospodářské komory.

 

Situace v českém průmyslu se stabilizuje

Petr Víšek

Propad výroby v červnu je výrazně nižší, než se čekalo. V červnu se zmírnil téměř o polovinu zmírnil. Předběžné výsledky ukazují na meziroční pokles o 12,3 procenta, v květnu průmysl zbrzdil o 22 procent. Pokud se předběžná data opravdu vyplní, půjde o nejlepší výsledek za poslední půlrok. Údaje Českého statistického úřadu naznačují, že se český průmysl v červnu začíná opět stavět na nohy. V předchozích dvou měsících totiž propad činil celých 22 procent. “Situace českého průmyslu se začíná stabilizovat a obracet k lepšímu. Jestli se jedná o skutečný dlouhodobý obrat k lepšímu nebo jen ojedinělý záblesk, je velmi těžké odhadnout. Přestože údaje o stavu průmyslu v červnu nejsou důvodem k jásotu, jsou minimálně signálem, že to nejhorší mají tuzemské podniky pravděpodobně již za sebou,“ uvedl prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel. „Očekáváme, že pokles výroby v příštích měsících by již neměl být tak drastický, jak tomu bylo na začátku roku. Máme signály, že situace v podnikové sféře v oblasti nových zakázek se lepší a firmám znovu začínají nabíhat nové zakázky, a to jak ze zahraničí, tak i od tuzemských odběratelů, což je velmi důležité pro další vývoj českého hospodářství. Věříme, že se jedná o dlouhodobou změnu a že tento trend bude pokračovat v dalších měsících,“ dodal Petr Kužel. Výsledky byly zpracovány na základě údajů z pravidelného měsíčního šetření pořízených a zpracovaných k 27. červenci. V tomto termínu předložilo výkaz 77 procent podniků, které mají zpravodajskou povinnost. Jejich podíl na celkových tržbách činil 84 procent.

Pěkný dárek

Paul Zvěřina

Československá socialistická republika se, podobně jako ostatní východoevropské komunistické státy, v roce 1987 ekonomicky zhroutila. Tento ekonomický kolaps mimo jiné napomohl i k tzv. pádu komunismu o pár let později. Víme dobře, že ekonomické zákony fungují nezávisle na politické vůli. Proto je právě ekonomii nutno věnovat největší pozornost - vše ostatní je sice důležité, ale právě díky výsostnímu postavení ekonomiky druhořadé. Neustále se zvyšující státní dluh je dobrým ukazatelem naléhavosti změn. Dluh začal prudce stoupat po nástupu socialistů k moci. Místo toho, aby politici hledali východisko a státní dluh se snažili snížit, politici se starají jen o své posty, tedy konkrétně o to, jak v nadcházejících volbách utvořit koalice a jak přilákat co nejlépe pozornost naivních voličů. Nelze než očekávat, že pokud nedojde k radikální změně v ekonomické oblasti, v praktickém vedení hospodářství, dostane ČR ke dvacátým narozeninám obnovené demokracie jen fungl nový ekonomický krach.>>>

HK je ráda, že Senát schválil zrušení knihy jízd

Petr Víšek

Senát na svém dnešním zasedání schválil pozměňovací návrh zákona o správě daní a poplatků, který ruší povinnost podnikatelů vést knihu jízd pro evidenci výdajů spojených s cestami služebním automobilem. V loňském roce byla mimo jiné tato povinnost vyhlášena podnikatelskou Absurditou roku. „Schválení tohoto návrhu je dlouho očekávanou a vítanou zprávou pro naše podnikatele, kterým se tak o další kousek zjednoduší jejich činnost. Hospodářská komora (HK) zrušení knihy jízd sama iniciovala a dlouhodobě prosazuje a jsme rádi, že i senátoři podpořili zrušení této nesmyslné povinnosti, která podnikatele bez jakéhokoliv efektu pouze zbytečně zatěžuje,“ reagoval prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel. „Věříme, že jednotlivá ministerstva budou v trendu snižování administrativní zátěže a rušení zbytečných byrokratických opatření pokračovat. Doufáme, že se vláda pokusí maximálně dodržet svůj závazek do konce roku 2010 snížit administrativní zátěž o 20 procent. Zbytečná opatření a nařízení, jako je například kniha jízd, život tuzemských firem pouze stěžují a zdražují. Firmy musí na tyto požadavky vynakládat obrovské množství energie a času, které by mohly využít mnohem smysluplněji a účelněji pro rozvoj svého podnikání,“ dodal Petr Kužel. Zrušení knihy jízd znamená, že namísto dosavadního vedení evidence služebních jízd si podnikatelé budou moci nově započítat do nákladů paušální odpočet 5 000 Kč měsíčně za jedno služební auto. Tento odpočet bude možné uplatnit na maximálně tři firemní automobily. Po schválení Poslaneckou sněmovnou a Senátem PČR poputuje nyní tento návrh k podpisu prezidenta.

Co bude se žárovkami? Budou se krást!

Jan Šimůnek

Nejprve je třeba jasně a jednoznačně konstatovat: Žárovka vydává světlo ve spojitém spektru a jeho intenzita i při napájení střídavým proudem kolísá jen nepatrně. Má velice rychlý náběh z nuly na plný výkon, "dosvit" je o něco málo delší. Je relativně odolná vůči zapínání a vypínání (navíc její nízká cena nemotivuje k šetření na tomto poli). Od slunečního světla se liší jen teplotou (na Kirchhoffovy čáry v něm je nutno zapomenout, jsou v podstatě odhalitelné pouze speciálními přístroji, na vizuální vjem mají podstatně menší vliv než o něco nižší teplota vlákna žárovky oproti teplotě slunečního světla). Neexistuje komerčně dostupný elektrický zdroj světla, který by měl vlastnosti žárovky. Výrobcem udávaný světelný výkon úsporných žárovek je zhruba poloviční oproti realitě. LED jsou cca 3 - 5 krát účinnější, ale jejich cena je vysoká. Zajímavé je též zdůvodnění zákazu silnějších žárovek jejich "nižší efektivitou", protože pravý opak je pravdou. Stažení silnějších žárovek z trhu tedy paradoxně povede k o něco vyšší spotřebě, protože nastane jejich náhrada méně účinnými slabšími žárovkami o vyšším celkovém příkonu. Kde jsou různé typy "úsporných" zdrojů světla efektivnější, tam už je obyvatelé postupně spontánně nahradili. V EU se spotřebují na svícení jen asi 4 % elektřiny, tak by se ušetřila maximálně 1/4 uvedené spotřeby. Jestli někdo dal desítky nebo stovky tisíc za obraz, tak se ho bude snažit nasvěcovat kvalitním svítidlem a ne šuntem, který z něj udělá produkt barvoslepého tiskaře . Takže bude vysoce motivován si to kvalitní osvětlení sehnat, tedy i ukrást. Nastane naprosto stejná situace, jakou moje generace pamatuje ještě z dob socialismu, kdy nebyly k dostání gumičky od stěračů. EU je špatná proto, že vytváří systém, v němž je možné takovýto zákaz, přes odpor občanů i odborníků, vydat a prosadit.>>>

Přelom v investicích

jiří sochor

Poprvé v historii mají investoři větší zájem o podnikání v nájmu než o nákup pozemků v zóně. Nájemní haly vyhledává 57 % investorů, průmyslové zóny pouze 34 %, brownfieldy 9 %. Poptávka po brownfieldech je stále nízká, za poslední dva roky však stoupla o dva procentní body. Nejvyhledávanější je opět Plzeňsko, jižní Morava a střední Čechy. Zájem je především o menší prostory, poptávka po těch velkých ale znovu stoupá. Přelom na realitním trhu podnikatelských nemovitostí přineslo první pololetí letošního roku. Poprvé od roku 1989 chce víc investorů podnikat v nájmu, než aby stavěli vlastní budovy v průmyslových zónách. Přesněji - šest z deseti společností hledá nájem, jen třetina chce vlastní pozemek včetně vlastní haly a zbylých devět procent firem plánuje regenerovat brownfield. Ukázaly to pololetní statistiky poptávky po podnikatelských nemovitostech agentury CzechInvest. „Rostoucí zájem o nájmy vidíme v našich statistikách dlouhodobě. Letos je to ale poprvé, kdy je vyžaduje nadpoloviční většina společností,“ zdůrazňuje Alexandra Rudyšarová, pověřená generální ředitelka agentury CzechInvest. „Dokládá to, že se u nás už perfektně vyvinul trh s podnikatelskými nemovitostmi, a zároveň to ukazuje, že investoři mají v Českou republiku stále větší důvěru, protože všeobecně platí, že čím mladší tržní ekonomika, tím víc společností chce budovy, ve kterých podnikají, raději přímo vlastnit. V připravené nájemní budově můžete začít podnikat prakticky okamžitě a nemusíte se potýkat s velkou investicí do stavby nové nemovitosti,“ přidává další důvody rostoucí obliby nájmů Milan Kratina.>>>

Schválení Politiky územního rozvoje je dobrou zprávou

Radomíra Kotlárová

Vláda ČR schválila návrh Politiky územního rozvoje ČR 2008, který byl pořízen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Tento klíčový materiál, který otvírá dveře budování strategických staveb především v dopravě a energetice, schválila vláda premiéra Fischera na svém včerejším jednání. „Český průmysl velmi oceňuje rozhodnutí české vlády v čele s premiérem Fischerem, která i přes velký tlak různých zájmových uskupení našla odvahu a schválila politiku územního rozvoje pro další roky. Rozhodnutí vlády znamená, že české podniky budou mít možnost se i v dalších letech podílet na budování důležitých staveb v oblasti dopravy, energetiky a těžbě a zpracování surovin z domácích zdrojů. Toto rozhodnutí je jednoznačně v zájmu většiny občanů a v příštích letech přinese kromě nových pracovních míst i větší konkurenceschopnost pro tuzemské podniky a bude mít velmi pozitivní dopad na české hospodářství,“ reagoval dnes předseda Unie malých a středních podniků ČR a poslanec David Šeich. >>>

České firmy se vrátily z úspěšné obchodní mise v Izraeli

Petr Víšek

. Předseda vlády ČR Jan Fischer se vrátil z třídenní pracovní návštěvy Izraele, při které byl doprovázen skupinou významných českých firem. Jan Fischer v Tel Avivu zahájil česko-izraelské podnikatelské fórum, jehož hlavním cílem vedle prezentace obchodních a investičních možností spolupráce s Českou republikou bylo zaměření především na oblast spolupráce ve vědě a výzkumu, Hi-Tech a moderních technologiích. Zájem o nové investice mají obě strany. Podnikatelskou misi organizovala Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Úřadem vlády ČR, ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvem zahraničních věcí a zastupitelským úřadem v Tel Avivu. „Izrael je pro český export a hospodářskou spolupráci důležitý partner, jehož potenciál však zatím zdaleka není využitý. Jsme proto rádi, že pan premiér Fischer se rozhodl pro tuto zemi a díky jeho účasti se podařilo ukázat izraelským partnerům, že Česká republika je pro ně velmi zajímavý obchodní a kooperační partner, jak v příležitostech pro export tak import kvalitního zboží a služeb,“ uvedl prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel „Vzájemný obchod se každým rokem zvyšuje a věříme, že díky naší aktivitě tomu bude i v dalších letech. České firmy mají velmi dobré produkty a řešení, ale bez politického lobbingu je do mnoha zajímavých projektů velmi těžké se prosadit. Z tohoto pohledu je tato podnikatelská mise za účasti premiéra pro nás velmi cenná a významná a měla by českým firmám pomoci dostat se k novým zakázkám,“ dodal Petr Kužel.>>>

Zavedení víz do Kanady poškozuje obchod

Radomíra Kotlárová

K cestě do Kanady potřebují čeští občané od dnešního rána po dvou letech opět vízum. Kanada se tak rozhodla kvůli zvyšujícímu se počtu romských žadatelů o azyl původem z ČR. Podle České republiky je na vině především benevolentní kanadský azylový systém. Cesta do Kanady se tak od dnešního dne komplikuje a zdražuje. „Dnešní bleskové zavedení víz je pro nás nepříjemným překvapením a neseriózním krokem mezi dvěma partnery a významným způsobem poškozuje vzájemnou důvěru. Kanada je významným obchodním partnerem ČR, zavedení vízové povinnosti v žádném případě nepřispívá k dalšímu rozvoji vzájemného obchodu, podnikání naopak poškozuje a komplikuje. Věříme, že zavedení víz pro občany České republiky je krátkodobou záležitostí a bude co nejdříve zrušeno,“ uvedl předseda Unie malých a středních podniků ČR David Šeich.>>>

Jak se IT společnosti v ČR vypořádávají s krizí?

Ivana Haslingerová

Každá druhá IT společnost v ČR letos očekává stejné nebo vyšší tržby než v roce 2008. Čtyři z pěti firem se však setkaly s omezováním, odsouváním nebo rušením dohodnutých projektů. Překvapivě jen malá část klientů poptává zcela nové služby, každá druhá firma je však nabíz. Osm z deseti IT společností očekává oživení ekonomiky nejdříve v polovině 2010 nebo později. Polovina IT společností je přesvědčena, že v ČR je nyní na trhu víc kvalitních IT odborníků. Toto jsou zhruba výsledky průzkumu CZECH ICT ALLIANCE A CZECHINVESTU. Cílem projektu Technologické platformy pro IT služby financovaný částečně z peněz EU je rozvíjet ICT sektor v České republice. Přes pozitivní výhledy na ziskový rok se však podle výsledků výzkumu drtivá většina ICT společností setkala s omezováním, odsouváním nebo s úplným rušením již objednaných projektů. Přesněji, celkem 86 procent IT firem zažilo kvůli zpomalení ekonomiky snižování rozpočtu dohodnutého projektu nebo jeho odsouvání na později, 79 procent pak dojednanou zakázku ztratilo. Očekávané dopady zpomalení ekonomiky se přitom různí společnost od společnosti. Víc než čtvrtina firem letos počítá se zhruba stejnými výsledky jako vloni, přesně 24 procent pak kalkuluje s růstem. Na druhou stranu plných 47 procent podniků se připravuje na horší časy, přičemž každý pátý z nich navíc očekává pokles tržeb o víc než o pětinu.>>>

Prezident Klaus podpořil názor většiny tuzemských firem

– odmítl šrotovné jako diskriminační a špatné

Radomíra Kotlárová

Prezident Václav Klaus dnes vrátil sněmovně zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability. Tento zákon obsahuje protikrizová opatření, která kromě jiného především počítají se zavedením šrotovného. Zavedení šrotovného u nás je nesmysl a pouze populistický krok. Rozhodnutí prezidenta je proto jednoznačně správné a má naši plnou podporu. Naopak se obáváme, že zavedení šrotovného v ČR by české ekonomice udělalo více škody než užitku. Stejný názor jako prezident mají mimo jiné i dvě třetiny tuzemských malých a středních podniků. Vláda i Parlament by měli najít odvahu a peníze na šrotovné raději vložit do investic na výstavbu dopravní infrastruktury, kde je výrazně vyšší multiplikační efekt a v současné době se drasticky škrtá,“ reagoval dnes předseda Unie malých a středních podniků ČR a poslanec David Šeich. „Podle našeho názoru by zavedení šrotovného vedlo pouze k dalšímu zadlužení českých domácností a ještě většímu propadu prodeje po jeho skončení. Navíc mnoho podniků si stěžuje, že z tohoto opatření by profitovalo pouze jedno odvětví českého průmyslu. Český průmysl je dnes ve velmi složité situaci a hospodářská krize tvrdě dopadá na všechna odvětví, proto je třeba realizovat plošná opatření, která pomohou všem firmám bez rozdílu a zvýhodňování jednoho sektoru. Jsme navíc přesvědčeni, že toto opatření by automobilkám v dlouhodobějším horizontu způsobilo větší problémy,“ uzavřel předseda Unie malých a středních podniků ČR David Šeich.

Revoluce v podnikání

Radomíra Kotlárová

Od zítřejšího dne zjednoduší komunikaci datové schránky CzechPointy. Komunikaci úřadů a firem zjednoduší datové schránky. Od 1. července 2009 vstupuje v účinnost nový zákon o informačním systému veřejné správy, který upravuje elektronické úkony a autorizované konverze dokumentů neboli datové schránky. Od zítřejšího dne tak budou datové schránky využívat právnické osoby zřízené zákonem (orgány veřejné moci, tj. všechny úřady, soudy,

instituce) a právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Datovou schránku rovněž mohou dobrovolně a bezplatně získat ostatní právnické osoby, fyzické osoby či podnikající fyzické osoby. Datová schránka bude povinná pro právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Právnickým osobám vzniká tzv. přechodné období až do konce října 2009. Během něj se mohou sami rozhodnout, zda aktivují svou datovou schránku či nikoli. Pokud tak neučiní, bude jim schránka aktivována 1. listopadu 2009. Pro živnostníky bude datová schránka zřízena na žádost do 3 dnů.

Otcové CzechPointů Ivan Langer a jeho 1. náměstek Zdeněk Zajíček při předvádění schránek na tiskové konferenci ještě v době, kdy byl Langer ministrem vnitra

“Projekt datových schránek usnadní a zjednoduší firmám jejich činnost a sníží administrativní zátěž podnikatelů o další kousek. Datové schránky znamenají revoluci v oblasti komunikace, která se pro tuzemské firmy stane levnější a rychlejší. Podnikatelé budou moci vyřizovat svoje záležitosti formou elektronické komunikace a nebudou muset běhat na poštu a po úřadech. V prvé etapě dojde k usnadnění komunikace především s veřejnou správou, ale věříme, že v brzké době i mezi jednotlivými firmami navzájem. Díky spuštění datových tak dojde ke zrovnoprávnění elektronického a papírového dokumentu,” uvedl předseda Unie malých a středních podniků ČR David Šeich.>>>

Právě vyšlo červencové číslo revue Fragmenty

Kulturně-hospodářská revue Fragmenty, kterou vydává již čtrnáctým rokem Kulturní komise ČR vychází na luxusním křídovém papíře gramáže 135 a je určena pro pečlivě vybranou cílovou skupinu vedoucích osobností našeho průmyslu a politiky – presidenta republiky, jeho nejbližší spolupracovníky, senátory, poslance, ministry, finančníky, V.I.P. podnikatele a představitele jejich profesních organizací. Tento výběr dává jedinečnou možnost presentace před vládní i podnikatelskou elitou a zviditelnění se před čtenáři, na jejichž rozhodnutí nejvíce záleží. Zveřejnění příspěvku v revue Fragmenty přináší tudíž možnost bez problémů oslovit právě tuto cílovou skupinu osob s rozhodujícími pravomocemi. Červencové číslo revue Fragmenty naleznete zde. (Pozor! I když je v internetové nekvalitě, má velikost přes 2 MB, proto s pomalejšími počítači je nutné dát pozor na dobu otevírání.) Aby se články dostávaly do povědomí široké veřejnosti bez zpoždění, které nastává u takových periodik, jakým je tištěná verze revue Fragmenty, založila Kulturní komise ČR internetovou podobu revue www.fragmenty.cz, která je denně aktualizována a rozesílána formou avíza e-mailem do počítačů kromě výše uvedených politiků a podnikatelů i více než stovce vlivných mediálních pracovníků – šéfredaktorů a vybraných redaktorů všech důležitých médií včetně televize, rozhlasu a ČTK – jakož i několika stům známých osobností z umění a kultury u nás i v zahraničí. E-zin Fragmenty nekopíruje tištěnou podobu revue Fragmenty, ale velký důraz klade na rychlé sdělení příslušné informace výše uvedeným osobnostem a médiím. Zprostředkujeme tak aktuální informace, na které v denících nezbývá prostor či se z jakéhokoliv důvodu nezveřejní. Navíc je zde dostatek prostoru, takže články nemusejí být z důvodu nedostatku místa kráceny.

CzechPOINTy jsou realitou!

Petr Víšek HK ČR

Datové schránky se dnešním dnem stávají realitou, zjednoduší podnikatelům komunikaci s úřady. Dnešním dnem se stávají novým komunikačním nástrojem mezi firmami, občany a úřady. Od 1. července 2009 vstupuje totiž v účinnost nový zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, kterým je implementován systém korespondence prostřednictvím tzv. datových schránek. Novelou zákona publikovanou v pátek minulého týdne se původně plánované povinné používání datových schránek pro komunikaci mezi orgány veřejné moci a právnickými osobami zapsanými v obchodním rejstříku odsouvá z 1. července na 1. listopadu letošního roku. Od tohoto data bude komunikace prostřednictvím datových schránek pro právnické osoby a orgány veřejné moci povinná. “Datové schránky přináší tuzemským firmám zjednodušení v oblasti jejich komunikace s veřejnou správou, kdy papírovou formu nahrazuje forma elektronická. Podnikatelé díky této revoluční změně budou schopni vyřídit potřebné záležitosti rychleji, levněji a mnohem efektivněji než tomu bylo doposud. Díky spuštění projektu datových schránek dochází ke zrovnoprávnění papírového a elektronického dokumentu,” uvedl prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel. Datovou schránku si tak od dnešního dne mohou zřídit fyzické osoby podnikající i nepodnikající, právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku i orgány veřejné moci. Zřízena bude Ministerstvem vnitra ČR bezplatně do tří dnů od podání žádosti. Žádost o zřízení je možné zaslat na ministerstvo elektronicky přes odkaz „Žádost o zřízení datové schránky“ na www.datoveschranky.info, poštou na adresu Ministerstva vnitra ČR anebo osobně na kterémkoli kontaktním místě veřejné správy, a to včetně všech třiapadesáti ověřovatelských kancelářích Hospodářské komory České republiky zapojených do projektu CzechPOINT. Jejich seznam je k dispozici na www.komora.cz (odkaz „CzechPOINT“).>>>

Průmyslová produkce se dále propadá

Petr Víšek

Průmyslová produkce v České republice v květnu meziročně klesla o 21,7 procenta. Vyplývá to z předběžných údajů Českého statistického úřadu, které předcházejí standardním měsíčním výsledkům. V dubnu průmyslová výroba meziročně klesla o 22,1 procenta. „Nová čísla jsou bohužel velmi smutná a jsou důkazem toho, že ekonomická recese je velmi hluboká. Evropa čelí největšímu propadu průmyslu za posledních 20 let, což se zákonitě promítá i do výkonnosti českého průmyslu a ovlivňuje míru zaměstnanosti v tuzemsku. Bez výraznějšího oživení na evropských trzích zlepšení situace tuzemského průmyslu nelze očekávat. Přestože se důvěra v českou ekonomiku pomalu obnovuje, na výsledky průmyslu to zatím nemá větší vliv. Hlavním problémem je nedostatek nových zakázek a práce v podnicích, kde se situace nelepší,“ komentoval nejnovější odhad vývoje české ekonomiky prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel. „Potvrzují se tak výsledky našich průzkumů, a totiž že tuzemské podniky neočekávají obrat k lepšímu dříve než v roce 2010. Po letech hospodářského růstu české ekonomice nastávají hubená léta. Lidé ve většině podniků tak nemohou počítat s růstem platů, podniky nebudou rozšiřovat výrobu a naopak i nadále budou nuceny pozastavit plánované investice a omezit výdaje na nezbytně nutné,“ dodal Petr Kužel. Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly meziročně nižší o 23,2 procenta a tržby z přímého vývozu se snížily o 23,4 procenta. Hodnota nových zakázek byla meziročně nižší o 27,6 procenta, z toho zakázky ze zahraničí poklesly o 26,7 procenta. V podnicích s 50 a více zaměstnanci se evidenční počet zaměstnanců meziročně snížil o 12,5 procenta a průměrná mzda vzrostla o 1,6 procenta. Výsledky byly zpracovány na základě údajů z pravidelného měsíčního šetření pořízených a zpracovaných k 25. červnu. V tomto termínu předložilo výkaz 72 procent podniků, které mají zpravodajskou povinnost. Jejich podíl na celkových tržbách činil 81 procent.

Průmyslová produkce se dále propadá

Petr Víšek

Průmyslová produkce v České republice v květnu meziročně klesla o 21,7 procenta. Vyplývá to z předběžných údajů Českého statistického úřadu, které předcházejí standardním měsíčním výsledkům. V dubnu průmyslová výroba meziročně klesla o 22,1 procenta. „Nová čísla jsou bohužel velmi smutná a jsou důkazem toho, že ekonomická recese je velmi hluboká. Evropa čelí největšímu propadu průmyslu za posledních 20 let, což se zákonitě promítá i do výkonnosti českého průmyslu a ovlivňuje míru zaměstnanosti v tuzemsku. Bez výraznějšího oživení na evropských trzích zlepšení situace tuzemského průmyslu nelze očekávat. Přestože se důvěra v českou ekonomiku pomalu obnovuje, na výsledky průmyslu to zatím nemá větší vliv. Hlavním problémem je nedostatek nových zakázek a práce v podnicích, kde se situace nelepší,“ komentoval nejnovější odhad vývoje české ekonomiky prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel. „Potvrzují se tak výsledky našich průzkumů, a totiž že tuzemské podniky neočekávají obrat k lepšímu dříve než v roce 2010. Po letech hospodářského růstu české ekonomice nastávají hubená léta. Lidé ve většině podniků tak nemohou počítat s růstem platů, podniky nebudou rozšiřovat výrobu a naopak i nadále budou nuceny pozastavit plánované investice a omezit výdaje na nezbytně nutné,“ dodal Petr Kužel. Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly meziročně nižší o 23,2 procenta a tržby z přímého vývozu se snížily o 23,4 procenta. Hodnota nových zakázek byla meziročně nižší o 27,6 procenta, z toho zakázky ze zahraničí poklesly o 26,7 procenta. V podnicích s 50 a více zaměstnanci se evidenční počet zaměstnanců meziročně snížil o 12,5 procenta a průměrná mzda vzrostla o 1,6 procenta. Výsledky byly zpracovány na základě údajů z pravidelného měsíčního šetření pořízených a zpracovaných k 25. červnu. V tomto termínu předložilo výkaz 72 procent podniků, které mají zpravodajskou povinnost. Jejich podíl na celkových tržbách činil 81 procent.

BYL TLUSTÝ SLABÝ EKONOM?

Petr Paulczynski

Pominu šílené oranžové nápady a pokusím se vzpomenout teze jejichž hlasatelem byl muž, díky jehož nápadům vyhrála ODS minulé volby. Později se předseda Topolánek vyjádřil, že Vlasta Tlustý je horší ekonom než pan Kalousek. Nemohu souhlasit, že Tlustého ekonomické nápady je nutno zapomenout. Modrá šance tak blbá, jak se dnes snaží někteří tvrdit, jen proto, že ji personifikuje Tlustý zase nebyla. Z programu Modré šance je k užitku i dnes: * Nižší a spravedlivé daně ve výši 15 procent pro každého * Jednodušší a přehledný daňový systém bez komplikovaných výjimek * Zrušení nespravedlivých daní, jako jsou daně darovací, dědické, z převodu nemovitostí, z kapitálových příjmů a z úroků * Zamezení dvojího zdanění u právnických i fyzických osob * Snížení DPH z 19 na 15 procent * Jedno místo pro výběr daní, sociálního a zdravotního pojištění * Vyrovnané veřejné rozpočty do 7 let po zavedení našich reforem * Daňové prázdniny pro každého živnostníka na období jednoho roku * Zrušení zbytečných byrokratických předpisů, jako je minimální daň či zákaz práce na dohodu. Je to jenom stručný výsek, ale většinu považuji za realizovatelnou i dnes. Obzvláště po výroku pana Cohn-Bendita, že je třeba co nejdříve zavést v EU harmonizované daně, protože nízké daně v zemích střední Evropy působí odliv kapitálu ze 'starých' členských států. Evropskou unii dnes bohužel řídí socialisté všeho druhu a ti opravdu věří, že vysoké daně jsou dobrý nápad. Lisabonská smlouva nadřazuje právo EU nad naše zákony a vytváří prostor pro "zabránění narušení hospodářské soutěže" v daňové oblasti. Snižování daní v době krize je základní pravicový přístup k ulehčení situace občanů i podniků. >>>

 

Výzva české vládě: "Přispějte k rozvoji měst a podnikání v krajích!"

David Šeich

Společná výzva podnikatelů, obcí a měst adresovaná české vládě a poslancům. Unie malých a středních podniků ČR a Svaz měst a obcí České republiky společně vyzývají vládu, aby přehodnotila svůj záměr pozastavit a zakonzervovat důležité dopravní stavby po celé České republice. Nedostatek financí ve státním rozpočtu podle posledních vyjádření ministerstva dopravy a ministerstva financí znamená, že je třeba šetřit a maximálně redukovat výdaje státu na investice do dopravní infrastruktury a staveb. Příští rok tak podle odhadů může chybět až 50 miliard korun. Investice a pokračování výstavby dopravní infrastruktury je z našeho pohledu naprosto klíčové nejen pro stabilizaci českého průmyslu, ale rovněž pro rozvoj jednotlivých měst, obcí a krajů České republiky. Při zastavení těchto investic reálně hrozí, že se již tak výrazně špatná situace české ekonomiky ještě dále prohloubí. Unie malých a středních podniků ČR a Svaz měst a obcí České republiky proto nesouhlasí s navrženým pozastavením klíčových dopravních staveb, které by znamenalo výrazný zásah do českého hospodářství. Vnímáme velmi negativně zprávy, že se připravují výrazné škrty v oblasti investic do dopravní infrastruktury.

Jak zmírnit a zastavit krizi

Ing. Jan Preclík, MIM

Česko-belgicko-lucemburská smíšená obchodní komora v ČR, člen ČMA, pořádala seminář „VALUE MANAGEMENT“, který pružně a odborně reagoval na současnou globální finanční krizi. Zároveň přinesl praktické zkušenosti z analýzy krize, tvorby ochranných opatření k jejímu zmírnění se snahou k zastavení. A hlavně – co dál? Za ČMA se semináře účastnil Ing. Preclík a částečně i Ing. Macháčková, u které jsou také k dispozici dostupné materiály ze semináře. Nosným tématem bylo řízené zvyšování hodnoty firem, podnikání a doprovodných činností. Rozsah přednášek se dotýkal jak firem tak i celé společnosti. Primárně se VALUE MANAGEMENT musí uplatňovat tam, kde se hodnoty tvoří, přímo ovlivňuje konkurenceschopnost a úspěšnost firem a společností. Prezentace firem Stiers & Company, Artur D. Little, RWE TRANSGAS, M&A International a Automotive Engineering byly zaměřeny na VALUE MANAGEMENT v oblastech: · VALUE MANAGEMENT, jeho popis a definice · vztah zisk – hodnota · vlastnické perspektivy a vytváření hodnot ve firmě · konkurenceschopnost na komerčním a kapitálovém trhu · hodnotově organizované společnosti · řízení a hledání strategické hodnoty · scénáře vytváření hodnoty, jejich analýzy · strategické vytváření hodnot a jejich realizace · reálné řízení a vyhodnocování VALUE MANAGEMENTU v RWE TRANSGAS · kalkulace nákladů na správu kapitálu · kalkulace nákladů na vytváření hodnot · strategické „DUE DILIGENCE“ o business plánu, otázky právní, daňové, společenské a environmentální · akviziční VALUE MANAGEMENT o konsolidaci, tržním podílu, geografickém růstu, know-how, vertikální integraci, rozšíření objemu produktů · řízení VALUE MANAGEMENTU uvnitř firmy a vůči partnerům · chyby při realizaci VALUE MANAGEMENTU · harmonogram VALUE MANAGEMENTU, tzv. „VALUE TREE“ · kontrolní okruhy tvorby VALUE MANAGEMENTU · „LEAN MANAGEMENT“ – základ VALUE MANAGEMENTU · základní principy a charakteristiky štíhlé firmy · praktická „ROADMAP“ pro štíhlý VALUE MANAGEMENT · vývoj „LEAN THINKING“ od roku 1850 – 2000 · manažerské přístupy při implementaci „LEAN PRINCIPLES“ VALUE MANAGEMENT je jedním ze stavebních kamenů úspěšného a konkurenceschopného podnikání. Bylo to demonstrováno na příkladech TOYOTY, kde 70 % činností jenom plýtvalo zdroji a nevytvářelo hodnotu, dále FORDA, kde zcela změnily principy sériové montážní výroby nebo BOENINGU a jeho štíhlé výroby letadel. Když budu hledat jeden využitelný poznatek ze semináře napadá mě toto VALUE MANAGEMENT JE APLIKACE ZDRAVÉHO ROZUMU.

Peníze pro výzkumníky a podnikatele

Lucie KocourkovÁ

Celých 150 milionů korun si od 1. června 2009 rozdělí vynálezci, podnikatelé a výzkumníci. Sto milionů připadne na spolupráci výzkumníků a podnikatelů a padesát milionů na ochranu práv vynálezců. Právě tolik je připraveno ve dvou dotačních titulech v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Podnikatelé mohou začít posílat jednoduché registrační žádosti o dotaci do programů Spolupráce – Technologické platformy a Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví. Dva programy, kam lze nově přihlašovat podnikatelské projekty, zvyšují počet aktuálně otevřených dotačních titulů OPPI na osm. „Úspěšné projekty z oblasti zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb mají nyní možnost získat finanční podporu převyšující 16 miliard korun.“ upozorňuje Lukáš Vymětal, ředitel Divize strukturální fondy agentury CzechInvest, která má příjem žádostí o dotace z OPPI na starosti. Příjem žádostí o dotaci z programu Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví potrvá do 31. května 2010. Úspěšní žadatelé si mezi sebe rozdělí 50 milionů korun. Zájemci mohou registrovat své projekty z oblasti podávání přihlášek vynálezů, registrace patentů, užitných vzorů v zahraničí a v ČR a dále projekty registrace ochranných známek a průmyslových vzorů v zahraničí. Podporovány budou výdaje na patentové zástupce, správní poplatky a překlady. Program Spolupráce – Technologické platformy podporuje vznik vazeb mezi institucemi z oblasti výzkumu a vývoje, vysokými školami a podnikatelskou sférou. Žádosti o dotaci přijímá CzechInvest do 1. října tohoto roku, úspěšné projekty si mezi sebe rozdělí 100 milionů korun. Program podporuje vznik nových výzkumných a vývojových projektů či zapojování českých výzkumných institucí a podniků do evropských technologických platforem a vytváření strategických dokumentů a jejich implementaci. Registrační žádosti o dotace mohou zájemci posílat výhradně přes online aplikaci eAccount, která je k dispozici na adrese www.czechinvest.org.

Denně posílá ČR do EU 100 milionů Kč!

Kateřina Kašparová

DENNĚ posílá ČR do Evropské unie 100 milionů Kč! Někteří vyvolení si pak složitými cestami z této sumy škubnou prostřednictvím tzv. evropských fondů. Za to pak musejí všechny úspěchy prezentovat téměř jako „milodar EU". Jenže - to nejsou peníze EU, ale NAŠE! Ročně ta suma činí celkem 36 miliard Kč, což jsou dvě procenta z našich daní, které česká vláda posílá každoročně jako příspěvek do Bruselu. Lisabonská smlouva (vejde-li v platnost) tento povinný odvod ještě zvýší. Eurofilové brunátně namítnou, že dostáváme z EU víc, než tam nyní posíláme. Není to pravda, jde jen o optický klam, který se týká Fondů EU, z nichž nám teď milostivě přidělují peníze (= ty, které jsme tam sami předtím sami poslali) na projekty (s nimiž uspěje jen hrstka vyvolených žadatelů). Když se poctivě sečtou VŠECHNY příspěvky a poplatky, které ČR odevzdává Bruselu, tak jsme tzv. čistými plátci. No a představme si, až v další evropské Sedmiletce (nové plánovací odbobí EU bude v letech 2014-2021) už nebudeme na seznamu zemí, jež mají dostat "podporu" (přelitou via Brusel z vlastní kapsy), ale naopak se nám vinou Lisabonské smlouvy (vstoupí-li v platnost) náš povinný příspěvek do kasy EU výrazně zvýší! Kolik bylo už afér kolem projektů ze Strukturálních fondů EU?! Kolik bylo zbytečně vyhozených peněz za projekty (většinou tzv. měkké, tj. vzdělávací), které někdo dostal jen proto, že měl na správném místě kamaráda?! Každý starosta přitom moc dobře ví, CO by za zmíněných 100 milionů pořídil užitečného ve své obci. Nebylo by tedy jednodušší ty peníze nechat rovnou tady u nás?>>>