Církev potřebuje u oltáře službu mladých odvážných lidí volaných Bohem k velkým věcem Doporučený

J.E. Dominik kardinál Duka celebruje mši svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha J.E. Dominik kardinál Duka celebruje mši svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha snímek Ivana Haslingerová, Fragmenty

Rozhodnutím blahoslaveného papeže Pavla VI. slavíme tuto neděli 17.4.2016 jako den duchovních povolání. Byl velkým přítelem našeho národa, jak o tom svědčí jeho postoje a pomoc za druhé světové války, tak i pozdější přátelství s kardinálem Beranem. Otázka duchovního povolání, která je padesát let od Druhého vatikánského koncilu v naší zemi stále aktuální, stala se pro mnohé téměř nepatřičnou. Otevřme Bibli, listujme stránku po stránce a budeme doslova šokováni skutečností, jak často Bůh povolává člověka a svěřuje mu specifický úkol: povolání praotce naší víry Abraháma, Mojžíše, krále Davida, proroka Izajáše, Jeremiáše či Jonáše…, myslím, že bychom neskončili ani za hodinu, kdybychom se pokoušeli vyjmenovat celou litanii jmen povolaných. Také Pán Ježíš povolává své učedníky. Jak často se povolaní vzpouzí, odmítají a právem poukazují na nesplnitelnost úkolů, které Bůh před ně klade.

Cituji slova opata z Nového Dvora Dom Samuela Laurase: „Těžko si představit, že by Abrahám odsekl: ‚Tvůj plán má svou váhu, ale já raději zůstanu v Uru, v Chaldeji, vyhovuje mi zdejší klima. Najdi si někoho jiného.‘ Mojžíš tuto metodu odmítnutí použil dokonce několikrát (Ex 3,11; 4,10…) Ale Bůh neustoupí. Je snad Bůh tyran, kterého musíme slepě poslouchat?“

Byly Ježíšovy nároky snazší? Co požadoval od svých učedníků? Jaké by však byly dějiny lidstva, naší kultury a civilizace? Co například sv. Václav, Vojtěch, Ludmila, Anežka, Zdislava, nebo P. Štemberka, P. Toufar, nebo sestra Vojtěcha Hasmandová? Ano, mladý příteli, mladá dívko, i Tebe Bůh volá. Vím to, protože Bohu na nás záleží! Zdá se Ti jeho pozvání těžké, vysmívané, neatraktivní? Máš pravdu, tak jako rozumné byly námitky shora zmiňovaných, o kterých čteme v Písmu svatém. Přeci však nemůžeš říci, že by tyto nadlidské, často šíleně dobrodružné úlohy, zmínění s Boží pomocí nesplnili. Nebyli na to sami. On, který Je, byl s nimi. On, který nám ukázal svou lásku na Velký Pátek na kříži, byl s nimi. On, Vzkříšený bude s Tebou. Nebude to lehké, ale stojí to za to. Apoštol národů sv. Pavel napsal: „Je-li s námi Bůh, kdo proti nám!“

Volá Vás, kteří jste se narodili do svobody, po které jsme tolik toužili, za kterou tolik našich bratří a sester trpělo. Byli to často Vaši prarodiče, příbuzní, či jejich přátelé. Dávali všanc své životy, plány a budoucnost. To oni Vás žádají: Měj odvahu, ten, který je Láska tě neopustí! Bude s tebou! Proto také pro Vás, budoucí kandidáti semináře, připravujeme nový formační a studijní program.

Obracím se k Vám, milí rodiče a příbuzní, či přátelé těch, kteří se vám svěří se slovy: „Chtěl bych být knězem, chtěla bych jít do kláštera“. Nezrazujte je, nebraňte jim. Ano, hovořte s nimi vážně, upozorněte je na těžkosti, ale nezapomeňte, že jsou voláni Bohem k velkým věcem. Náš svět se změnil a naše společnost, naše rodiny, naše Církev, potřebuje tuto službu mladých, odvážných lidí, potřebuje je u oltáře, ve zpovědnici, při katechezi, ale i v církevní škole, u lůžka nemocného či umírajícího, ponořené v modlitbě, a tak pohotové ke službě Bohu a člověku.

Tisíce lidí v naší zemi umírají ne pod mosty, ale v nemocnicích, v domovech pro seniory, sami a bez útěchy. Současný personál je přetížen, je ho nedostatek, a nestačí na tuto pomoc a nestačí být při nich. Myslete na to a společně sepněme ruce k modlitbě za nová kněžská a řeholní povolání.

 

Nejnovější od J. Em. DOMINIK KARDINÁL DUKA, OP, arcibiskup pražský a primas český

Související položky (podle značky)

Právě přítomno: 125 hostů a žádný člen

Tištěná revue

Další ukázky ZDE

Pomozte dětem

Život detem

PROTIPROUD

 

VIDEO ZPRÁVY

 Jan Skopeček nesouhlasí s Jiřím Dolejšem v postoji k projednávaného rozpočtu 

 

Kardinál Dominik Duka zve každého 28. dne v měsíci od 16:15 hodin občany do Svatováclavské kaple  k Modtibám za národ

 

Pozvánka na Kající a prosebné procesí za český národ 28.10. 2018 

Sraz na Staroměstském náměstí v Praze od 14. hodin 

 

Jak dopadla  Florencie Lorenza Magnifica díky Merkelové

Eulament při večerním zasedání:

Server Manipulátoři usilovně vyvrací tvrzení, že europoslanci v sále spí. Má pravdu. Spí v hezky doma v postýlkách.  

Václav Klaus: Homopolitikus Jakl je nejlepší ze všech 230 kandidátů do Senátu

Snímky přechodů hranic mezi státy

Český turista na Krétě nafilmoval "topící se migrantky"

Kameranovi dávala pokyny režisérka, aby to vyvolalo potřičný soucit. 

 

Až budete chtít něco vzdát, podívejte se na toto video

HURÁÁÁ! Nigel Farage zpět v politice v boji za svůj sen - skutečný Brexit

Chvilka_poezie.pps

Vynikající Ladislav Jakl z IVK proti havlistovi Igoru Lukešovi z Bostonu

 

HLOUPÁ  HUSA NA PROVÁZKU Olivie Žižková 

Kdo týrá zvířata nesmí odejít od soudu s podmínkou

Velikonoce jsou cesta do Božího království

Voliči prohlédli Drahošovu prázdnotu - prohrála nepolitická politika

Návrat otce kardinála Josefa Berana domů

Václav Klaus: "Vystupme z Unie, dokud je čas!

Niegel Farage: Češi jděte si pro exit!

 

Prezident Zeman k negativním vlivu islámismu na Evropu

Cyril Höschl: Atmosféra ve společnosti je sociálně demokraticko levicově rozbředlá

 Evropská civilizace stojí a padá s křížem

 

Marine Le Pen hovoří v EP o imigraci

EU porušuje svou vlastní Lisabonskou smlouvu 

 

Ringo Čech: Evropa byla zničena

Co je islám dodpravdy - výklad 

Zoufalost francouzské policie  aneb k čemu vede multikulturalismus Macrona

 

Požehnané Vánoce - výklad smyslu Vánoc

cz.Dear Child Jesus, I am your little sheep 

Kardinál Tomášek, morální autorita za komunistické diktatury 

Video Kardinál Tomášek - významná osobnost našich dějin

Toto video řekne vše o tom, proč zrušit bestiální kožešinové firmy. Je to opravdu děs!

Závidíme Maďarům  Viktora Orbána 

Bjorn Lomborg: Zchlaďte hlavy

Členové redakční rady Fragmentů v diskusi na youtube o ČT

 

 

 

 

 

 

 

STRAŠIDLA ZE ZÁLESÍ

 

ÚVODNÍ FOTA A VIDEA

NEJVÍCE ČTENÉ ČLÁNKY

Kliknutím na obrázek získáte článek


Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %