Kardinál Vlk má stejného boha s muslimy. Což je zjevnou herezí, kterou sdílí s Tomášem Halíkem Doporučený

Kardinál Vlk má stejného boha s muslimy. Což je zjevnou herezí, kterou sdílí s Tomášem Halíkem obrázek: Patriarcha Eliáš

Dne 27. 12. 2015 proběhl na DVTV rozhovor s kardinálem Miroslavem Vlkem. Hovořil v něm jednak o islámské migraci a jednak o internáboženském dialogu. Řekl, že mulimové a křesťané věří ve stejného boha. Muslimové ale neuznávají Trojjediného Boha – Otce, Syna a Ducha svatého. Akdo nemá Syna, nemá ani Otce. Ježíš není synem Alláhovým, tedy Alláh nemůže být pravým Bohem křesťanů. Tvrdit, že Ježíš a Alláh jsou jedno, může jedině heretik. Kardinál Vlk  sdílí stejné hereze, jako páter Halík v Adventní výzvě, která prosazuje islamizaci Evropy a ČR. Jsou zrádci nejen křesťanství, ale i národa. Internáboženský dialog s muslimy je postaven na podvodu.

 K otázce muslimské migrace kardinál Vlk řekl:

Vedoucí pořadu: „ Do Evropy přicházejí lidé, kteří jsou ... vyznání jiného, vyznávají islám, věří v jiného boha. Je to pro římskokatolickou církev, řekněme, potenciální nebezpečí?“

Vlk: Vy jste řekl, že věří v jiného boha, ale to není pravda. Protože my v naší republice máme společenství tzv. abrahámovských tradic. A tam jsou zástupci židů, tam jsou zástupci křesťanů a zástupci islámu“ (pozn.: i zástupci zednářů).

Vedoucí: „Jenom pardon, abych tomu správně rozuměl: ti, kdo vyznávají islám – muslimové – věří ve stejného Boha jako křesťané?“

Vlk: Ano, v podstatě ano, jo. V Boha, který je, v Boha Stvořitele, v Boha, který vychází lidem vstříc“.

Tento výrok kardinála  Vlka je zjevnou herezí. Muslimové neuznávají Trojjediného Boha – Otce, Syna a Ducha svatého. A „kdo nemá Syna, nemá ani Otce“ (1 J 2,23). Kardinál Vlk  sdílí stejné hereze, jako páter Tomáš Halík.

Kardinál Vlk je zároveň je s Halíkem čelným reprezentantem tzv. „Adventní výzvy“, která prosazuje islamizaci Evropy a Česka. A to je zrada křesťanství a zrada národa! Tím Vlk zároveň prozradil, že mají s Halíkem stejného boha s muslimy, ale ne s pravověrnými křesťany. Dokázal, že je apostata – odpadlík – a že na něm spočívá Boží anathema dle Gal 1,8-9. Byla na něj i na Halíka zveřejněna už 29. 6. 2008.

Představme si, že by papež sv. Pius V., který vybízel panovníky, aby bránili Evropu před islamizací, podle Vlka vyhlásil dialog a podle pseudopapeže Františka by vyzval, aby do každé farnosti a do každého kláštera byli přijati muslimové! Ovocem toho by bylo, že dnes by v Evropě bylo tolik křesťanů, jako na bývalém křesťanském území, kterým je dnes Turecko, to je 0,1 %.

Ježíš není synem Alláhovým, tedy Alláh nemůže být pravým Bohem, jak to Vlk hereticky tvrdí. Ježíš řekl: „Já a Otec jedno jsme." (J 10,30) Ježíš a Alláh není jedno! Tvrdit, že Ježíš a Alláh jsou jedno, může jedině heretik.

Sv. Jan Bosco řekl: „Toto náboženství, které prosazuje všelijaké nemorální věci, umožnilo Mohamedovi, aby se v krátkém čase stal vůdcem velkého počtu lupičů. S nimi přepadal země na východě a podroboval si lidi – uvěř, nebo zemři!“

Sv. František z Assisi při návštěvě sultána mu odvážně řekl, že Mohamed je falešný prorok.

V papežské bule „Quia maior“ (r. 1213) Inocenc III. Mohameda nazývá „pseudopropheta“ (falešný prorok) a „perditionis filius“ (syn zatracení) a zároveň poukazuje na paralelu s apokalyptickou šelmou „quod finis huius bestiae appropinquat“ z knihy Zjevení sv. Jana.

Papež Benedikt XVI. při návštěvě Německa citoval císaře Manuela II. Paleologa, který řekl: „Ukažte mi, co nového přinesl Mohamed, a objevíte v tom jen věci špatné a nelidské, jako jeho příkaz šířit mečem víru, kterou on kázal.“

Před II. vatikánským koncilem byl k otázce, zda je Trojjediný křesťanský Bůh totožný s Alláhem, jednotně negativní postoj všech papežů, svatých a tehdejších teologů. Do dekretu Nostra aetate (1965) se ale podařilo vpašovat v poslední chvíli koncilu hereze o úctě k pohanství i heretický postoj, jako by křesťané a muslimové uctívali stejného Boha. Tato hereze má na svědomí i současnou islamizaci Evropy a paralyzaci křesťanství.

Svědectví: „Je Alláh Bůh spravedlivý?“, zeptal se křesťan.

- „Alláh je Bůh absolutně spravedlivý“, odpověděl muslim.

- „Pak se nezlob, ale nejsi spasen a tvé hříchy ti nejsou odpuštěny.“

- „Jak to?“

- „To je jednoduché. Uvědom si, že spravedlnost neodpouští, ale trestá. Za mé hříchy zaplatil Ježíš Kristus – Boží Syn. Kdo zaplatil za tvé?“

A diskuse byla uzavřena.

Internáboženský dialog s muslimy je postaven na podvodu

V Bratislavě studovala na farmacii arabská studentka. Seznámila se s řeckým studentem a chtěli uzavřít sňatek. Ona mu však s pláčem řekla: „Já si tě nemohu vzít, protože muslimové by mě kdekoliv našli a zabili.“

Celý systém takzvaného internáboženského dialogu s muslimy je postaven na podvodu. Křesťanství z části nezákonně reprezentuje odpadlá hierarchie a heretičtí teologové, kteří tvrdí, že mají stejného Boha (boha) s muslimy, buddhisty a hinduisty. Bůh těchto heretiků není pravým Bohem, i když vystupují v církevní autoritě. Dialog apostatů, vybudovaný na lži o společném bohu, nedovoluje, aby bylo pohanům hlásáno obrácení a vydáno svědectví o podstatě spásy, která je v Kristu. Tito apostaté tím hřeší proti Duchu svatému a nekonají pokání. Jsou největšími nepřáteli Kristova učení spásy (Vlk, Halík...).

Bohužel, herezi internáboženského dialogu chce prosadit i patriarcha Bartoloměj a Kirill v roce 2016 skrze Všepravoslavný koncil. Jde o plánovanou likvidaci pravoslaví a zároveň o velezradu ruského národa. Za prosazováním internáboženského dialogu stojí architekti NWO, protože je silným prostředkem globalizace. Komu církevní globalisté slouží? Jakému bohu? Tomu, jemuž se zednáři zasvěcují v 33. stupni? I s nimi má apostatická hierarchie jednoho boha. 

+ Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr , + Timotej OSBMr, Biskupové sekretáři 

Právě přítomno: 166 hostů a žádný člen

Tištěná revue

Další ukázky ZDE

Pomozte dětem

Život detem

PROTIPROUD

 

VIDEO ZPRÁVY

 Jan Skopeček nesouhlasí s Jiřím Dolejšem v postoji k projednávaného rozpočtu 

 

Kardinál Dominik Duka zve každého 28. dne v měsíci od 16:15 hodin občany do Svatováclavské kaple  k Modtibám za národ

 

Pozvánka na Kající a prosebné procesí za český národ 28.10. 2018 

Sraz na Staroměstském náměstí v Praze od 14. hodin 

 

Jak dopadla  Florencie Lorenza Magnifica díky Merkelové

Eulament při večerním zasedání:

Server Manipulátoři usilovně vyvrací tvrzení, že europoslanci v sále spí. Má pravdu. Spí v hezky doma v postýlkách.  

Václav Klaus: Homopolitikus Jakl je nejlepší ze všech 230 kandidátů do Senátu

Snímky přechodů hranic mezi státy

Český turista na Krétě nafilmoval "topící se migrantky"

Kameranovi dávala pokyny režisérka, aby to vyvolalo potřičný soucit. 

 

Až budete chtít něco vzdát, podívejte se na toto video

HURÁÁÁ! Nigel Farage zpět v politice v boji za svůj sen - skutečný Brexit

Chvilka_poezie.pps

Vynikající Ladislav Jakl z IVK proti havlistovi Igoru Lukešovi z Bostonu

 

HLOUPÁ  HUSA NA PROVÁZKU Olivie Žižková 

Kdo týrá zvířata nesmí odejít od soudu s podmínkou

Velikonoce jsou cesta do Božího království

Voliči prohlédli Drahošovu prázdnotu - prohrála nepolitická politika

Návrat otce kardinála Josefa Berana domů

Václav Klaus: "Vystupme z Unie, dokud je čas!

Niegel Farage: Češi jděte si pro exit!

 

Prezident Zeman k negativním vlivu islámismu na Evropu

Cyril Höschl: Atmosféra ve společnosti je sociálně demokraticko levicově rozbředlá

 Evropská civilizace stojí a padá s křížem

 

Marine Le Pen hovoří v EP o imigraci

EU porušuje svou vlastní Lisabonskou smlouvu 

 

Ringo Čech: Evropa byla zničena

Co je islám dodpravdy - výklad 

Zoufalost francouzské policie  aneb k čemu vede multikulturalismus Macrona

 

Požehnané Vánoce - výklad smyslu Vánoc

cz.Dear Child Jesus, I am your little sheep 

Kardinál Tomášek, morální autorita za komunistické diktatury 

Video Kardinál Tomášek - významná osobnost našich dějin

Toto video řekne vše o tom, proč zrušit bestiální kožešinové firmy. Je to opravdu děs!

Závidíme Maďarům  Viktora Orbána 

Bjorn Lomborg: Zchlaďte hlavy

Členové redakční rady Fragmentů v diskusi na youtube o ČT

 

 

 

 

 

 

 

STRAŠIDLA ZE ZÁLESÍ

 

ÚVODNÍ FOTA A VIDEA

NEJVÍCE ČTENÉ ČLÁNKY

Kliknutím na obrázek získáte článek


Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %