Chyba
  • JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 1331
Vytisknout tuto stránku

BPI ukončil spolipráci s ÚNK - za jeho vznikem nikdy nestály peníze, ale nezištný boj proti islamizaci EU Doporučený

Neohrožení bojovníci proti islamizaci Evropy - doc. Konvička a prezident Zeman Neohrožení bojovníci proti islamizaci Evropy - doc. Konvička a prezident Zeman foto zaslal Břetislav Olšer

Blok proti islámu je samostatný subjekt, který od počátku své existence stojí na principech otevřenosti a svobodného jednání. Proto ukončil spolupráci s Úsvitem národní koalice z důvodu netransparentnosti kroků ÚNK, téměř nulové komunikaci a neplnění smluvních závazků ÚNK stanovených smlouvou.  BPI chápal partnerství jako smlouvu rovného s rovným a očekával takové jednání. S tím také přistoupil k uzavření smlouvy s Úsvitem národní koalice. Postupem času se však ukázalo, že postoje a motivy smluvních partnerů jsou rozdílné. 

 BPI nedostal žádné vyúčtování nákladů spojených s organizací volební kampaně. BPI nemohl žádným způsobem ovlivnit průběh volební kampaně, její nákladovost ani dodavatelské subjekty. Role BPI se smrskla na roznašeče vytištěných novin bez vlivu na průběh volební kampaně. BPI nemohl setrvat ve svazku, ze kterého profituje pouze jeden subjekt na úkor druhého.

BPI se proto rozhodl pokračovat bez ÚNK ve své hlavní směru činnosti, tedy v boji proti ilegální migraci, politické korektnosti a navrácení zdravého rozumu do řízení našeho státu. Partnerská smlouva musí být výhodná a smysluplná pro oba smluvní partnery, což tak v tomto případě nebylo. Snaha vedení BPI o změnu či sepsání dodatku, který by nerovnost partnerů ve smlouvě narovnal, byla představiteli Úsvitu zcela ignorována. Za této situace a s vědomím odpovědnosti vůči členům BPI se výkonný výbor jménem předsedy a místopředsedy BPI rozhodl konat a nevýhodnou smlouvu ukončit.

Za vznikem BPI nikdy nestály peníze, nýbrž nespokojenost občanů, lidí, kteří nesouhlasí s kroky současného politického establishmentu. Jak uvedl předseda Bloku proti islámu, doc. Konvička „Prioritou Bloku proti islámu byla a vždy bude snaha o zastavení islamizace Evropy, posílení obranyschopnosti a obnova občanských ctností občanů ČR (tzv. „švýcarizace“ země), zastavení nelegální migrace, která Evropu a její hodnoty zcela ničí a odpor proti současnému vedení Evropské unie, které nezastupuje zájmy obyvatel, ale jen svých úředníků.“

BPI se nezříká spolupráce na osobní úrovni s členy ÚNK, ale nezůstane dále ve svazku, který není smluvním partnerem respektován a ukázal se jednostranně výhodným pro ÚNK. Naprostá většina členské základny BPI s vypovězením smlouvy s ÚNK souhlasí, což potvrzují i slova místopředsedy Petra Hampla „Členové sepisují petice na podporu mne a Martina Konvičky. Nesmírně si vážím podpory našeho kroku, která přišla například z Prahy západ, Berouna, Olomouce, Mladé Boleslavi, Moravskoslezského kraje, jižních Čech a dalších míst naší země.“

Vizí BPI je stát bez islámu s vládou zdravého rozumu ve prospěch svých občanů. Za touto vidinou hodlá BPI kráčet i bez smlouvy s ÚNK.

Číst 7872 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Související položky (podle značky)