Chyba
  • JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 755
Vytisknout tuto stránku

Civilizační i náboženská válka už začala a nemáme možnost se jí vyhnout. Doporučený

Bývalý vicekancléř prezidenta Klause Petr Hájek na přednášce Lipového Kříže o současné politické situaci Bývalý vicekancléř prezidenta Klause Petr Hájek na přednášce Lipového Kříže o současné politické situaci snímek Ivana Haslingerová Fragmenty

Tento rok je rokem klíčovým a přinese určitě něco zásadního. Bude znamenat velký posun. Jaký, zda ke katastrofě či naopak k návratu k našim křesťanským tradicím, to je otázka. Nikdo to neumí předvídat. Zatím sledujeme v okolí příznaky něčeho, co se rodí a co signalizuje zánik po tisíciletí zaběhnutých struktur. Víme s jistotou, že válka civilizační i náboženská už začala a že nemáme možnost se jí vyhnout. Je realitou. Zatím nemá u nás projevy raket, tanků a letadel, ale dostala jinou podobu, která sice není bezprostředně zničující, ale pro budoucnost bude fatálnější, než byly války bývalé. „Zatím tuto válku vnímáme jen mediálně a protože do médií proniká díky neomarxistické havlistické cenzuře je velmi úzká vrstvička její podoby, setkáváme se jen s touto jednou vrstvičkou. Válka má ale pod touto mediální slupkou hluboký fatální rozměr a základ, který probíhá tak, že nejde jen o dobytí území či materiální výhody, ale tato válka má vést k zotročení nás všech. Dříve se většinou několik států utkalo, někdo vyhrál, a nakonec se vše zklidnilo a navrátilo do původních kolejí i přes velké oběti. Tato válka ale může mít jenom poražené. Nevím, zda ti, kteří ji vedou, si to vůbec vzhledem ke svým omezeným školním znalostem uvědomují. Domnívám se, že jen zčásti,“ uvedl svou přednášku na akci Lipového kříže bývalý vicekancléř prezidenta Václava Klause Petr Hájek.

Propaganda se podle něj snaží vzbudit chuť do války, ale nedaří se to. V západních zemích vidíme, že veřejnost není s válkou ztotožněná. Není připravená být jejím účastníkem. Znamená to, že vnímání západní veřejnosti není tak jednoznačně dané pouze médii, stavem společnosti, ale vstupuje do toho i duchovní rozměr odporu k této válce, která bude pro všechny zničující a není navíc jejich válkou.

Přednáškový sál na Novotného lávce v Praze byl na Hájkově přednášce nabit k prasknutí

Nechuť ke zdůvodnění nepřátelství u nás nemá zatím materiální základ. Měla by ho, kdyby panovala chudoba a sociální pnutí ve společnosti. Zatím panuje podivný vypůjčený a ničím nepodložený blahobyt. FED i ECB tisknou nekryté peníze, které lijí uměle do ekonomiky a astronomicky zvyšují zadlužení států, které by toto, kdyby byly samostatné, nikdy nepodnikaly. Mediální obraz nám má díky tomu potvrzovat, že žijeme v blahobytu, v otevřené demokratické společnosti a všech cílů osvícenského světa je dosaženo. Suverenita států se může projevit jen v parciálních věcech, ne v tomto klíčovém momentu. V klíčových momentech je nám vše definováno. Systém je velice mocný. Nadáváme za to sice mechanicky na struktury EU, ale z hlediska státní suverenity dospíváme jen maličko k otázce, zda chceme nebo nechceme jít do války. Veřejnost si neuvědomuje, oč se jedná a nezajímá se o to, i když válku nechce.

Systém EU je velmi sebejistý, neboť ví, že občané nemají možnost měnit současnou společnost

 „Kdyby se kdokoliv zvedl a vytvořil politické hnutí, které by chtělo opustit NATO či EU, bude to sice tolerováno, ale jen do okamžiku, než se k tomu přidá velká část společnosti. Občané možnost změnit společnost nemají a co je horší, ani nevědí, že ji nemají. Neuvědomují si, že podle článku 9 ústavy byl na počátku devadesátých let zcela vědomě vytvořen institucionální rámec tak, aby to nebylo možné. Článek 9 ústavy zabrání každé straně prosadit, aby se naše zem ze struktur NATO či EU vymanila, i kdyby měla 95% většinu. Neprojde to, pokud to 12 lidí v Ústavním soudu popře, protože by tento krok porušil takzvané „jádro ústavy.“ Soudcokracie nahradila demokracii. Díky ústavě je vše dosaženo státním násilím, které udržuje vše v nemožnosti se pohnout,“ vysvětlil Petr Hájek, proč jsme v pasti bruselských úředníků.

A to nejen v našem státě. I ve Francii je představa, že by opustila EU, vyloučena. Kdyby vyhrála Le Penová, tak buď vztah k EU nepřežije, nebo nepřežije alespoň politicky a Francie bude nucena k  v referendům… Podobně je tomu v Německu.  Po válce nadiktovaly USA Německu ústavu, do níž zařadili článek o „materiálním jádru“, podle něhož je vše povoleno kromě nejzákladnějšího. Nesmějí být změněny principy státu, které ovládají západní svět a část ostatního světa. Přitom spousta lidí v USA ani neví, že Evropa vůbec existuje. Dokonce 12 % středoškoláků nevědělo, že je to světadíl a 15 % uvedlo, že jde o stát USA. My o nich také nemáme o moc lepší představy. Je to opravdový unikát. Brexit se zdá být chybou systému EU, ale nejde tam o chybu.  Vůdci EU si uvědomili, že ostrovní systém se natolik odlišuje od kontinentálního, že by se stal krizí jejich systému a musí jít pryč. Bylo potřeba oddělit VB, která by systém zničila. Vmanévrovali Camerona do referenda, o němž nebylo pochyb, jak dopadne. Překvapení z referenda sehráli věrně. VB se stala významným klíčem k válce. Maďaři vystupují velmi výrazně proti EU na to, jak jsou malí. I když dělají kroky milé, musíme mít ale na paměti, že Orbán není pravice. V roce 1988 byl tajnou službou vyslán do Washingtonu. Je složitou figurou. Je důležité a milé, co nyní dělá, ale jeho duchovní rozměr je na rozdíl od Putina nepřesvědčivý. Ten s pravoslavím pracuje věrně.  Ví, že modlitba sama o sobě soustavnou prací narušuje marxistický bezbožný systém. Jde o mravní lidskou a občanskou integritu nejen politiků, ale každého z nás.

Nelze proto zabránit vzniku války, která už jede

 Naše životy se odehrávají v mezeře mezi hrou na demokracii, mír a blahobyt, a na druhé straně válkou. Co to znamená. Jsme chyceni do pasti, z níž není úniku. Moc a nástroje institucí systému EU jsou daleko mocnější, než tušíme. Tyto síly zotročují člověka silně přes ekonomiku. Je absurdní tomuto systému čelit.

„Pokud to ale vezmeme do hrsti zdravým rozumem, zjistíme, že tu funguje ještě něco jiného. Začalo se to projevovat. Událost zvaná Trump je projevem selhání ve výše popsaném stroji. Stroj se zadrhl. Aby se to mohlo stát, nebylo to v žádném případě jen lidovou akcí. Trump jako porucha tohoto soukolí byl poruchou řízenou. K jeho vítězství musely být nástroje, zdroje a obrovská organizace. A ona se nalezla. Není možné, aby proti válce nestály podobně mocné síly, jako pro ni. Jde o dominanci jednoho křídla státního kapitalismu (socialismu) proti druhému nestátnímu kapitalismu.  O mnoho desítek let trvající spor Rockefeller kontra Rothschild. Konvergence kapitalismu se socialismem vrcholila převratem v Rusku tak dominantním, že i kdyby Rothschild chtěl vrátit úder, nešlo by to,“ nastínil naději na změnu současného systému šéfredaktor časopisu Protiproud Hájek.

Jak na to v Americe šli, aby vyhrál Trump?

Byla do detailu připravena jediná cesta, která se musí provést. Trump byl pro ni ochoten riskovat všechno a dobře věděl, že i přes obrovskou podporu toto sám nezvládne. Že žádný lidský plán nevyjde na 100 % a že čím je lepší, tím je jistější, že selže. Jako věřící člověk věděl, že stoprocentně vyjde jen jediný plán – plán Boží. Věděl, že s Bohem a vírou neumějí pracovat jeho odpůrci. Proto se Trump obrátil na pomoc k Bohu, s vírou v tuto pomoc dostal obrovskou odvahu a jeho plán vyšel.

Překvapení z vítězství Trumpa vyvolalo u bezbožných demokratů zmatek, chaos a hysterii. Takový útok nikdy na zvoleného prezidenta v Americe nebyl. Byl obrovsky odříznut dokonce i od tajných služeb. V táboře demokratů došlo k chybě, která je svlékla do naha. S tím jejich systém nepočítal.

"Co z toho plyne pro válku a mír ve světě je podle Petra Hájka sporné. Jestli způsobí tento vnitroamerický konflikt to, že demokraté odpoví vyvoláním explicitních operací válečných, nebo zda svou chybu opraví a budou se snažit vyhrát v dalších volbách, je otázka. Pokud nastane to prvé, nedozvíme se to. Dozvíme se jen, že je válka. Skutečný střet začne vyřazením satelitů, nepůjde televize, rozhlas, bude se rabovat ve tmě a my budeme bojovat o holé přežití, aniž budeme vědět, kde se bojuje. Věřme proto, že zvolí druhou variantu a budou se snažit chybu opravit ve volbách. Volby mají ale jen význam, že někdo se dostane do pozic, ale rozhodující věci nemohou ovlivnit. Musejí se ovlivnit názory veřejnosti. Pokud budeme věřit, modlit se a pracovat, možná to sice mnozí z nás nepřežijí, ale celek Evropská civilizace ano," uzavřel svoji přednášku Petr Hájek.

Číst 8473 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Nejnovější od IVANA HASLINGEROVÁ, šéfredaktorka revue FRAGMENTY

Související položky (podle značky)