Dnes, o Popeleční středě, nám dává Bůh možnost začít po vnitřním pokání lepší život Doporučený

Jeho Eminence kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český celebruje mši svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha Jeho Eminence kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český celebruje mši svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha snímek: Ivana Haslingerová, Fragmenty

Dnes  světíme Popeleční středu, která je prvním dnem postní doby. Dnem, v němž vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu nejvýznamnějšího svátku katolické církve, Velikonoc. Letos připadla na 26. 2. 2020 a v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha  v Praze na Hradčanech ji připomene slavnostní zvonění před začátkem postní mše svaté spojené s udílením popelce. Zvonění skončí v 18 hodin před začátkem mše svaté, na níž uděluje celebrant se slovy "Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš" (Gn 3, 19) věřícím znamení kříže, tzv. popelec. Celebrantem letošní mše svaté je Jeho Eminence Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český a spolucelebrantem biskup Zdenek Wasserbauer.

 

Popeleční středa

Kněz při mši svaté požehná popel  Popel, symbol smrti a nicotnosti, připravený z jívových ratolestí v předchozím roce při obřadech Květné neděle. Poté jím maluje věřícím na čelo popelec.  

Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické tradice a uchovávaným v církvi až do dnešní doby. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svůj mnohdy špatný život, své nepravosti, svůj hřích a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí.

 Jeho Eminence kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český

Ježíšova výzva k obrácení a k pokání, která zaznívá na Popeleční středu, nemíří pouze na vnější skutky, posty a odříkání, almužny..., nýbrž směřuje především na obrácení srdce, na vnitřní pokání a obnovu. Bez toho by vnější kající skutky zůstaly neplodné a lživé. Jde o radikální rozchod s hříchem, což znamená odvrácení se od zla a naopak nové zaměření celého života k Bohu. Toto obrácení ovšem není výsledkem jen jakési „duchovní gymnastiky“, ale je především působením samého Boha v životě člověka. Když objevíme velikost Boha a jeho pozitivní vztah k nám, snažíme se odpovídat adekvátním způsobem a toto naše vnitřní obrácení nás  motivuje k tomu, aby se takový postoj projevil i navenek. Zkvalitnění každého z nás ve vztahu k Bohu, k druhým lidem i k sobě samému  může ve svých důsledcích vést i ke zlepšení života a atmosféry v celé společnosti.

130-007-A_Mimořádné zvonění_Popeleční středa

Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš. 

Remember, man, you are dust, and to dust you shall return. 

Meménto, homo, quia pulvis es, et in púlverem revertéris.

 

Snímky Ivana Haslingerová, revue Fragmenty, obrázky archiv Arcibiskupství pražského

V následujících letech připadá Popeleční středa na:

2021 – 17. února
2022 – 2. března
2023 – 22. února
2024 – 14. února
2025 – 5. března
2026 – 18. února
2027 – 10. února
2028 – 1. března
2029 – 14. února
2030 – 6. března

Číst 1440 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Zveřejněno v CÍRKEV
IVANA HASLINGEROVÁ, šéfredaktorka revue FRAGMENTY

Šéfredaktorka  revue Fragmenty:

RNDr. Ivana Haslingerová, CSc., ředitelka Odboru pro styk s veřejností KKČ, (*21.08.1946 v Praze)

Vystudovala SVVŠ v Humpolci (1960-64) a Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor fyzika pevných látek (1964-69). V letech 1970-71 absolvovala tamtéž postgraduální studium za účelem získání titulu RNDr., v roce 1977 tam obhájila disertační práci v oboru fyziky pevných látek a získala titul CSc. Výsledky její kandidátské práce byly využity mj. v Ústavu jaderné fyziky v Řeži u Prahy při studiu slitin kovů tvořících povlaky jaderného paliva v jaderných reaktorech, které jsou vystaveny extrémním teplotním a dalším podmínkám. Pracovala tam jako odborný asistent v letech 1973-74. V letech 1975-93 působila jako vědecký pracovník v Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského ČSAV. Během své vědecké působnosti publikovala 39 původních vědeckých prací a příspěvků na vědeckých konferencích z oboru studia krystalické struktury a vlastností pevných látek a teoretické kvantové fyziky a chemie. Dvakrát jí byla udělena mimořádná Cena Akademie věd. Od roku 1994, po nedobrovolném odchodu z AV ČR po bezprecendentním zákroku tehdejšího předsedy Akademie věd ČR Rudolfa Zahradníka se věnovala publicistice a od 1997 je šéfredaktorkou revue Fragmenty. Prostřednictvím revue Fragmenty jsou zajišťovány granty a umělecké projekty, neboť je zasílána významným osobnostem ze světa kultury, podnikání a politiky. Náplní revue jsou převážně původní články a rozhovory s významnými osobnostmi. Nikdy nebyla členkou KSČ, neboť komunizmus pokládá za největší neštěstí lidstva. Jejím koníčkem je malování, politika, psaní článků a esejů, počítače, četba, turistika. Je vdaná, manžel Doc. Ing. Jiří Pancíř, CSc., syn Michal Haslinger. Je dcerou Libuše Pamětnické, básnířky a spisovatelky kraje Vysočina.

Email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Související položky (podle značky)

Právě přítomno: 1697 hostů a žádný člen

Odebírejte Fragmenty

 

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %