Fragmenty - Fragmenty - KŘESŤANSTVÍ vs. ISLÁM http://www.fragmenty.cz Mon, 22 Jan 2018 10:13:10 +0000 Joomla! - Open Source Content Management cs-cz Poznáte nejslavnější pár na světě? http://www.fragmenty.cz/index.php/civilizace-vs-islam/cirkev-a-moralka-naroda/item/2007-poznate-nejslavnejsi-par-na-svete http://www.fragmenty.cz/index.php/civilizace-vs-islam/cirkev-a-moralka-naroda/item/2007-poznate-nejslavnejsi-par-na-svete Svatá rodina podle  wehnadskrippe

Ona je lesbička a on homosexuál. Pracují v neziskovce a třídí odpady. Svatý otec František již mnohokrát dokázal, že se stal hlavou církve z pověření samotného lucifera. Líbal migrantům nohy na Kypru, tvrdil, že Evropa potřebuje oplodnit od muslimských migrantů a dokonce stavěl zájmy uprchlíků nad bezpečnost jednotlivých států. Nyní zase přišel s tím, že Ježíš a Marie byli migranti. Ach jo. Papeži Františku, Josef a Marie byli nejenom migranti, ale především muslimové. Marie byla navíc feministka a lesbička a Josef homosexuál se třetím pohlavím. Oba pracovali v nevládní neziskové organizaci a vychovávali Ježíše v úctě k EU hodnotám, multikulturalismu, islámu a genderu. Teď už jste svatý otče spokojen? Nevynechal jsem něco? Možná ano. Tak ještě dodávám, že byl Ježíš vychováván také k úctě ke třídění odpadků a popíjení kávy Fair trade. Teď jste snad již opravdu spokojen.

Pozn. redakce Fragmentů: Je tragédie, že právě v tak závažné době pro náš národ a celou Evropu ohroženou nájezdy muslimských národů stojí v čele katolické církve člověk, který se staví na jejich stranu namísto aby se snažil zachránit evropské křesťanské kořeny.  

článek převzat z eportálu

]]>
CÍRKEV A MORÁLKA NÁRODA Sun, 07 Jan 2018 16:45:13 +0000
Kněz Halík se neštítil převzít cenu od organizace, která se staví proti Bibli http://www.fragmenty.cz/index.php/civilizace-vs-islam/cirkev-a-moralka-naroda/item/2006-knez-halik-se-nestitil-prevzit-cenu-od-organizace-ktera-se-stavi-proti-bibli http://www.fragmenty.cz/index.php/civilizace-vs-islam/cirkev-a-moralka-naroda/item/2006-knez-halik-se-nestitil-prevzit-cenu-od-organizace-ktera-se-stavi-proti-bibli Zatímco J. Em. Dominik kardinál Duka vydal nejpřesnější překlad Jeruzalémské bible a presentoval ji slavnostně v Senátu, Tomáš Halík jezdí po světě a shání ocenění od všech možných i bezbožných institucí

Většině lidí není potřeba tohoto samozvaného intelektuála, disidenta, mravokárce, vrcholného teologa, filozofa, sociologa, sběratele cen a titulů představovat. Prostě Halík. Netajím se tím, že kněze Halíka neřadím mezi své oblíbené katolické myslitele a duchovní vůdce. Nemám ani důvod. Nic nepřináší, jeho víra a myšlenky jsou sudy naplněné povrchností, samolibostí. Jástvím dalo by se říci. Takový samozvaný a neuznaný mesiáš, který se snaží neustále dokazovat, že on je to nejlepší co mohlo naší zem a potažmo celou civilizaci potkat. Jako v posledním rozhovoru těsně po vánočních svátcích v Českém rozhlasu. Celý přepis zde. Nebudu komentovat jeho „Já jsem byl, já jsem získal, já jsem, já, já, já. Ostatně není co komentovat. Jako katolický kněz se raduje z ceny, kterou získal od Americké asociace knihoven, která zároveň nedoporučuje k veřejné propagaci Bibli a doporučila její odstranění z veřejných knihoven. To má být kněz Halík na co hrdý. Jenže jemu nejde o to, že Asociace amerických knihoven se staví proti Bibli. Pro něj je důležitější, že od této asociace získal cenu. Další do své sbírky bičů na ty, kteří, dle toho co říká, nejsou hodni mu nejen zavázat střevíček, ale ani pohlédnout na tkaničku jeho střevíčku. Dokáži si představit pátera Halíka jako římského císaře, který se prohlásil za boha tvrdě vyžadujícího obdiv a oběti k jeho poctě.Celý můj dojem z tohoto římskokatolického kněze je takový, že kdo není na vlně jeho myšlenek, nesdílí obdiv k jeho ideálům, je prostě póvl.

A tento dojem potvrdil sám kněz Halík, když prohlásil, že populisté štvou proti vzdělaným lidem. Samozřejmě nejprve měl na mysli sebe. Jenomže tady je trochu problém. Nejen v pojmu "populista", protože toto slovo nahradilo dřívější „třídní nepřítel“, ale také v tom, že vzdělanost asi není garancí toho nejlepšího. Příkladem může být nacistické Německo, kde sice Hitler nebyl nijak vzdělán, ale mezi nacistickými špičkami, stejně jako mezi špičkami SS se to jen hemžilo doktorskými tituly. Dalším příkladem může být Francouzská revoluce, kde teror byl iniciován vzdělanými lidmi jako byl například právník Robespierre. Také lze připomenout epizodu z našich dějin, zvanou „Národní obrození“, kdy čeští intelektuálové mluvící německy, objevili řeč selského lidu a celé národní obrozená byla jen kavárenská záležitost. Protože jak píše František Vavák ve svých Pamětech, venkov byl skrze český, to jen vzdělanci si hráli na Němce.

Jeruzalémská bible, která spatřila světlo světa v roce 2011 díky primasu českému je opravdu kniha knih a to i pro nevěřící díky snovým ilustracím Salvadora Daliho. Podrobně jsme o jejím představení v Senátu ČR psali v článku Senátem zněl sborově Otčenáš

Kněz Halík ve své domýšlivosti tohle nedomyslel. Nemohl, protože ve své zahleděnosti do své „geniality“ zapomněl na biblické „Vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním oku nepozoruješ“. Nechci vyčítat páteru Halíkovi jeho „intelektuální“ činnost, psaní knih, létání po světě, luxusní hotely a ceny. Ale proč svůj „intelektuální“ svět přenáší do světa, který nikdy nepoznal? Je jako salonní komunisté třicátých let minulého století, kteří v kavárně diskutovali a snili o vítězství Marxových myšlenek na celém světě, ale názor lidí z ulice, tedy těch dělníků, je nezajímal. Stejně na tom je páter Halík a jak řekl český kněz Evermod Jan SládekHalíkovi schází zkušenost venkovského faráře a já s tímto plně souhlasím. Zvláště že znám venkovské kněze, kteří rozhodně nemají čas na psaní knih a plané rozhovoru, protože každodenně řeší problémy svých farníků, řeší kde sehnat peníze na opravu kostela, kde sehnat peníze na pomoc chudým farníkům a zároveň mají svoje a nejen pastorační povinnosti.

Páter Halík se rád fotí s muslimy a ostatní poučuje, že o islámu nic nevědí a kritiky islámu poučuje, že islám je přeci v pohodě až na extrémisty. Islámské extrémisty pak srovnává s katolickými Tradicionalisty. Jenomže zde je trochu rozdíl. Katolický tradicionalista nevraždí, ale modlí se růženec. Jako nedávno Poláci na hranicích. Tradiční muslim také nejde před mešitu a nedemoluje a nenapadá, jako běžní muslimové v Egyptě křesťany. Ale o tomto pater Halík mluvit nebude. Bude mluvit o lidech, kteří kritizují, že islám přicházející do Evropy nikoho nevraždí. A když obyčejní lidé budou volit politiky, kteří říkají co oni si nejen myslí, ale i vidí kolem sebe, tak řekne „Polsko a Maďarsko si zvolily vládu, která pomalu likviduje demokratické instituce, ústavní pořádek, občanské svobody“. Jak prosté.

Článek převzat z Pravého prostoru, doplněn ilustracemi redakce Fragmenty

© Kulturní komise ČR

]]>
CÍRKEV A MORÁLKA NÁRODA Sun, 07 Jan 2018 13:19:09 +0000
Uspořádají naši představitelé společné Národní manifestační průvody ke 100. jubileu ČR? http://www.fragmenty.cz/index.php/civilizace-vs-islam/item/1988-usporadaji-nasi-predstavitele-spolecne-narodni-manifestacni-pruvody-ke-100-jubileu-cr http://www.fragmenty.cz/index.php/civilizace-vs-islam/item/1988-usporadaji-nasi-predstavitele-spolecne-narodni-manifestacni-pruvody-ke-100-jubileu-cr Modlitba za národ ve Svatováclavské kapli

V roce 2018 uplyne 100 let od vzniku samostatné republiky. U příležitosti tohoto významného jubilea bude jistě probíhat mnoho oslav, manifestací, průvodů, procesí... V době, kdy je ohrožena samostatnost naší republiky díky stupňujícím se tlakům EU po vytvoření jednotného superstátu by bylo velmi vhodné připomenout našim občanům a zejména  evropským úředníkům, že si naší samostatnost nenecháme nikým vzít. Že chceme zůstat národním suverénním státem, za nějž se již před sto lety bili naši předci v čele s prezidentem Masarykem. Manifestační průvody by měly proto být koordinované a veliké podobně jako je navrhuje ve svém dopisu redakci Byzantský katolický patriarchát (BKP). BKP navrhuje konat  v šesti význačných dnech 2. 4. – státní svátek – Pondělí velikonoční,  5. 7. – národní svátek sv. Cyrila a Metoděje, 6. 7. – národní svátek Mistra Jana Husa (manifestace jen v Praze), 28. 9. – národní svátek sv. Václava, 28. 10. – 100. výročí vzniku republiky a  26. 12. – druhý svátek vánoční národní manifestace ve všech  krajských městech pod heslem: „Obnova rodiny = obnova národa“Manifestační průvody by prošel krajským městem s cílem národního i morálního povznesení českého národa. Řečnické projevy by měli přednést představitelé krajů, ale i vlasteneckých a křesťanských hnutí. Očekává se podpora a účast škol, místních závodů, organizací, politických stran, národopisných souborů – folklórních a krojovaných kapel, tanečních a pěveckých souborů například z Valašska, Moravského Slovácka, Chodska, Jihočeska, Vysočiny... Rovněž by manifestaci měly podpořit i křesťanské pěvecké sbory spolu s tradičními procesími i s korouhvemi, s kterými se naši předkové zúčastňovali poutí a prosebných průvodů do polí (např. na sv. Marka, průvod o Božím Těle...).

Je zahanbující, že v Praze každoročně konají průvody a manifestace jen gayové a neziskovky. Národovci a křesťané nesmí zůstat pasivní! BKP vybízí české biskupy, aby splnili svou úlohu, zapojili kněze a věřící a podpořili v jubilejním roce proces morální i národní obrody. Rovněž vyzvěte věřící k obnově modlitby v rodině, a to v jednotném čase mezi 20-21. hodinou. Tím povzbudíte i ty, kteří se už od svatováclavské iniciativy modlí růženec za národ. V české hymně zpíváme: „Kde domov můj?“ Kéž se nám domovem stane náš národ i rodina!

Je symbolické, že tato iniciativa BKP přišla do redakce v den, kdy probíhá z iniciativy Pražského arcibiskupství v památné Svatováclavské kapli již čtvrtým rokem vždy 28. dne v měsíci pravidelná Modlitba za národ (od 16.15 hodin). Věřme, že Bůh vyslyší naše prosby za zachování národní samostatnosti a svobody. Je obrovským štěstím pro naši zem, že v čele katolické církve stojí v těchto těžkých dobách taková morální autorita jakou je J. Em. Dominik kardinál Duka, OP.  arcibiskup pražský a primas český.

+ Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr Biskupové sekretáři
22. 12. 2017

Kopie iniciativy: vládě SR; vládě Polska; vládě Maďarska, Prezident ČR M. Zeman a nová vláda ČR,  Dominik kardinál Duka a biskupové ČR 
PS: Byzantský katolický patriarchát (BKP) je v současném křesťanském světě duchovní i morální autoritou. Zastává postoj „sede vacante“ z důvodu obrany pravd katolické víry. http://vkpatriarhat.org/cz

]]>
haslingerova@fragmenty.cz (IVANA HASLINGEROVÁ) KŘESŤANSTVÍ vs. ISLÁM Thu, 28 Dec 2017 11:58:57 +0000
Českého Ježíška nedokázal vypudit z našich srdcí ani komunismus ani neomarxistická EU http://www.fragmenty.cz/index.php/civilizace-vs-islam/cirkev-a-moralka-naroda/item/1985-ceskeho-jeziska-nedokazal-vypudit-z-nasich-srdci-ani-komunismus-ani-neomarxisticka-eu http://www.fragmenty.cz/index.php/civilizace-vs-islam/cirkev-a-moralka-naroda/item/1985-ceskeho-jeziska-nedokazal-vypudit-z-nasich-srdci-ani-komunismus-ani-neomarxisticka-eu Letos o Vánocích konečně zvítězil Archanděl Gabriel nad všemi multikulturními náhradníky Ježíška

Jsou věci niterné, nepřenositelné a nezcizitelné. Jednou z nich je prožitek tradičních českých Vánoc se vším, co k tomu patří. Křesťanský význam, důraz na klasické a konzervativní hodnoty a především okamžik utužování rodinných vazeb, kdy lidé mají jaksi přirozeně blíž a dostatek prostoru k úvahám o věcech duchovních přesahujících naši podstatu. Není to svátek pouhé nezřízené komerce, kdy za peníze, které nemáme, nakupujeme to, co nepotřebuje. Není to svátek nezřízeného obžérství a přejídání, ze kterého se několik následujících měsíců snažíme organismus dostat do normálu. Českého Ježíška nedokázal ze srdce dětí vypudit ani ožralý Děda Mráz a už vůbec ne maximálně se snažící k USA servilní vyžraný Santa Klaus, jinak marketingový produkt společnosti Coca-Cola. Dnes by tradiční české Vánoce chtěla regulovat a korigovat Evropská unie, cenzurovat LIDL a kolaboranti z Evropských a jiných pseudohodnot usilujících o to naplnit Vánoce ideovou náplní servilní k novému světovému řádu. A tomu všemu říkáme důrazné NE! Vánoce byly, jsou a zůstanou tradičně české.

 

 

 Vánoční přání z roku 2016 se konečně, alespoň u nás v ČR, splnilo a Archanděl Gabriel nám před multikulturním celosvětovým šílenstvím vrátil našeho Ježíška. (red)

]]>
jan.kopal1977@seznam.cz (JAN KOPAL) CÍRKEV A MORÁLKA NÁRODA Tue, 26 Dec 2017 10:54:15 +0000
Co je hlavním Darem a podstatou Vánoc? http://www.fragmenty.cz/index.php/civilizace-vs-islam/cirkev-a-moralka-naroda/item/1984-co-je-ale-tim-hlavnim-darem-a-podstatou-vanoc http://www.fragmenty.cz/index.php/civilizace-vs-islam/cirkev-a-moralka-naroda/item/1984-co-je-ale-tim-hlavnim-darem-a-podstatou-vanoc Výstava Jesliček v Senátu v roce 2012

Největší radost a podstata Vánoc je, že se nám narodil Spasitel. Evangelista Lukáš krátce vyjadřuje zprávu o Kristově narození: „I porodila svého prvorozeného syna, zavinula Ho do plének a uložila do jeslí, protože se pro něj nenašlo místo pod střechou“. A dále pokračuje v popisování události: „A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: ‚Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.‘ A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: ‚Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.‘“ (Lk 2,8-14).Zvěst anděla je tu pro každého z nás: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid: dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán!“ Ta veliká vánoční radost je pro všechen lid dobré vůle, tedy i pro tebe. Dnes se i tobě narodil Spasitel! Ten největší Dar je pro tebe! A to je veliká radost a podstata Vánoc.

Vánoční svátky jsou hluboce vepsány do duše snad každého člena našeho národa. Hluboká tradice je spojena už s adventní dobou a milými zvyky, jako je řezání větviček z ovocných stromů v den sv. Barbory rozkvétajícími na Štědrý den, zpěvy rorátů v chrámu, adventní věnec, modlitba radostného růžence. Tento čas je proniknut duchem radostného očekávání a těšení se na Vánoce. Když pak přijde toužebně očekávaný Štědrý den, vánoční atmosféru ještě doplňují milé zvyky se stavěním betléma, zdobením stromečku, přípravy vánočního pečiva a pak sváteční rodinná večeře s kaprem, vánoční překvapení skrytá v zabalených dárcích od Ježíška pod rozzářeným vánočním stromečkem, jásavá radost dětí, vánoční zpěvy, mezi něž patří Vánoce ve zlaté Praze od známého zpěváka, Rybova mše vánoční, koledy, a na závěr půlnoční mše. To vše patří k malebné poezii Vánoc. Vánoční svátky jsou hluboce vepsány do duše snad každého člena našeho národa. Hluboká tradice je spojena už s adventní dobou a milými zvyky, jako je řezání větviček z ovocných stromů v den sv. Barbory rozkvétajícími na Štědrý den, zpěvy rorátů v chrámu, adventní věnec, modlitba radostného růžence. Tento čas je proniknut duchem radostného očekávání a těšení se na Vánoce. Klikněte na následující video přání:

Požehnané Vánoce 

cz.Dear Child Jesus, I am your little sheep

Co znamená slovo Spasitel?

Musíme se vrátit až do nejdávnější historie lidského pokolení, k našim prvním prarodičům. Ti byli vystaveni zkoušce víry a poslušnosti Božímu slovu. Duch lži je oklamal a oni mu uvěřili. Tím ztratili pro sebe i pro nás věčný život a duchovní dary, které jim Bůh dal. Přišel hřích, utrpení a smrt. Lidské nitro bylo infikováno a stalo se ložiskem zla. Rozum byl zatemněn, vůle nakloněna ke zlému a v celé lidské přirozenosti nastala tragická disharmonie. Lidský duch, který byl stvořen k Božímu obrazu, byl uzavřen jako do vězení, a přesto i v této hlubině dále touží po Bohu, po absolutním štěstí a hlubokém pokoji, protože v Bohu má svůj počátek, On je naším Otcem, Stvořitelem. Naše lidská stránka je z prachu země a smrtí je ukončena životní zkouška každého z nás.

Lidstvo začalo místo Boha uctívat démony, falešné bohy, a přinášet jim dokonce i lidské oběti. Tato zatemnělost byla velká. Bůh se ale smiloval nad lidstvem, vybral spravedlivého muže Abraháma a skrze něj připravil cestu pro slíbeného Mesiáše. Zaslíbil Ho hned po pádu prvních prarodičů. Ďáblovi, starému hadu, Bůh řekl: „Položím nepřátelství mezi tebe a ženu, mezi semeno tvé a semeno její. Ono ti rozdrtí hlavu.“ (Ge 3,15). Tou zaslíbenou ženou je Matka našeho Spasitele, svatá Bohorodička. Ježíš je prvorozený a my jsme skrze víru adoptivními Božími dětmi. Prorok Izaiáš několik století před příchodem Krista oznámil: „Bůh sám přijde a spasí vás! Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel, to je Bůh s námi.“ (Iz 7,14)

Ta největší radost, která se týká každého člověka dobré vůle, je, že mu bylo oznámeno, že se i jemu narodil Spasitel. Ježíš se narodil v Betlémě, ale rodí se i v našich srdcích, pokud Ho s vírou přijímáme. On říká i tobě: „Hle, stojím u tvých dveří a klepu. A každý, kdo mi otevře, vejdu dovnitř.“ Otevřít své srdce znamená uvěřit v radostnou zvěst, že Bůh ti dal svého jednorozeného Syna a že pro tebe platí to „dnes“ ve chvíli, kdy Ho přijmeš. „Těm, kteří Ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.“ (J 1,12) Bůh dal svého jednorozeného Syna! To je největším projevem Jeho lásky: „Tak Bůh miloval svět, tedy i tebe, že dal svého jednorozeného Syna, abys když v Něho věříš, nezahynul, ale měl život věčný.“ (srov. J 3,16)

Když měl Ježíš přijít na svět a byl počat, stalo se to z Ducha svatého. Byla k tomu potřebná víra svaté Panny. Maria uvěřila v Boží všemohoucnost i v Boží lásku a skrze její ANO „se Slovo stalo Tělem.“ (J 1,13) Maria Panna počala z Ducha svatého. I ty, když rovněž vírou přijímáš Boží slovo, Boží zaslíbení, stáváš se jí podobný. Ježíš se chce zrodit v tobě a tvá duše má být živým Betlémem. Alžběta řekla Ježíšově Matce: „Blahoslavená, která jsi uvěřila, co ti bylo řečeno od Pána.“ I ty jsi blahoslavený a blahoslavená, pokud uvěříš v Boží lásku a přijmeš největší Boží dar, samotného Spasitele. O tobě pak plně platí: Dnes a tobě se narodil Spasitel, Kristus Pán. I tobě jsou adresována slova, která Bůh řekl skrze proroka Izaiáše několik století před Ježíšovým příchodem: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem. Jsi můj. Neboť já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, tvůj Spasitel.“ (Iz 43,1-3)

A dále k tobě Bůh mluví skrze proroka: „Já, já jsem Hospodin, kromě mne žádný Spasitel není.“ (v. 11) „Toto praví Hospodin, tvůj Vykupitel, který tě vytvořil v životě matky: Já jsem Hospodin, já konám všechno, sám nebesa roztahuji, překlenul jsem zemi.“ (Iz 44,24) „Což nevíš, což jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořil končiny země.“ (Iz 40,28) „Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Tebe jsem zachránil z končin země.“ (Iz 41,9-10) „Neříkej: Hospodin mě opustil a zapomněl na mně. Cožpak může zapomenout žena na své dítě? Neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nikdy nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do svých dlaní!“ (Iz 49,15-16)

Toto je důvod k vánoční radosti – Bůh sám přišel, aby tě spasil.

Boží Syn se stal člověkem, aby člověk se stal Božím dítětem a dědicem věčného království. To vše Bůh dává zdarma jako dar, proto i připomínkou je dávání dárků o Vánocích.

Spasitel, který přišel na svět, dokonal svou spásu obětí vlastního života na kříži, ale pak i slavným vzkříšením. V Něm, v Ježíši, jsou nám odpuštěny hříchy. Podmínka je jedna: abychom Mu je dali. Zobrazuje to i událost z života svatého Jeronýma, který si ve 4. století udělal poustevnu v Betlémské jeskyni. Tam se mu zjevil Spasitel v podobě dítěte. Jeroným Mu s nadšením nabízel jako dar všechno, co měl: zdraví, nadání, čas pro plodnou práci, celé své životní dílo a nakonec i život. Ale Ježíš řekl: „To všechno máš ode mě.“ Jeroným se smutně zeptal: „A co ti tedy mohu dát?“ Ježíš odpověděl: „Jeronýme, dej mi svůj hřích, pro něj jsem přišel.“ Toto chce Ježíš dnes i po tobě. Dej Mu svůj hřích a také strach, utrpení, opuštěnost. On ti dá pokoj, který ti svět dát nemůže. Znovu si uvědom, že dnes a tobě se narodil Spasitel. To je ta největší radost a dar pro tebe. Je třeba, abys Ho teď s vírou přijal. Jako gesto přijetí můžeš položit svou pravou ruku na srdce.

Zevnější tradice Vánoc vytváří krásnou atmosféru rodinné a nezištné lásky.

V každých dalších Vánocích, které v tomto životě ještě oslavíš, se vždy zastav a několikrát si zopakuj a zároveň uvědom pravdu: Dnes a mně se narodil Spasitel!

Vánoční požehnání všem lidem dobré vůle zasílají biskupové Byzantského katolického patriarchátu

 
]]>
Office_BCP@atlas.sk (+ Eliáš Antonín Dohnal OSBMr) CÍRKEV A MORÁLKA NÁRODA Sat, 23 Dec 2017 12:16:05 +0000
Požehnané vánoční svátky plné Božího požehnání http://www.fragmenty.cz/index.php/civilizace-vs-islam/cirkev-a-moralka-naroda/item/1977-pozehnane-vanocni-svatky-plne-boziho-pozehnani http://www.fragmenty.cz/index.php/civilizace-vs-islam/cirkev-a-moralka-naroda/item/1977-pozehnane-vanocni-svatky-plne-boziho-pozehnani Betlém v Chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě

]]>
haslingerova@fragmenty.cz (IVANA HASLINGEROVÁ) CÍRKEV A MORÁLKA NÁRODA Tue, 19 Dec 2017 15:53:45 +0000
Kardinál Duka zve občany do Svatováclavské kaple k Modlitbě za národ http://www.fragmenty.cz/index.php/civilizace-vs-islam/cirkev-a-moralka-naroda/item/1976-kardinal-duka-zve-obcany-do-svatovaclavske-kaple-k-modlitbe-za-narod http://www.fragmenty.cz/index.php/civilizace-vs-islam/cirkev-a-moralka-naroda/item/1976-kardinal-duka-zve-obcany-do-svatovaclavske-kaple-k-modlitbe-za-narod J. Em. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český zve k Modlitbě za národ k hrobu sv. Václava a Karla IV.

Jeho Eminence Dominik  kardinál Duka OP žehná a povzbuzuje všechny občany, kterým není osud našeho národa lhostejný, aby vytrvali, a zve je ji po čtyři roky každého 28. dne v měsíci v 16.15  hodin do památné Svatováclavské kaple katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha k pravidelné modlitbě za náš národ. Nejbližší modlitba se koná 28. prosince 2017. Vydavatel naší revue Kulturní komise ČR se za tento počin pana kardinála Duky plně staví, a prosí všechny občany, i nevěřící, kterým není osud naší země v této opravdu velmi nebezpečné době lhostejný, aby  ho přišli podpořit v této mimořádné bohulibé službě naší zemi. Prosím, přijďte všichni, kterým není osud naší vlasti lhostejný do památné Svatovítské kaple pronést modlitbu za svou zem! Poslední modlitba v tomto roce bude o to důstojnější, že se budeme moci poklonit našemu císaři  Karlu IV v jeho hrobce.

 

J. Em. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Je krásné, že v době, kdy se na naši zem přihnalo oranžové celoevropské tsunami, které nemá nic jiného na práci než dštít síru na církev svatou a pět ódy na našeho protektora EU takovým způsobem, že člověk by upadl pomalu do beznaděje, že je vše, oč jsme usilovali v roce 1989, ztraceno, se nalezly osobnosti, kterým není osud našeho národa cizí. Kteří chtějí, aby byla zachována jeho tisíciletá křesťanská kultura a varují před vážným nebezpečím islamizace nejen naší země, ale celé Evropy díky nezodpovědné životunebezpečné politice německé kancléřky Merkelové. Je to o to krásnější, že je to právě nejvyšší představitel nejsilnější církve u nás, Jeho Eminence Dominik  kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český,  který i přes všechny nedůstojné útoky a osočování od pánů Halíků, Putnů, Sobotků, Zaorálků a dalších duchovně nevzdělaných neomarxistických multikulturalistů myslí na náš národ a jeho občany a neustává bojovat za jeho osud. 

 

 
 
 

První Modlitba za národ proběhla již v říjnu 2013 před volbami, které hrozily návratem levice do všech důležitých pozic. Iniciátorkou byla setra Dominika J. Bohušová z Arcibiskupství pražského, která našemu listu sdělila: "Přiznám se, že situace kolem voleb mne nadzvedla. Nechtěla jsem stát bokem a pro náš národ nic nedělat. Pevně věřím, že upřímná modlitba ve Svatováclavské kapli pomáhá. Mně osobně již několikrát při modlitbách v této kapli Bůh vyslyšel.  Nehledě na to, že člověk po modlitbě v ní nabude velkou sílu. Proto jsem se rozhodla uspořádat na tomto posvátném místě modlitbu za národ, abych tuto sílu mohla načerpat  nejen pro sebe, ale i pro ostatní, aby i oni mohli prožít tento povznášející pocit. Zašla jsem za otcem kardinálem s prosbou, zda se můžeme v této památné kapli patrona naší země společně modlit za náš národ. Souhlasil a požádal mne, abych se pokusila vše organizačně zajistit. Že mám jeho plnou podporu, že nám žehná a povzbuzuje nás, abychom vytrvali i nadále a každého 28. dne v měsíci se za národ společně modlili. Podařilo se mi to rozhlásit a lidé, kterým na našem národu záleží, začali chodit do kaple. A nejen pražští, ale rozkřiklo se to již až na Moravu, do Opavska a Slezska."

 

Na dotaz, proč právě datum 28. každého měsíce sestra Dominika odpověděla: "Hned na prvních modlitbách  před volbami byla kaple plná - přišlo 120 věřících. To mne povzbudilo a přemýšlela jsem, jak tyto modlitby pořádat pravidelně, nejen  před volbami. Jde o kapli patrona naší země knížete Václava, který zemřel 28. září 935, a o modlitbu za náš stát, který vznikl 28. října 1918. Rozhodli jsme se proto pro pořádání těchto modliteb každého 28. dne v měsíci. Tak toto datum připomeneme nejen v říjnu, ale každý měsíc. Chtěla bych, aby si lidé uvědomili, že není samozřejmostí mít samostatný národ, že naši předkové se museli v čele s prezidentem Masarykem o jeho samostatnost tvrdě poprat, a aby si připomněli osobnost světce Václava nejen jednou do roka poutí ve Staré Boleslavi, kde byl pro své postoje zavražděn. Proto otec kardinál zve každého 28. dne v měsíci k pravidelným modlitbám do kaple sv. Václava  a to v 16:15 hodin."  

  

Sestra Dominika má ještě osobní důvod pro číslo 28. Dne 28. května zemřela její maminka, která ji naučila lásce a úctě k národu. "Dodnes okamžitě stoupnu i doma do pozoru, když slyším naší hymnu,"  říká sestra Dominika s úsměvem. Modlitby sestavila sestra Dominika tak, že nejdříve proběhne modlitba k Duchu svatému, kterou jí věnoval  zpovědník kardinála Berana biskup Matoušek. Poté zazní modlitba ke Svaté Ludmile. Tuto světici vybrala sestra Dominika proto, že ji chce vysvobodit ze mříží, za nimiž je tak necitelně uzavřena v chrámu sv. Jiří, že se jí nemohou věřící pořádně ani poklonit. Pak následuje hlavní Modlitba za národ, kterou se modlí každoročně ve Staré Boleslavi pan arcibiskup Dominik kardinál Duka. Modlitby v kapli zakončí Svatováclavský chorál a poté, za zpěvu chorálu V zemi věrných Čechů se jmény všech našich světců se všichni přítomní většinou odeberou ke hrobu svaté Ludmily, kde se k ní modlí litánie. Letošní modlitba bude zakončena namísto odchodem ke hrobu sv. Ludmily odchodem ke hrobu Karla IV. ve Svatovítské katedrále. 

Plný text zvacího dopisu z Arcibiskupství pražského:

Vážení a milí, obracím se na některé z Vás opět, na některé poprvé s prosbou o modlitbu za národ. Mnozí jsme jí byli posilněni poprvé před volbami do PS PČR v roce 2013 a zůstala v nás touha v této společné modlitbě pokračovat a neustávat. K tomu nám Otec kardinál Dominik Duka OP žehná a povzbuzuje, abychom vytrvali. Každého 28. dne v měsíci se budeme modlit ve Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v 16.15 hod.  K této společné modlitbě jste všichni upřímně zváni. Kdo nebude moci přijít do katedrály, prosím, připojte se k nám na svém místě, také v průběhu měsíce podle Vašich možností.  Můžete se také připojit k dobrovolnému půstu 28. dne v měsíci. Prosím, můžete-li také tuto modlitbu rozšířit ve svém okolí, svým známým. Texty k modlitbám jsou ke stažení na: http://tisk.cirkev.cz/ Za ctitele sv. Václava a sv. Ludmily S.M. Dominika J. Bohušová OP, Arcibiskupství pražské 

Prezident Kulturní komise ČR Doc. Ing. Jiří Pancíř, CSc. se plně staví za tuto akci a děkuje  panu arcibiskupovi i sestře Dominice za její zorganizování. Bůh jim žehnej.

]]>
haslingerova@fragmenty.cz (IVANA HASLINGEROVÁ) CÍRKEV A MORÁLKA NÁRODA Tue, 19 Dec 2017 12:43:31 +0000
Navrátí Panna Marie Fátimská do zbloudilého světa po tisíciletí platné pořádky? http://www.fragmenty.cz/index.php/civilizace-vs-islam/cirkev-a-moralka-naroda/item/1969-navrati-panna-marie-fatimska-do-zbloudileho-sveta-po-tisicileti-platne-poradky http://www.fragmenty.cz/index.php/civilizace-vs-islam/cirkev-a-moralka-naroda/item/1969-navrati-panna-marie-fatimska-do-zbloudileho-sveta-po-tisicileti-platne-poradky  Kaple v Arcibiskupském paláci v Praze, kde je umístěna vzácná socha paní Marie Fátimské, dar od kardinála Berana

Při poslechu zpráv či čtení tisku se musí každý soudný člověk zamyslet nad tím, jak hrůzostrašný morální úpadek lidstva nastává. A to nejen v naší zemi, ale po celém světě. Zatímco ještě před desítkami let stačila jedna vražda Anežky Hrůzové k tomu, aby se jí zabývala nejen celá veřejnost, ale i sám prezident Masaryk, dnes nám televizní obrazovka zprostředkovává popravy nevinných lidí muslimskými "vojáky" v přímém přenosu a žádný politik či intelektuál neprotestuje, naopak se nebohých vojáčků zejména intelektuálové zastávají, že za jejich chování může náš rozmařilý bohatý svět. Bruselští pomatení multikulturalisté jim v rámci zákonu o pozitivní diskriminaci nabízejí dokonce pomoc a útočiště i přesto, že tito chudáci vraždí bestiálním způsobem desítky nevinných lidí. Tento zvrácený pohled na svět snad nebyl ani v biblické Sodomě tak hrozivý. Miliony muslimů se valí na pozvání německé kancléřky Merkelové do Evropy a nikdo kromě maďarského prezidenta Orbána nemá sílu se této pomatené paní postavit a říci: "Tak už dost! To Vám nestačí ty hromady mrtvých, kteří umírají kvůli Vám?!" A nejtragičtější je, že tento morální rozklad začíná již napadat zevnitř dokonce i jedinou sílu, v níž bylo ještě za vzdělaného papeže Benedikta XVI. možno doufat, katolickou církev. Ten před výše popsaným rozkladem světa varoval, dokonce zveřejnil 60 let ve Vatikánském archivu ukryté  tzv. Fátimské proroctví. Bohužel byl odejit do ústraní a na jeho místo si západní kardinálové zvolili jednoduchého a nic nechápajícího papeže, který naopak nabádá k pomoci těmto životunebezpečným lidem v obsazování evropského kontinetu.

Není proto divu, že se v zemi zdevastované komunistickým atheismem občané začínají obracet o pomoc k jediné autoritě, které nevládne ani Merkelová z Bruselu, ani František z Vatikánu ani Halík z ČR - k Bohu. Že ho prosí, aby udělal zázrak a vrátil zase do zbloudilého světa po tisíciletí platné pořádky, aby nebyla zbytečně prolévána krev, Syřané a další muslimové se mohli vrátit z Evropy zpátky do svých zemí a abychom mohli ve své vlasti v klidu žít bez hrozeb, že se nevrátíme ve zdraví domu, ale zavraždí nás teroristé. Arcibiskupství pražské v tomto roce pořádá každého třináctého dne v měsíci Modlitbu  k Panně Marii Fátimské, aby jejich opřání vyslyšela. Modlitba se koná každého třináctého dne v měsíci v památné Arcibiskupské kapli v Arcibiskupském paláci na Pražském hradě od 14:15 hodin u příležitosti jejího zjevení se před sto lety  13. května 1917 poblíž portugalské vesnice Fátimy.

Seastra Dominika, která modlitbu k Panně Marii Fátimské vede
 
Sestra Dominika, která modlitbu k Panně Marii Fátimské vede 
 

Modlitba se koná ve starobylé kapli Arcibiskupského paláce před sochou Panny Marie Fátimské, kterou na přímluvu kardinála  Berana dostalo Arcibiskupství pražské při 50. výročí jejího zjevení ve Fátimě. Pan arcibiskup Beran navštívil Fátimu v roce 1967. Letos u příležitosti 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fátimě při růžencové motlitbě pamatují věřící na pana kardinála Berana a na jeho proces beatifikace. Přestože se kvůli zločinnému a zavrženíhodnému komunistickému režimu nemohl vrátit do vlasti, ve Vatikáně byl tak vysoce vážen, že na žádost sv. otce Jana Pavla II. spočívá jako jediný z kardinálů ve hrobce papežů v blízkosti sv. Petra ve Svatopetrském chrámu ve Vatikánu.

Sestra Dominika z Arcibiskupství pražského (obrázek nahoře), která  s požehnáním J. Em.  Dominika kardinála Duky, OP, arcibiskupa pražského  a primase českého modlitbu vede, je přesvědčena, že duch kardinála Berana je při modlitbách s věřícími a v atmosféře této kaple, z níž dýchají staletí. Lze tomu věřit. Je to nezpomenutelný zážitek.

Proč se modlíme právě k Panně Marii Fátimské

Protože její zjevení ve Fátimě je působivé tím, že všechno, co Panna Maria Fátimská prorokovala v prvních dvou sděleních lidstvu, se splnilo do posledního detailu. Za pontifikátu Pia XI. skutečně vypukla druhá světová válka a 11. března 1938 započala 2. světová válka připojením Rakouska k Německé říši. Třetí proroctví Panny Marie Fátimské je natolik hrozivé, že jeho text Kongregace pro nauku víry ve Vatikáně odtajnila až v roce 2000. Nejedná se v něm ani tak o předpověď konkrétních válečných katastrof, ale především o hrůzostrašný morální úpadek světa, o úpadek, který zasáhne  i samotnou katolickou církev zevnitř. O úpadek jaký tady nikdy nebyl od časů Sodomy a Gomory či od časů potopy a který způsobí smrt posledního papeže. Svatý otec ve zjevení procházel velkým polorozbořeným městem, rozechvělý, s kolísavým krokem, zkroušený bolestí a trýzní se modlil za duše mrtvol, které na cestě potkával; když došel na vrchol hory a padl na kolena u paty velkého kříže, byl zabit skupinou vojáků, kteří na něho vystřelili několik ran z pušek, několik šípů. Stejně tak zemřeli jeden za druhým biskupové, kněží, řeholníci, řeholnice a různé světské osoby, které ho provázeli. Podrobně viz níže. Zde to uvádím s předstihem na vysvětlenou, proč se věřící modlí k Panně Marii Fátimské, aby nás od této tragédie zachránila. Aby současné dění ve světě a v Evropě nezničilo naši křesťanskou kulturu, naši zemi a církev svatou. 

Kaple v Arcibiskupském paláci v Praze

Kaple v Arcibiskupském paláci v Praze, snímek Ivana Haslingerová Fragmenty

Proč bylo právě toto zjevení Panny Marie ve Fátimě prohlášeno za zázrak a Fátima se stala po Guadalupe a Lurdech třetím největším poutním místem světa 

Fátimskému zjevení Božího milosrdenství lze namítnout, že Boží zjevení, tedy to, co Bůh zjevil člověku ve Starém a Novém Zákoně, vyvrcholilo v osobě Ježíše Krista a skončilo smrtí posledního z apoštolů, tj. sv. Jana, a že k tomuto Božímu zjevení nelze v žádném případě nic přidat, toto je jednou provždy uzavřeno. To je naprostá pravda. Neznamená to ale, že po smrti posledního z apoštolů se nebe úplně uzavřelo a že Bůh, ať už sám nebo prostřednictvím vyvolených osob, už k člověku nepromlouvá nejrůznějším Soukromými zjeveními, aby mu připomněl nejdůležitější věci obsažené v Božím sdělení. Na tato Soukromá zjevení musíme být ale velmi opatrní, neboť mohou vznikat pod psychickými poruchami různých vizionářů. Církev většinu z nich proto neuznává. Jednou z výjimek ze všech zjevení Panny Marie je kromě Zjevení Božího srdce  v mexickém Guadalupe a Lurdského zjevení ještě Fátimské zjevení Božího milosrdenství  podepřené velkým slunečním nevysvětlitelným úkazem. 

Velmi zjednodušeně řečeno, Panna Marie tam varovala před třemi neštěstími, které postihnou lidstvo, pokud neuposlechnou zprávu od Boha. Všechno, co prorokovala v prvních dvou sděleních, se splnilo do posledního detailu. Za pontifikátu Pia XI. skutečně vypukla druhá světová válka. V únoru se objevila na obloze tajemná záře a 11. března 1938 započala 2. světová válka připojením Rakouska k Německé říši. Krom toho Panna Marie prohlásila, že jestli ani po té lidé neuposlechnou jejího varování,"Rusko své omyly ve světě ještě rozšíří, vyvolá nové války a pronásledování církve, mnohé národy budou zničeny, dobří budou mučeni a Svatý Otec bude mnoho trpět." A po válce nastoupil Stalin, komunismus a byl spáchán atentát na papeže Karla Wojtylu. Proto je obtížné i pro zapřísáhlé atheisty se těmto předpovědím vysmívat. A třetí sdělení (viz dále) je ještě horší, proto leželo 60 let v trezorech Vatikánu a odtajnil ho až odvážný papež Benedikt VI., kterého to, řečeno světsky, stálo místo. I komunistickým atheismem poznamenaná veřejnost by měla proto být informována o tom, co se před sto lety ve Fátimně stalo, aby si mohla učinit svůj názor na tuto věc a snažila se vyvarovat chování, které by mohlo vést k přivolání nejen třetí světové války, ale ještě horším hrůzám.

Letos to bude sto let od této nevysvětlitelné události, a proto jí katolická církev, zejména v tak napjaté atmosféře způsobené stěhováním se milionů muslimů do křesťanské Evropy, věnuje mimořádnou pozornost. Veřejnost by se měla snažit pochopit, proč církev bere toto třetí proroctví Panny Marie vážně a proč tři papežové včetně celým světem uznávaného blahoslaveného Jana Pavla II. byli osobně v portugalské Fátimě vzdát úctu Panně Marii a prosit ji za to, aby se již neopakovaly strašlivé krvavé války a svět se vrátil ke svým křesťanským kořenům.

Abychom Fátimský příběh mohli pochopit, musíme nejdříve všechny události zasadit do doby, kdy se vše stalo 

Do doby, kdy se Evropa začínala zříkat víry v Boha. Fatimský příběh se odehrává v době, kdy již před tím ve Francii vypukla krvavá revoluce, která znamenala genocidu katolického náboženství a tajná organizace svobodných zednářů se pokoušela od té doby nastolit všude protikřesťanský režim. V Portugalsku  byla v roce 1910 svržena rovněž monarchie jako ve Francii, král Manuel II. musel uprchnout do zahraničí a země se stala republikou, v níž do r. 1915 vládl krvavý teror proti duchovenstvu.  Lůza byla poštvána, aby plenila kostely, kláštery a vraždila kněze. Zavraždila jich kolem 200, všechny řeholní řády byly zrušeny, církevní školy zavřeny, katolický tisk zakázán, rozpuštěny církevní spolky a organizace. V roce 1917 probíhala ještě k této národní tragédii již 3. rokem strašlivá 1. světová válka.
 
 A právě v této bezútěšné atmosféře se třem malým pasáčkům z vesnice Aljustrel nedaleko Fátimy - desetileté Lucii Santosové a sedmileté Hyacintě a šestiletému Františkovi Martovým - zjevila Panna Maria. Děti hnaly ovce dolinou mezi Aljustrelem a sousední vesnicí Fátimou. V roce 1916, právě když Portugalsko vstoupilo na straně Francie a Anglie do války , se jim dle jejich sdělení ukázal anděl, který je naučil modlitbě: „Bože obětuji ti tělo a krev, duši i Božství našeho Pána Ježíše Krista na smír za hříchy naše i celého světa.“ 
 
Papež Benedikt XV. požadoval 13. května 1917 konec krvavé 1. světové války. Nikdo z politiků, kromě rakousko-uherského císaře bl. Karla Habsburského, na jeho prosby nereagoval. A v tento den, 13. května 2017 se dětem na pastvě zjevila krásná paní, která jim řekla, že přichází z nebe a že jim řekne své jméno 13. října 2017, pokud budou chodit poctivě každého 13. dne v měsíci na toto místo. Lúcia popisovala zjevení Panny Marie jako „jasnější než slunce, vyzařující paprsky světla jasnější a silnější než křišťálový pohár naplněný jiskřivou vodou, kterým pronikají palčivé sluneční paprsky“. Hyacinta o tom vyprávěla doma a rodiče šli na faru, kde místní farář varoval, že může jít i o mámení zlého ducha. Nicméně děti pásly ovce na stejném místě i nadále a 13. června jim Panna Maria sdělila jejich životní osudy s vizí pekla, které Lúcia vylíčila ve třetím sešitě svých pamětí, sepsaných v roce 1942 jako řádová sestra, takto: „Naše Paní nám ukázala obrovské ohnivé moře, jakoby pod zemí. Do ohně byli ponořeni démoni a duše v lidské podobě jako průsvitné žhavé uhlíky, černé nebo lesklé jako bronz, tonoucí v ohni, vyzdvihované do vzduchu plameny vyvrhovanými z vnitřku ohně spolu s velkými mračny kouře a vzápětí padající ze všech stran nazpět jako lehoučké jiskry v obrovském požáru, uprostřed křiku a zoufalého bolestného úpění, které nás naplňovalo hrůzou, až jsme se třásli strachem. Démony bylo možno rozeznat podle jejich hrozného vzezření podobného odporným neznámým zvířatům, černým a průhledným. Toto vidění trvalo pouze okamžik. Jak jsme byli v té chvíli vděčni naší laskavé nebeské Matce, která nás na to připravila svým slibem v prvním zjevení, že nás vezme do nebe. Jinak myslím, že bychom strachem a hrůzou museli zemřít.“ 
 
Dne 13. července prozradila Panna Maria dětem  druhé tajemství - jak zachránit duše před peklem tím, že obrátí svět k pravé katolické víře a Kristově Církvi a řekla jim, že pokud se to nepovede, nastane velké neštěstí: „Viděli jste peklo, do kterého se dostávají ubohé duše. Aby se zachránily, chce Bůh zavést ve světě pobožnost k mému Neposkvrněnému Srdci. Jestli se udělá, co vám ukážu, budou mnohé duše zachráněny a svět se dočká míru. Válka se blíží ke konci, ale jestli lidé nepřestanou urážet Pána Boha, neuplyne dlouhá doba a začne nová válka, ještě strašnější než tato. To se stane za pontifikátu Pia XI. Když jednou v noci uvidíte neznámé světlo, vězte, že je to Boží znamení, a že se blíží potrestání světa za mnohé zločiny: Válka, hlad, pronásledování církve a Svatého Otce. Aby se tomu zabránilo, chci vás poprosit, aby Rusko bylo zasvěceno mému Neposkvrněnému Srdci, a aby bylo zavedeno smírné svaté přijímání na první sobotu v měsíci. Budou-li mé prosby splněny, Rusko se obrátí a nastane mír." Jestli lidé neuposlechnou jejího varování, "Rusko své omyly ve světě ještě rozšíří, vyvolá nové války a pronásledování církve, mnohé národy budou zničeny, dobří budou mučeni a Svatý Otec bude mnoho trpět. Nakonec, ale bude mé Neposkvrněné srdce triumfovat. Svatý Otec mi zasvětí Rusko, které se obrátí, a daruji světu období míru a pokoje, přičemž Portugalsko si zachová pravou víru.“

Zveřejnění třetího tajemství církev šedesát let odkládala

Jeho text Kongregace pro nauku víry odtajnila církev až v roce 2000. Pod dokumentem je podepsán tehdejší prefekt kongregace, kardinál později velice vzdělaný papež Joseph Ratzinger. Lucie Santosová, která se stala řeholnicí, o třetím přání Panny Marie podala zprávu: „Po dvou částech, které jsem již vyložila, jsme uviděli po levici Naší Paní, trochu výše anděla s ohnivým mečem v levé ruce; jiskřil a vyšlehovaly z něho plameny, které jako by měly zapálit svět; avšak vyhasínaly, jakmile se dotkly záře, která vycházela z pravé ruky Naší Paní směrem k němu. Anděl ukázal pravou rukou na zem a silným hlasem řekl: Pokání! Pokání! Pokání! V oslnivém světle, kterým je Bůh, jsme viděli podobně, jako když se lidé vidí v zrcadle, kolem kterého procházejí, bíle oblečeného biskupa - vytušili jsme, že je to Svatý otec. Další různí biskupové, kněží, řeholníci a řeholnice vystupovali na strmou horu, na jejímž vrcholku byl velký kříž z hrubých kmenů, jako z korkového dubu s kůrou; dříve než dospěl až sem, Svatý otec procházel velkým polorozbořeným městem, rozechvělý, s kolísavým krokem, zkroušený bolestí a trýzní se modlil za duše mrtvol, které na cestě potkával; když došel na vrchol hory a padl na kolena u paty velkého kříže, byl zabit skupinou vojáků, kteří na něho vystřelili několik ran z pušek, několik šípů; stejně tak zemřeli jeden za druhým ostatní biskupové i kněží, řeholníci, řeholnice a různé světské osoby, muži i ženy různých tříd a postavení. Pod dvěma rameny kříže stáli dva andělé, každý s křišťálovou nádobou v ruce, zachycovali krev mučedníků a zalévali jí duše, které se přibližovaly k Bohu.“

Jak je vidět výše, všechno, co Panna Maria prorokovala v prvních dvou sděleních, se splnilo do posledního detailu. Za pontifikátu Pia XI. skutečně vypukla druhá světová válka. V únoru se objevila na obloze tajemná záře, něco jako polární, ale v době, kdy žádná polární záře vůbec neměla být, kdy astronomové s ní nepočítali. A 11. března 1938 započala 2. světová válka připojením Rakouska k Německé říši. Panna Maria také předpověděla, že Portugalsko bude uchráněno válečných hrůz, což se také stalo, Portugalsko nebylo nacistickým Německem ani žádnou jinou mocností obsazeno a zůstalo neutrální a svobodné. Je na každěm z nás se zamyslet nad poslední hrozbou.

Ale vraťme se do Fátimy v den zázraku 13. října 1917

Vše, co viděly děti 13. května, června a července se rozneslo mezi lidem, což nemohla zednářská moc potřebovat. Dne 11. srpna 1917 nařídila proto policie rodičům pasáčků, aby je přivedli na stanici a byly vyslechnuty. Záměr policejní moci byl, aby děti zůstaly 13. srpna ve vězení na policejní stanici, aby ten den nedošlo ke zjevení Panny Marie. Chtěli po dětech, aby buď vše odvolaly a prohlásily, že si to vymyslely, nebo jim řekly všechna tajemství od Panny Marie. Ani pod pohrůžkou, že je hodí do vařícího oleje však nic neřekly, protože jim to Panna Marie zakázala. Toto je jeden z velmi důležitých dokladů pravosti Fatimského zjevení, neboť tam, kde jsou zjevení falešná, vizionáři nakonec zaváhají a začnou se všelijak vykrucovat, nebo dávají najevo strach.  

Když je po 13. srpnu policie propustila, děti uviděly Pannu Marii 19. srpna. Matka Boží jim řekla: „Ano, já vím, co se vám stalo a proto ten zázrak, který chci udělat, aby ho všichni viděli, bude menší, nebude tak velký. Chtěla jsem, aby ten zázrak byl velký, ale bude menší, protože vám bylo ublíženo“. A další měsíc 13. září už bylo ve Fatimě hodně lidí, kteří viděli, jak slunce najednou jakoby spadlo dolů a zase se vzneslo. To byla předzvěst toho, co mělo následovat 13. října. Viděl to i sám generální vikář, který o tom později vydal svědectví.

Zednářský tisk spustil  pomlouvačnou kampaň, že je všechno podvod a že k žádnému zázraku nedojde. Nechtěně tím udělal věci samé dobrou službu, protože vyzval nevěřící obyvatelstvo, aby tam šlo: „Poznáte, jaké to bude fiasko.“ Vizionáři i jejich rodiče měli strach a děti šly na pastvu 13. října s velkým napětím. Přestože pršelo,  ze všech stran přijížděly obrovské davy. Sjelo se 70 až 100 tisíc lidí.

Konečně 13. října nastal slíbený zázrak

K zázraku nakonec skutečně došlo. Panna Maria se zjevila opět a řekla Lucii, ať vyzve všechny, aby si stáhli deštníky. Ti lidé, kteří tam šli, byli promočení  deštěm. Najednou bezprostředně potom, co se slunce vrátilo na oblohu, ucítili, že jejich oděv je úplně suchý, jako by vůbec nepršelo. Již to samo o sobě byl zázrak. Nebe se rozestoupilo  a všichni uviděli slunce, které se začalo otáčet kolem své osy a vystřelovalo paprsky různých barev. Potom najednou začalo padat dolů, napřed pomalu, potom prudce, takže lidé se lekli. Mysleli si, že přichází konec světa. I nevěřící to potvrdili, najednou začali volat: „Pane, smiluj se nade mnou, smiluj se.“ 

Reportér Avelino de Almeida z listu O Século, napsal: „Před užaslými zraky davu lidí, jejichž vzezření bylo biblické, když stáli s nepokrytými hlavami a dychtivě hleděli k nebi, se slunce chvělo, provádělo náhlé neuvěřitelné pohyby v rozporu se všemi vesmírnými zákony – podle vyjádření většiny lidí 'tančilo'.“ Oční lékař dr. Domingos Pinto Coelho popsal pro list Ordem událost takto: „Slunce, v jedné chvíli obklopené šarlatovou září, vzápětí zahalené do žluté a nachové barvy, se zdálo nesmírně rychle rotovat, chvílemi jako by se uvolnilo z oblohy a blížilo se k zemi, vyzařujíc silný žár.“ Zvláštní zpravodaj pro vydání lisabonského deníku O Dia dne 17. října 1917 napsal: „…stříbrné slunce, zahalené do závoje bledého světla, se točilo a kroužilo mezi roztrhanými mraky… Světlo přecházelo do nádherné modré barvy, jako by procházelo barevnou vitráží okna v katedrále, a dopadalo na lidi, klečící s napřaženýma rukama… lidé plakali a modlili se s nepokrytými hlavami, přítomni zázraku, na který čekali. Sekundy se zdály být hodinami, jak byly naplněné.“ Podle zpráv, které tehdy zaznamenali básník Afonso Lopes Vieira a učitelka Delfina Lopes se svými studenty a dalšími svědky ve městě Alburita, byly sluneční úkazy viditelné ze vzdálenosti až čtyřiceti kilometrů. Tři malí pasáčci kromě popisu slunečních úkazů toho dne také vyprávěli o dalších viděních, včetně Ježíše, Panny Marie a svatého Josefa žehnajícího lidem. Vědci toho dne žádný pohyb nebo jiný neobvyklý úkaz vztahující se ke slunci nezaznamenali.

Tento sluneční zázrak nemá v minulosti obdoby a navíc byl zdokumentován, protože se jej podařilo celé řadě lidí, kteří tam měli fotoaparáty, vyfotit. Existovalo kolem 1000 snímků, ovšem za zednářského režimu bylo skoro všechno zničeno. Dodnes existuje pouhých 13 snímků tohoto slunečního zázraku. Americký spisovatel John Haffert v roce 1960 si dal tu práci a navštívil většinu tehdy ještě žijících svědků Fátimského zázraku. Všichni vypovídali úplně přesně totéž. 

Nakonec musel zednářský tisk kapitulovat. I ten největší a nejrozšířenější deník „O Século“, který byl naprosto nevybíravý ve štvanicích proti katolíkům, najednou začal psát objektivně, že zde došlo skutečně k nevysvětlitelnému jevu a popsal celý ten sluneční zázrak tak, jak proběhl, protože redaktoři tohoto deníku, kteří tam byli přítomni, viděli totéž, co ostatní.

Později se sice objevily  pokusy interpretovat vše přirozeně, písečnou bouří v severní Africe, že vítr zavál písek a to  vytvořilo  jev, kdy se zdálo, že jde o padající slunce. Pokud by to bylo pravdou, tak by se tam musela nalézt zrnka písku, jenže nic takového se tam nenašlo. Nikdo neoddiskutuje, že se jednalo o mimořádný, lidsky nevysvětlitelný úkaz.  Církev nezahájila oficiální vyšetřování tohoto zázraku, což skončilo roku 1933 oficiálním uznáním Fátimského zjevení jakožto autentického a pravého.

Co se dělo mezitím v Evropě:

V Portugalsku se do čela státu mezitím postavil praktikující katolík, universitní profesor Antonio Salazar, který Portugalsko povznesl  nejen po ekonomické a kulturní stránce, ale navrátil katolické církvi její náležité místo. Toto mu odpůrci církve nikdy nezapomněli, byl jimi  pomlouván jako fašista a krvavý diktátor atd., přestože za jeho vlády (zemřel v roce 1968) nebyl vynesen ani jeden rozsudek smrti. Malá Lucie se stala řeholnicí a v roce 1937 napsala dopis papeži Piovi XI., kde jej prosí o zasvěcení Ruska a světa Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Jinak že nastane období velkých tragédií. Pius XI. měl tenkrát jiné starosti, protože v Německu byl už u moci Hitler, který pronásledoval církev a rozpínavost nacismu představovala nebezpečí pro křesťanství v celé Evropě. V Sovětském svazu byl stejným nebezpečím ruský bolševismus. Pius XI. v roce 1939 umírá. Lucie  adresuje přání Panny Marie Piovi XII, který mu 31. října 1942  vyhověl, ovšem z politických důvodů a hlavně proto, aby to nebylo v době války mylně interpretováno, nejmenoval ve svém zasvěcení Rusko. Provedl zasvěcení celého světa. Panna Maria potom řekla Lucii, že si žádá, aby Rusko bylo vysloveně jmenováno, nicméně se vyjádřila uznale k tomu, že papež Pius XII. měl odvahu splnit aspoň část jejího přání a řekla Lucii, že  druhá světová válka brzy skončí. A skutečně to tenkrát vzalo rychlý obrat, protože Němci prohráli v severní Africe u Tobruku a El Alameinu, to bylo krátce po tomto zasvěcení. Potom na začátku roku 1943 byla bitva u Stalingradu, pak už to šlo velmi rychle, nacistické Německo spělo vstříc své porážce. Je náhodou, že se vše stalo právě po tomto zasvěcení?

Po válce Panna Maria prostřednictvím sestry Lucie obnovila své naléhání, aby Svatý Otec provedl zasvěcení Ruska jejímu Neposkvrněnému Srdci v jednotě s biskupy a aby Rusko bylo výslovně jmenováno. Papež Pius XII. to skutečně udělal v červenci 1952 v bule, která se jmenuje: „ Sacramenti gente“. Rusko zde bylo výslovně jmenováno. Krátce na to, v březnu r. 1953 umírá v Sovětském svazu krvavý diktátor Josef Vissarionovič Stalin, který připravoval právě na rok 1953 vojenské napadení západní Evropy, čili se chystala třetí světová válka. Bylo to zveřejněno ze sovětských tajných archivů. Stalin se podle nich skutečně připravoval na moment náhlého vpádu do tehdejšího západního Německa a postupně do Francie. Měl to být šok pro tehdejší tzv. svobodný svět, ze kterého se neměl vzpamatovat. Výsledkem by bylo buďto ovládnutí celé Evropy, potažmo celého světa komunismem, nebo třetí světová válka. Důsledek toho, že papež poslechl naléhání Panny Marie a zasvěcení provedl, byl, že k této třetí světové válce nedošlo, ani se nestalo, že komunismus ovládl celý svět. Stalin zemřel a jeho nástupci Malenkov, Bulganin a Chruščov už neměli odvahu tento plán realizovat.  Pius XII. v roce 1958 umírá, Lucie podle pokynů Panny Marie odevzdala r. 1957 třetí tajemství do Vatikánu s tím, že to má být otevřeno v roce 1960. Jan XXIII. se tím nezabýval a věnoval se přípravě II. Vatikánského koncilu, na němž polští biskupové v čele s kardinálem Stefanem Wyszyńským a budoucím papežem, krakovským arcibiskupem Karolem Wojtylou požadovali, aby právě tady bylo provedeno ono zasvěcení, které si Panna Maria přeje. Jenže to nebylo splněno, protože biskupové ze západních zemí se svými poradci se obávali, že by to narušilo linii ekumenismu, že by se především západní protestanté na to dívali negativně, takže to odmítli. Dne 13. května 1981 došlo k atentátu na papeže Jana Pavla II., z něhož vyvázl, dá se říci, skutečně zázrakemSám to dával do souvislosti s Fátimským zjevením. V roce 1984 Jan Pavel II. opakuje zasvěcení světa Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Vzhledem k politické situaci není ale Rusko jmenováno.  A na počátku roku 1985 nastupuje Gorbačov a dochází k reformám, které vedly k destrukci komunismu a v roce 1989 k rozpadu říše zla.

V nadšení z rozpadu říše zla a změnám v komunistických státech docházelo k interpretacím, že se Fátimské proroctví vyplnilo. Není to ale pravda. Komunistická hrozba pro svět sice neskončila, ale přece jen se podstatně zmenšila. Nadále tu zůstaly komunistická Čína, komunistický Vietnam, komunistická severní Korea a komunistická Kuba.

Papež Benedikt XVI. a někteří portugalští kněží, kteří to četli, naznačili, že existuje ještě textová část třetího Fátimského tajemství, ale ta že prý je dosti hrozivá. Nejedná se ani tak o předpověď katastrof, ale především o hrůzostrašný morální úpadek světa, o úpadek, který zasáhne a zasahuje i katolíky i samotnou církev jakoby zevnitř. Úpadek ze všech stran, jaký tady nikdy nebyl od časů Sodomy a Gomory nebo od časů potopy. Katolíci dneška jsou velmi snadno zranitelní tím, že neznají Písmo svaté, neznají katechismus. A to nehovořím o atheismem poničených občanech. 

A jaká je obrana proti tomu?

Když budeme výzvy Matky Boží plnit, tak náhle zjistíme naplnění Fátimského proroctví, což se pro nás stane radostným překvapením.

snímky Ivana Haslingerová, Fragmenty

]]>
haslingerova@fragmenty.cz (IVANA HASLINGEROVÁ) CÍRKEV A MORÁLKA NÁRODA Mon, 11 Dec 2017 08:19:53 +0000
Policie vyšetřuje Tomáše Halíka z nechutného podvodu http://www.fragmenty.cz/index.php/civilizace-vs-islam/cirkev-a-moralka-naroda/item/1939-policie-vysetruje-tomase-halika-z-nechutneho-podvodu http://www.fragmenty.cz/index.php/civilizace-vs-islam/cirkev-a-moralka-naroda/item/1939-policie-vysetruje-tomase-halika-z-nechutneho-podvodu Policie vyšetřuje Tomáše Halíka z nechutného podvodu

Již před mnoha lety jsem se podivovala, jak mohl tak světský člověk, jakým je Tomáš Halík, získat doktorát z theologie, protože mnohé jeho výroky o víře nezněly jako slova katolického kněze. Namátkou uvádím jeho výrok "Muslimové věří v jiného Boha, než my katolíci" I řadový katolík ví, že Bůh je jen jediný a pokud  Mohamed či kdokoliv jiný věří v Boha jiného, pak je to jen jeho chybné vysvětlení Boha. Rovněž tak nemůže zaznít z úst věřícího katolíka, natož pak katolického kněze, že "jsou jiná náboženství, jako např. budhismus, islám, konfuciismus a další stejně hodnotná, jako je katolická víra v Boha"Každý jen trochu vzdělaný člověk ví, že Islám není náboženství, ale politický směr, kterého využíval vládce muslimů Mohamed a po něm i další představitelé islámských států k udržení moci. Rovněž tak budhismus, konfuciismus a pod.  jsou nádherné  filosofické směry, v nichž moudří lidé jako Buddha či Konfucius udávají občanům návod, jak mají správně a spravedlivě žít. Sami se však za Boha ani jeho syna neprohlašují, což nečinil ani Mohamed, který neuznával ani božství Ježíše Krista. Nehledě k tomu, že nemají  ani ponětí o Božské trojici. Obdiv pana Halíka k ekumenismu je katolické církvi nejen cizí, ale dokonce velice nebezpečný, stejně jako neomarxistická sekta focolare, která je mu tak blízká, neboť se ji snaží prosazovat.

 Říkala jsem si, že mohly být tyto a podobné výroky pana Halíka zkresleny v médiích, a zašla si kdysi poslechnout jeho přednášku na filosofickou fakultu.  Zjistila jsem, že sice o všech těchto filosofických směrech hezky hovoří a je sečtělým přednášejícím, ale s katolickou vírou to nemá nic společného. Naopak věřícího katolíka smíchání všeho dohromady tahá za uši.  Nicméně jsem uznávala, že v době komunistického teroru bylo hrdinstvím se dát vysvětit na kněze a že tehdy se nemuselo na získání vysvěcení, či titulu,  tak přísně hledět, jako ve svobodném světě. A pokud jde o množství titulů, jimiž se v současnosti vykazuje, tak jako člověk pracující 23 let v Akademii věd vím, že snaživý člověk může za život posbírat titulů celou řadu. Nevěnovala jsem proto tomu nadále pozornost. Když jsem ale přečetla otevřený dopis panu Halíkovi od docenta Otakara Jelínka z Ústavu biofyziky a informatiky při 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, který se dlouhodobě věnuje pochybnostem kolem religionisty Tomáše Halíka, v němž zpochybnil Halíkův titul doktora theologie Th.D., klesl pan Halík v mých očích již nejen jako kněz, ale jako běžný universitní profesor. Je-li pravda vše, co o tom píše v otevřeném dopise pan docent Jelínek, pak by měl s ostudou akademické prostředí opustit a titul by mu měl být odebrán. Proč? Posuďte sami:

Oč přesně jde? Jakého podvodu se podle doc. Jelínka Halík dopustil?

Podstatnou věcí celé kauzy je, že vysoký titul doktora teologie (Th.D. za jménem) získal Halík, aniž by do dnešního dne předložil řádně obhájenou disertační práci, která je nejen podle našeho vysokoškolského zákona, ale i v celosvětovém měřítku nutnou podmínkou pro získání takového titulu. Titul  získal  tedy Halík s porušením mnohých akademických zvyklostí i našich zákonů. Docent Jelínek informuje, že na tuto základní skutečnost upozornil nejen vedení Karlovy univerzity, ale i její etickou komisi. „Protože univerzita na mé oprávněné námitky k Vašemu doktorátu nereagovala, rozhodl jsem se  prostřednictvím veřejného ochránce práv postoupit tuto záležitost ke správnímu soudu,“ informoval v otevřeném dopisu Jelínek Halíka. Podle doc. Jelínka jde též o podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby podle trestního zákoníku na  bývalého rektora Univerzity Karlovy Václava Hampla, který vydal Halíkovi nostrifikační osvědčení k získání titulu.

Po nezájmu University Karlovy na úřad ombudsmana, který mu doporučil, jak by mohl v té věci dále postupovat. "Úmyslné neoprávněné užívání vědecké hodnosti nebo titulu absolventa vysoké školy je přestupkem. A úřední osoba (Hampl - pozn. redakce) se dopustí trestného činu, pokud v úmyslu opatřit jinému prospěch vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu nebo překročí svou pravomoc. V takových případech se můžete obrátit na policii,“ napsali Jelínkovi z úřadu veřejného ochránce práv. Pan Jelínek podal "Podnět k šetření České policii“. Podnět  byl okamžitě policií přijat a dne 27. června byl doc. Jelínek  policejním prezidiem vyrozuměn o tom, že věc byla podle místní příslušnosti postoupena k dalšímu opatření policejnímu orgánu PČR, Obvodního ředitelství policie Praha 1, kde celá věc je nyní v řízení. 

Pokud je vše, co zjistil docent Jelínek, pravda, pak Tomáš Halík svůj doktorát teologie získal v rozporu nejen s naším vysokoškolským zákonem, ale i se všeobecně dodržovanou praxí, s níž jsou doktoráty udělovány na celém světě. 

Pro nezasvěcené uvádím, že tzv. velký vědecký doktorát (za jménem) lze  podle našeho vysokoškolského zákona i podle celosvětové praxe získat výhradně absolvováním postgraduálního doktorského studijního programu. Takový program však Tomáš Halík nikde neabsolvoval. Nepředložil navíc žádnou řádně obhájenou disertační práci, jaká je pro získání takového titulu všeobecně vyžadována. Náš vysokoškolský zákon rovněž v této souvislosti nezmiňuje instituci čestného doktorátu, který sám o sobě v žádném případě nemůže řádné vzdělání nahrazovat, neboť tato čestná hodnost je titul dosažený jmenováním a nikoliv studiem.  Osvědčení ze dne 7. 12. 2006, kterým bývalý rektor prof. RNDr Václav Hampl, Dr.Sc., uděluje Mons. prof. Tomáši Halíkovi právo užívat tento titul, bylo podle mého soudu vydáno nejen  v rozporu s vysokoškolským zákonem č. 111/1998 Sb., ale i s mezinárodní smlouvou č. 104/2006. Takové jednání úřední osoby by mohlo být v krajním případě posuzováno dokonce i z hlediska § 329 zákona č. 40/2009 Sb. Jde totiž o možné zneužití pravomoci úřední osoby podle trestního zákoníka.

A co víc. Nejenže získal Tomáš Halík významný titul, aniž předložil dizertační práci, tedy podvodem.  V zahraničí vystupuje podle doc. Jelínka  v roli falešného profesora filozofie ( V USA vystupujete jako ‚professor of philosophy at the Charles university‘), přestože byl jmenován profesorem sociologie.

Já bych se po tolika odhaleních propadla do země, ale jestli si někdo myslí, že pan Halík také, je na omylu. Naopak napadl 77letého docenta Jelínka, že se podepisuje svou funkcí na UK, a nerozpakoval se dokonce podat na něj stížnost u děkana lékařské fakulty, čímž prý škodí pověsti univerzity v zahraničí. (Na užívání legálně získaného titulu má pan Jelínek stejně jako každý jiný vědec ze zákona právo.)

V každém případě mi tato kauza potvrdila nejen to, že pan Halík není žádným opravdovým doktorem theologie, ale i to, jak arogantní a po moci toužící člověk to je. Bůh chraň naši církev před takovými lidmi.

]]>
haslingerova@fragmenty.cz (IVANA HASLINGEROVÁ) CÍRKEV A MORÁLKA NÁRODA Mon, 20 Nov 2017 16:38:41 +0000
Evropská unie je žalářem národů http://www.fragmenty.cz/index.php/civilizace-vs-islam/islam-zhouba-civilizace/item/1936-evropska-unie-je-zalarem-narodu http://www.fragmenty.cz/index.php/civilizace-vs-islam/islam-zhouba-civilizace/item/1936-evropska-unie-je-zalarem-narodu Tito lidé do Evropy nepatří!

Představitelé Bloku proti islamizaci (BPI) vyjádřili před španělskou amabasádou v Praz eprotest proti postupu španělské vlády, která vězní politické představitele katalánské autonomní vlády a parlamentu. "Je smutné, že i dnes jsou v Evropě opět politici vězněni za to, že hájí zájmy svých občanů. Nechť si španělská vláda vezme příklad z toho, jak se mírově rozdělilo někdejší Československo a nesnaží se brutální silou zabránit Kataláncům v jejich oprávněném požadavku na vyhlášení suverenity," uvedl místopředseda BPI Radek Nováček. V Den boje za svobodu si velmi dobře uvědomujeme, jak těžce jsem si museli vybojovat právo na svobodu slova, na právo spolčovací a shromažďovací a svobodu vlastní země. Po listopadu 1989 jsme vítali propuštení politických vězňů. Protestujeme proti tomu, že jsou lidé opět věznění za to, že prosazují vůli vlastních občanů.

 

]]>
ISLÁM - ZHOUBA CIVILIZACE Sun, 19 Nov 2017 17:36:14 +0000